Artikelen 51 - 60 in de rubriek Milieu

Milieu (Dier en Natuur)

Wat is schaliegas en waar zit het in de grond?

Wat is schaliegas en waar zit het in de grond?

Schaliegas wordt voorgespiegeld als het gas wat ecologisch verantwoord is. Er worden echter 750 chemicaliën gebruikt voor de winning van schaliegas. De kans is reëel dat schaliegaswinning tot een mili… Tom008, 27-08-2013
Zuidpoolgebied - smeltende ijskap en overbeviste wateren

Zuidpoolgebied - smeltende ijskap en overbeviste wateren

Er zijn zorgen om het zuidpoolgebied. Op verschillende fronten gaat het niet goed met het zuidelijkste puntje en meteen ook het koudste continent van de aarde. Er dreigt overbevissing en de ijsplaten… Piejet, Zee, 08-08-2013
Microbeads – Microplastics in verzorgingsproducten

Microbeads – Microplastics in verzorgingsproducten

In de verzorgingsproducten die we gebruiken zitten een heleboel plastic, zonder dat we het in de gaten hebben. Het zijn de microplastics die via ons gebruik van crèmes en tandpasta's in het milieu ter… Piejet, Zee, 23-07-2013
Zomersmog: betekenis, risico's en voorzorgsmaatregelen

Zomersmog: betekenis, risico's en voorzorgsmaatregelen

Des te warmer het weer, des te groter de kans op zomersmog. Met smog wordt in zijn algemeenheid luchtvervuiling bedoeld. Het gaat dan om de hoeveelheid luchtvervuiling die in een bepaalde periode opee… Tekstschrijvert, 23-07-2013
Schaliegas – aardgas in schalies

Schaliegas – aardgas in schalies

Schaliegas is aardgas dat in schalies zit opgesloten, in kleisteenlagen in de ondergrond. De winning van schaliegas is een onderwerp dat veel in het nieuws is en tot heftige discussies leidt. Groot be… Piejet, Aardgaswinning, 30-06-2013
Luchtvervuilende stoffen: schadelijk voor klimaat

Luchtvervuilende stoffen: schadelijk voor klimaat

Bij luchtvervuiling wordt er gedacht aan smog, uitstoot van giftige gassen door auto’s en fabrieken, zure regen en het broeikaseffect. Dit heeft schadelijke effecten voor de gezondheid en het klimaat.… Ymbakker, 17-05-2013
Hoe kan smog ontstaan? Invloed op natuur en gezondheid

Hoe kan smog ontstaan? Invloed op natuur en gezondheid

Roet, mist, slecht kunnen zien en ademen gedurende de dag wordt veroorzaakt door smog. Het is een samenloop van omstandigheden, waarbij verse lucht door wind niet wordt aangevoerd. Het is een windstil… Geinformeerd, 26-03-2013
Oorzaken van bodemverontreiniging

Oorzaken van bodemverontreiniging

In Nederland is de grond op veel plekken ernstig vervuild. Er zijn verschillende oorzaken daarvoor. Lange tijd was men zich niet goed bewust van de gevolgen van het laten verdwijnen van giftige stoffe… Simcha, 21-01-2013

Het broeikaseffect

De temperatuur is in de laatste jaren fors gestegen en de voorspellingen voor de toekomst zien er niet al te best voor ons uit. De mens heeft drastische veranderingen gebracht in de oorspronkelijke na… Muogka, 04-12-2012

Gevolgen van vlees op het milieu

Over de hele wereld zijn er 1,3 miljard runderen, 1,8 miljard schapen en geiten, 0,9 miljard varkens en 14,1 miljard kippen. (niet alle dieren zijn voor de vleesproductie). De productie van vlees is m… Ripri, 26-11-2012