Artikelen 51 - 60 in de rubriek Milieu

Milieu (Dier en Natuur)

Schaliegas – aardgas in schalies

Schaliegas – aardgas in schalies

Schaliegas is aardgas dat in schalies zit opgesloten, in kleisteenlagen in de ondergrond. De winning van schaliegas is een onderwerp dat veel in het nieuws is en tot heftige discussies leidt. Groot be… Piejet, 30-06-2013
Luchtvervuilende stoffen: schadelijk voor klimaat

Luchtvervuilende stoffen: schadelijk voor klimaat

Bij luchtvervuiling wordt er gedacht aan smog, uitstoot van giftige gassen door auto’s en fabrieken, zure regen en het broeikaseffect. Dit heeft schadelijke effecten voor de gezondheid en het klimaat.… Ymbakker, 17-05-2013
Hoe kan smog ontstaan? Invloed op natuur en gezondheid

Hoe kan smog ontstaan? Invloed op natuur en gezondheid

Roet, mist, slecht kunnen zien en ademen gedurende de dag wordt veroorzaakt door smog. Het is een samenloop van omstandigheden, waarbij verse lucht door wind niet wordt aangevoerd. Het is een windstil… Geinformeerd, 26-03-2013
Oorzaken van bodemverontreiniging

Oorzaken van bodemverontreiniging

In Nederland is de grond op veel plekken ernstig vervuild. Er zijn verschillende oorzaken daarvoor. Lange tijd was men zich niet goed bewust van de gevolgen van het laten verdwijnen van giftige stoffe… Simcha, 21-01-2013

Het broeikaseffect

De temperatuur is in de laatste jaren fors gestegen en de voorspellingen voor de toekomst zien er niet al te best voor ons uit. De mens heeft drastische veranderingen gebracht in de oorspronkelijke na… Muogka, 04-12-2012

Gevolgen van vlees op het milieu

Over de hele wereld zijn er 1,3 miljard runderen, 1,8 miljard schapen en geiten, 0,9 miljard varkens en 14,1 miljard kippen. (niet alle dieren zijn voor de vleesproductie). De productie van vlees is m… Ripri, 26-11-2012

De reis van benzine

Benzine en brandstof, voor de mensheid een normale gang van zaken. Maar wat maakt benzine nou benzine en waar komt het vandaan en waar gaat het naartoe? Dit artikel gaat over de weg die benzine aflegt… Woutertje120, 15-11-2012
Stresstest voor kerncentrale Tihange rampzalig

Stresstest voor kerncentrale Tihange rampzalig

Na de kernramp van Fukushima werden alle Europese kerncentrales aan een stresstest onderworpen. Lange tijd was er in de pers kritiek op de degelijkheid van de testmethodes. Maar ondanks een weinig kri… Serkozy, 24-10-2012
Plofkip is beter voor het milieu dan biologische kip

Plofkip is beter voor het milieu dan biologische kip

De plofkip is beter voor het milieu dan de biologische kip. Wanneer u deze stelling op een verjaardagsfeestje verdedigt loopt u grote kans dat u wordt verdacht van verregaande dronkenschap. Toch is he… Pernambuco, 11-10-2012
Bodemonderzoek: hoe werkt het?

Bodemonderzoek: hoe werkt het?

Er zijn diverse soorten bodemonderzoeken. Een bodemonderzoek kan noodzakelijk zijn bij de verkoop van een woning of een bedrijfspand, voor ingebruikname of verwijdering van een opslagtank met brandsto… Advies-eb, 09-10-2012