Artikelen 181 - 190 in de rubriek Vogels

Vogels (Dier en Natuur)

De koolmees, Parus major, een veel voorkomend vogeltje

De koolmees, Parus major, een veel voorkomend vogeltje

De mees, zowel de koolmees als de pimpelmees, komt veel voor in onze tuinen en parken. In de zomer broedt hij graag in nestkastjes en in de winter zie je hem vaak op de voedertafel en hangend aan vetb… Wilvdvleuten, 25-07-2012
De pimpelmees, Parus caeruleus, aanwezig in onze tuinen

De pimpelmees, Parus caeruleus, aanwezig in onze tuinen

De pimpelmees is een bekend diertje in de Nederlandse tuinen. Zijn soortgenoot, de koolmees, komt wel meer voor. De pimpelmees is een Europees vogeltje, dat graag nestelt in holle bomen, of, bij de me… Wilvdvleuten, 25-07-2012
Het roodborstje, Erithacus rubecula, solitair vogeltje

Het roodborstje, Erithacus rubecula, solitair vogeltje

Het kleine roodborstje valt in veel tuinen op door zijn trots vooruitgestoken rode borstje. Luid zingend verdedigt hij zijn territorium. In Nederland behoort de roodborst tot de beschermde soorten, ma… Wilvdvleuten, 25-07-2012
Vogelsoorten in Europa, Linnaeus verdeelde ze in families

Vogelsoorten in Europa, Linnaeus verdeelde ze in families

Over de hele wereld bestaan er meer dan 9000 vogelsoorten. In de achttiende eeuw zijn die soorten door de beroemd geworden arts/hoogleraar Linnaeus verdeeld in ordes, families en geslachten. In Europa… Wilvdvleuten, 16-07-2012
De bosuil, Strix aluco, een nachtroofvogel

De bosuil, Strix aluco, een nachtroofvogel

De bosuil is een vogel die in grote delen van Europa algemeen voorkomt. Hij is een echt nachtdier. Zo gauw de duisternis invalt, hoor je in het bos, of aan de rand daarvan, zijn oehoe-roep. Ook in sta… Wilvdvleuten, 15-07-2012
De Zilvermeeuw, de kust, de haven én de stad

De Zilvermeeuw, de kust, de haven én de stad

De zilvermeeuw is thuis aan de kust, in havens en langzamerhand nemen ze de stad in bezit. De meeuw past zich bijzonder goed aan veranderende omstandigheden aan. De eisen die hij aan zijn leefomgeving… Wilvdvleuten, 15-07-2012
Blauwe reiger, Ardea cinerea, moeras- en watervogel

Blauwe reiger, Ardea cinerea, moeras- en watervogel

De blauwe reiger leeft vooral op vochtige terreinen. Zijn nest is te vinden in de buurt van water. Liefst bij soortgenoten. Maar wel boven in een boom. Reigers maken grote nesten, heel hoog, zodat ze… Wilvdvleuten, 12-07-2012
De merel, Turdus merula, zang- en stadsvogel

De merel, Turdus merula, zang- en stadsvogel

De merel is een goed aangepaste vogel, die in menige tuin te bewonderen is. Eerder aangepast aan de wisselende omstandigheden in het bos en in het veld, weet hij zich nu ook talrijk te vermeerderen in… Wilvdvleuten, 12-07-2012
De houtduif: een veel voorkomende duivensoort in Nederland

De houtduif: een veel voorkomende duivensoort in Nederland

Er zijn het hele jaar door veel houtduiven in ons land te zien. Je hoeft maar een park, een buitengebied of soms eigen tuin in te gaan en je ziet wel ergens een duif. Deze duif is opvallend vanwege zi… Ymbakker, 12-06-2012
Feugelpôlle op Ameland - Pleisterplaats van sterns

Feugelpôlle op Ameland - Pleisterplaats van sterns

De Feugelpôlle op Ameland is een deel van een kwelder waar in het voorjaar duizenden vogels broeden. Sinds het einde van de 20ste en begin van de 21ste eeuw is de kwelder kleiner geworden. In 2012 sta… Piejet, 04-06-2012