mijn kijk op

Milieuproblemen en Milieuvervuiling: problemen / oplossingen

Milieuproblemen en Milieuvervuiling: problemen / oplossingen De huidige milieuproblemen en milieuvervuiling. Welke problemen zijn de grootste zorgen voor onze generatie en de volgende, onze kinderen? En wat voor aanpak is er voor de milieuproblematiek? Iedereen hoort om zich heen dat het niet goed gaat met het milieu. Maar hoe zit het nou echt en hoe kunnen we zelf bijdragen bij de oplossing van de problemen? En hoe zit het met Nederland in 2012?

Inhoud


De belangrijkste milieuproblemen en milieuvervuiling van vandaag de dag

Hier een overzicht van de meest belangrijke milieuproblemen en milieuvervuiling. De huidige problematiek van vandaag de dag in kaart gebracht. Maar ook de oplossingen die wellicht bij kunnen dragen aan de verbetering van het milieu. De lijst doet geen recht aan alle problemen, maar dient te worden gezien als een duidelijk overzicht voor mensen die onbekend zijn met milieu problemen. De les die ik nu al vast mee kan geven is: we zijn allemaal verantwoordelijk voor het milieu. Natuurlijk ligt de grootste verantwoordelijk bij de bedrijven, maar verandering begint ook bij ons. Op kleine schaal kunnen we al een verschil maken. Een veranderende mentaliteit kan hopelijk leiden tot een verandering in het collectieve bewustzijn: niet langer accepteren hoe onze wereld door ons toedoen ten onder gaat.

Ik ga niet met cijfers strooien aangezien ze steeds bijgesteld worden en er nog steeds geen duidelijk overeenstemming heerst onder onderzoekers en experts. Wel is het in alle onderstaande gevallen duidelijk dat het bestaat, dat het doorzet en dat in veel van de gevallen zaken steeds erger worden en dat in een sneller tempo.

Klimaatverandering: wat houdt het in en wat kan er tegen gedaan worden?

Waarschijnlijk het grootste milieuprobleem van vandaag de dag. Klimaatverandering houdt simpelweg in dat de aarde aan het opwarmen is. Hoewel wetenschappers onderling het onderwerp nog druk bediscussiëren, is er toch langzaam een consensus ontstaan. Klimaatverandering vindt plaats en de hand van de mens is er duidelijk in te herkennen. Wij, door onze consumptie en productie waarbij broeikasgas vrijkomen, dragen bij aan de versnelde klimaatverandering. Dit heeft een wereldwijd scala aan verandering tot gevolg. We hebben allemaal in het (alhoewel ietwat aangedikte) 'An Inconvenient Truth' van Al Gore mogen zien wat de wereld te wachten staat. Denk hierbij aan smeltende ijskappen, stijgend zeeniveau, veranderende ecosystemen en grote verschillen in het klimaat. Als voorproefje hebben we al gemerkt dat het alle laatste jaren inderdaad steeds warmer wordt en we hebben ook mogen 'genieten' van de toename aan desastreuze tropische stormen.

De voornaamste oplossing is het overgaan op alternatieve energie. Bedrijven zullen of vrijwillig of door scherpe overheidsregulering minder broeikasgassen uit moeten stoten. Er wordt al het een en ander gedaan. Denk bijvoorbeeld aan het Kyoto protocol, maar dit is bij lange na niet genoeg. Tijden de Kopenhagen top kwamen helaas ook bedrogen uit. Uiteindelijk is er vrijwel niets besloten en moeten we het doen met loze beloftes. Gelukkig zijn er wel veel technologische ontwikkelingen, maar om volledig hier op te vertrouwen is niet alleen alleen onverstandig, maar ook gevaarlijk.

Wat kunnen we zelf doen om mee te helpen aan het oplossen van dit milieuprobleem? Wat we voornamelijk moeten doen is een verandering aanbrengen in ons consumptie patroon. Eenvoudigweg minder kopen en produceren. Minder vlees eten (bij de productie van vlees komt heel veel co2 vrij). Groene Energie gebruiken. Ook minder vaak de auto gebruiken en minder vliegen zullen een verschil maken. Naast dingen laten zijn er ook actieve zaken die je kunt ondernemen zoals bomen planten of misschien nog wel belangrijker: vechten voor het milieu door actie te voeren om anderen en de overheid bewust te maken.

Energie bronnen verdwijnen langzaam

Een van de andere milieuproblemen is het langzaam verdwijnen van onze energiebronnen. De mens is verslaafd geraakt aan fossiele brandstoffen en we weten niet hoe we er op mee moeten houden. Hierbij moet je niet alleen denken aan auto's en fabrieken, maar echt alles heeft te maken met energie. Van de kleding die je draag tot het voedsel dat je eet. Het gebruiken van fossiele brandstoffen is niet alleen slecht voor het milieu, maar als ze opraken, komen we ook nog in de problemen. Het is voor veel wetenschappers duidelijk dat we op deze voet niet meer door kunnen gaan.

Gelukkig zijn er veel technologische vooruitgangen geboekt in de laatste jaren en zijn er ook belovende ontwikkelingen. Je kunt hierbij denken aan oplossing zoals het winnen van energie uit algen en dergelijke. Toch zijn veel van deze oplossingen niet het hele antwoord.

Wij in het Westen hebben nu al langer dan een eeuw onbeschaamd gebruikt gemaakt van deze energiebronnen en nu verlangen we van de opkomende landen zoals China en India dat ze het rustiger aan zullen doen omwille van de milieu problemen. Dit is natuurlijk behoorlijk hypocriet en onrealistisch. Het enige dat we kunnen doen is het goede voorbeeld geven en ons steentje bijdragen en op een coöperatieve probleemoplossende manier deze opkomende landen bijstaan. Persoonlijk kunnen we ons steentje bij te dragen door initiatieven, zoals bij de klimaatverandering aangegeven, door te zetten. Dit milieuprobleem zal zichzelf niet oplossen.

Milieuvervuiling: bijna even vergeten met al deze andere dreigende milieuproblemen.

Met bijzonder belangrijke milieuproblemen zoals de klimaatverandering vergeten we nog wel eens dat we ook met gigantische milieuvervuiling kampen. Milieuvervuiling is nog steeds een van onze aanhoudende problemen. Hierbij zijn de meest tot de verbeelding sprekende vervuiling problemen natuurlijk de schepen die olie en afval dumpen in onze zeeen en wateren. Maar ook onze eigen milieuvervuiling moet niet uitgevlakt worden. De hoeveelheid afval die onze moderne consumptie maatschappij is werkelijk schrikbarend. De grote boosdoeners zijn plastic tasjes, flesjes en verpakkingen. Maar zo zijn er nog tal van voorbeelden te noemen.

De oplossing is simpel: minder gebruik maken van wegwerp producten, opletten met vervuilen en goed recyclen.

Carbon Footprint (ecologische voetdruk)

Al deze problemen hebben iets gemeenschappelijk: wij zijn medeverantwoordelijk. Om een goed beeld te krijgen aan wat jij en ik bijdragen aan het verval ons milieu, is het doen van een carbon footprint test.
© 2011 - 2020 Euromark, het auteursrecht (tenzij anders vermeld) van dit artikel ligt bij de infoteur. Zonder toestemming van de infoteur is vermenigvuldiging verboden.
Gerelateerde artikelen
Vernietigen we onze aarde?Vernietigen we onze aarde?Een enorme blender met de aarde erin, en de stekker in het stopcontact. Één druk op de knop en het is afgelopen met de m…
Duurzame energie: zijn er ook nadelen?Duurzame energie: zijn er ook nadelen?Om de CO2-uitstoot tegen te gaan is het van belang dat er minder gebruik gemaakt gaat worden van de voorraden van nuclea…
IUCN: International Union of Conservation and NatureDe IUCN (International Union for Conservation of Nature) is een organisatie gericht op het bieden van oplossingen bij ur…

Gebruik van koude- en warmteopslagOpslag van koude en warmte in de aardbodem (KWO) is een steeds meer voorkomende methode om vooral grote ruimten als gebo…
Duurzaam inkopen van hout in vijf stappenDuurzaam inkopen van hout in vijf stappenDuurzaam inkopen van hout dient een thema te zijn voor zeer veel organisaties en bedrijfstakken. Dat gaat van overheidsi…
Bronnen en referenties
  • http://www.myfootprint.org/

Reageer op het artikel "Milieuproblemen en Milieuvervuiling: problemen / oplossingen"

Plaats een reactie, vraag of opmerking bij dit artikel. Reacties moeten voldoen aan de huisregels van InfoNu.
Meld mij aan voor de tweewekelijkse InfoNu nieuwsbrief
Ik ga akkoord met de privacyverklaring en ben bekend met de inhoud hiervan
Reacties

Dirk Wesselink, 23-11-2015 23:56 #3
CO2 zorgt voor een hogere en efficiëntere landbouwproductie, is bevorderlijk voor de biodiversiteit en verzuurt, in tegenstelling tot wat het IPPC zegt, de oceanen niet.

Hoe meer CO2 hoe beter?

CO2 zorgt voor een hogere en efficientere landbouwproductie, is bevorderlijk voor de biodiversiteit en verzuurt, in tegenstelling tot wat het IPPC zegt, de oceanen niet. Tijdens de vierde conferentie over klimaatverandering van het Heartland Institute kwamen deze positieve effecten van de stijging van het CO2-gehalte in de atmosfeer aan bod. Met een groeiende wereldbevolking, en hun andere eetpatroon, is een stijgend voedselaanbod ideaal. En de natuur vaart er in zijn geheel wel bij. Dus hoe meer CO2, hoe beter!
Uit experimenten, geïnventariseerd door Craig en Sherwood Idso blijkt dat een stijging van het CO2-gehalte in de atmosfeer met 300 ppm tot 700 ppm leidt tot een extra opbrengst aan granen met 36 procent; groenten met 45 procent; vruchten met 33 procent en bomen met maar liefst 70 procent. In de afgelopen honderd jaar zouden de opbrengsten van de landbouw al gestegen zijn met ruim 10 procent, dankzij de extra hoeveelheid CO2 in de lucht.
Het gewas kan daarbij ook met minder water toe. Vanouds is bekend dat bij een hoger CO2-gehalte de huidmondjes in het blad kleiner worden in omvang en in aantal. Via die huidmondjes neemt de plant niet alleen CO2 op, maar verdampt hij ook water (transpiratie). Minder en kleinere huidmondjes betekent dus minder verdamping, waardoor de sneller groeiende plant juist minder water nodig heeft. Een bijkomend effect is dat de plant, dankzij een beter wortelstelsel, efficiënter omgaat met nutriënten en beter bestand is tegen ziekten en plagen. Zo zou een hoger CO2-gehalte de groei van bacteriën en schimmels in de bodem stimuleren, die planten helpen bij het opnemen van voedingsstoffen en mineralen. Stikstofbindende planten, zoals klaver en lupine leggen bovendien dankzij een verhoogd CO2-gehalte meer stikstof vast in de bodem waar andere planten weer van profiteren. Hogere opbrengsten per hectare voorkomen dat bijvoorbeeld natuurgebieden worden ontgonnen voor agrarische productie. Anders gezegd: iedereen die zich zorgen maakt over de teloorgang van ecosystemen en soorten, zou eigenlijk blij moeten zijn met stijgende CO2-gehaltes.

Volgens het IPCC is de kans groot dat twintig tot dertig procent van alle soorten uitsterft als gevolg van de verwachte opwarming en dat complete ecosystemen verloren gaan. Dat klopt niet. Biodiversiteit heeft baat bij opwarming en een hoger CO2-gehalte.
Dit werd al in 2004 voorspeld, dat dit de grondslag vormde voor de voorspelling van het IPCC…
Maar volgens klimaatwetenschappers is het onomstreden dat gedurende de laatste decennia van de 20e eeuw de gemiddelde temperatuur op Aarde is toegenomen. Zij menen bovendien in meerderheid dat deze trend voor een groot deel wordt veroorzaakt door een stijging van de concentratie broeikasgassen in de atmosfeer en dat deze het gevolg is van menselijke activiteiten zoals het verbranden van fossiele brandstoffen, ontbossing en bepaalde industriële en agrarische activiteiten. Sommige wetenschappers zijn van mening dat natuurlijke variatie een belangrijkere reden voor de temperatuurstijging is dan menselijke activiteiten. Inmiddels zijn ook het publiek en politici in meerderheid de mening toegedaan dat er een klimaatprobleem bestaat en dat dit mede door menselijk toedoen is ontstaan.

Maar als kind leer je dat bomen CO2 in zuurstof omzetten, daar groeien en leven ze van. Een mens gebruikt de zuurstof en zet deze weer om in CO2. Is het dan logisch of onlogisch dat CO2 slecht is? als dat zo is dan is zuurstof ook slecht want het 1 kan niet zonder de ander. Conclusie de natuur houdt het zelf lekker in evenwicht, te veel CO2 is groter opbrengst fruit en grotere planten en bomen, groter boompjes produceren ook weer meer zuurstof.
Dit kun je natuurlijk ook in moeilijk intulectuele taal uitleggen in een boek van 500blz met allemaal mooie statischtische cijvertje die nergens over gaan, en je dan wetenschapper noemen, maar wat is de waarheid?.
Of?
Kan het ook om iets anders gaan! Bijv: de baan die de aarde om de zon beschrijft.! Een omloop om de zon duurt 1 jaar.De gemiddelde afstand tot de zon, de astronomische eenheid (A.E.), bedraagt 149,5985 miljoen km. De baan van de aarde rond de zon is geen cirkel, maar is ellipsvormig. De maximale, resp. minimale afstand bedraagt 152,1 en 147,1 miljoen km. De punten waarin de aarde zich dan bevindt, noemt men resp. aphelium en perihelium. Als gevolg van deze variërende afstand tot de zon verandert ook de baansnelheid iets; gemiddeld bedraagt zij 29,8 km per seconde, maximaal 30,3 km/s, minimaal 29,2 km/s. In onze winter staat de aarde dichter bij de zon dan in de zomer. Daarom kent het noordelijk halfrond niet zulke koude winters en niet zulke warme zomers als het zuidelijk halfrond. Dus is de aarde gerekend over een perioden van +/- 7 tot 12 jaar, aan veranderingen onderhevig. Dit wordt o/a veroorzaakt door magnetische storingen van de naburige planeten in onze ozon laag.

De complottheorieën waarvan de sterkste is, het gebruik van de H.A.A.R.P Theorie. technologisch gecreëerd zoals verondersteld voor de bestudering van de ionosfeer, wat voor anderen in werkelijkheid een technologie is om het klimaat te veranderen en verschillenden elementen te manipuleren, het is zo gemaakt om in een machtig wapen, de massale vernietiging van mensen in te zetten, ( Naar 3 miljard). Al deze beschuldigingen hebben betrekking op het geloof en de machtige naties, waarvan de intentie zou zijn andere landen instabiel te maken om daarover eeuwig controle te hebben.! Dit alles ten bate van hun eigen macht over de mens en Aarde…

Of zijn het toch de kernreactors en de vervuilende kolen centrales en massale bosbekapping die slecht zijn voor het millieu. Men kon immers aantonen hoe veilig kernenergie wel niet was. Het resultaat is verbluffend! Elke dag vloeit 300 ton radio actief water uit Fukushima de Stille Oceaan in.Tel daarbij op de ontbossing oorlogen en de huidige chaos in de wereld bij op, moet je wel tot de conclusie komen dat er iets aan mankeert.

Het is in ieder geval bittere noodzaak dat de wereldleiders samen met de wetenschap en millieu deskundigen iets aan de millieu vervuiling en opwarming van de aarde doen om een ramp voor een ieder op deze wereld te voorkomen… Het is je plicht aan onze kinderen en kleinkinderen en al het leven op aarde…

80er

Max van Broeck, 20-05-2015 23:21 #2
Het probleem waarmee we nu zitten is zodanig complex dat onmogelijk is om één juiste oplossing te vinden. Wel moeten we van mentaliteit veranderen, stoppen met ons als maatschappij te gedragen als een bloedzuiger op deze planeet, maar een soort symbiose creëren waarbij de mens een balans vindt die niet destructief is voor de planeet, noch voor de mensheid vandaag en al haar komende generaties.

De mens is, en was altijd, zeer antropocentrisch ( zichzelf het belangrijkst vinden ), en dit moet stoppen. De aarde is niet van ons, wij zijn van de aarde, en we delen haar met alle andere levensvormen.
Een rechtstreeks gevolg van dit antropocentrisme is dat we alle beschikbare grond, als de onze beschouwen. We bouwen er op los, en doen dit niet op een efficiënte manier, wat voor enorm veel vervuiling zorgt. We moeten dus onze ecologische voetafdruk massaal verkleinen. We zijn nu met 7 miljard op deze planeet, en als iedereen dezelfde ecologische voetafdruk zou hebben als de gemiddelde amerikaan, dan zouden we nu 6 a 7 planeten nodig hebben.

Chantal, 26-03-2013 22:33 #1
Nog een belangrijk probleem: de biodiversiteit neemt af. Ecosystemen klappen in elkaar en op ten duur komt onze voedselvoorziening in gevaar.

Infoteur: Euromark
Gepubliceerd: 18-12-2011
Rubriek: Dier en Natuur
Subrubriek: Milieu
Bronnen en referenties: 1
Reacties: 3
Artikelen met het label 'Mijn kijk op…' bevatten naast objectieve informatie ook een persoonlijke mening en/of ervaring.
Schrijf mee!