De bever in de Nederlandse natuur (Limburg)

De bever komt in Nederland bijna niet meer voor. Bevers zorgen echter wel voor een hoogwaardig leefgebied voor vele andere amfibieën. Belangrijk voor de natuur in Nederland is dus om de bever te herintroduceren in gebieden aangezien er meer profijt dan schade van bevers is. Vooral boeren zijn het vaak niet eens met het herintroduceren van de bever aangezien bevers veel kapotvreten. In dit artikel staat informatie over de verdwijning en herintroducering van de bever.

Bevers herintroduceren

Bevers spelen een erg belangrijke rol langs rivieren en beken. Van oorsprong hoort het dier thuis in ons waterrijke landschap maar door de levendige handel in beverbont is het dier een paar eeuwen geleden in Nederland (en bijna in heel Europa) uitgeroeid. Door bevers te herintroduceren in Nederland nemen ze de taak van het onderhouden van de oevers weer voor hun rekening.

De populatie bevers

In Limburg leven nu ongeveer meer dan 100 bevers en deze planten zich succesvol voort. Als er meer dan 125 bevers bestaan wordt de populatie als duurzaam ervaren. Er word hard gewerkt aan geschikte leefgebieden voor de bevers en er worden voorlichtingen gegeven over de bever. Limburg heeft de terugkeer van de bever gestimuleerd door het uitzetten van 33 bevers tussen 2002 en 2004. Ze vervullen een ecologische sleutelrol langs oevers van de maas en zijbeken. Ze vreten aan bomen struiken en draagt bij aan een gevarieerde oever en de bouw van de dammen zorgt voor lokale vernatting waar de moerasplanten, vissen amfibieën en libellen van profiteren. Het waterschap richt jaarlijks vele kilometers beek natuurlijk in voor de bevers.

Boeren en bevers

In het kader van de terugkeer van de bever in Limburg wordt door Arvalis een systeem op gezet om boeren actief te kunnen betrekken bij de ontwikkeling van een voldoende geschikt leefgebied en verbindingszones. Er wordt tussen 2004 en 2008 gewerkt middels een systematiek met beheerspakketten, waardoor agrariërs een actieve bijdrage kunnen leveren aan de ontwikkeling van voldoende geschikt bever-ecotoop door oeverstroken die landbouwkundig in gebruik zijn uit productie te halen.

Grootste onnatuurlijke doodsoorzaak

Het verkeer vormt een van de belangrijkste onnatuurlijke doodsoorzaken van bevers. Door gerichte maatregelen (o.a. tunnels en rasters) kunnen we verkeersslachtoffers worden vermijden en verkeersonveilige situaties voor mensen voorkomen. Zeker daar waar wegen beverterritoria doorsnijden en er geen mogelijkheden zijn om veilig onder de weg door te gaan (via een duiker of tunnel) is ontsnippering gewenst.

Bevers creëren een hoogwaardig leefgebied

Recent onderzoek heeft aangetoond dat bevers beekdallandschappen in het heuvelland zodanig beïnvloeden dat er hoogwaardige leefgebieden voor veel soorten amfibieën zijn ontstaan. Bevers leggen namelijk dammen aan in de smalle ondiepe beekjes waardoor er zogenaamde bevermeertjes ontstaan met stilstaand water. Daarin troffen de onderzoekers veel grotere aantallen en veel meer soorten amfibieën aan dan in beken zonder bevers. Het ging daarbij niet alleen om algemene soorten als Gewone pad en Bruine kikker, maar ook de zeldzame Vroedmeesterpad, Vuursalamander en Vinpootsalamander. Doordat de bevers bast eten en bomen vellen om hun dammen te onderhouden, zorgen ze voor open zonnige plekjes langs de oevers van de beken en meertjes. Daar profiteren amfibieen ook nog eens van omdat het uitkomen van hun eieren sterk afhankelijk is van zonnewarmte. Dubbel profijt dus!
© 2010 - 2023 Dobel, het auteursrecht van dit artikel ligt bij de infoteur. Zonder toestemming is vermenigvuldiging verboden. Per 2021 gaat InfoNu verder als archief, artikelen worden nog maar beperkt geactualiseerd.
Gerelateerde artikelen
Bevers - wat weten we over zeBevers - wat weten we over zeDe bever is, naast de capybara, het grootste knaagdier ter wereld. Hun hele leven lang zijn ze bezig met het bouwen van…
Bever, knaagdierenBever, knaagdierenBevers behoren tot de knaagdieren (Rodentia) en het geslacht Castor. Ze staan bekend om de dammen en burchten die ze bou…
Bevers: Knaagdieren die dammen en burchten bouwenBevers: Knaagdieren die dammen en burchten bouwenBevers staan er bekend om dat zij het vermogen hebben om boomstammen door te knagen. Deze dieren hebben namelijk enorme…
Bevers: herintroductie na ooit bijna uitgestorven te zijnBevers: herintroductie na ooit bijna uitgestorven te zijnEen bever is een groot en gedrongen gebouwd knaagdier dat uitstekend kan zwemmen en duiken. Bevers leven in de buurt van…

Een hond basisoefeningen lerenIedereen wilt graag dat de hond wat commando's kent, het kan in vele situatie's handig van pas komen en zo kunt u werken…
Van ratachtige insecteneter naar mensaapWillen we de ontwikkelingslijn naar de mensaap kunnen volgen, dan moeten we eerst iets te weten zien te komen over de vo…
Dobel (155 artikelen)
Gepubliceerd: 23-12-2010
Rubriek: Dier en Natuur
Subrubriek: Dieren
Per 2021 gaat InfoNu verder als archief. Het grote aanbod van artikelen blijft beschikbaar maar er worden geen nieuwe artikelen meer gepubliceerd en nog maar beperkt geactualiseerd, daardoor kunnen artikelen op bepaalde punten verouderd zijn. Reacties plaatsen bij artikelen is niet meer mogelijk.