Artikelen 161 - 170 in de rubriek Natuur

Natuur (Dier en Natuur)

Het leven in tropische bossen

Het leven in tropische bossen

Tropische bossen bevinden zich op verschillende continenten rond de evenaar. Ze vormen een geschikte leefomgeving voor vele soorten, en zowel de diversiteit aan planten als aan dieren is dan ook erg g… Muser, 11-04-2013
Het veenlandschap, hoogveen en laagveen

Het veenlandschap, hoogveen en laagveen

Het veenlandschap beslaat tegenwoordig maar enkele gebieden in Nederland. Vroeger bestond Nederland voor een veel groter gedeelte uit Veen. Pas toen men het landschap ging ontginnen, vond er bewoning… Glenn-falconer, 02-04-2013
Het leven aan de kusten

Het leven aan de kusten

Verspreid over de wereld zijn vele kilometers kust te vinden. Elke kust is weer anders, waardoor er vele verschillende dieren te vinden zijn. Sommige blijven altijd in het water, voor andere zijn de r… Muser, 28-03-2013
Het duinlandschap langs de kust

Het duinlandschap langs de kust

Het duinlandschap beslaat de kust van Nederland. Van Zeeland tot aan de Waddeneilanden. De duinen beveiligen Nederland tegen de Noordzee. Hoewel de invloed van de mens aanzienlijk is heeft het een erg… Glenn-falconer, 27-03-2013
Het rivierkleilandschap met kommen en wielen

Het rivierkleilandschap met kommen en wielen

Het rivierkleilandschap bestaat uit hoge en lage delen. Dit noemen wij de oerverwallen en kommen. De hogergelegen delen worden vooral gebruikt voor fruitteelt en de lagergelegen delen voor veeteelt. I… Glenn-falconer, 26-03-2013
Het leven op de struiksavannen

Het leven op de struiksavannen

In Noord- en Zuid-Amerika, Europa, Afrika en Australië bevinden zich gebieden met struiksavannen. Het zijn warme en droge gebieden met, zoals de naam al zegt, veel struiken. Voor mensen zijn deze gebi… Muser, 22-03-2013
De eik in Nederland

De eik in Nederland

Bomen spreken zelfs bij kinderen al tot de verbeelding en in sprookjes spreken bomen, zijn ze robuust, sterk en beschermend. In de echte wereld is dat ook zo en daar speelt de eikenboom een belangrijk… Annastaal, 22-03-2013
Het leven in het Noordpoolgebied en op de toendra

Het leven in het Noordpoolgebied en op de toendra

Helemaal bovenaan de wereld bevindt zich een leefgebied dat wordt gevormd door de Noordpool en de Arctische toendra. Het is hier zeer koud en in de winter is er geen daglicht te vinden. Toch is er vee… Muser, 20-03-2013
Het zeekleilandschap met terpen en kwelders

Het zeekleilandschap met terpen en kwelders

Het zeekleilandschap beslaat de kustlijn van Noord-Nederland en Zuidwest-Nederland. Zeeklei is een afzetting van zee in de vorm van slib. Vandaar dat het in de kuststreken voorkomt. Zeeklei is erg vru… Glenn-falconer, 20-03-2013
Het zandlandschap met brinken en essen

Het zandlandschap met brinken en essen

Het zandlandschap beslaat een groot deel van Nederland. Het bestaat vanzelfsprekend uit zand, maar toch kent het landschap een grote variatie. Zo zijn er hoge en droge gebieden, maar ook natte en lage… Glenn-falconer, 19-03-2013