Het zelf kweken van de corydoras aeneus albino

Het zelf kweken van de corydoras aeneus albino De corydoras kom je tegenwoordig in elke aquariumwinkel tegen. Het is een sterke zoetwatervissoort waarvan talloze varianten bestaan in de handel. Voor de beginnende aquariaan is de corydoras één van de gemakkelijker aquariumvissen om te beginnen. De corydoras waaronder de corydoras aeneus albino is een vreedzame scholenvis die gemakkelijk te houden is in een gezelschapsaquarium en waarmee gemakkelijk kan gekweekt worden. Het kweken van de corydoras aeneus albino is een leuke hobby en vraagt enkel een beetje kennis en geduld.

Etymologie van het woord corydoras albino

De term corydoras is afkomstig uit twee Griekse woorden namelijk 'cory' en 'doras' die respectievelijk 'gehelmde' en 'leerachtige huid' betekenen. Albino is oorspronkelijk afkomstig uit het Latijnse woord 'albus' en betekent wit.

Herkomst van de corydoras aeneus albino

De corydoras aeneus albino is een ondersoort van de corydora aeneus en valt onder de groep van de pantser meervallen. De herkomst bevindt zich in Zuid-Amerika.

Uiterlijk coridoras aeneus albino

De corydoras aeneus albino is heel gemakkelijk te herkennen. Hij heeft de uiterlijke kenmerken van de corydoras aeneus maar is altijd volledig wit van kleur met roosachtige kieuwdeksels en rode ogen. Ze bezitten eveneens baarddraden en kunnen een lengte bereiken van ongeveer 7 cm.

Corydoras aeneus albino / Bron: OceaneCorydoras aeneus albino / Bron: Oceane
Zelfverdedigingssysteem
De corydoras aeneus albino bezitten, net zoals de andere coydorassoorten, een scherpe weerhaak onder elk oog. Daarnaast hebben ze over hun lichaam drie angels namelijk, één in hun rugvin en één in beide borstvinnen. Dit beschermingssysteem is giftig en wordt gebruikt als bescherming tegen grotere vijanden of roofvissen. Voor de mens is dit afweersysteem niet gevaarlijk tenzij je er allergisch op reageert. Als je in het aquarium gestoken wordt, kan dit aanvoelen als een naaldenprik of wespensteek.

Geslachtsonderscheiding

Het geslachtsverschil is pas te herkennen wanneer de corydoras de leeftijd van 18 maanden bereikt heeft. Hij heeft dan zijn volwassen lengte bereikt en is dus geslachtsrijp. De vrouwen zijn veel ronder en een heel klein beetje groter dan de mannen.

Vrouwtje corydoras met jonge corydoras van 3 maanden oud / Bron: OceaneVrouwtje corydoras met jonge corydoras van 3 maanden oud / Bron: Oceane

Leefomstandigheden en voeding corydoras

De ideale aquarium voor deze corydoras is een gezelschapsaquarium van minimum 80 cm breed waarin hij met minimum een groepje van 6 corydorassen samen gehouden wordt. Er mag beplanting zijn in het aquarium maar er moet voldoende open plaats zijn opdat de vissen kunnen grondelen over de bodem. Als bodembedekking is het aan te raden om geen te grof grind te gebruiken omdat die vaak te scherp zijn. Zand is een beter alternatief. Het wateroppervlakte moet open blijven omdat de corydoras aan darmademhaling doen, dit wil zeggen dat ze af en toe naar boven gaan om zuurstof in te ademen die vervolgens door de darmen wordt opgenomen. Aan het water zelf stelt de corydoras weinig eisen. De Ph mag zich tussen de 6.0 en 7.0 bevinden en hij verdraagt goed temperaturen tussen de 22 graden en 26 graden. Als voeding is het aan te raden om vaak te variëren. De corydoras is een omnivoor dat wil zeggen dat hij zowel dierlijk als plantaardig voedsel eet. Tenslotte zal hij eveneens naast zijn eigen voeding alle overgebleven voedselresten op de bodem op eten waardoor het een goede grondkuiser is..

Stimulering van de paring

Om een kweek te verwachten heb je de beste slaagkansen als je een schoolgroepje hebt van meer mannetjes dan vrouwtjes (3/2). De corydoras moet minstens 18 maanden oud zijn om geslachtsrijp te zijn. Om de paring te stimuleren kan je de vissen gedurende een periode van twee weken heel veel gevarieerd voeden. Na deze twee weken ververs je minimum 50 % van het water met kouder water. De corydoras zullen dan het gevoel hebben dat het regenseizoen wordt zoals in de moesson waarvan de corydoras oorspronkelijk afkomstig zijn. Als gevolg hiervan gaan ze kort erna (kan een paar dagen zijn) beginnen paren.

Het paringsritueel

Het mannetje gaat achter het vrouwtje aan zwemmen. We zien dan de corydoras heel snel heen en weer zwemmen in alle uithoeken van het aquarium en op en neer tegen het glas aan zwemmen. Ze proberen dan ook kort tegen mekaar aan als koppel te zwemmen langs het glas. Wanneer het vrouwtje eraan toe is volgt de kenmerkende T-positie dat corydoras innemen bij de overdracht van hom. Hierbij grijpt het mannetje met zijn borstvinnen de baardraden van het vrouwtje. Als gevolg hiervan begint het vrouwtje eitjes te leggen die ze opvangt in een buideltje gevormd door haar lichaam en haar buikvinnen. Tenslotte zoekt het vrouwtje een geschikte plaats in het aquarium om de eieren af te zetten. Meestal worden ze tegen de aquariumruiten afgezet maar ze kan evengoed kiezen om ze af te zetten tegen de filter, op bladeren of gladde stenen. De eitjes worden nadien bij de corydoras aeneus albinos bevrucht in open water. Dit proces herhaalt zich totdat alle eieren afgezet zijn. De corydoras kunnen ongeveer 200 eitjes in groepjes van 5 tot 10 eitjes per keer af zetten. Het hele gebeuren kan in totaal soms meer dan twee uur duren voordat alle eieren afgezet zijn.

Eitjes van de corydoras aeneus albino / Bron: OceaneEitjes van de corydoras aeneus albino / Bron: Oceane

Verplaatsing van de eitjes

De corydoras is een vissoort die hun eigen eitjes gaan opeten als deze niet verwijderd worden. Maar ook andere vissen in een gezelschapsaquarium zullen de eieren gaan opeten. Na de afzetting van de eieren is het dan ook aan te raden om de eitjes over te brengen naar een andere kweekaquarium of kweekbakje. Je kan de eieren het beste verplaatsen door deze met je vingers voorzichtig van het glas af te rollen en vast te nemen met je duim en wijsvingers. Let erop om niet te hard te knijpen om de eieren niet te beschadigen. Je kan ook gewoon je vingers onder de eieren tegen het glas plaatsen en voorzichtig naar boven schuiven. De meeste eieren zullen dan blijven plakken. Indien je heel veel eieren hebt kan je eventueel ook een ruitenreiniger met een mesje gebruiken en de eieren voorzichtig van het glas schrapen en die vervolgens opvangen in een schepnetje.

Herkennen van bevruchte eieren bij de corydoras aeneus albino

Omdat de eitjes van de corydoras albinos in open water worden bevrucht is het altijd raadzaam om de eieren tussen 2 tot 24 uur na afzetting eruit te halen om de meeste kans te maken op veel bevruchte eieren. Maar in een gezelschapsaquarium is dit niet altijd mogelijk omdat veel eieren meteen worden opgegeten. Onbevruchte eieren zijn doorzichtig met een wit puntje en worden melkachtig wit. Deze eieren gaan meestal beschimmelen. De bevruchte eitjes hebben een vollere doorzichtig geler kleur.

Verzorging van de eieren

Het is belangrijk dat het kweekbakje hetzelfde aquariumwater als het gezelschapsaquarium bevat. Het kweekbakje hoeft niet ingericht te worden. Licht en een bodembedekking is niet nodig. Planten hoeven ook niet. Indien het een kweekaquarium is van een aantal liters dan kan een filter wel noodzakelijk zijn. Het is dan aan te raden om eventueel een panty om de filter te trekken om te voorkomen dat de larven in de filter terecht komen. Tenslotte is het van belang om te voorkomen dat de eieren gaan beschimmelen. Je kan hiervoor een paar druppels methyleen blauw (in de handel vaak verkocht als esha 2000) gebruiken afhankelijk van de grootte van het kweekbakje. Er bestaan ook meer natuurlijke middelen die je kan inzetten tegen schimmel zoals onder andere beukenbladeren, amandelbladeren of cattapabladeren. Indien je merkt dat er toch een paar eieren beschimmelen, haal die dan zo vlug mogelijk uit om te vermijden dat ze andere eieren beschimmelen.

Zuurstof en waterwissels

Het is van belang dat de eieren veel zuurstof krijgen. Om die reden kan een bruissteentje in het kweekbakje goed zijn en zorgen voor een lichte stroming over de eieren. De waterwissel kan dan beperkt worden tot één keer per dag. Indien je geen bruissteentje gebruikt is het aan te raden om het water regelmatig te verversen gedurende de dag. Zo veel mogelijk is het beste.

Jongbroed

De larven van de corydoras komen na twee tot vijf dagen uit de eieren afhankelijk van de temperatuur van het kweekbakje. Een formule die vaak gebruikt wordt om te weten wanneer de eieren uitkomen is door honderd te delen door de temperatuur. Bijvoorbeeld wanneer de temperatuur in het kweekbakje 24°C bedraagt, weten we dat de eieren binnen 4 dagen zullen uitkomen (100/24).

Waterwissels

Wanneer de larven uitgekomen zijn, is het belangrijk om de dagelijkse waterwissels aan te houden. Vooral als je geen filter gebruikt. Het beste gebruik je dan ook aquariumwater om de waterwissels te doen. Daarbij is het ook belangrijk om zo veel mogelijk vuil van de bodem af te hevelen. Indien je wel een filter gebruikt, kan je best twee tot drie maal per week 50% van het water verversen. Dit mag gewoon leidingwater zijn maar let dan wel op de Ph-waarde die liefst niet te veel varieert. Een andere methode bestaat erin om dagelijks 20% van het water te verversen. Op die manier schommelt de Ph-waarde minder bij gebruik van leidingwater. Dit is meer werk maar is ook veiliger.

Waterstand

De waterstand moet bij de kweek van de corydoras laag blijven omdat de larven instinctief regelmatig naar de wateroppervlakte zullen zwemmen om hun darmademhaling te ontwikkelen. Naarmate de larven opgroeien kan de waterstand geleidelijk met een paar centimeters verhoogd worden.

Temperatuur

De temperatuur van het kweekbakje wordt het best gehouden rond 25°C tot 26°C voor een goede doorgroei van de corydoras. Het is belangrijk dat bij de waterwissels de temperatuur van het water niet veel verschil vertoont. De larven kunnen daar heel gevoelig op reageren en dit kan een mogelijke doodsoorzaak zijn.

Larven van twee dagen oud / Bron: OceaneLarven van twee dagen oud / Bron: Oceane
Voeding
De corydoras aeneus albino larven die pas uit het ei gekomen zijn overleven de eerste twee dagen van hun dooierzak. Het is belangrijk om gedurende deze periode het jongbroed niet te voeden. Na twee dagen eten de larven in het begin heel fijn voer. Het liefst eten ze levend voer zoals onder andere artemia-naupliën, fijne watervlooien, cyclops, micro-aaltjes. Daarnaast lukt het ook om de corydoras aeneus albino larven groot te brengen met stofvoer en klein gemalen tabletten. Bij het voeden met stofvoer en/of tabletten is het belangrijk op te letten om niet te veel te voeden in éénmaal om het water niet te veel te vervuilen zodat de nitriet-waarde niet te hoog wordt. Bij een te hoge nitriet-waarde zullen veel larven sterven. Het is beter om meermaals per dag kleine hoeveelheden te geven om te vermijden dat overgebleven voedselresten gaan rotten en de waterkwaliteit verlagen. Naargelang de jonge vissen opgroeien, kan je geleidelijk overschakelen naar iets groter voer.

Overzetting naar het gezelschapsaquarium

Ontwikkeling van de darmademhaling

Jonge corydoras ontwikkelen binnen de 2-4 maanden hun darmademhaling. Deze ontwikkeling is heel belangrijk voor de corydoras die om de zoveel tijd en vooral in zuurstofarm water naar het wateroppervlakte zwemmen om zuurstof te happen. Om die reden mag de waterstand in de beginstadium niet hoger zijn dan 10 maal de hoogte van de vis. Is de waterstand te hoog dan bestaat de kans dat de vis "verdrinkt" omdat ze te veel energie en/of zuurstof verbruiken om hoger te zwemmen. Het is daarom aan te raden om de jonge vissen pas rond de leeftijd van 3 maanden over te zetten in een groot aquarium. Rond deze periode zou hun darmademhaling bij de meesten volledig ontwikkeld zijn.

Jonge corydoras aeneus albino van 3 maand oud / Bron: OceaneJonge corydoras aeneus albino van 3 maand oud / Bron: Oceane
Acclimatiseren
Indien de temperatuur en Ph/Kh in het kweekbakje verschilt van de temperatuur en Ph/Kh in het gezelschapsaquarium is het belangrijk om de jonge vissen te laten "acclimatiseren". Dit kan je het beste doen door drie maal in 20 minuten een gedeelte water van de gezelschapsaquarium bij het kweekbakje toe te voegen. Op die manier kunnen de jonge vissen zich ook geleidelijk aanpassen aan de eventuele verschillen in temperatuur en Ph/Kh.
© 2016 - 2023 Oceane, het auteursrecht van dit artikel ligt bij de infoteur. Zonder toestemming is vermenigvuldiging verboden. Per 2021 gaat InfoNu verder als archief, artikelen worden nog maar beperkt geactualiseerd.
Gerelateerde artikelen
Corydoras-soorten | verzorging & inrichting van het aquariumCorydoras-soorten | verzorging & inrichting van het aquariumCoryodoras zijn zeer populaire aquariumvissen. Er zijn echter zeer veel soorten van deze kleine meervallen, die allemaal…
Megalamphodus megalopterus - Zwarte FantoomzalmMegalamphodus megalopterus - Zwarte FantoomzalmDe Zwarte Fantoomzalm is vrij makkelijk te houden, en dus een geschikte beginnersvis. Omdat hij zeer vreedzaam is, is de…
Fasciolose (leverbot) bij paardenFasciolose is, zoals de titel al zegt, meer bekend onder de naam 'leverbot' en wordt veroorzaakt door de platworm Fascio…
Pasen: feiten over eieren op tafel!Pasen: feiten over eieren op tafel!Het eten van eieren hoort bij Pasen. Over de gezondheid en veiligheid van eieren doen tegenwoordig veel fabels de ronde.…

De maanvis, een vis met een enorm gewichtDe maanvis, een vis met een enorm gewichtDe maanvis is een enorme vis met een unieke verschijning. Mede vanwege de bijzondere vorm van zijn lichaam en zijn opval…
Garnalen aan koi voerenGarnalen aan koi voerenGezonde voeding is een belangrijk aspect van de koi-hobby. Voeding is naast waterkwaliteit van uiterst belang om ervoor…
Bronnen en referenties
  • Inleidingsfoto: Oceane
  • Eigen ervaring en kennis
  • www.etymologiebank.nl/trefwoord/albino
  • Vissen.aquagids.nl/Corydoras_Aeneus_Albino.html
  • Afbeelding bron 1: Oceane
  • Afbeelding bron 2: Oceane
  • Afbeelding bron 3: Oceane
  • Afbeelding bron 4: Oceane
  • Afbeelding bron 5: Oceane
Reactie

Nadine, 28-02-2019
Ze worden bevrucht in open water, wat wordt daar precies mee bedoeld?
Worden de eitjes bevrucht voor zij ze ergens lost?
Bedankt alvast voor het antwoord Reactie infoteur, 07-03-2019
Dit wil zeggen dat bij de corydoras albino de eitjes door het vrouwtje ergens in het aquarium afgezet worden en dat ze pas nadien door het mannetje bevrucht worden in het water zonder het vrouwtje. Bij afzetting door het vrouwtje zijn de eitjes nog onbevrucht… Mvg Oceane

Oceane (88 artikelen)
Laatste update: 30-11-2019
Rubriek: Dier en Natuur
Subrubriek: Vissen
Bronnen en referenties: 9
Per 2021 gaat InfoNu verder als archief. Het grote aanbod van artikelen blijft beschikbaar maar er worden geen nieuwe artikelen meer gepubliceerd en nog maar beperkt geactualiseerd, daardoor kunnen artikelen op bepaalde punten verouderd zijn. Reacties plaatsen bij artikelen is niet meer mogelijk.