InfoNu.nl > Dier en Natuur > Vogels > Vogels: Pagina 7
Artikelen 61 - 70 in de rubriek Vogels

Vogels (Dier en Natuur)

Presteren met postduiven

Presteren met postduiven

Ook in de duivensport staan de ontwikkelingen niet stil. Er heeft een duidelijke professionalisering plaatsgevonden. De tijd dat men zomaar met een mandje duiven naar de club kon gaan om dan maar eens… Linus, Postduiven, 08-09-2015
De verzorging en huisvesting van een kanarie

De verzorging en huisvesting van een kanarie

De kanarie is een geliefde vogelsoort, die binnenshuis of buiten in een volière gehouden kan worden. De vogel wordt gewaardeerd om zijn zangkwaliteiten, kleur en vorm. Een kanarie leeft het liefst sam… Liza, 27-08-2015
De Stellers zeearend, een enorme roofvogel

De Stellers zeearend, een enorme roofvogel

De Stellers zeearend behoort tot de grootste roofvogels op aarde. Met zijn enorme spanwijdte domineert hij het luchtruim. Het is een bedreigde diersoort die slechts op enkele plekken op aarde te vinde… Tijger3, Roofvogels, 12-08-2015
Mycoplasmosa of snot bij postduiven

Mycoplasmosa of snot bij postduiven

Mycoplasmosa wordt over de gehele wereld waargenomen bij vooral hoenderachtigen en kalkoenen, maar ook bij duiven en andere vogels. Bijna alle duiven zijn drager van deze mycoplasma ‘s zonder daar zie… Linus, Duivenziekten, 09-08-2015
De grutto is een bedreigde broedvogel in Nederland

De grutto is een bedreigde broedvogel in Nederland

De helft van alle grutto’s in Europa en broeden in Nederland. De grutto verblijft in de winter in West-Afrika en vliegt vroeg in het voorjaar naar ons land om te broeden. De grutto is een vogel die el… Rieja, 07-08-2015
De kievit is een weidevogel en komt steeds minder voor

De kievit is een weidevogel en komt steeds minder voor

In het vroege voorjaar keert de kievit terug naar de broedplaats. Met de buitelende baltsvluchten van de mannetjes kievit en de geluiden die het laat horen, is het een vrolijk gezicht en een heerlijk… Rieja, 31-07-2015
Onvruchtbaarheid bij duiven en andere kweekproblemen

Onvruchtbaarheid bij duiven en andere kweekproblemen

Bij vruchtbaarheid bij duiven moet er een samensmelting plaatsvinden van een eicel en een zaadcel. Is er sprake van een niet geslaagd broedsel dan kan daarbij de doffer of duivin verantwoordelijk zijn… Linus, Postduiven, 27-07-2015
Vogels: duikers en futen

Vogels: duikers en futen

Duikers en futen zijn vogels die veel vis eten, maar ook andere dieren die zij in het water kunnen vinden. Ze leven op meren, zeeën, moerassen en andere wateren. Futen zijn op beide halfronden te vind… Muser, 05-07-2015
De Zeearend in Nederland, verspreiding en aantallen tot 2018

De Zeearend in Nederland, verspreiding en aantallen tot 2018

Er is op het internet veel informatie te vinden over de grootste levende roofvogel in Nederland, de zeearend. Met name Staatsbosbeheer, Natuurbericht en Sovon geven goede inzichten. Echter, een goed t… Blauwevinvis, 30-06-2015
Vogelstand dramatisch achteruit

Vogelstand dramatisch achteruit

Het gaat nog steeds bergafwaarts met de vogels in Europa en ook in Nederland. Op 20 mei 2015 werd door de Europese Commissie een grootschalig onderzoek gepresenteerd waaruit blijkt dat maar liefst één… Linus, 10-06-2015