mijn kijk op

De opwarming van de aarde

De opwarming van de aarde Klimaatverkilling, zure regen, een gat in de ozonlaag dat almaar groeit. Ongeveer twintig jaar geleden waren dat 'hot items'. Daarvoor in de plaats gekomen is het broeikas-effect: de opwarming van de aarde. Wie hoor je nog over het steeds kouder worden van onze omgeving? Wie maakt zich nog druk om zure regen en een steeds groter wordend gat in de ozonlaag? De volgende legitieme vraag is: wanneer blijkt de opwarming van de aarde schromelijk te zijn overdreven?

Klimaatverkilling

Ongeveer twintig jaar geleden circuleerde er op middelbare scholen een tekst, getiteld 'De Klimaatverkilling'. Een prachtige tekst voor neerlandici, een hopeloos geval voor leerlingen. Het geheel had een fijnzinnige puntenverdeling en een mooie logische opbouw. Echt een tekst om flink over door te vragen op een examen. Opmerkelijk mag genoemd worden dat geleerden er ruim twintig jaar geleden van uit gingen dat het klimaat steeds kouder zou worden. Hun stellingname werd met meerdere 'bewijzen' verdedigd.

Nu, twintig jaar later, liggen de papieren heel anders. De CO2-uitstoot leidt ons naar de afgrond. We leven nu met z'n allen in een enorme broeikas. De ijskappen smelten meer dan ooit, waardoor de zeespiegel decimeters zal stijgen. Het tegengeluid, dat smelten omgevingswarmte nodig heeft waardoor de temperatuur zal dalen, wordt met licht schouderophalen afgedaan. De Opwarming van de aarde is tot een soort dogma verheven van milieufreaks. Wee degene die een andere mening is toegedaan! En zo zingt de ganse wereld mee in het koor van verlichte groendenkers. Af en toe klinkt er een bescheiden tegengeluid, dat echter in de kiem gesmoord wordt.

Wat kan er in twintig jaar toch veel veranderen.

Zure regen

Hoogstens vijentwintig jaar geleden sprak iedereen over de gevaren van de zure regen. Door vervuiling van verkeer en industrie werd de atmosfeer zózeer vergeven dat alle naaldbossen op aarde zouden verdwijnen. De realiteit was somber genoeg: overal op het noordelijk halfrond stierven naaldbomen. In Nederland stonden hele bossen er maar zielig bij. En dat alles als prijs voor de economische groei.

Slechts weinigen lieten met bescheiden stem weten dat er ook in de late middeleeuwen sprake geweest was van een grote naaldbomensterfte in Europa. Oude bronnen maakten daar melding van. Dergelijke geluiden werden echter in de kiem gesmoord: het paste toch veel beter in groene straatjes om de bevolking flink bang te maken voor de vervuiling die het grootkapitaal veroorzaakte.

Ook de tegenstem dat naaldbomen eigenlijk in noordelijker gebieden thuishoren en daar beter floreren dan waar ze geïmporteerd zijn, zoals in onze klimaatstreken, werd hautain het zwijgen opgelegd.

Wie spreekt er nu nog over zure regen?

Het gat in de ozonlaag

Nu we het toch over twintig à vijfentwintig jaar geleden hebben: wie had er toen niet van het groeiende gat in de ozonlaag gehoord? Boven het Zuidpoolgebied ontstond een gat dat almaar groter werd, waardoor de schadelijke UV-straling van de zon een grote bedreiging vormde voor de mensheid. De schuldige van het gat werd gevonden: de drijfgassen (CFK's) die in spuitbussen voorkwamen, zorgden er voor dat het gat in de ozonlaag steeds groter werd. Zo zie je maar dat je met een spuitbusje heel wat kunt aanrichten.

Natuurlijk was er een groeiend gat in de ozonlaag. Dat kon goed gemeten worden. Zou hier misschien echter ook sprake kunnen zijn van een bepaalde cyclus, zoals waarschijnlijk ook het geval is met de naaldbomensterfte? De meetapparatuur die we tot onze beschikking hadden, was reeds zó geavanceerd dat we veel meer konden vaststellen dan in het verleden ooit mogelijk was geweest!

Hoort u nog wel eens iets over het gat in de ozonlaag?

Climategate

Hackers in Engeland zijn er in geslaagd om informatie te achterhalen die wijst op manipulatie van klimaatgegevens om de opwarming van de aarde te overdrijven: Climategate. De menselijke invloed van de opwarming wordt enorm aangezet. Uit de "gehackte" e-mails blijkt dat 'wetenschappers' expres manipuleren met grafieken die de stijging van de temperatuur zouden moeten aantonen. Sommigen aarzelen niet om mensen van de wetenschap die grote twijfels uitspreken over de opwarmingsgegevens neer te zetten als idioten. Internationaal wordt daar nogal wat ophef over gemaakt. In Nederlandse media is daar nog niet veel van te merken; hier en daar een bescheiden artikeltje. Onze minister Cramer van Milieu noemde deze hackers 'criminelen'. Daar heeft ze gelijk in. Als hun onderschepte gegevens echter op waarheid blijken te berusten, worden de echte criminelen gelukkig bekend. Ze heeft nu, in navolging van het Finse voorbeeld, op aandringen van de VVD en PVV een onderzoek gelast naar Climategate. Mocht het zo zijn dat het internationale onderzoek dat naar Climategate wordt ingesteld niet bevredigend is (politiek mooie formulering om er onder uit te komen), dan kan er een Nederlands vervolg op komen. (Telegraaf 13-01-2010).
Nu, 2015, is er van een beloofd onderzoek niets terechtgekomen, noch internationaal, noch nationaal! Wie houdt dat tegen?

Stijging van de zeespiegel

Hiervoor is genoemd dat smeltend ijs warmte onttrekt aan de omgeving, waardoor de omgevingstemperatuur weer zal afkoelen. Hierdoor ontstaat verdamping, die in de poolstreken -en nadat de omgeving door het smelten is afgekoeld- weer als sneeuw zal neerkomen.

Iets anders, maar niet minder belangrijk in dit verband, is een simpel natuurkundig feit. Een ijsberg steekt, zoals zelfs ieder basisschoolkind weet, voor 9/10 deel onder water. Nu leert ons de wet van de ondoordringbaarheid dat op de plaats waar zich ijs bevindt zich geen water (of welke andere stof dan ook) kan bevinden. Dus: waar ijs is, is geen water. Als een ijsberg gaat smelten betekent dat niet dat er meer water bijkomt, maar eenvoudigweg dat de plaats waar eerst ijs was nu water komt.

Water heeft de grootste dichtheid bij +4 graden Celcius. Als water is bevroren zet het dus uit. Het simpele proefje met het flesje water in de vrieskou bewijst ons dat; het flesje vriest stuk. Niet omdat glas niet tegen vorst kan, maar omdat het water door bevriezing is uitgezet. Vertaald naar de smeltende ijsberg betekent dit: als ijs smelt, wordt het vervangen door minder water dan er ijs was. Hierdoor kan het zeeniveau natuurlijk niet gaan stijgen; het tegendeel zou eerder in de lijn der verwachting liggen.

Er is op heel de aarde geen enkele natuurkundige die kan verklaren dat smeltend ijs meer water oplevert; dus het zeeniveau kan laten stijgen.

Wie het beter weet, mag het zeggen.

Slot

  • Wie heeft het nog over klimaatverkilling?
  • Wie spreekt er nog over zure regen?
  • Wie maakt zich nog zorgen over het gat in de ozonlaag?

Wie spreekt er over twintig jaar nog over de opwarming van de aarde?

Wie het weet, mag het zeggen.
© 2010 - 2024 Bvell, het auteursrecht van dit artikel ligt bij de infoteur. Zonder toestemming is vermenigvuldiging verboden. Per 2021 gaat InfoNu verder als archief, artikelen worden nog maar beperkt geactualiseerd.
Gerelateerde artikelen
Het gat in de ozonlaagHet gat in de ozonlaag zorgt voor veel beroering en het is dan ook dringend nodig om hier aandacht aan te besteden.
Klimaatverandering NederlandKlimaatverandering NederlandKlimaatverandering in Nederland: een overzicht wat ons te wachten staat de komende honderd jaar. De grootste oorzaak van…
De verwachte zeespiegelstijging in de 21e eeuwDe verwachte zeespiegelstijging in de 21e eeuwHet is moeilijk om de zeespiegelstijging te voorspellen. We weten natuurlijk niet zeker hoeveel broeikasgassen er in de…
MilieuvervuilingMilieuvervuilingWe merken allemaal dat het klimaat aan het veranderen is. Het gaat niet goed met het milieu. Zowel de temperatuur als he…

De verschillen tussen groene en grijze energieDe laatste jaren wordt er veel gesproken over groene energie. Veel mensen zijn al overgestapt en een groot aantal mensen…
CO2 in levende bomen en planten opslaan, i.p.v. in de bodemmijn kijk opCO2 in levende bomen en planten opslaan, i.p.v. in de bodemDe gemoederen in Barendrecht waren in 2010 verhit, omdat de bodem van deze gemeente door de Rijksoverheid was aangewezen…
Bronnen en referenties
  • Climatagate, the Crutape letters. Steven Mosher en Tom Fuller. 2009
Bvell (89 artikelen)
Laatste update: 16-02-2016
Rubriek: Dier en Natuur
Subrubriek: Milieu
Bronnen en referenties: 1
Per 2021 gaat InfoNu verder als archief. Het grote aanbod van artikelen blijft beschikbaar maar er worden geen nieuwe artikelen meer gepubliceerd en nog maar beperkt geactualiseerd, daardoor kunnen artikelen op bepaalde punten verouderd zijn. Reacties plaatsen bij artikelen is niet meer mogelijk.
Artikelen met het label 'Mijn kijk op…' bevatten naast objectieve informatie ook een persoonlijke mening en/of ervaring.