InfoNu.nl > Dier en Natuur > Vogels > Vogels: Pagina 18
Artikelen 171 - 180 in de rubriek Vogels

Vogels (Dier en Natuur)

Tiende Nationale Tuinvogeltelling groot succes

Tiende Nationale Tuinvogeltelling groot succes

Op zaterdag 19 en zondag 20 januari 2013 organiseerde Vogelbescherming Nederland in samenwerking met SOVON Vogelonderzoek Nederland haar 10e Nationale Tuinvogeltelling. Deze telling is in alle opzicht… Linus, 25-01-2013
Grote zilverreiger

Grote zilverreiger

Over de wereld verspreid leven enkele soorten witte reigers. De grote zilverreiger is beslist de meest fraaie van deze groep. De grote zilverreiger is in Nederland heel lang een uitgesproken dwaalgast… Linus, 24-01-2013
Turkse tortel, een interessante vogel

Turkse tortel, een interessante vogel

De Turkse Tortel is een vogel die iedereen wel kent. Via een ware zegetocht in de tweede helft van de vorige eeuw wist deze vogel grote delen van Europa te bevolken. In 1900 kwam deze soort alleen maa… Linus, Tuinvogels, 21-01-2013
De vink, een oer-Hollandse vogel

De vink, een oer-Hollandse vogel

De vink is een zeer algemene broedvogel in Nederland. Deze vogel broedt in diverse terreintypen. Vooral in de winter is de vink een algemene verschijning in onze tuinen. Bij de voertafel moet u niet a… Linus, Tuinvogels, 20-01-2013
De groenling, een tuinvogel voor iedereen

De groenling, een tuinvogel voor iedereen

De groenling behoort tot de familie der vinkachtigen. Het is een zeer algemeen voorkomende vogel. Hij is vaak te vinden in parklandschappen met dichte bosjes of boomgroepen, maar ook in parkjes, duine… Linus, Tuinvogels, 18-01-2013
De opmars van de grote Canadese gans

De opmars van de grote Canadese gans

In Nederland is de grote Canadese gans, die de wetenschappelijke naam Branta canadensis canadensis draagt, de laatste decennia met een succesvolle opmars bezig. Het is een prachtige majestueuze gans.… Linus, 16-01-2013
Duiven als burgerlijke en militaire boodschapper

Duiven als burgerlijke en militaire boodschapper

De duif zal zonder twijfel in eerste instantie gedomesticeerd zijn voor menselijke consumptie. Maar ook al snel werd ontdekt dat hij de eigenschap had om steeds terug te keren naar de plek waar hij wo… Linus, 15-01-2013
Stadsduiven, bron van plezier en ergernis

Stadsduiven, bron van plezier en ergernis

De stadsduif is in vele steden voor veel mensen een bron van ergernis, maar in diezelfde steden wonen ook mensen die veel plezier aan deze vogels beleven. De duiven veroorzaken met hun agressieve duiv… Linus, 14-01-2013
Grasparkiet als huisdier

Grasparkiet als huisdier

De grasparkiet is een kleurrijk en apart huisdiertje. Het vogeltje dat oorspronkelijk uit Australië komt kan een huis opvrolijken met zijn vrolijke geluiden en kleuren. De laatste tijd wordt de graspa… Muogka, 02-01-2013
Handboek Vogels; Lars Gejl recensie

Handboek Vogels; Lars Gejl

Het Handboek Vogels van Lars Gejl is een mooi naslagwerk voor zowel beginnende als geoefende vogelaars, compleet met prachtige foto's, QR-codes en een website met alle vogelgeluiden. De QR-codes en de… Plato, 14-12-2012