Kippen en ziekten

Kippen en ziekten Preventie is een toverwoord waarmee we veel ziekten die de kippen kunnen treffen buiten het hok houden. Maar aan preventie zitten ook grenzen, we kunnen niet alles voorkomen. Daarom is het ook van belang dat we onze kippen regelmatig goed observeren en controleren. Als we tijdig opmerken dat er iets met de kippen mis is maakt dat ook een tijdige behandeling mogelijk. Die is vaak kortdurend en meer succesvol. Het is vaak een combinatie van symptomen die uitsluitsel kunnen geven over de ziekte. Bij zeer veel kippenziekten komt bijvoorbeeld diarree voor. Dat helpt u niet veel verder dan de constatering dat de kip wel eens ziek zou kunnen zijn. De belangrijkste ziekten herkennen kan helpen, maar vergeet niet dan een dierenarts de juiste diagnose kan stellen en de correcte medicijnen kan voorschrijven. Naarmate een kippenhouder meer ervaring heeft, zal dat het herkennen van zieken gemakkelijker maken.

Ziek en gezond

Zieke kippen verschillen nadrukkelijk van gezonde kippen. Een gezonde kip voelt stevig en doorvoed aan. Als men het skelet duidelijk kan voelen dan is de kip ondervoed. De ogen dienen een heldere aanblik te vertonen. Het gedrag moet levendig zijn. De kippen moeten scharrelen, naar voedsel pikken en regelmatig de veren poetsen. Kippen die zich apathisch gedragen zijn meestal ziek. De kam en lellen van de kip moeten goed doorbloed zijn. Als deze niet mooi rood zijn kan dat een signaal zijn dat de kip iets onder de leden heeft. Niet alle rassen hebben even dieprode lellen en kammen, men dient dus steeds te vergelijken met gezonde soortgenoten. Overigens verbleken de kam en lellen ook bij broedse hennen en dan wijst dat niet op een ziekte. Gezonde dieren hebben verder een glanzend verenkleed. Krabben kippen veel dan kan dat wijzen op luizen. Controleer op kale plekken en bekijk tevens of u neten ziet, dit zijn witte bolletjes tegen de schacht van de veren aan. Vooral op witte veren die u tegen het licht houdt zijn schachtluizen goed te zien. Het schudden met de kop kan er op wijzen dat de kip kopluis heeft. Bol zitten en niet meer eten zijn duidelijke signalen dat er iets mis is, ook het stoppen met leggen is een dergelijk signaal. De kippen kennen en goed observeren kan tijdig ingrijpen mogelijk maken. Als er een ziekte opduikt dan is het raadplegen van een dierenarts verstandig. Ook de aanschaf van medicijnen kan vaak beter via de dierenarts omdat de vrij verkrijgbare middelen in de handel vaak veel te laag gedoseerd zijn.

Preventie

Voorkomen is beter dan genezen is een wijsheid die iedereen wel kent. Een goede hygiëne vormt de basis van preventie. Het hok en ren dienen daarom goed schoon te worden gehouden. Ook het groenvoer wat niet is opgegeten op de dag dat men het gegeven heeft moet men verwijderen om te voorkomen dat de kippen een dag later bedorven groenvoer eten. De voeding dient goed te zijn en het drinkwater steeds schoon. Het voer dient in gesloten tonnen te worden bewaard. Schaduw en zon dienen de ren te kunnen bereiken en het hok dient over voldoende ventilatie te beschikken. Het hok moet verder een goede beschutting te geven en geen kieren bevatten. De waterbak en de voersilo moeten zo geconstrueerd zijn dat voer en water niet bevuild worden. Nooit het voer en meel los in het hok of de ren strooien. Verder is belangrijk dat u uw kippen goed blijft observeren zodat u tijdig kunt ingrijpen als er iets mis is. Van tijd tot tijd de kippen controleren in de hand op ectoparasieten. Ook de huid en poten dan goed controleren.

Coccidiose

Coccidiose bij kippen is een ziekte die veroorzaakt wordt door parasieten. Er zijn bij de kippen meerdere families van deze parasiet actief en afhankelijk van welk familielid die de besmetting veroorzaakt kunnen de kippen meer tot minder ernstig ziek worden. De verschijnselen die bij besmetting kunnen waargenomen zijn het af en toe wat bol zitten en dutten. De kippen maken de indruk minder alert te zijn en lijken wel vermoeid te zijn. De kippen hebben dan vaak dunne mest en in de ontlasting kan slijmerig bloed aanwezig zijn. Ze vermageren en het borstbeen is goed voelbaar. De aanraking van de buikwand is pijnlijk en de buik is wat opgezet. Een mestonderzoek door de dierenarts zal duidelijkheid geven. Het is niet verstandig om het maar even aan te zien. Bij vroegtijdig ingrijpen en een gerichte behandeling zullen de kippen weer redelijk snel herstellen. Zoals bij preventie al opgemerkt is het van belang om het hok goed schoon en droog te houden. Ook moet u overbevolking vermijden. De parasiet kan zich namelijk snel vermeerderen in een warme en vochtige omgeving.

Wormen

Een kip kan besmet raken door diverse wormen. Zo kennen we haarwormen, spoelwormen en lintwormen. Spoel- en lintwormen kan men met het blote oog waarnemen, haarwormen niet. Niet alle wormsoorten zijn even schadelijk voor de gezondheid van de kip. Behandeling tegen wormen is daarom niet altijd noodzakelijk maar zeker als sprake is van een chronisch ziektebeeld zoals diarree, vermagering, groeivertraging, het stoppen met de eiproductie een kleine kam krijgen, verbleking van lellen en kam dan is een mestonderzoek noodzakelijk. Bij jonge dieren verloopt een wormbesmetting in het veelal agressiever dan bij oudere dieren. Bij de behandeling dienen alle kippen betrokken te worden. Het kippenhok en de uitloop dienen grondig gereinigd te worden. Dit kan bijvoorbeeld met een hete 5% sodaoplossing.

Luizen, mijten en vlooien

Kippenluizen zijn met het blote oog waarneembaar. Deze luizen bevinden zich op de kip en veroorzaken onrust, jeuk, kaalheid, en mogelijk ook bloedarmoede. Er zijn prima middelen om luizen te bestrijden. Regelmatig de kippen controleren op dit ongedierte.
Daarnaast kennen we de witte- en rodebloedmijt, ook wel bloedluis genoemd. Het is overigens geen luis, maar een echte mijt. Overdag zijn ze op de kippen nauwelijks aan te treffen. Ze houden zich schuil in allerlei spleten en kieren, onder de legnesten of in de bodembedekking. Als het donker is op het hok en de kippen op stok zitten kunt u met behulp van een zaklamp of het aanmaken van de binnenverlichting zien dat de mijten zich overal bevinden. Kippen kunnen van deze mijt behoorlijk ziek worden. De mijten bijten en bij een plaag ontstaat bloedarmoede. Bovendien kunnen mijten ook andere ziektes overbrengen. Om deze mijt te bestrijden dient u nauwgezet te werk te gaan. Alle kieren en spleten in het hok moeten behandeld worden met een speciale spray of met een mengsel van groene zeep en spiritus. Daarbij mag niets worden overgeslagen. Ook zitstokken en onder legkasten en ander meubilair, alles dient te worden geraakt. De kippen dienen te worden behandeld met een anti-bloedluisspray.
Ook vlooien zijn bij een controle van een kip met het blote oog waar te nemen. Vlooien hebben veel meer invloed op de gezondheid van de kip dan luizen. Ze kunnen de oorzaak zijn van ernstige bloedarmoede. Vlooien zijn gemakkelijk te bestrijden, maar men zal de behandeling een aantal keren moeten herhalen omdat de rijpe eitjes van de vlo de kip opnieuw op de kip springen en parasiteren.

Kalkpoten

Ook de kalkpoot, wordt veroorzaakt door een mijt, de Cnemidocoptes mutans. In de onbevederde gedeelten van de poten van pluimvee graaft deze mijt zich in. Er ontstaan dan vuilwitte en droge korsten. Vooral bij oudere kippen zien we soms grote verdikkingen op de poten zitten. De dieren besmetten elkaar door de bodembedekking of de zitstokken. Ook hier is preventie een belangrijke maatregel waarbij een schoon en droog hok van groot belang is. In de handel zijn middelen verkrijgbaar om deze mijt te bestrijden.

Ziekte van Marek

De ziekte van Marek wordt veroorzaakt door een zeer besmettelijk herpes virus dat kan leiden tot de dood. De ziekte zien we meestal bij kippen van 10 tot 24 weken oud, maar in sommige gevallen kan de ziekte ook later nog optreden. De infectie vindt plaats via huidschilfers en veerdeeltjes van de oudere dieren die niet ziek zijn, maar wel drager van het virus zijn. Deze dieren kunnen een permanente bron van infectie vormen. We zien twee vormen van de ziekte die kan optreden:

Neurale of klassieke Marek

Bij deze vorm is er een zenuwaantasting die kan leiden tot een enkele- of dubbelzijdige pootverlamming. Soms is de aantasting zo ernstig dat het dier niet meer lopen kan. Ook kan er een kropverlamming optreden waardoor een zogenaamde hangkrop optreedt. We zien vermagering, opbraken van voedsel en zenuwsymptomen.

Acute of viscerale Marek

Hierbij kunnen tumoren in diverse organen verschijnen zoals in de eierstokken, nier, milt, lever, hart, lever en longen. De kam en lellen en ook de poten worden bleker van kleur als gevolg van bloedarmoede. De kammen zijn vaak gekrompen als gevolg van uitdroging. Bij een uitbraak sterven de meeste kippen. Sommige vogels sterven zonder dat er klinische symptomen zijn waargenomen.

In de hobbysector is deze ziekte een probleem. Er zijn meestal dieren van verschillende leeftijden aanwezig, desinfectie van de omgeving is bijna niet mogelijk en hoewel er gevaccineerd kan worden tegen deze ziekte ligt dat voor de hobbysector moeilijk. Het kuiken moet op de eerste dag al de enting ontvangen en de vaccins zij ontwikkelt voor de commerciële sector waarbij de verpakking niet op enkele kuikens is afgestemd.

Leukose

Leukose, ook wel kippenkanker genoemd, is een virusinfectie met een woekering van witte bloedcellen. Deze ziekte is nauwelijks te onderscheiden van de acute vorm van de ziekte van Marek. Vaak worden jonge dieren het slachtoffer van deze ziekte. De dieren worden mager, de kam wordt bleek en gaat verschrompelen. Leukose is niet te genezen en men kan het beste de aangetaste dieren uit hun lijden verlossen.

New Castle Disease (NCD)

Newcastle disease of pseudovogelpest wordt veroorzaakt door een paramyxovirus. De verschijnselen lijken sterk op die van vogelpest vandaar ook de benaming pseudovogelpest. Er ontstaan problemen met de ademhaling, verminderde voedselopname en waterige diarree. We zien mank lopen, hangende vleugels, draaien met de kop, apathie en sterfte. New Castle Disease komt voor in de variatie van zeer ernstig tot mild. Er zijn uitstekende vaccinaties beschikbaar die de dieren goed beschermen tegen deze ingrijpende ziekte.

Vogelgriep

Pluimveesoorten zijn gevoelig voor de diverse virusvarianten van vogelgriep of Aviaire Influenza (AI). Hobbymatig gehouden pluimvee vormt geen groot risico waar het gaat over besmetting en verspreiding van het virus. Gezien de schaal van de houderij en het ontbreken van bedrijfscontacten is dat ook wel te begrijpen. Een aantal varianten van het virus is zeer agressief. Hobbymatig gehouden pluimvee mag gevaccineerd worden tegen dit virus.

Pokken

Pokken is een verzamelnaam voor ziekten die door een nauw verwante groep van virussen veroorzaakt worden. Pokkenvirussen zijn redelijk soortspecifiek. Muggen kunnen het virus binnenbrengen, is er eenmaal een kip besmet dan verspreidt het virus zich snel onder de andere dieren. Er zijn twee vormen van pokken bij kippen. De eerste vorm zijn de zogenaamde huidpokken. Op de onbevederde delen zoals kop, kam en lellen ontstaan wratachtige gezwellen. Na een aantal weken zijn ze weer ingedroogd.
De andere vorm is de difterievorm. Hierbij zien we een geel beslag in de bek of de slokdarm. Dit geeft slikproblemen en een verstoorde water- en voedselopname. Hierbij is een verhoogde sterfkans onder de dieren. Men kan deze problemen gemakkelijk voorkomen door de kippen te laten enten tegen deze ziekte.

Verkoudheid

Bij verkoudheid zal een kip gaan snotteren en door het overvloedig neusvocht zien we een loopneus. De dieren voelen zich niet lekker en dat uit zich in het gedrag door zich wat afzijdig te houden. Anders dan bij coryza zijn de oogleden niet gezwollen en ontstoken. De snavel kan wat open staan door de bemoeilijkte ademhaling. Een snelle behandeling is aanbevolen omdat verkoudheid besmettelijk is en de hele toom aangetast kan worden. Verkoudheid treedt vooral op bij kippen die een niet al te beste weerstand hebben. Zijn er dan ook slechte hokomstandigheden zoals een vochtig of tochtig hok dan zijn de risico's groot dat verkoudheid toeslaat. Ook grote temperatuurswisselingen in combinatie met een verminderde weerstand kan verkoudheid veroorzaken.

Coryza

Infectieuze coryza is een bacteriële aandoening bij pluimvee die in het verleden 'Acute snot' werd genoemd. Het is een veelal acute, sterk infectieuze aandoening, die vervolgens chronische kan worden. Oudere kippen zijn hier meer gevoelig voor. Vooral in de herfst en winter zien we deze ziekte de kop opsteken. De kippen krijgen dikke koppen en hals door vochtophoping in de neusbijholte die gevuld zijn met etterige vloeistof. De oogleden zijn gezwollen en ontstoken en ook vloeit er etterig vocht uit ogen en neus. De kippen hebben het benauwd en de ademhaling is rochelend. De lellen zwellen en de kip maakt een zieke indruk. Er wordt minder voer opgenomen en er is sprake van diarree. Gezonde kippen kunnen drager zijn van deze bacterie en zo voor overdracht zorgen. Behandeling is mogelijk via een antibioticum. Is er eenmaal een besmetting van coryza in het koppel geweest, dan blijven er altijd wel dragers op het hok die voor een nieuwe besmetting kunnen zorgen.

Blauwe kammen en lellen

Een wat blauwe verkleuring van kammen en lellen kan veroorzaakt worden als kippen te vet worden. Aanpassen van het voer kan dat verhinderen. Geef de kippen minder graan en meer legkorrel en groenvoer. Verder kunnen blauwe kammen en lellen ook wijzen op problemen met ademhalen als de kip extra inspanningen moet leveren. Als de kip weer tot rust is gekomen trekt deze verkleuring weer weg. Is de kip niet dik en de verkleuring blijft dan even de dierenarts raadplegen. Soms kan antibiotica uitkomst bieden.

Vlekziekte

De vlekziekte wordt veroorzaakt door de bacterie Erysipelothrix rhusiopathiae. Niet alleen het pluimvee wordt er door getroffen. Het is een bacterie die vooral bekend is bij kalkoenen, varkens en schapen. Maar de bacterie kan ook bij reptielen, vissen en zoogdieren voorkomen en dus ook bij de mens. Bij de kippen wordt de ziekte steeds meer gezien. In de industrie vooral steeds meer bij leghennen. De incubatietijd bedraagt ongeveer twee tot vijf dagen en we zien dan dat de besmette dieren redelijk vaak snel sterven. Daarbij kan er sprake zijn van een geringe uitval over een langere periode tot een acute uitval met een sterfte die wel kan oplopen tot 25%. Dit zien we vooral in koppels waar veel pikkerij voorkomt waarbij meer huidwonden voorkomen waardoor de sterfte oploopt.
© 2013 - 2024 Linus, het auteursrecht van dit artikel ligt bij de infoteur. Zonder toestemming is vermenigvuldiging verboden. Per 2021 gaat InfoNu verder als archief, artikelen worden nog maar beperkt geactualiseerd.
Gerelateerde artikelen
De symptomen en de behandeling van kippenziektesDe symptomen en de behandeling van kippenziektesKippen kunnen om verschillende redenen ziek worden. Belangrijk is om deze kippenziektes snel te herkennen en adequaat te…
Vlekziekte bij kippen, moeilijk te diagnostiserenVlekziekte bij kippen, moeilijk te diagnostiserenVlekziekte wordt veroorzaakt door de bacterie Erysipelothrix rhusiopathiae. Niet alleen pluimvee wordt er door getroffen…
Kalkpoten bij kippen herkennen en behandelenKalkpoten bij kippen herkennen en behandelenKalkpoten bij kippen worden veroorzaakt door de schurftmijt en is een veel voorkomend verschijnsel bij pluimvee, vooral…
Ziekte van Marek bij kippen herkennenZiekte van Marek bij kippen herkennenEen kip of haan die steeds dreigt om te vallen of met een poot omhoog loopt alsof het een paradepas is? Een kip of haan…

Verzorging van kippenVerzorging van kippenAlle huisdieren en hobbydieren zijn afhankelijk van de mens. Neemt u een dier dan dient u ook de verantwoordelijkheid vo…
Huisvesting van kippenHuisvesting van kippenBij het houden van kippen staat een goede huisvesting centraal. Goede huisvesting is een heel belangrijk middel om de ki…
Bronnen en referenties
  • Inleidingsfoto: Ton Ebben
  • www.levendehave.nl
Reacties

Nele, 13-08-2020
Beste,

Ik heb een haantje die nu al verschillende dagen ziek is. Hij heeft een soort van vlies over zijn oogleden en heeft zijn ogen dan gesloten, futloos, eet niets meer, geen ontlasting meer, drinkt nog wel maar moet water krijgen via spuitje omdat hij het water niet meer ziet staan, oorlelleletjes zijn normaal gezien rood maar wit geworden, hij maakt een krakend geluid, heeft soms opflakkeringen waarbij de ogen terug opengaan en normaal zijn, hij terug lawaai maakt en zelfs begint te lopen. Hij zoekt knuffelig contact met mij. Is dit besmettelijk? Wat zou er aan de hand kunnen zijn? Groetjes Nele Reactie infoteur, 17-08-2020
Je haantje moet toch echt bekeken worden door een dierenarts en liefst een die verstand heeft van pluimvee. Op een afstand hier iets van zeggen is niet mogelijk.

Anja, 02-09-2016
Ik heb een kip met geel beslag in de bek en in de keel. Graag zou ik willen weten wat de oorzaak hiervan is en welke medicijnen hiervoor kunnen helpen? Ik lees dat jullie vaak adviseren naar een dierenarts te gaan, ik heb inmiddels al diverse spaarpotten leeg gegooid bij de dierenarts, maar niks van wordt voor geschreven helpt! Ik vind dit zeer frustrerend ben inmiddels honderden euro's lichter en al 2 kippen verloren en voor de 3e ziet het er ook niet goed uit. Reactie infoteur, 02-09-2016
Naast de uitwendige vorm van pokken bestaat er ook een inwendige vorm, de zogenaamde difterievorm. Hierbij vormen zich ontstekingen van het slijmvlies en daarbij treden kaasachtige aanslagen op in de bek, luchtpijp en slokdarm. Door de aantasting kan het eten en drinken ernstig bemoeilijkt worden. Deze besmettelijke vorm is onbehandelbaar. Bij meerdere kippen is een noodenting aan te bevelen omdat de ziekte besmettelijk is. Na de enting zijn de gezonde dieren na een week beschermd. Vanwege de besmettelijkheid is het zaak zieke dieren te scheiden. Het aanstippen van de plekken met jodiumtinctuur kan het indrogen van de besmette plekken versnellen, in mindere mate helpen ook jodium of betadine. Aangetaste kippen moeten soms geholpen worden met eten en drinken waarbij kleinere voedingsmiddelen uiteraard de voorkeur hebben.
Ook bij een vitamine A tekort kan een schimmelinfectie een soortgelijke gele aanslag geven.
Voor een juiste diagnose dienen is de dierenarts nodig.

Marijn, 20-08-2016
Eén van mijn kippen heeft witte oorlelletjes en staat te slapen en eet bijna niet. Het is net of ze heel moe is. Wat zou het kunnen zijn? Reactie infoteur, 22-08-2016
Als de witte oorlelletjes al enige tijd wit zijn dan is het de moeite waard om ook naar de kam te kijken of daar ook witte plekken op zitten. Als het geval is en de witte plekken zijn een soort van korstachtige schilfers, dan is er waarschijnlijk sprake van favus of poederkam. Ook op de poten kunnen besmet raken. Favus is een schimmelinfectie. Deze schimmelinfectie is goed te behandelen door uw dierenarts. Mocht de kam niet zijn aangetast en het geen witte korstachtige schilfers zijn dan is een bezoekje aan de dierenarts eveneens aan te raden, want uw kip is duidelijk ziek.

Joyce, 15-07-2016
Hallo,

Ik heb 1 kip die sinds vandaag veel aan het dutten is. Ze komt ook wat sloom over. En wordt door de andere kippen op haar rug gepikt. Ze is ongeveer 3 maanden oud.
Een oog is bleek om het oog. Het andere oog nog rood. Ontlasting is goed. Geen diarree?

Hebben jullie enig idee wat het zou kunnen zijn. De andere 2 kippen zijn nog erg actief en zien er goed uit.

Gr Joyce Reactie infoteur, 01-08-2016
Een dierenarts raadplegen lijkt mij de meest aangewezen weg. Te weinig informatie om een suggestie te kunnen geven.

Linus

Vivian, 10-05-2016
Beste,

Ik heb een broedse hen die nu bijna 2 weken broedt. Sinds enkele dagen is het midden stukje van haar kam zwart en hard geworden. Ze raakt van streek als we haar van eieren halen. Nu is er een stukje kam weg :( ik heb het voor nu even ontsmet. Wat kan dit zijn en wat kunnen we doen? Alvast bedankt. Reactie infoteur, 11-05-2016
Mogelijk een virusinfectie overgedragen door muggen of bloedluis. Ontsmetten bijvoorbeeld met jodium is prima. Hoewel daarmee de virusinfectie niet is verdwenen overleven de kippen dat meestal wel.

Danny, 20-04-2016
Beste
1 van onze kippen is heel dik opgezwollen, ze is ook heel sloom en eet bijna niet. Wat kan dit zijn en kunnen wij er iets aan doen?
Alvast bedankt Reactie infoteur, 21-04-2016
Misschien last van een IB-virus. Kan ook een afgesnoerde eileider zijn ten gevolge van dit virus. Dierenarts raadplegen lijkt de beste weg.

Halewijn L. G., 19-04-2016
Eieren eten van kippen waar wat mee is (diarree) bijvoorbeeld, kan dat? Reactie infoteur, 21-04-2016
Eieren van kippen die ziek zijn kunnen gewoon gegeten worden. Eieren die er anders uitzien of waar barstjes in de schaal zitten of ruiken, kunt u beter wegdoen.

Cindy, 10-08-2015
Hallo,
ik heb 4 jonge kippen waarvan er al 3 legden, nu legt er geen enkele meer en hebben ze een heel lichte kam eerder een mooie rode kam wat kan het probleem zijn?ze eten wel goed
alvast bedankt Reactie infoteur, 16-08-2015
Een lichte kam is een aanwijzing dat de kip ziek is. Ook het stoppen met de eileg wijst in die richting. Even een dierenarts na laten kijken.

Kim, 03-08-2015
Hey,

1van mijn gewone legkippen is kaal rond haar hals ( ik dacht eerst dat ze in de rui was) en ze is precies vermagerd. Ook haar kam en lellen zijn heel licht van kleur geworden. Verder eet en drinkt ze nog goed en is nog steeds aan het dabben (graven, pikken, …)
Ook eieren legt ze niet meer. Dit al gedurende zo een 2 maand.
Wat zou dit kunnen zijn?
Alvast bedankt. Reactie infoteur, 16-08-2015
Een lichte kam en lellen, de vermagering, verlies van veren en het niet meer leggen van eieren terwijl dat nog wel zou moeten zijn tekenen dat de kip ziek is. Even een dierenarts na laten kijken.

Kyra, 03-08-2015
Mijn kip doet steeds zijn mond open en dicht waarbij steeds zijn kop omhoog en omlaag gaat. Heeft veel last van zijn poot en kan bijna niet meer lopen. Eerder met andere kippen heb ik dit ook gehad die overleden. Wat kan ik doen Reactie infoteur, 16-08-2015
Mogelijk gaapwormziekte, een wormpje in de luchtpijp. Diagnose laten stellen door dierenarts.
Gaapwormziekte is goed te behandelen. Mocht het gaapwormziekte zijn dan worden ook de andere kippen besmet.

Lien, 01-08-2015
Goeie dag,
Ik heb 2 kuikens van 40 dagen en 1.5 kilo gekregen. Soort plofkip dus. Ze waren er niet best aan toe.konden amper op hun staan. Goed gewassen, behandeld tegen parasieten. Ze knappen enorm op kunnen nu weer scharrelen voelen lichter aan en zien er gelukkiger uit. Bij 1 gaat het gepruttel ( klinkt als vocht in de luchtwegen) niet weg. Zit veel te hoesten maar dr koppie en keel zien er schoon uit. Wat kan ik hier aan doen. Alvast bedankt Reactie infoteur, 02-08-2015
Hoesten en rochelen wijzen op en aandoening van de luchtwegen. Maar wat de kip dan precies heeft is moeilijk te zeggen. Een dienenarst raadplegen is het beste want veelal brengt een medicament problemen tot een einde. Als u daartoe besluit is het aan te raden gelijk wat mest mee te nemen voor onderzoek.

Lootens Alexander, 10-07-2015
Beste,

Wij hebben 4 legkippen (bruine) + 1 haan (een soort van Mechelse koekoek denken we) en zowel haan als hennen hebben blauwe plekken op hun kam, ik heb al eens gevoeld aan de kam en de plekken blauw voelen vettig aan. Voor de rest zijn ze normaal; actief, zitten goed in de veren, alert…, dus denk niet dat het blauwe kamziekte is. Wat zou het dan kunnen zijn?

Mvg Reactie infoteur, 29-07-2015
Veelal krijgen hanen eerder last van blauwe kamziekte omdat de hennen de eiwitten vooral gebruiken voor de productie van eieren. Als de hennen gewoon leggen dan zou ik niet weten wat het zou kunnen zijn. Misschien toch het voer aanpassen met minder eiwit.
Linus

Bianca, 03-02-2015
Mijn kip zakt steeds door haar poten blijft nu alleen maar zitten eet als wat ik haar bied maar voor haar neus loopt niet. Weinig kracht in poten. Heb dit 7 maanden geleden met mijn andere kip gehad en heb deze in moeten laten slapen. wat kan dit zijn of wat is het? Reactie infoteur, 04-02-2015
Waarschijnlijk de ziekte van Marek.
Linus

Bianca, 03-02-2015
Mijn kip zakt steeds door haar poten blijft nu alleen maar zitten eet als wat ik haar bied maar voor haar neus loopt niet. Weinig kracht in poten. Heb dit 7 maanden geleden met mijn andere kip gehad en heb deze in moeten laten slapen. wat kan dit zijn of wat is het? Reactie infoteur, 03-02-2015
Zeer waarschijnlijk de ziekte van Marek.
Linus

Sjerien, 09-12-2014
Wij hebben een Barnevelder kip die vaak door de pootjes en zakt en dan de kop helemaal achterover legt op haar rug en steeds heen en weer gaat met de kop. Als ik haar aanraak, stopt ze ermee. Ze is verder niet ziek, eet ook gewoon net als de andere kippen. Het is een heel raar gezicht. Wat zou dit kunnen zijn? Reactie infoteur, 09-12-2014
Het zou de ziekte van Marek kunnen zijn. Het lijkt in ieder geval op een aantasting van de hersenen of het hersenvlies. Dierenarts raadplegen is gewenst,

Linus

Janne, 15-06-2014
Ik heb twee hennen waarvan er 1 zwaarder is dan de ander. Nu constateer ik vandaag dat de zwaardere kip op stok blijft zitten. Wat zou er aan de hand zijn? Reactie infoteur, 16-06-2014
Eerlijk gezegd geen idee. Dit gedrag schijnt zo nu en dan wel eens waargenomen te worden. De eigenaren denken zo nu en dan dat hun hen dan broeds is. Maar ja, broedse kippen behoren op de eieren te blijven zitten en niet op stok!

Linus

Linus (121 artikelen)
Laatste update: 05-12-2016
Rubriek: Dier en Natuur
Subrubriek: Vogels
Bronnen en referenties: 2
Per 2021 gaat InfoNu verder als archief. Het grote aanbod van artikelen blijft beschikbaar maar er worden geen nieuwe artikelen meer gepubliceerd en nog maar beperkt geactualiseerd, daardoor kunnen artikelen op bepaalde punten verouderd zijn. Reacties plaatsen bij artikelen is niet meer mogelijk.