Artikelen 71 - 80 in de rubriek Milieu

Milieu (Dier en Natuur)

Duurzaam inkopen van hout in vijf stappen

Duurzaam inkopen van hout in vijf stappen

Duurzaam inkopen van hout dient een thema te zijn voor zeer veel organisaties en bedrijfstakken. Dat gaat van overheidsinstanties, die met het inkopen en verwerken of laten verwerken van hout te maken… Rickandie, 09-12-2011

Milieuvriendelijk denken in de scheepvaart

Bij de term 'alternatieve voortstuwing in de sector vervoer' ligt het voor de hand in eerste instantie te denken aan de elektrische auto. Maar ook de scheepvaart tendeert naar milieuvriendelijk denken… Emfkruyssen, 08-12-2011

Milieubewust omgaan met reststoffen

Een ruime definitie van reststoffen is: alle afvalstoffen die nog opnieuw ergens voor gebruikt kunnen worden. Dit gaat van GFT (groenten, fruit en tuinafval) tot schaafsel in de meubelindustrie. Maar… Rickandie, 31-10-2011
Afval en milieuvriendelijke biomassacentrale

Afval en milieuvriendelijke biomassacentrale

In een biomassacentrale wordt biomassa door verbranding omgezet in energie. Die energie wordt daarna gedistribueerd in de vorm van warmte of stroom. Wat na de verbranding overblijft wordt gerecycled o… Rickandie, 30-10-2011

Milieuverontreiniging

Menselijk handelen leidt tot milieuverontreiniging. De Nederlandse overheid probeert door middel van wetgeving het milieu te beschermen. Behalve de overheid houden ook maatschappelijke organisaties zi… Fading, 13-10-2011
Milieuvervuiling

Milieuvervuiling

We merken allemaal dat het klimaat aan het veranderen is. Het gaat niet goed met het milieu. Zowel de temperatuur als het zeeniveau zijn aan het stijgen en complete ecosystemen verdwijnen. En wij als… Spring, 29-09-2011

Stap voor stap CO2 uitstoot verminderen

Tienduizenden organisaties en personen proberen wereldwijd om in één jaar tijd tien procent te besparen op de CO2 uitstoot. Het begin was in 2010. Iedere stap - hoe klein ook - telt. Door samen energi… Emfkruyssen, 28-09-2011
De sluipende comeback van zure regen

De sluipende comeback van zure regen

In de jaren zeventig en tachtig van de vorige eeuw had zure regen een vernietigende invloed op het milieu. De flora en fauna gingen gebukt onder de steeds lagere pH-waarde van het grond- en oppervlakt… Orion, 27-09-2011
Een beter milieu begint echt bij jezelf

Een beter milieu begint echt bij jezelf

In je eentje kun je niet veel doen aan de milieuverontreiniging, de opwarming van de aarde,het verdwijnen van regenwouden en alle andere dingen die er gebeuren waardoor de hele natuurlijke balans is v… Ditiseenoveral, 14-09-2011
Klimaatverandering Nederland

Klimaatverandering Nederland

Klimaatverandering in Nederland: een overzicht wat ons te wachten staat de komende honderd jaar. De grootste oorzaak van de opwarming van de aarde zijn broeikasgassen. Dit heeft grote gevolgen voor he… Bibiana, 23-08-2011