Praktische richtlijnen bij de opvoeding van honden

Antiautoritaire opvoeding is niet weggelegd voor een hond, daar zijn vererfde drang tot een leven in roedelverband het gezag van een leider nodig heeft. Breng je hond zover, dat hij begrijpt wat je van hem verlangt.

Gehoor

 1. Alle geluidssignalen, aan de hond gegeven, moeten van een heldere klankkleur en duidelijk van elkaar te onderscheiden zijn.
 2. Gebruik steeds dezelfde geluidssignalen.
 3. Geef je stem de toon van een ernstig bevel.
 4. Geef het geluidssignaal met luide, duidelijke stem, doch overdrijf niet, luid geschreeuw zou de hond enkel maar in verwarring brengen en intimideren.
 5. Sla nooit een verzoekende toon aan, wanneer je een bevel geeft.
 6. Zoek uit, welke toon het meest geschikt is voor je hond. De gevoeligheid verschilt individueel van hond tot hond.
 7. Spaar de scherpste toon voor een berisping. Bijvoorbeeld bij het gebruik van foei, en weet dat de hond bij machte is aan de intensiteit van de uitbrander (toon en volume) te onderscheiden hoe erg je zijn vergrijp inschat.
 8. Streef echter naar een opgemonterde, redelijke toon als je de hond wil aansporen, kalmeren, loven of met hem trainen wil.
 9. De naam van de hond moet steeds verbonden worden aan een bevel om hem in beweging te zetten of hem een bepaalde oefening te doen uitvoeren.
 10. Gebruik een bevel, zonder de naam van de hond te vernoemen, als de hond op dezelfde plaats dient te blijven.

Zicht

 1. Gebruik steeds dezelfde zichtsignalen.
 2. Vergewis je ervan, dat je de zichtsignalen steeds in scherp omlijnde en op duidelijk zichtbare wijze geeft.
 3. Maak een duidelijk onderscheid tussen de verschillende zichtsignalen.
 4. Denk eraan, dat de hond in de dagelijkse omgang vooral op uw initiatief rekent.
 5. Gebruik de zichtsignalen slechts als hulpmiddel en laat ze achterwege als de hond correct reageert op je geluidssignalen.

Gevoel

 1. Werk steeds op dezelfde manier met je hond.
 2. Maak dat, wat je van hem verwacht, zeer aangenaam is, en dat wat je niet van hem verwacht, onaangenaam. Echter in de juiste menging. Als grondregel geldt: De beloning moet steeds intenser zijn dan de straf.
 3. Verbeter de hond snel en vast en schenk hem daarna de volle aandacht, tref nooit halve maatregelen.
 4. Breng je wensen niet enkel over met de stem, maar ook met je gedachten en met je opmerkzaamheid (lovende woorden). Het heeft geen zin bevelen te geven door de gehoorzaamheid louter wilskrachtmatig af te dwingen, respectievelijk, zus te zeggen en zo te denken, daar je hond je gedachten doorziet met een buitengewoon scherp telepathisch gevoel.
 5. Sta ook gevoelsmatig achter je uitingen van lof, berisping, beloning en straf.
 6. Wees gul en uitbundig bij de aanvang van de opleiding, om je hond te tonen, dat hij op de goede weg is en het goed maakt. Later dienen de beloningen schaarser te worden, en volstaat en vriendelijk goed zo en een liefdevolle aai.

Uitvoeren van bevelen

Breng je hond zover, wanneer hij een bevel heeft begrepen, dat hij het ook uitvoert.
 1. Maak van in het begin de hond duidelijk, dat jij in de roedel de leider bent. Vanaf het ogenblik dat de hond in huis komt, moet de hond je als hoogste autoriteit respecteren.
 2. Laat de hond steeds bewust zijn van je geestige overmacht. Zodanig dat hij nooit de indruk krijgt dat hij hieraan kan ontsnappen, wat hem oncontroleerbaar zou maken.
 3. Geef de hond een opleiding zoals een roedelleider in de vrije natuur zou doen. Absoluut autoritair en niet antiautoritair, daar de hond dit als zwakte zou uitleggen, en zich adequaat zou gedragen.
 4. Als het de bezitter van een hond onder geen beding zou lukken zich als meester te laten gelden (wat voornamelijk bij een oudere hond wel eens voorkomt), moet de opleiding door een derde persoon worden overgenomen.
 5. Iemand in het huisgezin dient de rol van roedelleider te vervullen. Een goede geleider is iemand met een sterke persoonlijkheid.
 6. De opleiding van de hond dient steeds door één en dezelfde persoon te geschieden. Pas wanneer de hond een basis bezit van gehoorzaamheid, moet hij ook andere leden van het huisgezin gehoorzamen;
 7. Stel je methode van opleiden en je houding af volgens het karakter van de hond. Ga bij harde honden te werk met vastbeslotenheid, wees bij gevoelige honden toegeeflijk en ga omzichtiger te werk.
 8. Kwetst de hond zich licht tijdens het uitvoeren van een oefening, troost hem niet, zodat hij de fout bij zichzelf zoekt en niet bij zijn meester, wat enkel maar wantrouwen zou kweken bij de hond.
 9. Gedenk dat de opleiding bestaat uit prijzen en berispen, in versterkte vorm uit belonen en straffen. Hoofdzaak is een toepassing in overwogen en afgemeten proporties.
 10. Prijs je hond onmiddellijk, wanneer hij zijn volle aandacht schenkt aan een gekregen bevel en de oefening correct uitvoert. Laat hem daarna even rusten en vermijd overdrijving, zodat de beloning zijn uittekenend doel voorbijschiet.
 11. Duld geen talmen bij de uitvoering van een oefening, die steeds snel, onverwijld en precies dient uitgevoerd. Wat niet kan bereikt worden in tien minuten dat kan ook niet na uren, want dit gaat je hond alleen maar vervelen.
 12. Geef ongehoorzaamheid geen kans en herhaal geen gegeven bevel. Zodra je weet dat je hond het bevel begrijpt en toch niet uitvoert, moet er onmiddellijk een berisping of straf volgen, zonder uit het oog te verliezen, dat een bestraffing als opleidingsmiddel zoveel mogelijk dient vermeden.
 13. om het beoogde effect te bereiken moet de straf onmiddellijk op de fout volgen. Niet een half uur later! Hier geldt: Wie snel straft, straft juist.
 14. De hond mag nooit bestraft worden als hij naar zijn meester toekomt; Hij zou de straf in verband kunnen brengen met zijn laatste handeling, namelijk het feit dat hij tot bij zijn meester kwam. Waarover hij zich dan in de toekomst wel tweemaal zal beraden.
 15. Vergeet een gegeven bevel nooit op te heffen na het beëindigen van de oefening. Breng je hond bij dat niet hij uit eigen beweging een einde stelt aan een gegeven bevel maar dat alleen zijn meester een oefening beëindigt. Voorzie je al op voorhand dat je hond een bevel niet kan of wil uitvoeren, geef dan liever geen bevel.
 16. Verlang geen perfecte uitvoering, zolang de hond de grondbeginselen en details van de oefening niet door heeft.
 17. Gedenk dat een onbedorven hond er steeds naar zal streven, door zijn gedrag en handelingen, in de gunst van zijn meester te komen en de bevelen op te volgen. Besef echter ook dat er onder de honden karakterverschillen bestaan, de een is levendig, gewillig, vriendelijk of robuust, de andere dom, koppig, angstig of fijngevoelig.
© 2007 - 2024 4711, het auteursrecht van dit artikel ligt bij de infoteur. Zonder toestemming is vermenigvuldiging verboden. Per 2021 gaat InfoNu verder als archief, artikelen worden nog maar beperkt geactualiseerd.
Gerelateerde artikelen
Argentijnse dogArgentijnse dogDe Argentijnse dog, een jachthond die zeer trouw is aan zijn gezin, die een rasechte beschermer is van kleine kinderen,…
De Airedale Terrier, de koning der terriërsDe Airedale Terrier, de koning der terriërsMet zijn betrouwbare, vriendelijke en open gedrag maakt de Airedale Terriër het de mensen makkelijk om dit ras in het ha…
Golden retriever: kenmerken, verzorging en opvoedingGolden retriever: kenmerken, verzorging en opvoedingIn Europa, Amerika en Japan zijn deze honden zeer geliefd. Hij maakt deel uit van het Retrieverras, waar in totaal 6 hon…
Aquatherapie voor dierenAquatherapie is niet alleen geschikt voor mensen, ook dieren, met name paarden en honden, kunnen veel baat hebben bij de…

De evolutie hond tot huisdierDe evolutie hond tot huisdierDe evolutie van wolf tot hond en van hond tot huisdier is een interessant proces. Honden zijn al vele duizenden jaren bi…
De MAG test: maatschappelijk aanvaardbaar gedrag?De MAG test: maatschappelijk aanvaardbaar gedrag?Verschillende hondenrasverenigingen gebruiken de zogenaamde MAG test om te toetsen of een hond geschikt is als gezelscha…
4711 (5 artikelen)
Laatste update: 21-09-2016
Rubriek: Dier en Natuur
Subrubriek: Huisdieren
Per 2021 gaat InfoNu verder als archief. Het grote aanbod van artikelen blijft beschikbaar maar er worden geen nieuwe artikelen meer gepubliceerd en nog maar beperkt geactualiseerd, daardoor kunnen artikelen op bepaalde punten verouderd zijn. Reacties plaatsen bij artikelen is niet meer mogelijk.