Oorzaken van bodemverontreiniging

Oorzaken van bodemverontreiniging In Nederland is de grond op veel plekken ernstig vervuild. Er zijn verschillende oorzaken daarvoor. Lange tijd was men zich niet goed bewust van de gevolgen van het laten verdwijnen van giftige stoffen in de bodem. Daarom werden er weinig eisen gesteld aan bedrijven. Tegenwoordig doet de overheid er veel tegen om bodemverontreiniging tegen te gaan. Op veel plekken wordt grond afgegraven en gesaneerd. Op die manier wordt de Nederlandse bodem langzaam schoner. In Nederland zijn veel plekken waar de grond ernstig vervuild is. Het gaat om ongeveer zestigduizend plekken die geschikt zijn om huizen te bouwen, maar waar dat niet zomaar mogelijk is omdat er veel afvalstoffen in de grond zitten. Er zijn verschillende redenen waarom de grond vervuild kan zijn. Meestal heeft er eerder een fabriek, benzinestation of chemische wasserij op het terrein gestaan. In het verleden waren de eisen die werden gesteld aan het weglopen van afvalstoffen niet zo streng. Vaak lieten bedrijven ook bewust gifstoffen in de grond weglopen, zodat zij er vanaf waren. In andere gevallen dumpten bedrijven bewust hun afvalstoffen, bijvoorbeeld in de natuur, zodat zij er vanaf waren.

Op welke manier kan verontreinigde grond schadelijk zijn?

Het nadeel van veel van de afvalstoffen is dat ze niet zomaar verdwijnen. Vaak gaat het om zware metalen, asbest, bestrijdingsmiddelen of bepaalde anorganische verbindingen. Deze kunnen op verschillende manieren schadelijk zijn. De eerste manier waarop ze schadelijk kunnen zijn is omdat ze in het grondwater terecht komen. Het grondwater wordt vervolgens weer opgepompt en bijvoorbeeld gebruikt als grondwater. Een tweede manier waarop het schadelijk kan zijn is als mensen gewassen gebouwen op het terrein van de vervuilde grond. Dat kan bijvoorbeeld om een boer gaan, maar ook om particulieren die een eigen moestuin hebben. Een laatste manier waarop het schadelijk kan zijn is dat mensen ziek worden door de dampen. Dit kan vooral gebeuren als veel van de grondstoffen nog relatief aan het oppervlakte te vinden is.

De oorzaken van bodemverontreiniging

Pas aan het begin van de jaren tachtig begon de Nederlandse overheid zich druk te maken over de gevolgen van bodemverontreiniging. De aanleiding daarvoor was het gifschandaal in Lekkerkerk. Daar was een nieuwbouwwijk van driehonderd woningen gebouwd in de plaats Lekkerkerk West. Deze woningen waren gebouwd op zeer verontreinigde grond. Dit kwam pas aan het licht nadat een waterleidingbuis was aangetast door de werking van zeer agressieve chemische stoffen. De kosten om de grond te laten reinigen bedroegen bijna tweehonderd miljoen euro. Later kwamen er andere schandalen aan het ligt, zoals de verontreiniging van de Coupépolder in Alphen aan den Rijn en de bodemvervuiling in Griftpark in het Utrechtse Kralingen. Na deze schandalen begon de overheid met strengere wetgeving. Vaak moesten de bedrijven opdraaien voor de schade.

Het saneren van verontreinigde grond

In Nederland zijn er relatief weinig voorbeeld van mensen die uiteindelijk ernstig ziek werden door toedoen van de verontreiniging. Toch doet er overheid er alles aan om zoveel mogelijk van de vervuiling op te ruimen. De belangrijkste plekken moeten tegen het jaar 2030 gereinigd zijn. Tegelijkertijd kost het saneren veel geld, dus niet alles kan in een keer gedaan worden. De grond moet stapje voor stapje worden gesaneerd. Vaak kan de schade nog worden verhaald op de bedrijven, maar soms is dat niet mogelijk. Dat komt omdat in de loop van de tijd veel bedrijven zijn verdwenen of failliet zijn gegaan. Daardoor komt het ook vaak voor dat een gemeente of provincie opdraait voor de kosten van de reiniging van de grond. Zij proberen die extra kosten voor een deel weer door te berekenen aan de koper van de grond, maar dat kan maar tot op zekere hoogte. Anders zou namelijk niemand de grond willen kopen.
© 2013 - 2024 Simcha, het auteursrecht van dit artikel ligt bij de infoteur. Zonder toestemming is vermenigvuldiging verboden. Per 2021 gaat InfoNu verder als archief, artikelen worden nog maar beperkt geactualiseerd.
Gerelateerde artikelen
Bezint eer u begint, milieuvervuilingU ziet een geweldig appartement op een locatie die prachtig is. Er is slechts een probleem, de grond waarop het appartem…
Kopen van een huis dat staat op vervuilde grondKopen van een huis dat staat op vervuilde grondOp veel plaatsen in Nederland waar woningen worden gebouwd is er sprake van bodemverontreiniging. Het is altijd verstand…
De vervuiling (lucht,bodem,water)De vervuiling (lucht,bodem,water)De laatste tientallen jaren doet de vervuiling van ons milieu voor heel wat alarmbellen gaan . Niet alleen voor het mili…
Wet- en regelgeving bodemsanering en bodemverontreinigingWet- en regelgeving bodemsanering en bodemverontreinigingAl sinds de jaren 80 zijn we bezig met het saneren van verontreinigde bodems. Inmiddels denken we dat we alle verontrein…

Hoe kan smog ontstaan? Invloed op natuur en gezondheidHoe kan smog ontstaan? Invloed op natuur en gezondheidRoet, mist, slecht kunnen zien en ademen gedurende de dag wordt veroorzaakt door smog. Het is een samenloop van omstandi…
Bronnen en referenties
  • Inleidingsfoto: PellissierJP, Pixabay
  • http://www.milieucentraal.nl/themas/klimaat-en-milieuproblemen/gezondheid-en-milieu/bodemvervuiling
Simcha (763 artikelen)
Laatste update: 18-12-2015
Rubriek: Dier en Natuur
Subrubriek: Milieu
Bronnen en referenties: 2
Per 2021 gaat InfoNu verder als archief. Het grote aanbod van artikelen blijft beschikbaar maar er worden geen nieuwe artikelen meer gepubliceerd en nog maar beperkt geactualiseerd, daardoor kunnen artikelen op bepaalde punten verouderd zijn. Reacties plaatsen bij artikelen is niet meer mogelijk.