InfoNu.nl > Dier en Natuur > Vogels > Vogels: Pagina 7
Artikelen 61 - 70 in de rubriek Vogels

Vogels (Dier en Natuur)

De grutto is een bedreigde broedvogel in Nederland

De grutto is een bedreigde broedvogel in Nederland

De helft van alle grutto’s in Europa en broeden in Nederland. De grutto verblijft in de winter in West-Afrika en vliegt vroeg in het voorjaar naar ons land om te broeden. De grutto is een vogel die el… Rieja, 07-08-2015
De kievit is een weidevogel en komt steeds minder voor

De kievit is een weidevogel en komt steeds minder voor

In het vroege voorjaar keert de kievit terug naar de broedplaats. Met de buitelende baltsvluchten van de mannetjes kievit en de geluiden die het laat horen, is het een vrolijk gezicht en een heerlijk… Rieja, 31-07-2015
Onvruchtbaarheid bij duiven en andere kweekproblemen

Onvruchtbaarheid bij duiven en andere kweekproblemen

Bij vruchtbaarheid bij duiven moet er een samensmelting plaatsvinden van een eicel en een zaadcel. Is er sprake van een niet geslaagd broedsel dan kan daarbij de doffer of duivin verantwoordelijk zijn… Linus, Postduiven, 27-07-2015
Vogels: duikers en futen

Vogels: duikers en futen

Duikers en futen zijn vogels die veel vis eten, maar ook andere dieren die zij in het water kunnen vinden. Ze leven op meren, zeeën, moerassen en andere wateren. Futen zijn op beide halfronden te vind… Muser, 05-07-2015
De Zeearend in Nederland, verspreiding en aantallen tot 2018

De Zeearend in Nederland, verspreiding en aantallen tot 2018

Er is op het internet veel informatie te vinden over de grootste levende roofvogel in Nederland, de zeearend. Met name Staatsbosbeheer, Natuurbericht en Sovon geven goede inzichten. Echter, een goed t… Blauwevinvis, 30-06-2015
Vogelstand dramatisch achteruit

Vogelstand dramatisch achteruit

Het gaat nog steeds bergafwaarts met de vogels in Europa en ook in Nederland. Op 20 mei 2015 werd door de Europese Commissie een grootschalig onderzoek gepresenteerd waaruit blijkt dat maar liefst één… Linus, 10-06-2015
Vogels: vinkachtigen

Vogels: vinkachtigen

Vinkachtigen zijn kleine vogels die in grote delen van de wereld voorkomen, behalve in Australië en op Antarctica. Er zijn soorten te vinden in allerlei verschillende kleuren. Vinkachtigen hebben mees… Muser, 17-05-2015
De aalscholver, een omstreden vogel

De aalscholver, een omstreden vogel

De aalscholver (Phalacrocorax carbo) is in Nederland en België, maar ook in vele andere landen, een omstreden vogel. Deze vogel wordt door vele beroepsvissers en hobbyvissers gezien als een concurrent… Linus, 17-05-2015
Nagels knippen bij de kanarie, parkiet of papegaai

Nagels knippen bij de kanarie, parkiet of papegaai

De nagels van een vogel slijten aan de zitstok, of aan de bodem van een kooi. Wanneer de nagels niet of slecht slijten, moeten ze worden geknipt. Een vogel met te lange nagels kan zichzelf verwonden e… Liza, 06-05-2015
Zijn snelle postduiven ook winnende duiven?

Zijn snelle postduiven ook winnende duiven?

De postduivensport kent wedvluchten (wedstrijden) waarbij de duif die de hoogste snelheid vliegt de winnaar wordt. Maar ten onrechte wordt vaak gedacht dat de snelste duiven de winnaar worden. Dit is… Linus, Postduiven, 29-04-2015