Aanschaf konijn: waar moet je op letten?

Aanschaf konijn: waar moet je op letten? Veel mensen houden één of meerdere konijnen als huisdier, of willen in de toekomst een konijn aanschaffen. Maar voordat je een konijn aanschaft, komt er al veel om de hoek kijken. Het is dus niet alleen naar de dierenwinkel wandelen, een konijn en een hok kopen, en klaar. Als (toekomstige) eigenaar van een konijn moet je je verdiepen in de rassen, welke behoeften konijnen nodig hebben, hoe groot de dieren kunnen worden, of je één of meerdere konijnen koopt, of je juist een jong dier of een volwassen konijn wilt aanschaffen, enzovoort. Maar waar moet je eigenlijk allemaal aan denken als je een konijn aanschaft?

Inhoud


Verschillende rassen

Wereldwijd zijn er veel verschillende konijnenrassen te vinden. Elk ras heeft unieke raskenmerken, zoals een bepaald gewicht, kleurslag en grootte. Ook staat er in een rasbeschrijving vastgelegd of de oren moeten hangen, of dat ze juist rechtop staan en wordt er ook een omschrijving gegeven van het gewenste karakter van dit konijnenras. Naast het feit dat dieren binnen het ras overwegend dezelfde uiterlijke en karakteristieke kenmerken hebben, komen er ook nog diverse kleuren en vachtvariëteiten voor binnen een ras, alhoewel er ook rassen bekend zijn waarvan maar één kleurslag en één vachtvariëteit erkend is.

Veel van de konijnenrassen die we in de eenentwintigste eeuw kennen, bestaan al meer dan honderd jaar. Toch zijn er ook konijnenrassen die pas in recentere data ontstaan zijn, zo zijn er ook rassen die pas in de jaren ’90 van de twintigste eeuw zijn ontwikkeld.

Nutrassen en luxe rassen

De oudere konijnenrassen werden van oudsher voor het ‘nut’ gefokt. Hierbij kan je denken aan vleeskonijnen of bontkonijnen. Dus konijnenrassen waarvan het vlees gegeten werd, of waarvan de vacht (bont) voor bijvoorbeeld de kledingindustrie werd gebruikt. Ook komen er konijnenrassen voor die voor zowel het vlees als voor het bont gefokt worden. Ook bestaat er een konijnenras waarbij de wol geplukt kan worden, namelijk de angora. De Gele van Bourgondië en de Nieuw-Zeelander zijn bijvoorbeeld typische vleesrassen.

Luxe rassen zijn vaak de modernere (nieuwere) konijnenrassen, die zijn ontwikkeld omdat ze mooi zijn, een unieke kleurtekening of -patroon hebben of een afwijkende vachtstructuur hebben. De reden dat dit luxe rassen genoemd worden, is omdat ze puur gehouden worden als huisdier, ze zijn niet interessant om geld te verdienen (denk aan de verkoop van vlees of het slachten voor de pels). Typische luxe konijnenrassen zijn onder andere de Belgische haas en de Nederlandse hangoordwerg.

Echter zijn er ook konijnenrassen die zowel als nutras en als luxe ras kunnen dienen. De Blauwe Wener is hier een mooi voorbeeld van. Of rassen die oorspronkelijk als pelsras gefokt werden, maar tegenwoordig alleen nog maar als luxe ras gehouden worden. Tot deze laatste groep behoren bijvoorbeeld de Satijn en de Rex.

Standaardisering van rassen

Veel soorten knaagdieren, zoals kleurmuizen, hamsters en tamme ratten worden in bijna alle landen waar ze gekeurd worden op tentoonstellingen gekeurd aan de hand van een redelijk uniforme (ras)standaard. In andere woorden: in de VS zal een tamme rat er ongeveer hetzelfde uitzien als in Engeland of Nederland. Ook de benamingen van de kleurslagen zijn vrijwel gelijk, en de erkenning van nieuwe kleuren en vachtvariëteiten ligt wereldwijd ook ongeveer gelijk. Alleen de VS en Groot-Brittannië zijn hierop uitzonderingen, daar deze landen vooruitlopen op andere landen als het gaat om de erkenning van nieuwe kleuren, vachtvariëteiten en varianten.

Echter is de standaardisering van rassen bij konijnen echter veel minder uniform. Zo komt het ene ras, zoals de Vlaamse reus, in het land van oorsprong maar in één kleur voor, terwijl het ras in Amerika in een breed aantal kleuren te bewonderen is. Ook de Van Beveren is hierop een goed voorbeeld, omdat het in het land van herkomst en de landen eromheen alleen in de blauwe en witte vachtkleur voorkomen. Maar in Engeland is de Van Beveren in veel uiteenlopende vachtkleuren te bewonderen.

Ook zijn er veel konijnenrassen die in vrijwel elk land bekend en gefokt wordt, maar waarvan elk land er zijn eigen standaard op nahoudt. Zo kan hetzelfde ras in Amerika er heel anders uitzien dan in Nederland of België. Zo kan het dier afwijken in gewicht, lichaamsbouw, kopvorm en oorlengte. Een goed voorbeeld hiervan is de wener, die er in Zwitserland heel anders uitziet dan in België.

Een deel van de verschillen komt omdat de rassen op hetzelfde moment in diverse landen gecreëerd, of werd het ras in diverse landen gelijktijdig geperfectioneerd. Elk land ontwikkelde het ras op zijn eigen manier, en vond dat ‘zijn versie’ de beste versie was.

Mede omdat de standaardisering van konijnenrassen in diverse landen zeer uiteenlopend kan zijn, komt het bijvoorbeeld voor dat een kleurslag van een bepaald ras in Nederland niet erkend is, terwijl je wel graag een konijn van dat ras in die specifieke vachtkleur wilt hebben. Om te weten welke kleurslagen van een bepaald ras erkend zijn in Nederland (of welk ander land dan ook), is het belangrijk om contact op te nemen met de betreffende rasvereniging in dat land. De vereniging kan je alle huidige informatie m.b.t. kleuren, vachtvariëteiten, bouw enzovoort geven.

Neem je een groot of een klein konijn?

Als je een konijn wilt aanschaffen, bedenk je dan vooraf of je een groot of een klein konijn in huis wilt hebben. Zo heb je al een konijnenras met een gewicht van een kilo of zelfs lager, maar er zijn ook rassen bekend die een gewicht van 12 kilo of meer kunnen bereiken. De kleinste konijnenrassen ter wereld zijn de pooltjes en kleurdwergen. Tot de grootste of zwaarste rassen kunnen de Groot Lotharingers, Vlaamse Reuzen en Franse hangoren gerekend worden.

Tussen deze rassen in liggen nog de middelgrote of normale konijnenrassen met een gewicht van grofweg 2,5 tot 5,0 kilogram. Hierbij kan je denken aan rassen als de Californian, Angora, Deilenaar, Gouwenaar. Verder, als laatste categorie, heb je nog konijnenrassen die niet tot de kleine of tot de middelgrote konijnenrassen behoren. Zij liggen ergens tussen deze twee categorieën in. Hun gewicht ligt vaak niet boven de 3 kilogram. Voorbeelden van deze rassen zijn de Tan, Hollander, Thrianta en de Rus.

De meeste mensen kiezen echter de kleine en dwergrassen uit om als huisdier te houden. Dit is ook logisch: kleine konijnen hebben een minder grote kooi nodig. Ook eten ze minder en hebben ze minder bodembedekking nodig. In verhouding is het onderhoud van een klein konijn goedkoper dan de verzorging van een groot konijnenras. Daarnaast is een klein konijnenras makkelijker te verzorgen en op te pakken voor kinderen.

Voordat je besluit een keuze te maken qua formaat konijnenras dat je in huis wilt nemen, moet je rekening houden met het volgende. Hoe kleiner het konijnenras is, hoe feller ze van karakter zijn. Dit geldt natuurlijk niet voor alle individuele konijnen, maar hoe groter konijnen zijn, hoe rustiger ze vaak van aard zijn. Zo staan Vlaamse reuzen niet voor niets bekend als de GVR (Grote Vriendelijke Reus) en worden pooltjes vaak gezien als tamelijk tot erg agressieve konijntjes. Zeker als je de ruimte en financiën hebt om een wat groter konijn te huisvesten, is het een idee om je te oriënteren op een middelgroot tot groot konijnenras.

Karakterverschillen tussen de rassen

Konijnenrassen verschillen dus niet alleen van elkaar qua uiterlijk en formaat, maar ook qua karakter. Zo zijn er konijnenrassen met een feller karakter, en konijnenrassen die juist bekend staan om hun kalme en rustige karakter. Vaak kan gesteld worden dat hoe kleiner het konijnenras is, hoe pittiger en temperamentvoller ze zijn. De konijnenrassen die wat groter zijn, zijn vaak gelijkmatiger van temperament en bovendien ook wat rustiger.

Je kan een pittig karakter herkennen aan onder andere het veel op de achterpootjes staan, veel bewegen en opmerkzaamheid. Ook kan het voorkomen dat konijnen door het pittige of felle karakter moeilijker tot niet te hanteren zijn, dit uit zich bijvoorbeeld in het zich niet willen laten aaien, en vechten wanneer ze worden opgetild.

Toch is het niet zo dat alle konijnen van een bepaald ras specifieke karaktereigenschappen hebben. Fokkers selecteren de dieren (mede) op karakter – althans, dat is vaak wel de bedoeling – maar het kan ook voorkomen dat een groot konijn als de Vlaamse reus juist heel fel en beweeglijk is, terwijl een klein pooltje vooral rustig is en een gelijkmatig temperament heeft. Zie het als karaktereigenschappen bij mensen. In een familie komen ook mensen met uiteenlopende karakters voor, terwijl er vaak wel overeenkomstige karaktereigenschappen zijn. Zo kunnen mensen uit een bepaalde familie bijvoorbeeld zeer intelligent zijn, maar is er ook iemand bij met een lager IQ. Of mensen uit de hele familie zijn bijzonder druk en hebben adhd, terwijl een gezinslid juist rustig en teruggetrokken is.

Karaktereigenschappen zijn – tot op zekere hoogte – erfelijk. Wanneer iemand fokt met alleen maar rustige dieren, is de kans groot dat de nakomelingen ook allemaal rustig zijn. Dit is in principe toepasbaar op alle karaktereigenschappen van agressief, intelligentie, opmerkzaamheid, enzovoort. Toch is er ook een deel wat door de omgeving veroorzaakt wordt. Een van nature rustig konijn kan bijvoorbeeld agressief gemaakt worden wanneer het dier veelvuldig gepest of getreiterd wordt.

Wanneer je een konijn wilt aanschaffen, is het dan ook raadzaam je te bedenken welke karaktereigenschappen jij belangrijk vindt bij een konijn. Als je graag een levendig konijn wilt hebben dat erg opmerkzaam is en een pittig karakter heeft, kan je beter voor een pooltje gaan dan voor een groot lotharinger bijvoorbeeld. Heb je een keuze gemaakt uit één of meer karaktereigenschappen waar volgens jou het ideale konijn aan moet voldoen, kan je rasomschrijvingen van diverse konijnenrassen lezen, om te kijken welk konijnenras qua karakter het beste bij jou past. Ga vervolgens een afspraak maken met één of meerdere fokkers van het betreffende ras (of de betreffende rassen) waar je interesse in hebt, zodat je het konijnenras ook in het echt kunt bewonderen.

Ram of voedster kiezen?

In de konijnenwereld worden de mannetjes ‘ram’ genoemd, en de vrouwtjes ‘voedster’. Wanneer je naar konijnen kijkt, is het verschil in geslacht vooral te zien aan de kopvorm en de lichaamsproporties. Zo hebben rammen bij de meeste rassen een vollere kop, die bovendien breder is en meer uitgesproken wangen heeft. Daarnaast is het lichaam van een voedster vaak wat langer dan dat van een ram, die vaak wat gedrongener is.

Naast lichamelijke verschillen tussen ram en voedster zijn er ook diverse karakterverschillen tussen beide geslachten zichtbaar. Zo zijn rammen vaak temperamentvoller dan de voedsters, en zal de ram vaker op zijn strepen staan. Voedsters hebben daarentegen een wat gelijkmatiger humeur. Echter als voedster drachtig is, of wanneer zij jongen heeft, zal ze behoorlijk fel uit de hoek kunnen komen en humeurig zijn. Door haar instinct zal ze zich minder laten welgevallen en kan ze soms behoorlijk uitvallen. Zo kan een drachtige of zogende voedster, die normaal altijd heel aanhankelijk en vertrouwelijk is met de verzorger, behoorlijk agressief naar diezelfde persoon zijn en deze zelf aanvallend benaderen.

Hoeveel konijnen neem je?

Konijnen zijn dieren die graag in het gezelschap van andere konijnen verblijven. Het zijn dus niet echt dieren die de hele dag alleen kunnen zijn, zonder soortgenoten. Wanneer je echter de hele dag thuis bent en het konijn voldoende aandacht kunt geven, kan het konijn best goed vertoeven zonder konijnenmaatje. Maar als je vaak van huis bent, kan je beter twee of meer konijnen aanschaffen, zodat ze de hele dag door aanspraak op elkaar kunnen maken.

Wel moet er gelet worden op de karakters van de konijnen wanneer je meerdere konijnen gaat houden. Net als dat mensen kunnen botsen qua karakter, kunnen ook konijnen met elkaar botsen. Wanneer je twee konijnen wilt houden in hetzelfde hok, kan je het beste kiezen voor twee jonge voedsters die elkaar al kennen, of net van hun moeder weggaan en dan samen geplaatst worden. Is dit niet mogelijk, of botsen de karakters van konijnen te veel, dan kan je ze ook plaatsen in aangrenzende hokken: dan kunnen ze toch met elkaar communiceren en dergelijke.

Twee rammen kunnen bijna nooit samen in een hok gehouden worden, omdat ze door hun hormonen flink agressief naar elkaar kunnen worden. Dit geldt ook voor rammen die uit hetzelfde nest komen. De ervaring leert echter dat rammen die in hetzelfde nest geboren zijn en bijtijds gecastreerd worden, wel hun hele leven lang samen kunnen wonen.

Wanneer er een ram en voedster samen geplaatst worden, heb je met de regelmaat van de klok nestjes jonge konijnen. Je kan wel een ram en voedster bij elkaar zetten, als de ram is gecastreerd. Wanneer de ram net gecastreerd is, moet hij sowieso vier weken apart gehuisvest worden, omdat hij nog tot een maand na de castratie vruchtbaar kan zijn.

Huisdier of showkonijn

Ook een belangrijke keuze die je moet maken: wil je een konijn aanschaffen als leuk huisdier, of wil je ook tentoonstellingen en shows bezoeken met je konijn? Misschien wil je er zelfs mee fokken. Wanneer je alleen een huiskonijn wilt hebben, kan je op zoek gaan naar een fokker van het gewenste ras, of kiezen voor een rasloos konijn uit bijvoorbeeld een dierenasiel.

Wil je gaan fokken met je nieuwe konijn of wil je ermee naar tentoonstellingen, zijn er veel meer dingen waar je op moet letten. Zo moeten de dieren die je uitkiest zoveel mogelijk het ideaalbeeld van het ras benaderen. Fokkers van konijnen die geschikt zijn voor de fok of tentoonstellingen, zijn vaak te vinden op shows en tentoonstellingen. Daar kan je ook contact met ze leggen als je geïnteresseerd bent in een konijn van een bepaald ras. Ook kan je hiervoor contact opnemen met de rasvereniging van het betreffende ras, deze vereniging kan je adressen geven van erkende en goede fokkers.

Waar je verder nog op moet letten bij de aanschaf van een konijn?

Als je een konijn gaat aanschaffen, moet je altijd op een paar dingen letten. Daarbij maakt het niet uit waar je het konijn vandaan haalt – asiel, dierenwinkel of fokker. Het allerbelangrijkst is natuurlijk dat je toekomstige huisgenootje goed gezond is. Zo moet de pels veerkrachtig zijn, vrij van parasieten, glanzen en niet plukkerig zijn (hou hierbij rekening met het feit dat konijnen in de rui komen in aan het begin van de lente en in de herfst). Ook mogen er geen korstjes of kale plekken in de vacht aanwezig zijn. De ogen en neus moeten ook schoon zijn, er mag geen uitvloeiing uitkomen. Heeft het konijntje diarree, dan kan het zijn dat het ziek is, en kan je het dier beter laten waar het is. Wanneer je een dier koopt moet het diertje in goede conditie zijn, zo mag hij niet te mager, maar ook niet te dik zijn. Ook moet het konijn een levenslustige indruk maken.

Bij de aanschaf is het ook belangrijk te letten op mogelijke olifantstanden. Bij olifantstanden passen de boven- en ondersnijtanden niet goed op elkaar, waardoor ze niet afslijten. Omdat de tanden van konijnen altijd blijven groeien, zullen olifantstanden op een gegeven moment de bek afsluiten, waardoor hij niet meer kan eten en drinken. Het is dan belangrijk om de tanden regelmatig te laten knippen. Maar nog beter is om deze dieren niet aan te schaffen, omdat het voor problemen kan zorgen. Zeker belangrijk is dat er met een konijn met olifantstanden nooit gefokt mag worden, ook gooit zo’n dier geen hoge ogen op tentoonstellingen. De tanden van een konijn laten knippen kan bij een dierenarts, maar ook bij een ervaren fokker. Het is daarom belangrijk om het gebit van een konijn altijd te controleren wanneer je hem koopt, en vraag ook aan de fokker of het dier bekend is met olifantstanden.

Een ander aspect waar je rekening mee dient te houden, is de leeftijd van het konijn. Zo mag een konijntje niet te jong bij zijn moeder weggehaald worden. Dit kan resulteren in flinke gedragsproblemen en gezondheidsproblemen, en het diertje kan soms nog niet voldoende zelfstandig eten, waardoor het niet zal overleven. Ook jonkies die wat zwakker zijn kunnen beter wat langer bij de moeder blijven, omdat zwakkere jongeren ook eerder ziek worden of komen te overlijden – dit omdat ze te weinig weerstand hebben opgebouwd. De minimumleeftijd waarop een jong konijntje bij zijn moeder weg mag, is 6 weken. Maar het liefst blijft het konijntje tot een leeftijd van 10 tot 12 weken bij de moeder, omdat hij dan optimaal volgroeid is om op eigen pootjes te kunnen staan zonder de zorg van zijn moeder.

Naast de aanschaf van een jong konijntje, kan je ook kiezen om een wat ouder dier aan te schaffen. Zeker wanneer het al wat oudere konijn goede ervaringen met mensen heeft opgedaan, zal het dier snel aan zijn nieuwe leefomgeving gewend zijn.

Het vervoeren van konijnen

Het verblijf van konijnen moet zo groot mogelijk zijn, maar wanneer je het konijn vervoert, kan de reisbox waarin hij vervoerd wordt het beste zo klein mogelijk zijn. Op deze manier kan het konijn niet vrijuit bewegen. Bij harde of onverwachte bewegingen van de reisbox heeft het konijn zo minder mogelijkheden om zich te bezeren. Leg altijd wat hooi op de bodem van de reisbox of het reismandje, zodat hij een zachtere ondergrond heeft. Het reismandje of transportkistje moet van een stevig materiaal gemaakt zijn, daarbij moet ook rekening gehouden worden met het knagen van konijnen. Een kartonnen doos is dus geen goede optie, omdat een konijn daar zeer snel doorheen zal knagen. Ook moet er voldoende ventilatie aanwezig zijn.

Tijdens het vervoer mag het dier niet blootgesteld worden aan temperaturen die te hoog of te laag zijn. Zo kan in de zomer de temperatuur in een auto zeer hoog oplopen, en dat in een snel tempo, waardoor een konijn in de problemen komt. Konijnen kunnen namelijk zeer slecht tegen hitte. Het vervoeren van konijnen moet je beperken tot het hoogst noodzakelijke, en temperatuurschommelingen moeten zoveel mogelijk vermeden worden.

Zorg dat je alles in huis hebt

Voordat je daadwerkelijk je nieuwe konijn(en) in huis haalt, is het belangrijk dat je alles al in huis hebt. Konijnenkooi, bodembedekking, voerbakjes en drinkbakjes, konijnenvoer, speelgoed enzovoort. Weet je niet precies wat je allemaal hiervoor nodig hebt, dan kan je dit aan elke konijnenfokker of bij elke dierenwinkel vragen.

Lees verder

© 2020 Infodebster, het auteursrecht (tenzij anders vermeld) van dit artikel ligt bij de infoteur. Zonder toestemming van de infoteur is vermenigvuldiging verboden.
Gerelateerde artikelen
Konijnenhok kopen, tipsAls je een konijnenhok gaat kopen dan is het verstandig om op een aantal punten te letten. Er zijn speciale konijnenhokk…
Coccidiose bij konijnenCoccidien zijn eencellige parasieten. Coccidien dragen konijnen vrijwel altijd bij zich. Ze kunnen geen schade zolang he…
Herkomst van het konijnHerkomst van het konijnEr zijn veel dingen geschreven over konijnen qua aanschaf en als huisdier maar waar komen konijnen nou oorspronkelijk va…
Het verzorgen van een konijnHet verzorgen van een konijnHet is belangrijk om je konijn goed te verzorgen. Maar hoe kun je je konijn het beste verzorgen? Wat voor hok kun je je…

Belangrijke kenmerken van knaagdierenBelangrijke kenmerken van knaagdierenWereldwijd bestaan er vele soorten en varianten knaagdieren. Een groot deel van deze knaagdieren leeft in het wild, maar…
Cavia: gladharige, normaalharige of kortharige caviaCavia: gladharige, normaalharige of kortharige caviaDe cavia in het algemeen is het meest voorkomende knaagdier ter wereld en wordt ook wereldwijd het meest gehouden. De gl…
Bronnen en referenties
  • Inleidingsfoto: SimonaR, Pixabay
  • Boek: konijnen en knaagdierenencyclopedie
  • https://www.licg.nl/konijnen-en-knaagdieren/?gclid=Cj0KCQiA9dDwBRC9ARIsABbedBOGo9mwyrHuQDZct1lgRkAYLri3HBFTX1wrkhGDyKT_rwCzIb8df14aAijcEALw_wcB
  • https://www.dier.nu/artikel/konijn-of-cavia-aanschaffen-vermijdt-een-slechte-start/?gclid=Cj0KCQiA9dDwBRC9ARIsABbedBN6Oi2_yporwnRpR_JM2LVplSLBOcCOu1W_TenM1NHnNxz1j7voCVkaAh2eEALw_wcB
  • https://www.licg.nl/konijnen-en-knaagdieren/de-aanschaf-van-een-konijn/
  • https://inspiratie.intratuin.nl/konijn-kopen/
  • https://www.dierenkliniekkenaupark.nl/aanschaf-konijn

Reageer op het artikel "Aanschaf konijn: waar moet je op letten?"

Plaats als eerste een reactie, vraag of opmerking bij dit artikel. Reacties moeten voldoen aan de huisregels van InfoNu.
Meld mij aan voor de tweewekelijkse InfoNu nieuwsbrief
Ik ga akkoord met de privacyverklaring en ben bekend met de inhoud hiervan
Infoteur: Infodebster
Gepubliceerd: 08-01-2020
Rubriek: Dier en Natuur
Subrubriek: Huisdieren
Bronnen en referenties: 7
Schrijf mee!