De MAG test: maatschappelijk aanvaardbaar gedrag?

De MAG test: maatschappelijk aanvaardbaar gedrag? Verschillende hondenrasverenigingen gebruiken de zogenaamde MAG test om te toetsen of een hond geschikt is als gezelschaps- of fokdier. MAG staat hierbij voor Maatschappelijk Aanvaardbaar Gedrag. Een hond wordt ongeschikt bevonden wanneer hij overmatig angstig of agressief blijkt. Deze test kan worden uitgevoerd om het gedrag van een individu te testen, maar ook om een populatie rashonden te inventariseren. Hoe werkt deze test? De test bestaat uit 16 onderdelen. Hiervan worden er 8 uitgevoerd in aanwezigheid van de baas, en 8 zonder de baas. De test duurt ongeveer 20 minuten. De keurmeesters kunnen het gedrag van een hond op een objectieve manier in kaart brengen, omdat er uitgebreide beschrijvingen bestaan voor alle mogelijke reacties op een bepaalde prikkel. Zo kan de keurmeester het waargenomen gedrag scoren, zonder dat hier een persoonlijk oordeel aan kleeft.

De onderdelen in aanwezigheid van de baas

De hond krijgt een flexilijn, zodat hij vrijer wordt om zich te gedragen zoals hij wil. De baas mag geen pogingen doen de hond onder appel te krijgen, omdat men geïnteresseerd is in de aard van de hond. Deze komt wellicht onvoldoende tot uiting wanneer de hond onder appel staat.

 • Onderdeel 1: de baas wordt begroet en de hond met een kunstarm aangehaald. Zo test men de passieve vriendelijkheid van de hond.
 • Onderdeel 2: de baas leidt de hond naar een pion, waar een witte doek op de grond ligt. Bij aankomst bij de pion wordt de doek omhoog getrokken, om vervolgens weer op de grond te vallen. De baas mag de hond kort de tijd geven om de doek te onderzoeken, alvorens baas en hond doorlopen naar een tweede pion. Daar aangekomen eindigt dit onderdeel. Doel van dit onderdeel is het testen van angst.
 • Onderdeel 3: de baas leidt de hond nogmaals naar een pion. Ditmaal wordt er een kunstkat langs de hond getrokken. Ook bij dit onderdeel krijgt de hond kort de tijd om de situatie in te schatten. Vervolgens lopen baas en hond door naar de tweede pion.
 • Onderdeel 4: de baas leidt de hond nogmaals naar een pion. De testbegeleider staat naast deze pion en laat 10 seconden lang een alarmsignaal horen. De hond krijgt weer kort de tijd, alvorens de baas de hond naar de tweede pion leidt.
 • Onderdeel 5: op dezelfde manier als bij de onderdelen 2 4 wordt de hond in aanraking gebracht met een paar met steentjes gevulde blikken, welke op de grond vallen.
 • Onderdeel 6: baas en hond staan bij een muur. Drie personen lopen in een normaal tempo op baas en hond af en sluiten hen in, waarbij zij naar de hond kijken. Na 10 seconden lopen de drie helpers weer weg.
 • Onderdeel 7: baas en hond staan nog altijd bij de muur. De drie helpers lopen weer op hen af, nu in versnelde pas. Ze kijken de hond aan en sluiten baas en hond in. Wederom wordt de insluiting 10 seconden volgehouden.

De onderdelen zonder de baas

Zonder zijn roedelleider voelt een hond zich doorgaans minder op zijn gemak, en zal hij anders reageren op bepaalde prikkels dan wanneer zijn baas er bij staat. Hoe dit stukje onzekerheid tot uiting komt verschilt per individu. Bovendien valt een combinatie baas hond bij deze onderdelen door de mand, wanneer er getraind is op de onderdelen van de MAG test.

 • Onderdeel 8: de hond wordt aan een lijn van 2 meter lang aan een hek vastgemaakt. Hij kan dus naar voren en opzij uitwijken, maar kan niet naar achteren. Nu wordt de hond benaderd door een helper, welke een tweede hond (van hetzelfde geslacht als de te testen hond) aan de lijn heeft. Op twee meter afstand van de testhond blijven de helper en de stimulushond gedurende 20 seconden staan.
 • Onderdeel 9: de hond ligt nog steeds vast. De testhelper loopt nu recht op de hond af en begroet hem vriendelijk met behulp van een kunstarm.
 • Onderdeel 10: de testhelper loopt met een bel naar de vastgebonden hond. Op een afstand van twee meter begint hij te bellen.
 • Onderdeel 11: de testhelper loopt ditmaal met een paraplu naar de vastgebonden hond, en laat op een afstand van 2 meter gedurende 20 seconden de paraplu achter elkaar open en dicht gaan.
 • Onderdeel 12: er wordt een kunstkind naar de vastgebonden hond getrokken. Vlakbij de hond blijft deze 10 seconden stilstaan. Vervolgens wordt de pop voorbij de hond getrokken.
 • Onderdeel 13: nu loopt er een testhelper met het kunstkind naar de hond. De hond wordt door de pop geaaid, waarna testhelper en kunstkind doorlopen.
 • Onderdeel 14: een testhelper sluipt op de hond af en kijkt deze strak aan. Dit houdt hij gedurende 20 seconden vol. Wanneer de hond zijn kop wegdraait volgt de testhelper hem.
 • Onderdeel 15: dezelfde testhelper als bij het vorige onderdeel benadert de hond nu vriendelijk en aait hem met de kunstarm.
 • Onderdeel 16: de baas keert nu terug. Deze loopt met het eerder gebruikte kunstkind naar zijn hond en laat deze kennismaken met de pop.

Bij de onderdelen in aanwezigheid van de baas (dus onderdelen 1 t/m 7 en 16) mag de hond maximaal 7 keer grote angst vertonen, waarvan hij maximaal 2 keer echt in paniek mag raken. Paniek wordt alleen geaccepteerd bij de onderdelen 1,3,4,5 en 7. Bij de onderdelen zonder de baas (dus onderdelen 8 t/m 15) mag de hond maximaal 5 keer grote angst vertonen, waarvan hij ook nu maximaal 2 keer in paniek mag raken. Paniek wordt nu uitsluitend geaccepteerd bij onderdelen 10,11 en 13. De hond mag echter in de gehele test maximaal 12 keer grote angst vertonen! Bijtgedrag wordt nooit geaccepteerd.

Wat u zich bij deze test echter kunt afvragen is of deze wel een eerlijk beeld geeft van de hond en zijn gedrag. In 20 minuten wordt de hond namelijk aan zeer veel (beangstigende) prikkels blootgesteld. Wellicht stelt hij zich aan het einde van de test dan ook prikkelbaarder op dan dat hij in een normale situatie (thuis en op straat) zou doen, omdat hij inmiddels al te sterk gestrest is geraakt. Bovendien vind ik persoonlijk onderdeel 14 niet goed uitgedacht. Dit onderdeel concentreert zich op de reactie van de hond op een directe dreiging. Dit is in principe een relevante test. Echter, wanneer de hond zijn kop wegdraait van de starende testhelper (en dus de dreiging ontwijkt!) wordt hij gevolgd. Op deze manier wordt de hond verder in het nauw gedreven, en kan er angstagressie worden uitgelokt. Zo kan een hond die van zichzelf het liefst een dreiging ontwijkt (iets wat ik maatschappelijk aanvaardbaar gedrag vind) dus alsnog niet door de test komen.

Om deze twee redenen is het dus discutabel of de MAG test nu wel zon goed beeld geeft van een individu of populatie. Echter, met enig sleutelen (verspreid bijvoorbeeld de test over een aantal dagen, zodat de hond niet in zon korte tijd aan zo veel prikkels wordt blootgesteld) kan er een zeer betrouwbaar oordeel worden gegeven over de maatschappelijke aanvaardbaarheid van het gedrag van een hond.
© 2007 - 2020 Frederique, het auteursrecht (tenzij anders vermeld) van dit artikel ligt bij de infoteur. Zonder toestemming van de infoteur is vermenigvuldiging verboden.
Gerelateerde artikelen
Honden: Angst voor mensen en vreemde voorwerpenHonden variëren in hun graad van vriendelijkheid naar vreemde mensen. (buiten hun eigen familie) Veel honden in asielen…
Hondenshows: soorten en beoordelingenHondenshows: soorten en beoordelingenWat is een hondenshow precies? Hoe gaat het in zijn werk en wie gaan er naar toe? Waarom doet iemand mee aan hondenshows…
Mijn hond is bang voor mensenSommige honden zijn bang voor mensen. Afhankelijk van hun aanleg, maar vooral ook afhankelijk van hun opgedane ervaringe…
Hoe communiceren honden?Hoe communiceren honden?Een hond is geen mens. Mede om die reden verschillen honden en mensen sterk in de manier waarop zij communiceren. Het is…

Praktische richtlijnen bij de opvoeding van hondenAntiautoritaire opvoeding is niet weggelegd voor een hond, daar zijn vererfde drang tot een leven in roedelverband het g…
Ziekten bij de gerbilZiekten bij de gerbilAls je denkt dat je gerbil ziek is, ga dan direct naar de dierenarts. Over het algemeen geldt dat als de gerbil ziektesy…
Bronnen en referenties

Reageer op het artikel "De MAG test: maatschappelijk aanvaardbaar gedrag?"

Plaats een reactie, vraag of opmerking bij dit artikel. Reacties moeten voldoen aan de huisregels van InfoNu.
Meld mij aan voor de tweewekelijkse InfoNu nieuwsbrief
Ik ga akkoord met de privacyverklaring en ben bekend met de inhoud hiervan
Reacties

Janssens, 12-08-2019 15:44 #9
Misschien zou het beter zijn om personen die een Hoog Risico hond willen aanschaffen een test te laten doen ipv de hond.
Ik heb zelf altijd Dobermannen die goed luisteren en met wie ik altijd getraind heb maar kan me ergeren aan elke 18 jarige die denkt een HR hond aan te schaffen zonder enige kennis van zaken. Van daaruit ontstaat er dan een probleem met de hond terwijl de oorzaak de baas is.

Roelof, 27-05-2011 10:06 #8
Zo veel onbegrip en vreemde ideeen. Ik heb een ras waarbij de MAG test verplicht is om er mee te kunnen fokken. Ik doe shows, ook internationaal, en zie het verschil met honden uit andere landen waar zo'n test niet bestaat (al zit dat soms ook in de cultuur van het houden van honden).

Wij hebben een ras met een robuust karakter en gefokt op mensvriendelijkheid, De scores, hier en in andere landen waar zulke tests gehanteerd worden laten dat ook duidelijk zien. Mijn eigen honden doorliepen de test kwispelend, voor hen was het een groot feest al die avonturen en aandacht. Wij zien de MAG test als een middel om dit zo te houden, en als meer rassen deze test moesten doen en er ook op een stabiel karakter gefokt werd zou iedereen daar baat bij hebben.

Dat een hond als beoordeling onzeker krijgt is niet zoals iemand denk, negatief. Dat is eigenlijk het beste resultaat, want dat is een hond die zich naar de mens opstelt zoals je zou willen, aftastend en onderdanig. Een hele lijst van onzeker en vriendelijk waar mogelijk en je hond heeft gewoon het best mogelijke resultaat.

Dat sommige honden gebeten hebben en toch door de test komen wil ook niet zeggen dat de test verkeerd is. Heeft de hond wel echt 'gebeten' (mensen kunnen zich daar aardig in vergissen), en wat waren de omstandigheden. Niet iedere hond die een keer bijt is agressief.

Is de test perfect? Nee zeker niet. De baby is een pop, geen kind, en een hond is ook niet gek. Die hand is ook maar raar. Maar ja, een echt kind, of een echte hand is zo lullig als het wel misgaat. Daarnaast spelen er natuurlijk ook nog allerlei niet erfelijke invloeden een rol, die niet te ondervangen zijn door een verplichte MAG test voor fokdieren.

De test is geen aanval op een individuele hond, en niemand hier die denkt dat zijn hond er niet doorkomt moet zich dat aantrekken. Al zal de test (of de opvolger, de TOP test) na afschaffing van de RAD ook een rol gaan spelen in de beoordeling van het gevaar dat een individuele hond oplevert (niet als onderdeel van een fokprogramma), maar dan achteraf.

Wie zich dat moeten aantrekken zijn de fokkers die een stabiel karakter hoog in het vaandel zouden moeten hebben en als eerste prioriteit moeten hebben in hun fokprogramma en socialisatie. Zeker nu na afschaffing van de RAD honden van alle rassen op individuele basis getest kunnen worden op agressief gedrag als hun gedrag daar aanleiding toe geeft (mn na bijtincidenten).

Dus als (u denkt dat) u hond de MAG test niet succesvol aflegt; "Don't shoot the messenger"

Ronny, 22-06-2010 16:50 #7
Jullie kunnen er tegen zijn, geen bezwaar. Hebben jullie echter al eens zo'n test meegemaakt (op voorwaarde dat hij correct wordt uitgevoerd uiteraard)? Er wordt bij deze test bovendien geen advies gegeven aan de eigenaars, enkel de gedragingen die de hond heeft vertoond worden op een rijtje gezet, de eigenaar beslist wat er gebeurt. Wetenschappelijke cijfers: van de honden die deze proef ondergaan en die reeds in het verleden gebeten hebben, zijn er "slechts" 84% die ook tijdens de test bijten. 16% glipt dus door de mazen van het net. Van de honden waar men "zeker" van is dat ze braaf zijn en dus nog nooit gebeten hebben, zijn er effectief 81% die tijdens de proef niet bijten. Slechte proef? DACHT HET NIET! Zekerheid? Als ze bijten heb je zekerheid, als ze niet bijten heb je nog steeds 19% kans dat de proef fout is. Je weet met zekerheid dat een hond nooit gebeten zal hebben wanneer hij zijn laatste adem uitblaast. Maar ik zeg net hetzelfde van een mens - deze zal nooit een andere persoon geslagen hebben (een hond kan niet slaan) als hij dat voor zijn dood nooit gedaan heeft.

Chantal, 09-11-2009 13:35 #6
Ik vind deze test zwaar overtrokken. Ten eerste ga je een hond prikkelen in een vreemde omgeving die hij niet gewend is. Vervolgens bind je de hond aan een hek en laat hem dan allerlei enge dingen zien. Een kunsthand, die de hond in zijn hele leven nog niet gezien heeft. Als mijn hond deze test zou doen dan zou hij niet slagen omdat onze DA hem verneukt heeft. Maar als ik in een normale situatie een kind, een kat, een paraplu, of wat voor onzin er gebruikt wordt bij hem af laat gaan reageert hij er niet of nauwelijks op. Ga ik ditzelfde doen in een vreemde omgeving, dan reageert hij op alle prikkels dankzij onze DA, is onze hond nu agressief, DACHT HET NIET!

Sharon, 28-09-2009 11:46 #5
Ik vind de magtest belachelijk, het is gewoon uitlokking van agressie. Een hond vastbinden aan een hek die geen kant op kan en hem dan een beetje gaan zitten klieren met allerlei angstprikkels. Ik zou het geen wonder vinden dat een hond van zich af bijt, hij kan immers niets anders. En eerst een hond vreselijk weg gaan staren (hondje plagen) en vervolgens doodleuk hem willen aaien? En dan niet het lef hebben om het met de echt hand te doen, nee het moet ook nog een kunstarm zijn want stel je voor dat hij bijt… GOH!

Louis Willebrand, 18-12-2008 15:28 #4
Mijn hond is geboren omstreeks mei 1996 als een bastaard - of te wel kruising tussen een Hollandse herder en een Duitse dog - en zij heeft in ieder geval een tweetal gehoorzaamheidstrainingen met voldoende resultaat afgelegd.
Vier maanden oud en vanuit een slecht onderkomen in Duitsland kwam zij als geschenk bij ons in huis en van meet af aan was zij bijzonder lief tegenover onze zoon en dochter en tegenover onze schoolplichtige kleinkinderen, maar toch bijzonder waaks tegenover de postbode en vreemden. Nadien functioneerde zij onder mijn begeleiding meermaals tezamen dan wel naast andere opgeleide politiehonden en dat voor diverse bewakingsdoeleinden, zoals bij of te wel rond het (internationaal volleybal) tentenkamp te Gennep alsook tijdens de nachturen in de gemeente Mook dan wel gedurende de activiteiten rond de Nijmeegse vierdaagse. Helaas hadden wij in 1994 de eigen woning met een tuin gekocht, waarvan de naaste buur c.s. op een niet behoorlijke wijze gebruik maakten om telkens vanuit een wettelijk verboden muuropening in de grensoverschrijdende aanbouw naar de eigen garage of hun tweede terras te komen en dat terwijl "buitenom" de loopafstand over de stoep of vanaf de openbare weg langs hun eigen woning minder dan 15 meter was. Binnen onze omheinde achtertuin werden wij vanaf meio 1998 stelselmatig onderworpen aan een naburige overlast door alelrlei beschadigacties in agressivief verbaal en non-verbaal (fysiek) geweld jegens eigen lijf, aanzien en goed met het oogmerk de afgifte van ruim 20 m.² grond of ander goed bij ons af te dwingen tot onvoorzien herstel of herleving van een onrechtmatige toestand door eigenrichting van deze buurman c.s. die wisten of behoorden te weten dat hiervoor generlei overeenkomst of erfdienstbaarheid werd aangegaan of toegezegd, doch ter zake waarvan deze niet volledig en in strijd met de volle waarheid verklaarden - ter plekke en in geding - met medeweten, hulp of steun van een regionaal politieambtenaar die in het politieonderzoek verklaarde jegens ons te handelen of op te treden naar een idee dat van onze buurman afkwam en daarbij werd gebruik gemaakt van macht of gezag, gelegenheid en middel om ons bij elke aangifte opnieuw in een kwaad daglicht te stellen alsof wij in feite zelf de boosdoeners zouden zijn. Nog onverlet de valse aangifte van onze buurman - over het bijten van onze hond - werd ik al door de verbalisant in vol ornaat maar onder een vals voorwendsel achtervolgd tot aan onze voordeur, alwaar hij mij dreigde met ons huisdier ter plekke dood te schieten als zij hem zou bijten ofschoon onze hond door hem in verbaal geweld en opdringerig werd bedreigd binnnen een afstand van 0,5 meter en onder ons afdak voor de deur. Ons beklag werd door de Korpschef te Venlo afgewezen maar hun gedrag bleek naar oordeel van de Nationale Ombudsman een niet behoorlijke gedraging. Daarom ben ik blij dat wij sedert januari 2005 in Duitsland onderdak vonden bij onze zoon en ik wil er niet aan denken, hoe dit gebeuren anders afgelopen zou zijn, indien of voorzover wij aldaar nog hadden gewoond bij naaste buren die ongestraft een huisdier kunnen ophitsen door niet behoorlijke tussenkomst van hun vriendje bij de regiopolitie Limburg-Noord en waarvan justitie zelfs een niet eerlijke verklaring op ambtseed kennelijk in orde vindt omdat het geen novum is, noch zal zijn. Ons vertrouwen in de integriteit van de overheid is daarmee al ver beneden het vriespunt en zeker bij de uitvoering van de huidige "MAG" test. De hond is een levend wezen die van nature zijn roedel beschermt.

Nienke, 29-11-2008 22:29 #3
Ik vind dit ook echt belachelijk. Er zijn veel honden die bijvoorbeeld bang zijn voor poppen, maar ontzettend leuk zijn met kinderen. En waarom denken mensen eigenlijk dat een hond het verschil niet ziet tussen een pop en een kunsthand en een echt kind en een echte hand?
Ook vind ik het fixeren van opdracht 14 echt idioot! Je gaat een hond toch niet 20 seconden lang aanstaren op een zeer agressieve manier? Dat noem ik echt uitlokken van gedonder! Deze test is er puur en alleen op gericht om de hond te provoceren!
Bovendien: een hond 20 minuten lang lopen stangen is gewoon mishandeling. En ja, er zullen veel Fikkies zijn die in paniek raken en misschien zelfs angstagressie gaan vertonen.
Ik vraag mij ook af of ze het verschil kunnen zien tussen angstagressie en andere vormen van agressie.
En wat zijn de consequenties voor honden die de test niet halen? Moeten die daadwerkelijk ingeslapen worden?

L. Scharenborg, 26-10-2008 19:06 #2
Wat ik zo fout vind is dat honden die heel goed gesocialiseerd zijn, zoals die van mij, alsnog beticht kunnen worden van angst of onzekerheid.
Ik heb 2x een verkorte versie meegemaakt en mijn herder kijkt dus gewoon naar zon flapperende lap en heeft totaal geen behoefte te snuffelen. Als ik ernaar toe ga en wijs gaat hij rustig rond staan kijken, en vind mij echt achterlijk dat ik zo leuk naar die lap ga lopen doen.
Het boeit hem dus echt helemaal niks. Hij loopt wekelijks op de markt en festivals, dus zon lapje of blikjes doen hem echt niets.

Net als die plastic hand en dat nep kind. Hij gaat rustig lopen snuffelen of rondkijken omdat hij gewend is aan krijsende kinderen en knuffels en speelgoed. En het is geen angst of onzekerheid, maar gewoon desinteresse.
Maar bij elke verkorte versie kreeg hij onzekerheid vermeld, alleen omdat hij zo gewend is aan lawaai, speelgoed en wapperende lappen dat hij het echt niet boeiend vind om er nog eens geinteresseerd aan te gaan snuffelen.

P. V. Rijssel, 09-09-2008 11:28 #1
Ik vind dit totaal van de pot gerukt. In principe kan ik dus mijn 2 mechelaars al op de voorhand laten afmaken. De ene is een echte politie hond die ontzettend sociaal is en gek op kinderen maar die echt bepaalde dingen als bedreigend zal ervaren door haar opleiding! De ander is voor ons heel lief maar voor vreemden moeten we hem altijd in de gaten houden. We laten deze hond nooit los en als er kinderen op bezoek komen wordt hij apart gedaan, nooit klachten in de buurt. Maar wat gebeurt er als iemand mij wil naaien en een verhaal ophangt bij de politie?
Doordat ze speciaal gefokt zijn om als politiehond te worden opgeleid hebben ze van nature dingen in zich die ze moeten hebben anders heb je er ook niets aan. Dan kun je net zo goed alle politiehonden een spuitje geven!

Infoteur: Frederique
Gepubliceerd: 30-06-2007
Rubriek: Dier en Natuur
Subrubriek: Huisdieren
Bronnen en referenties: 1
Reacties: 9
Schrijf mee!