InfoNu.nl > Dier en Natuur > Milieu > Milieu: Pagina 9
Artikelen 81 - 90 in de rubriek Milieu

Milieu (Dier en Natuur)

Gebruik van aardwarmte

Diep gelegen aardlagen kunnen op twee manieren worden gebruikt voor duurzame energie. De ene is door water via een buizenstelsel naar die lagen te pompen en de omgevingstemperatuur aan te laten nemen… Rickandie, Aardwarmte, 23-12-2011

Gebruik van koude- en warmteopslag

Opslag van koude en warmte in de aardbodem (KWO) is een steeds meer voorkomende methode om vooral grote ruimten als gebouwen en kweekkassen maar ook woningen in de zomer te koelen en in de winter te v… Rickandie, Aardwarmte, 22-12-2011
Milieuproblemen en Milieuvervuiling: problemen / oplossingen mijn kijk op

Milieuproblemen en Milieuvervuiling: problemen / oplossingen

De huidige milieuproblemen en milieuvervuiling. Welke problemen zijn de grootste zorgen voor onze generatie en de volgende, onze kinderen? En wat voor aanpak is er voor de milieuproblematiek? Iedereen… Euromark, 18-12-2011
Duurzaam inkopen van hout in vijf stappen

Duurzaam inkopen van hout in vijf stappen

Duurzaam inkopen van hout dient een thema te zijn voor zeer veel organisaties en bedrijfstakken. Dat gaat van overheidsinstanties, die met het inkopen en verwerken of laten verwerken van hout te maken… Rickandie, Hout, 09-12-2011

Milieuvriendelijk denken in de scheepvaart

Bij de term 'alternatieve voortstuwing in de sector vervoer' ligt het voor de hand in eerste instantie te denken aan de elektrische auto. Maar ook de scheepvaart tendeert naar milieuvriendelijk denken… Emfkruyssen, 08-12-2011

Milieubewust omgaan met reststoffen

Een ruime definitie van reststoffen is: alle afvalstoffen die nog opnieuw ergens voor gebruikt kunnen worden. Dit gaat van GFT (groenten, fruit en tuinafval) tot schaafsel in de meubelindustrie. Maar… Rickandie, Milieu, 31-10-2011
Afval en milieuvriendelijke biomassacentrale

Afval en milieuvriendelijke biomassacentrale

In een biomassacentrale wordt biomassa door verbranding omgezet in energie. Die energie wordt daarna gedistribueerd in de vorm van warmte of stroom. Wat na de verbranding overblijft wordt gerecycled o… Rickandie, Milieu, 30-10-2011

Milieuverontreiniging

Menselijk handelen leidt tot milieuverontreiniging. De Nederlandse overheid probeert door middel van wetgeving het milieu te beschermen. Behalve de overheid houden ook maatschappelijke organisaties zi… Fading, 13-10-2011
Milieuvervuiling

Milieuvervuiling

We merken allemaal dat het klimaat aan het veranderen is. Het gaat niet goed met het milieu. Zowel de temperatuur als het zeeniveau zijn aan het stijgen en complete ecosystemen verdwijnen. En wij als… Spring, 29-09-2011

Stap voor stap CO2 uitstoot verminderen

Tienduizenden organisaties en personen proberen wereldwijd om in één jaar tijd tien procent te besparen op de CO2 uitstoot. Het begin was in 2010. Iedere stap - hoe klein ook - telt. Door samen energi… Emfkruyssen, 28-09-2011