L-nummers, wat zijn dat?

L-nummers, wat zijn dat? Je komt ze vaak tegen in aquariumwinkels, vissen die een L-nummer hebben. Achter de L staat een nummer, dit nummer is over de hele wereld hetzelfde, waardoor er geen verwarring ontstaat over de naamgeving van de vis. De L046 - Hypancistrus Zebra, is een van de duurste L-nummers die er bestaan.

L-nummers

Het systeem van L-nummers is ingevoerd door het Duitse aquariumtijdschrift DATZ. Zoals zoveel goede aquariumdingen, komt dus ook dit systeem uit Duitsland. Het systeem is ontstaan doordat er veel harnasmeervallen werden gevangen die (nog) niet konden gedetermineerd.

De letter L staat voor Loricariidae, de Latijnse benaming voor Harnasmeervallen. Het nummer wordt toegekend aan geheel nieuwe vissoorten, of soorten die nog niet gedetermineerd zijn. Determineren betekent dat de vis een Latijnse naam krijgt toegewezen.

Als het later lukt om de vis te determineren, dan vervalt in principe het L-nummer. Het L-nummer is dus tijdelijk, toch blijven veel vissen bekend onder hun L-nummer. In de lijst hieronder kun je dat ook zien.

Hieronder vind je een lijst met L-nummers. Het is zoals je al begrepen hebt, mogelijk dat deze mettertijd aangevuld of ingekort wordt.

Lijst met L-nummers

Bij veel L-nummers zie je een naam staan met sp erachter. 'sp.' staat voor 'species.' De genoemde naam die ervoor staat, is de familie waartoe de vis behoort. Letterlijk betekent het dus "behorende tot de familie..."
 • L001 - Pterygoplichthys joselimaianus
 • L002 - Panaque sp.
 • L003 - Baryancistrus sp.
 • L004 - Hypancistrus sp.
 • L005 - Hypancistrus sp.
 • L006 - Peckoltia oligospila
 • L007 - Leporacanthicus cf. galaxias
 • L008 - Peckoltia sp.
 • L009 - Peckoltia sp.
 • L010 - Loricaria lata
 • L010A - Rineloricaria sp.
 • L011 - Squaliforma cf. emarginata
 • L012 - Peckoltia sp.
 • L013 - Peckoltia sp.
 • L014 - Scobinancistrus aureatus
 • L015 - Peckoltia vittata
 • L016 - Ancistrini sp.
 • L017 - Hopliancistrus sp.
 • L018 - Baryancistrus sp.
 • L019 - Baryancistrus sp.
 • L020 - Oligancistrus sp.
 • L021 - Pterygoplichthys pardalis
 • L022 - Pterygoplichthys joselimaianus
 • L023 - Pterygoplichthys pardalis
 • L024 - Pseudacanthicus sp.
 • L025 - Pseudacanthicus sp.
 • L026 - Baryancistrus niveatus
 • L027 - Panaque sp. cf. nigrolineatus`tocantins`en anderen
 • L027A - Panaque cf. nigrolineatus
 • L027B - Panaque sp. cf. nigrolineatus
 • L027C - Panaque sp. cf. nigrolineatus`xingu`
 • L028 - Hypancistrus sp.
 • L029 - Leporacanthicus galaxias
 • L030 - Oligancistrus sp.
 • L031 - Parancistrus nudiventris
 • L032 - Ancistrus sp.
 • L033 - Lasiancistrus sp.
 • L034 - Ancistrus ranunculus
 • L035 - Squaliforma cf. emarginata
 • L036 - Hemiancistrus spilomma
 • L037 - Hypostomus sp.
 • L038 - Peckoltia sp.
 • L039 - Pseudancistrus niger
 • L040 - Harttia surinamensis
 • L041 - Guyanancistrus brevispinis
 • L042 - Rineloricaria cf. platyura
 • L043 - Ancistrus sp.
 • L044 - Lithoxus planquettei
 • L045 - Ancistrus sp.
 • L046 - Hypancistrus zebra
 • L047 - Baryancistrus sp.
 • L048 - Scobinancistrus cf. pariolispos
 • L049 - Peckoltia sp.
 • L050 - Hypostomus cf. cochliodon
 • L051 - Hypostomus latifrons
 • L052 - Dekeyseria sp.
 • L053 - Harttia sp.
 • L054 - Hypostomus sp.
 • L055 - Peckoltia sp.
 • L056 - Pseudancistrus sp.
 • L057 - Baryancistrus sp.
 • L058 - Lasiancistrus sp.
 • L059 - Ancistrus sp.
 • L060 - Hypostomus cf. nematopterus
 • L061 - Peckoltia sp.
 • L062 - Loricaria cataphracta
 • L063 - Pseudacanthicus sp. cf. serratus
 • L064 - Pseudacanthicus sp.
 • L065 - Pseudacanthicus sp.
 • L066 - Hypancistrus sp.
 • L067 - Pseudancistrus sp.
 • L068 - Ancistrini sp.
 • L069 - Ancistrini sp.
 • L070 - Hypancistrus sp.
 • L071 - Ancistrus sp.
 • L072 - Peckoltia sp.
 • L073 - Hypancistrus sp.
 • L074 - Panaque sp.
 • L075 - Peckoltia sabaji
 • L076 - Peckoltia sp.
 • L077 - Hypostomus sp.
 • L078 - Hypostomus sp.
 • L079 - Pseudacanthicus sp.
 • L080 - Peckoltia sp.
 • L081 - Baryancistrus sp.
 • L082 - Ancistrini sp.
 • L083 - Pterygoplichthys gibbiceps
 • L084 - Baryancistrus sp.
 • L085 - Baryancistrus sp.
 • L086 - Oligancistrus sp.
 • L087 - Hypostomus sp.
 • L088 - Ancistrus sp.
 • L089 - Ancistrus sp.
 • L090 - Panaque sp.
 • L091 - Leporacanthicus triactis
 • L092 - Lasiancistrus tentaculatus
 • L093 - Squaliforma villarsi
 • L094 - Aphanotorulus ammophilus
 • L095 - Pseudorinelepis genibarbis
 • L096 - Pseudacanthicus spinosus
 • L097 - Pseudacanthicus sp.
 • L098 - Hypancistrus zebra
 • L099 - Peckoltia sp.
 • L100 - Ancistrus sp.
 • L101 - Hypostomus sp.
 • L102 - Hypancistrus inspector
 • L103 - Peckoltia sp.
 • L104 - Panaque maccus
 • L105 - Panaque sp.
 • L106 - Hemiancistrus guahiborum
 • L107 - Ancistrus sp.
 • L108 - Squaliforma cf. emarginata
 • L109 - Aphanotorulus cf. unicolor
 • L110 - Ancistrus sp.
 • L111 - Ancistrus sp.
 • L112 - Hypostomus sp.
 • L113 - Megalancistrus parananus
 • L114 - Pseudacanthicus leopardus
 • L115 - Baryancistrus sp.
 • L116 - Squaliforma cf. emarginata
 • L117 - Hypostomus sp.
 • L118 - Hypostomus sp.
 • L119 - Hypostomus sp.
 • L120 - Ancistrus sp.
 • L121 - Peckoltia braueri
 • L122 - Pseudancistrus sp.
 • L123 - Aphanotorulus ammophilus
 • L124 - Peckoltia sabaji
 • L125 - Ancistrus sp.
 • L126 - Pseudancistrus orinoco
 • L127 - Ancistrini sp.
 • L128 - Hemiancistrus sp.
 • L129 - Hypancistrus debilittera
 • L130 - Hypostomus sp.
 • L131 - Squaliforma sp.
 • L132 - Hypostomus sp.
 • L133 - Scobinancistrus sp.
 • L134 - Peckoltia sp.
 • L135 - Peckoltia braueri
 • L136 - Hypancistrus sp.
 • L137 - Hypostomus soniae
 • L138 - Hypostomus sp.
 • L139 - Hypostomus sp.
 • L140 - Peckoltia sp.
 • L141 - Peckoltia snethlageae
 • L142 - Baryancistrus sp.
 • L143 - Lasiancistrus sp.
 • L144 - Ancistrus sp.
 • L145 - Hypostomus sp.
 • L146 - Peckoltia ucayalensis
 • L147 - Peckoltia sp.
 • L148 - Ancistrus sp.
 • L149 - Ancistrus sp.
 • L150 - Ancistrus sp.
 • L151 - Dekeyseria scaphirhyncha
 • L152 - Pseudorinelepis sp.
 • L153 - Squaliforma villarsi
 • L154 - Pterygoplichthys sp.
 • L155 - Acanthicus hystrix
 • L156 - Ancistrus sp.
 • L157 - Ancistrus sp.
 • L158 - Hypancistrus sp.
 • L159 - Ancistrus sp.
 • L160 - Pseudacanthicus spinosus
 • L161 - Peckoltia cf. snethlageae
 • L162 - Panaque maccus
 • L163 - Peckoltia sp.
 • L164 - Pterygoplichthys sp.
 • L165 - Pterygoplichthys gibbiceps
 • L166 - Hypostomus sp.
 • L167 - Hypostomus sp.
 • L168 - Dekeyseria brachyura
 • L169 - Panaque sp.
 • L170 - Peckoltia sp.
 • L171 - Hopliancistrus sp.
 • L172 - Ancistrini sp.
 • L173 - Hypancistrus zebra
 • L174 - Hypancistrus sp.
 • L175 - Oligancistrus sp.
 • L176 - Parancistrus nudiventris
 • L177 - Baryancistrus sp.
 • L178 - Lasiancistrus sp.
 • L179 - Pseudacanthicus sp.
 • L180 - Ancistrus sp.
 • L181 - Ancistrus sp.
 • L182 - Ancistrus punctatus
 • L183 - Ancistrus dolichopterus
 • L184 - Ancistrus sp.
 • L185 - Pseudacanthicus sp.
 • L186 - Pseudacanthicus sp.
 • L187 - Chaetostoma sp.
 • L187A - Chaetostoma milesi
 • L187B - Chaetostoma sp.
 • L188 - Chaetostoma nudirostre
 • L189 - Ancistrini sp.
 • L190 - Panaque nigrolineatus
 • L191 - Panaque sp.
 • L192 - Hypostomus sp.
 • L193 - Acanthicus sp.
 • L194 - Lasiancistrus tentaculatus
 • L195 - Squaliforma villarsi
 • L196 - Pterygoplichthys lituratus
 • L197 - Ancistrini sp.
 • L198 - Ancistrini sp.
 • L199 - Hypancistrus furunculus
 • L200 - Hemiancistrus subviridis
 • L201 - Hypancistrus contradens
 • L202 - Peckoltia sp.
 • L203 - Panaque sp.
 • L204 - Panaque sp.
 • L205 - Peckoltia sp.
 • L206 - Panaque sp.
 • L207 - Ancistrini sp.
 • L208 - Ancistrini sp.
 • L209 - Peckoltia sp.
 • L210 - Ancistrini sp.
 • L211 - Peckoltia sp.
 • L212 - Hopliancistrus tricornis
 • L213 - Ancistrus sp.
 • L214 - Peckoltia sp.
 • L215 - Peckoltia snethlageae
 • L216 - Dekeyseria scaphirhyncha
 • L217 - Lithoxus sp.
 • L218 - Peckoltia sp.
 • L219 - Baryancistrus sp.
 • L220 - Pseudancistrus sp.
 • L221 - Guyanancistrus sp.
 • L222 - Hypostomus sp.
 • L223 - Guyanancistrus sp.
 • L224 - Hypostomus sp.
 • L225 - Dolichancistrus sp.
 • L226 - Panaque changae
 • L227 - Hypostomus sp.
 • L228 - Lasiancistrus sp.
 • L229 - Hypostomus sp.
 • L232 - Peckoltia ucayalensis
 • L233 - Hypostomus sp.
 • L234 - Megalancistrus parananus
 • L235 - Pseudolithoxus anthrax
 • L236 - Hypancistrus sp.
 • L237 - Ancistrus sp.
 • L238 - Delturus sp.
 • L239 - Ancistrini sp.
 • L240 - Leporacanthicus cf. galaxias
 • L241 - Leporacanthicus cf. galaxias
 • L242 - Hypostomus sp.
 • L243 - Peckoltia sp.
 • L244 - Pseudolithoxus dumus
 • L245 - Hypostomus sp.
 • L246 - Hypostomus sp.
 • L247 - Peckoltia sp.
 • L248 - Baryancistrus sp.
 • L249 - Ancistrus sp.
 • L250 - Hypancistrus sp.
 • L251 - Pseudancistrus sp.
 • L252 - Ancistrini sp.
 • L253 - Scobinancistrus sp.
 • L254 - Spectracanthicus sp.
 • L255 - Ancistrus sp.
 • L256 - Lithoxus sp.
 • L257 - Pseudolithoxus tigris
 • L258 - Parancistrus sp.
 • L259 - Pseudancistrus sp.
 • L260 - Hypancistrus sp.
 • L261 - Ancistrini sp.
 • L262 - Hypancistrus sp.
 • L263 - Leporacanthicus sp.
 • L264 - Leporacanthicus joselimai
 • L265 - Peckoltia sp.
 • L266 - Hypostomus sp.
 • L267 - Ancistrus sp.
 • L268 - Ancistrini sp.
 • L269 - Ancistrini sp.
 • L270 - Hypancistrus sp.
 • L271 - Panaque sp.
 • L272 - Panaque sp.
 • L273 - Pseudacanthicus sp.
 • L274 - Baryancistrus sp.
 • L275 - Pseudacanthicus sp.
 • L276 - Chaetostoma sp.
 • L277 - Chaetostoma sp.
 • L278 - Peckoltia sp.
 • L279 - Ancistrus sp.
 • L280 - Ancistrini sp.
 • L281 - Hypostomus latifrons
 • L282 - Pseudacanthicus sp.
 • L283 - Pseudacanthicus sp.
 • L284 - Hypostomus sp.
 • L285 - Hypostomus sp.
 • L286 - Hypostomus sp.
 • L287 - Hypancistrus sp.
 • L288 - Peckoltia sp.
 • L289 - Ancistrus sp.
 • L290 - Squaliforma cf. horrida
 • L291 - Squaliforma cf. horrida
 • L292 - Ancistrus sp
 • L293 - Ancistrus sp
 • L294 - Leporacanthicus cf. galaxias
 • L295 - Peckoltia sp
 • L296 - Panaque sp.
 • L297 - Hypancistrus sp.
 • L298 - Hypostomus sp.
 • L299 - Pseudancistrus sp.
 • L300 - Parancistrus nudiventris
 • L301 - Peckoltia sabaji
 • L302 - Lasiancistrus sp.
 • L303 - Hypostomus macushi
 • L304 - Ancistrus sp.
 • L305 - Peckoltia braueri
 • L306 - Panaque sp.
 • L307 - Hypancistrus sp.
 • L308 - Hypostomus sp.
 • L309 - Ancistrus sp.
 • L310 - Hypostomus cochliodon
 • L311 - Hypostomus sp.
 • L312 - Lasiancistrus cf. caucanus
 • L313 - Pterygoplichthys sp.
 • L314 - Leporacanthicus sp.
 • L315 - Spectracanthicus sp.
 • L316 - Hypancistrus sp.
 • L317 - Guyanancistrus sp.
 • L318 - Hypancistrus sp.
 • L319 - Baryancistrus sp.
 • L320 - Pseudacanthicus sp.
 • L321 - Pseudancistrus sp.
 • L322 - Lasiancistrus saetiger
 • L323 - Baryancistrus sp.
 • L324 - Baryancistrus sp.
 • L325 - Ancistrus sp.
 • L326 - Leporacanthicus sp.
 • L327 - Ancistrus sp.
 • L328 - Pseudolithoxus sp.
 • L329 - Panaque sp.
 • L330 - Panaque cf. nigrolineatus
 • L331 - Hypostomus sp.
 • L332 - Parancistrus sp.
 • L333 - Hypancistrus sp.
 • L334 - Chaetostoma sp.
 • L335 - Chaetostoma sp.
 • L336 - Chaetostoma sp.
 • L337 - Lasiancistrus sp.
 • L338 - Ancistrus sp.
 • L339 - Hypancistrus lunaorum
 • L340 - Hypancistrus sp.
 • L341 - Panaque sp.
 • L342 - Hypostomus sp.
 • L343 - Pseudacanthicus sp.
 • L344 - Ancistrus sp.
 • L345 - Hypancistrus sp.
 • L346 - Hypostomus sp.
 • L347 - Pterygoplichthys sp.
 • L348 - Chaetostoma sp.
 • L349 - Ancistrus sp.
 • L350 - Ancistrini sp.
 • L351 - Panaque sp.
 • L352 - Ancistrus sp.
 • L353 - Oligancistrus sp.
 • L354 - Oligancistrus sp.
 • L355 - Ancistrus sp.
 • L356 - Hypostomus sp.
 • L357 - Ancistrus sp.
 • L358 - Peckoltia sp.
 • L359 - Ancistrus sp.
 • L360 - Hypostomus sp.
 • L361 - Hopliancistrus sp.
 • L362 - Scobinancistrus sp.
 • L363 - Oligancistrus sp.
 • L364 - Baryancistrus sp.
 • L365 - Lasiancistrus sp.
 • L366 - Hypostomus sp.
 • L367 - Hypostomus sp.
 • L368 - Scobinancistrus sp.
 • L369 - Ancistrus sp.
 • L370 - Ancistrus sp.
 • L373 - Oligancistrus sp.
 • L374 - Panaque sp.
 • L375 - Pseudacanthicus cf. spinosus
 • L376 - Hypostominae sp.
 • L377 - Peckoltia sp.
 • L378 - Ancistrus sp.
 • L379 - Hypostomus sp.
 • L380 - Pseudacanthicus sp.
 • L381 - Hypostomus sp.
 • L382 - Peckoltia sp.
 • L383 - Pseudancistrus sp.
 • L384 - Baryancistrus sp.
 • L385 - Pseudolithoxus sp.
 • L386 - Lasiancistrus sp.
 • L387 - Peckoltia sp.
 • L388 - Hypostomus sp.
 • L389 - Hypostomus sp.
 • L390 - Hypostomus sp.
 • L391 - Oligancistrus sp.
 • L392 - Ancistrus sp.
 • L393 - Ancistrus sp.
 • L394 - Hypostomus sp.
 • L395 - Panaque sp.
 • L396 - Ancistrus sp.
 • L397 - Panaque sp.
 • L398 - Panaque sp.
 • L399 - Hypancistrus sp.
 • L400 - Hypancistrus sp.
 • L600 - Pseudacanthicus cf. leopardus

Lees verder

© 2007 - 2024 Funkyfish, het auteursrecht van dit artikel ligt bij de infoteur. Zonder toestemming is vermenigvuldiging verboden. Per 2021 gaat InfoNu verder als archief, artikelen worden nog maar beperkt geactualiseerd.
Gerelateerde artikelen
Peckoltia vittata of L015Peckoltia vittata of L015Peckoltia vittata of L015 is een zeer mooi getekende meerval, ondanks dat is het geen dure vis. Mocht je op zoek zijn na…
Hypancistrus zebra (L046) - ZebrameervalHypancistrus zebra (L046) - ZebrameervalDe schitterende L046 - ook wel zebrameerval genoemd - is behalve mooi, ook heel prijzig. Het spreekt dan ook voor zich d…
De prachtige aquariumvis Gibbiceps Loricariidae, Lnummer 083Glyptoperichtys gibbiceps. Een fraai gekleurde soort, met regelmatig verdeelde bruine vlekken op het lichaam en vinnen.…
Aquariumvis sturisoma aureum prachtig, maar ook praktisch?Sturisoma aureum. Deze soort is overwegend 's nachts actief, gevoelig voor verontreinigd water en ook zeer kieskeurig wa…

Cichlasoma nigrofasciatus - ZebracichlideCichlasoma nigrofasciatus - ZebracichlideDe grote Zebracichlide is met zijn blauwe kleur en zwarte strepen een mooie aanwinst voor het aquarium. Helaas is de Zeb…
Hyphessobrycon pulchripinnis - CitroentetraHyphessobrycon pulchripinnis - CitroentetraDe Citroentetra is typisch zo'n vis die je meteen voorbijloopt in de aquariumwinkel. In de winkel zien ze er namelijk ni…
Bronnen en referenties
Reactie

Jan de Bie, 08-09-2007
Prima en duidelijk artikel, ga zo door.
Is er ook een lijst met sprekers over dit onderwerp te krijgen voor een lezing bij de Dicusclub Holland? Reactie infoteur, 09-09-2007
Hoi Jan,

Sprekers zou ik niet zo direct kunnen noemen. Misschien kun je eens contact opnemen met de NBAT of Planet Catfish, de VBA of DATZ (de laatste twee zijn Duitse organisaties)

Funkyfish (226 artikelen)
Laatste update: 17-01-2020
Rubriek: Dier en Natuur
Subrubriek: Vissen
Bronnen en referenties: 1
Per 2021 gaat InfoNu verder als archief. Het grote aanbod van artikelen blijft beschikbaar maar er worden geen nieuwe artikelen meer gepubliceerd en nog maar beperkt geactualiseerd, daardoor kunnen artikelen op bepaalde punten verouderd zijn. Reacties plaatsen bij artikelen is niet meer mogelijk.