Voor- en nadelen kernenergie

Voor- en nadelen kernenergie Kernenergie is een gevoelig onderwerp. De meningen zijn al jaren flink verdeeld over kernenergie en is sinds de jaren 50 een onderwerp van discussie. Veiligheid en milieuvriendelijkheid van kernenergie worden diverse keren aangekaard. Zowel vanuit de verschillende milieuorganisatie als de politiek horen we geluiden over de toekomst van kernenergie. Lang niet iedereen is zich ervan bewust wat kernenergie met zich mee brengt... Laten we eens ingaan op de voor- en nadelen van kernenergie.

Over kernenergie

Vereenvoudigd uitgelegd wordt kernenergie opgewekt door het splijten van kernen van uranium. Hierbij deelt een zware onstabiele atoomkern zich in twee of meer lichtere kernen, waarbij grote hoeveelheden energie vrijkomen. Dit heet een nucleaire kettingreactie. Deze reactie wordt in grote getalen in een kerncentrale onder controle gehouden. Kernenergiecentrales geven al snel een 'vervuild' beeld, maar wat is daar eigenlijk van waar?

Voordelen van kernenergie

Schone energie

Niet veel mensen zijn zich ervan bewust dat een kernenergiecentrale geen CO2 en andere broeikas gassen in de lucht uitstoot. Kernenergie wordt daarom dan ook schone energie genoemd. De gevolgen zijn, afgezien van overige fossiele energie bronnen, namelijk minimaal voor het milieu.

Zuinige energie

In vergelijking met overige energiebronnen zijn er voor kernenergie maar weinig grondstoffen nodig. Hout is bijvoorbeeld de meest gebruikte brandstof wereldwijd. Veelal wordt deze brandstof in de armere landen gebruikt. Maar hout kan ook gebruikt worden om te stoken in een electriciteitscentrale. Naast hout kan er ook gebruik gemaakt worden van kolen. Kolen bevatten al meer energie dan hout, maar uranium spant de kroon...

Rekenvoorbeeld:
  • 1 kilo hout = 1 kilowattuur
  • 1 kilo kolen = 3 kilowattuur
  • 1 kilo uranium = 40.000 kilowattuur

Volgens bericht zit er nog voor honderden jaren uranium aan gronstoffen in de aardbodem. Mocht uranium opraken, dan kan er gebruik worden gemaakt van steenkool. Ook steenkool is nog voor honderden jaren beschikbaar. Gas kan daarentegen in een mensenleeftijd op zijn...

Goedkope energie

Uranium is ten opzichte van andere grondstoffen relatief goedkoop. Een nieuwe kernenergiecentrale opbouwen is zeer kostbaar en zal in de eerste 20 jaar ongeveer afbetaald moeten worden. De centrale zal daarin zelf moeten betalen voor de opslag van het radioactieve afval. Uiteindelijk wordt er gezegd dat de kosten voor kernenergie veel lager zijn dan voor kolen, gas en olie. Sommigen beweren zelfs goedkoper dan het gebruik van groene duurzame energie.

Onafhankelijkheid

Uranium, de grootste energiewinner voor kerncentrales, is in vele landen ruimschoots aanwezig. Qua onafhankelijkheid worden energieleveranciers minder afhankelijk van instabiele landen.

Nadelen van kernenergie

Veiligheid

De veiligheid van kernenergiecentrales is in het verleden al flink aangetast. Iedereen is zich ervan bewust wat de ramp in Tsjernobyl op 26 april 1986 heeft veroorzaakt. De gevolgen van dit ongeluk waren enorm en zijn er drastische maatregelen genomen om de veiligheid van kernenergiecentrales te vebeteren. Tegenwoordig is de kans op een vergelijkbare ramp vrijwel 0%.

Kernafval

Kernafval wordt voor het leeuwendeel opnieuw verwerkt tot splijtstof, maar daar zal altijd een deel van overblijven dat soms tot wel 100.000 jaar radioactief kan blijven.

Gezondheid

Dat radioactieve straling ongezond is voor de populatie is iedereen zich wel van bewust. Een overdosis aan blootstelling is zeer schadelijk en kan kanker veroorzaken en misvormingen in ongeboren kinderen teweeg brengen.

Kernenergie, wel of niet?

Het ‘opmaken’ van grondstoffen geeft al gelijk een negatief beeld en dus ook bij het gebruik van uranium. Het gebruik van milieuvriendelijke energiebronnen wordt gestimuleerd maar deze bronnen zullen wel dermate veilig en gemoderniseerd moeten worden. Wanneer het milieu in enige mate wordt aangetast snijdt dit een gevoelig onderwerp aan bij vele instellingen en zullen er alternatieven gevonden moeten worden voor bepaalde problemen. Kernenergiecentrales hebben naast een aantal nadelen een aantal sterke voordelen. Zo zorgt kernenergie in grote getalen voor schone, zuinige maar ook goedkope energie. Qua beeld lijkt het erop dat kernenergie niet DE oplossing is maar dat kernenergie wel een goed alternatief kan vormen als substituut voor energiebronnen.
© 2010 - 2020 Wverhoog, het auteursrecht (tenzij anders vermeld) van dit artikel ligt bij de infoteur. Zonder toestemming van de infoteur is vermenigvuldiging verboden.
Gerelateerde artikelen
Organisaties tegen kernenergieNadat het jarenlang toch tamelijk rustig was rondom kerncentrales en kernenergie, Nederland tot uitbreiding van kerncent…
Kernenergie, wat is het precies? En kunnen we zonder?Kernenergie, wat is het precies? En kunnen we zonder?Sinds de kernramp in Fukushima worden mensen weer eens met hun neus op de feiten gedrukt: kernenergie kan levensgevaarli…
Beleggen in uraniumBeleggen in uraniumHet beleggen in uranium was een populaire vorm van beleggen. Er kon goed geld mee worden verdiend. Dat kwam omdat er een…
De verschillen tussen groene en grijze energieDe laatste jaren wordt er veel gesproken over groene energie. Veel mensen zijn al overgestapt en een groot aantal mensen…

De wereld bestaat uit +80% water, zijn er mogelijkheden?De wereld bestaat uit +80% water, zijn er mogelijkheden?Wist je dat meer dan 80% van de wereld uit water bestaat en dat 80% van het water op aarde uit oppervlaktewater bestaat?…
Duurzame energie: zijn er ook nadelen?Duurzame energie: zijn er ook nadelen?Om de CO2-uitstoot tegen te gaan is het van belang dat er minder gebruik gemaakt gaat worden van de voorraden van nuclea…

Reageer op het artikel "Voor- en nadelen kernenergie"

Plaats een reactie, vraag of opmerking bij dit artikel. Reacties moeten voldoen aan de huisregels van InfoNu.
Meld mij aan voor de tweewekelijkse InfoNu nieuwsbrief
Ik ga akkoord met de privacyverklaring en ben bekend met de inhoud hiervan
Reacties

Pieter S., 10-11-2018 01:17 #12
Ik mis steeds een deskundige berekening wat pet energie-eenheid zou kosten vergelijkbaar met die gas, olie, wind en zonnepanelen. Vast veel dank voor die degelijke en totale kosten.

MVG
Pieter S.

Francis, 30-08-2016 13:30 #11
De kernenergiesektor heeft zich in de voorbije decenia een een bijzonder slecte naam verworven. De ongelukken in Chernobyl en Fukuschima hebben daar gen goed aan gedaan. De oorzaak van deze problemen zijn mijns inziens echter niet veroorzaakt door de kernenergiesektor maar door de wereldpolitiek. Had het Westen zijn kennis en technologie voor PWR-reactoren gedeeld met de Sovjet-unie dan zouden die niet op het waanzinnige idee gekomen zijn om onstabiele grafietreactors te bouwen. Hadden ze de technici hun werk laten doen dan zou dat nog goed afgelopen zijn maar de militaire top in Moskou moest zonodig ongeoorloofde proeven uithalen, die dan nog in de war gestuurd werden door de socialistiche partijtop in Kiev. Vermits Japan onze "vriend" is mochten zij kerncentrales bouwen op plaatsen die in de gevarenzone voor overstromingen liggen i.p.v. een paar honderd meter hoger (Japan is een bergland, zo moeilijk kan dat niet zijn). Moest bvb. Irak zoiets uithalen dan zouden zdie daarom vernietigd worden. Ook beide A-bommen tijdens WO-II zijn een politieke beslissing geweest, evenals de onzinnige proefnemingen in de atmosfeer en ondergronds. Alleen de politiek is daarvoor verantwoordelijk, niet de kernenergiesektor. Ook het nucleairafvalprobleem lijkt me meer een politieke dan en technologische aangelegenheid. Ondertussen hebben we wel 40 jaar te lang fossiele brandstoffen verbrand met een onomkeerbare klimaatsverandering tot gevolg.
Om nog even te reageren op de de reactie van Coen: vandaag wordt slechts de 0,7% U235 gebruikt om energie op te wekken, door gebruik te maken van een kweekreaktor kan ook de 99,3% U238 nuttig gebruikt worden. Dat maakt de voorraad vele keren groter. Ook thorium is een bruikbare kweekstof en die voorraad is nog groter. Een duits-nederlands-belgische samenwerking heeft 40 jaar geleden zo een kweekreactor gebouwd in Kalkar maar de milieu-organizaties, onder meer Greenpeace, hebben daar een stokje voor gestoken (meer geinteresseerd in olie wegens sponsering?). De klimaatsverandering zal ook voor 200.000 jaar zijn. Bij mijn weten is er nog geen enkel kerncentrale ontploft, Chernolyl is uitgebrand, en zijn de bijzondere omstandigheden om een nucleaire ontploffing te veroorzaken zeer moeilijk te bereiken. Dat is de reden dat de kernmogendheden die dit kunnen er zo prat op gaan en het met alle geweld aan de gehele wereld moeten demonstreren. In kerncentrales zijn de omstandigheden gewild anders en zelfs tegengesteld.

Coen, 07-01-2016 22:18 #10
Kerncentrales zijn erg gevaarlijk als het misgaat. Een kleine fout kan grote gevolgen hebben. Dan heb je ook nog de uranium die je nodig hebt. Uit 1000 kilo erts kan je maar 1 kilo uranium halen. Dit kost veel energie. Om die energie op te wekken heb je 500 gram uranium nodig. Dan hou je dus nog maar 500 gram uranium over uit die 1000 kilo erts. Bij de mijn waar uranium wordt gewonnen blijven in veel gevallen grote hoeveelheden radioactief afval en verzuurde modder achter. Als je dan de uranium hebt gewonnen, moet je het nog vervoeren naar de kerncentrale. Dit vervoer moet ook beveiligd worden. Dat kost ook heel veel geld, want het uranium mag niet in verkeerde handen vallen. Dan heb je ook nog het radioactief afval dat wel 200.000 jaar tot een miljoen jaar radioactief blijft. Ook krijg je het probleem dat de uranium een keer opraakt. Als dan een groot deel van de elektriciteit op de wereld wordt opgewekt door kerncentrales krijg je (net als nu met fossiele brandstoffen) dat we weer moeten over stappen op een nieuwe vorm van energie, omdat dan de uranium op is. Ditzelfde gebeurt nu met fossiele brandstoffen. Daarom kunnen we nu beter gelijk overstappen op duurzame energie, in plaats van over te gaan op kernenergie. Dat er een kerncentrale ontploft komt volgens Greenpeace 1 keer in 19 jaar voor.

Mohammed, 06-11-2013 10:54 #9
De ligging van Fukushima was niet goed. Kerncentrales moet je niet bouwen in de buurt van zeeën en gebieden waar veel kans is op aardbevingen. Dus dat is mijn ogen de fout van de Japanners.

Louk, 04-12-2012 10:51 #8
Tegenwoordig is de kans op een vergelijkbare ramp vrijwel 0%.
Toen kwam Fukushima

Tom, 18-12-2011 13:11 #7
Er staat dat de kans op een vergelijkbare ramp 0% is. Maar is er ook rekening gehouden met terroristische aanslagen? Maar 0% kan niet. er bestaat altijd een kans en misschien niet op de manier van Tsjernobyl maar op een andere manier.

Jan, 15-06-2011 14:03 #6
Dat rekenvoorbeeld dat hier genoemd word is volledig uit zijn context gerukt. Hier word beweerd dat 1 kilo uranium zorgt voor goedkopere energie enkel omdat het meer kWh per kilo oplevert. Maar naar de prijs van een kilo grondstof is hier niet gekeken. In deze vergelijking had u nog minstens de prijs van een kilo uranium, hout of kolen bij moeten verrekenen.

1 kilo hout is op deze manier gewoon niet te vergelijken met 1 kilo uranium.

Jeroen, 07-06-2011 21:37 #5
Ik ben voor kernengerie, als tussentijdse oplossing en over te gaan op groene energie. Tot op de dag van vandaag is er geen enkel alternatief, gas kan in een mensenleven op zijn en steenkool geeft enorm veel co2. Men gebruikt voor alles elektriciteit: wasmachine, lezen, koken, droogkast, frigo, diepvrizer… zonder elektriciteit kan men niet bewaren, een beenhouwerij heeft koeling nodig, koeling= elektriciteit. Men zou wel strikte voorwaarden moeten maken, een onafhankelijke cel zou alle landen in bezit van een kerncentrale moeten controleren.

H. Sammelen, 19-04-2011 11:42 #4
Ik denk dat Kernenergie zo slecht nog niet is. Alleen zoals al bekend is gemaakt zijn de veiligheids voorschriften van de centrale in Japan totaal niet nageleefd. Er was geen backup koeling niks, Plus het bouwen van een kerncentralen in een gebied waar veel aardbevingen plaatsvinden is zowiezo niet slim. Maar mits de veiligheids voorschriften optimaal worden nageleefd Kun je in een land als Nederland of meeste andere europese landen prima een Kerncentrale neer planten.

Het liefst had ik ook een ander alternatief gezien, maar windmolens en zonnepanelen zijn absoluut niet rendabel. Ze hebben heel veel subsidie nodig wil je ze überhaupt kunnen betalen, de productie er van is absoluut niet 'groen' en de levensduur is in verhouding vrij kort. Daar bij, stel je wilt een stad van stroom kunnen voorzien met panelen en windmolens, heb je bijna het zelfde oppervlak aan ruimte nodig om vol te planten met windmolens en zonnepanelen wil je voldoende stroom kunnen opleveren.

Plus, steenkool fabrieken die met steenkool energie opwekken of gas, stoten belachelijk veel Co2 uit, de gevolgen daar van zijn ook niet mis, alleen dat gebeurd op langer termijn dus dat heeft men niet zo 1,2,3 door.

Ik ben niet gigantisch VOOR kernenergie, maar een goed alternatief is er gewoon nog niet. Dus. van mijn part gewoon een par kerncentrales houden en zorg er voor dat de veiligheid en backupplannen beter in orde zijn.

H. van Hilst, 18-03-2011 13:23 #3
Citaat uit uw eigen artikel: "Tegenwoordig is de kans op een vergelijkbare ramp vrijwel 0%". Meer hoef ik, denk ik, niet te zeggen, met de huidige situatie in Japan. De gevaren van kernenergie worden tot nu blijkbaar niet voldoende beseft.

Ronald, 15-03-2011 13:20 #2
Hallo

U vergist zich 1 kilo uranium is 40000 kilowattuur, maar, als het fout gaat betekent dit 40000 doden, hoelang laten wij ons nog in de maling nemen
Wij hebben maar een aarde, en daar moeten wij zuinig op zijn.

Ronald, 15-03-2011 13:16 #1
Hallo

U vergist zich 1 kilo uranium is 40000 kilowattuur, maar, als het fout gaat betekent dit 40000 doden, hoelang laten wij ons nog in de maling nemen
Wij hebben maar een aarde, en daar moeten wij zuinig op zijn.

Infoteur: Wverhoog
Gepubliceerd: 03-09-2010
Rubriek: Dier en Natuur
Subrubriek: Milieu
Reacties: 12
Schrijf mee!