Postduiven in de woonomgeving

Postduiven in de woonomgeving Het houden van postduiven is al eeuwenlang verbonden met het wonen. Duiven worden aan huis gehouden, veelal in een duivenhok in de tuin. In die zin zijn postduiven gewoon huisdieren. Toch is niet iedereen blij als de buren duiven gaan houden. Wie niet bekend is met het houden van postduiven vreest namelijk al heel snel overlast door uitwerpselen en geluidsoverlast. Ook vreest men dat duiven ziekten kunnen overbrengen of dat het houden van duiven ongedierte aantrekt. Deze ideeën zijn misschien wel begrijpelijk door de onbekendheid met de duivensport. De praktijk is echter geheel anders.

Vooraf

Alvorens op de vermeende overlastaspecten in te gaan is het goed om kort even in te gaan op de duivensport. Hoewel de duivensport misschien wel meer een oriëntatiesport is (hoe kom in zo snel mogelijk van A naar B) moet er natuurlijk wel gevlogen worden over afstanden van 100 tot 1100 kilometer. Het is noodzakelijk deze vluchten te vliegen met duiven die kerngezond zijn en goed getraind en gevoed aan de start te komen. Duivenhouders die aan wedvluchten deelnemen weten dit beter als wie dan ook. Dit wil zeggen dat al hun zorg uitgaat om hun duiven in optimale conditie te houden. De minimale basis voor de verzorging is dagelijks schoon voer en water, wat grit en mineralen, op gezette tijden uitvliegen en een schoon hok. Daarnaast krijgen de duiven wekelijks een tot tweemaal een bad waarbij de buitentemperatuur onbelangrijk is. Ook bij strenge koude genieten de duiven van een bad. In het badwater wordt speciaal badzout voor duiven of gewoon een scheut azijn en wat keukenzout toegevoegd. Dit om eventuele luizen of andere parasieten in de veren te doden. Met een verzorging zoals geschetst is er bijna altijd sprake van een gezonde duivenkolonie.

Duiven en ziekten

Ook bij een goede verzorging kunnen duiven echter getroffen worden door ziekten, wat dat betreft is dat niet anders dan bij mensen. Er zijn echter maar een paar ziekten van belang omdat die zouden kunnen overgaan op mensen, de zogenaamde zoönosen.

Bron: Falco EbbenBron: Falco Ebben
Vogelgriep
Misschien wordt het eerst genoemd worden de Vogelgriep of Aviaire Influenza. Als in Nederland of België weer eens de vogelgriep uitbreekt dan worden er door de overheid allerlei maatregelen afgekondigd waaronder ook een verzamel- en uitvliegverbod voor postduiven. Dat maakt de postduif verdacht als mogelijke overbrenger van het virus op andere vogels maar ook op mensen. De postduif is echter vrijwel ongevoelig voor dit virus. Uit onderzoek is gebleken dat een postduif vrijwel niet te besmetten valt. Eerst als men bij een duif een hoge dosis van dit virus injecteert blijkt een duif ziek te krijgen, een enkeling sterft dan. Zet men deze geïnjecteerde duiven bij kippen die wel erg gevoelig zijn, wordt geen kip ziek. Met andere woorden, duiven die met een hoge dosis virus geïnjecteerd zijn scheiden het virus niet uit. Voor vogelgriep via postduiven hoeven mensen niet te vrezen.

Ornithose

Ornithose is als een ziekte die van vogels op mensen over kan gaan beter bekend als de papegaaienziekte. Het is een bacteriële infectie bij vele vogelsoorten die kan overgaan op mensen en dan een vorm van longontsteking veroorzaakt. De papegaaienziekte komt niet alleen voor bij papegaaien maar ook bij papegaaiachtigen zoals parkieten, maar ook eenden, kippen, kalkoenen, beo’s en vinkachtigen waaronder kanaries en zebravinken. Sommige soorten zijn heel gevoelig voor deze ziekte. Bij duiven en kalkoenen is het ziekteverwekkend vermogen veel lager dan bij veel andere vogelsoorten. Bij volwassen duiven treedt daarom nauwelijks sterfte op. De bacterie komt voor in vogelmest, snot en oogvocht. Het zijn vooral vogels die in de huiskamer worden gehouden die de ziekte kunnen overdragen. Met antibiotica is de ziekte bij dier en mens goed te bestrijden.

Duivenmelkerslong

De duivenmelkerslong is een allergische reactie op het aanwezige eiwit in duivenstof of mest. Het gaat daarbij om een niet schadelijke stof, maar bij sommige mensen kan deze stof wel een overgevoeligheidsreactie veroorzaken. Het is een vergelijkbare reactie zoals wij die ook kennen bij hooikoorts, de champignonkwekerslong en allergische reacties op honden en katten. Het is een ziekte die vooral de duivenhouders zelf treft omdat er sprake moet zijn van een intensief contact met duiven. Buren en zelfs huisgenoten hebben hier geen last van. Voor huisgenoten die zeer gevoelig zijn kan het soms nodig zijn dat de kleding die gedragen wordt in het hok, zoals een stofjas, ook in het duivenhok blijft. De duivenhouder die gevoelig is voor deze allergie, kan zich beschermen met hulpmiddelen die (adem)bescherming bieden. Ongeveer 7% van de duivenhouders blijkt gevoelig te zijn voor deze allergie.

Ongedierte

Alleen bij een slechte ‘bedrijfsvoering’ kan er bij het houden van gezelschaps- en hobbydieren sprake zijn dat ongedierte wordt aangetrokken. Men kan dan denken aan muizen, ratten en insecten. Om deze zogenaamde plaagdieren te weren nemen de meeste dierhouders en ook duivenhouders veelal logische maatregelen om plaagdieren te voorkomen. Men wenst immers zelf ook niet geconfronteerd te worden met plaagdieren omdat men deze natuurlijk liever kwijt dan rijk is.

Bron: Ton EbbenBron: Ton Ebben
Bouwkundig
Bouwkundig zijn de duivenhokken veelal zo dat openingen naar binnen toe niet groter zijn dan 0,5 cm. Knaagdieren kunnen dan niet binnendringen. Naden en kieren worden gedicht om het schuilplaatsen van insecten te voorkomen en daarmee ook het verkrijgen van nakomelingen te verhinderen. En natuurlijk moet de constructie zo zijn dat alle plekken goed bereikbaar zijn om schoon te kunnen maken. Duivenhokken dienen over voldoende zuurstof te beschikken en dat vraagt om een goede verluchting. Om te voorkomen dat hierdoor knaagdieren binnenkomen zijn de verluchtingsopeningen met fijnmazig gaas afgedicht.

Bedrijfsvoering

Bij het houden van duiven zijn enkele grondregels van belang. Het voer moet op een voor knaagdieren onbereikbare plaats worden opgeslagen. Dit is gemakkelijk te realiseren door het opslag van voer in afsluitbare kunststof containers op te slaan. Ook een opgeruimde omgeving draagt bij tot het weren van knaagdieren.

Hygiënische maatregelen

In en om het dierenverblijf dient men zorg te dragen voor een goede hygiëne. Het aantrekken van plaagdieren wordt daarmee voorkomen. In mest en voerresten kunnen insecten zich ontwikkelen. Mest en voerresten dient men dan ook regelmatig te verwijderen.

Overlast

Er zijn een aantal mogelijke bronnen van overlast zoals uitwerpselen en geluidoverlast die bij duiven zouden kunnen optreden.

Uitwerpselen

Als levend wezen dient ook de duif voedsel op te nemen. Na vertering en het opnemen van de voedingsstoffen vindt uitscheiding plaats. Uitscheiding van meststoffen bij postduiven vindt slechts zeer beperkt plaats in een ongecontroleerde omgeving. Van de 24 uur die een dag heeft verblijft een duif zeker 22 tot 23 uur op het hok. Op deze plaats vindt dan ook de meeste uitscheiding van mest plaats die door de duivenhouder wordt verwijderd. Als de duiven voor een trainingsvlucht worden losgelaten ontlasten de duiven zich veelal ook nog bij het uitvliegen.

Postduiven eten 30 tot 40 gram voer per dag en veel mest kunnen ze dan ook niet produceren. Indien we vervolgens bedenken dat een postduif van de 24 uur die een dag heeft ongeveer 5% buiten vliegt dan kan de mestuitscheiding niet erg groot zijn. Bij het uitvliegen en het weer landen zien we dat de duiven zich vaak ontlasten, dus tijdens het vliegen zal een duif zich nauwelijks ontlasten. Gevonden duivenmest is veelal afkomstig van houtduiven en Turkse tortels die veel in onze tuinen voorkomen.

Geluid

Duiven produceren ook geluiden, je kunt een groep met duiven die laag vliegen horen overkomen en een doffer in goede conditie wil ook nog wel eens met zijn vleugels klappen. Ook kunnen de duiven koeren. Het produceren van geluid is echter wel wat anders dan geluidoverlast. Als je het geproduceerde geluid van een groep duiven meet, dan blijkt dat het geproduceerde geluid steeds wegvalt tegen het achtergrondlawaai dat in iedere omgeving aanwezig is. Overigens slapen de duiven zodra de duisternis invalt en dan worden er ook geen geluiden meer geproduceerd.
© 2015 - 2023 Linus, het auteursrecht van dit artikel ligt bij de infoteur. Zonder toestemming is vermenigvuldiging verboden. Per 2021 gaat InfoNu verder als archief, artikelen worden nog maar beperkt geactualiseerd.
Gerelateerde artikelen
Ornitosecomplex en Luchtweginfecties bij duivenOrnitosecomplex en Luchtweginfecties bij duivenLuchtweginfecties bij duiven kunnen vele oorzaken hebben en we spreken dan over het ornithose-complex. Hiermee wordt aan…
Schimmelinfectie bij postduiven, diagnose niet eenvoudigSchimmelinfectie bij postduiven, diagnose niet eenvoudigEen schimmelinfectie, aspergillose, bestaat uit een reeks van ziekten veroorzaakt door een schimmel uit het geslacht Asp…
Postduiven houdenPostduiven houdenPostduiven houden is een vak apart, het wordt namelijk een deel van je leven. In Nederland is postduiven houden al vrij…
Uitleg over de duivensportUitleg over de duivensportDe duivensport is een mooie sport voor natuur en dierenliefhebbers. In Nederland zit er een dalende lijn in het aantal m…

Red Dog: een legendarische hondRed Dog: een legendarische hondRed Dog was een Australische bastaardhond die bekend werd door zijn vele individuele reizen die hij maakte in het Pilbar…
Huisvesting van een cavia. Binnen of buiten?Huisvesting van een cavia. Binnen of buiten?Cavia's zijn redelijk makkelijke dieren qua onderhoud. Ze hoeven niet uitgelaten te worden, worden gemakkelijk erg tam e…
Bronnen en referenties
  • Ton Ebben, Sportduiven in de woonomgeving, uitgave van de Nederlandse Postduivenhouders Organisatie. 2011
  • Afbeelding bron 1: Falco Ebben
  • Afbeelding bron 2: Ton Ebben
Reacties

Y. Munning, 25-06-2019
Sinds anderhalf jaar wonen wij naast een duivenmelker met ca 25 dieren. Het hok staat achterin de tuin en is netjes verzorgd. Het punt is dat de buurman 3x daags een uur lang fluit op een soort scheidsrechterfluit en hierbij roept met een repeterende tekst. Rond 6.45 13.00 en 17.00. Rustig in de tuin zitten is er voor ons niet bij, de tuin grenst direct. Mijn vraag is of dit normaal en vereist is voor het trainen van duiven. Reactie infoteur, 19-08-2019
Bijna iedere duivenhouder probeert zijn jonge duiven te leren om na een (trainings)vlucht zijn duiven weer binnen op het hok te krijgen, dit met behulp van akoestische signalen zoals het rammelen met een voerbus, te fluiten of een fluitje te gebruiken. Als de duiven dit eenmaal kennen is enkele keren fluiten voldoende om ze binnen te krijgen. Een uur lang fluiten is overdreven. Dat is ook niet nodig. Als de duiven honger hebben en ze leggen eenmaal de relatie van het fluiten en het voer komen ze snel naar binnen en zullen dat daarna ook blijven doen. Hebben ze geen honger dan zullen ze niet naar binnenkomen en heeft het fluiten ook geen zin. Om de duiven dit goed aan te leren is een training van ongeveer 14 dagen voldoende. Er zijn veel duivenhouders die de duiven laten trainen terwijl ze geen honger hebben. Ze zijn als het ware 'te goed' voor hun duiven. Een duif die geen honger heeft zal dan ook niet geprikkeld worden om binnen te komen op akoestische signalen.

Anna, 23-04-2018
Ik heb sinds 1,5 maand nieuwe buren die ook duiven hebben. Onze tuinen zijn echt klein, 30 vierkant meter en hun duiven zijn nooit opgesloten en nu heb ik alles onder de poep. want als ik er niet ben zitten ze de hele dag in mijn tuin. Met de buurman gepraat maar zonder het resultaat. Mijn kinderen kunnen niet meer zonder schoenen naar buiten. Reactie infoteur, 27-04-2018
Ik ken vele situaties van duivenhouders in rijtjeswoningen die duiven hebben en die geen enkel probleem geven met de buren. Ik weel niet of uw buren postduiven of sierduiven hebben. Postduiven worden in de regel eenmaal per dag uitgelaten. Het kan dan wel zijn dat dit in meerdere groepen gebeurd zoals de mannetjes duiven, de vrouwtjes en de jonge duiven. Sierduiven hebben vaak een til waar de duiven vrijelijk in- en uit kunnen vliegen. Het gaat dan vaak maar om enkele duiven.
Aangezien uw buren er nog maar kort wonen zullen ze geen oude duiven hebben. Het moeten daarom jonge duiven zijn die in uw tuin komen. Jonge duiven moeten het vliegen nog leren en kunnen in de buurt op vreemde daken en buurtuinen landen. Dit is veelal van korte duur. Daarna vliegen ze rondjes in de buurt en bij terugkomst gaan ze weer naar binnen. Duiven worden veelal uitgelaten als ze nog moeten eten. Ze zijn dan na het uitlaten hongerig en leren al heel snel dat er in het hok voer is en gaan naar binnen.

Bianca, 09-07-2015
Mijn ouders hebben al hun hele leven postduiven. Bij de vorige woning meer dan 25, bij de pas betrokken woning 16. Na gezondheidsklachten van de buurman waarvan hij beweert dat het door de duiven komt is het aantal naar 8 gegaan. Uit laten vliegen durft mijn vader ze niet meer. Nu is de buurman naar de woningbouw gegaan en nu willen ze een oplossing. Maar kan het überhaupt dat de buurman gezondheidsklachten ervaart van 8 duiven die niet uitvliegen? Reactie infoteur, 09-07-2015
Dat lijkt mij niet mogelijk.

Van Zanten, 29-06-2015
Mijn buurman houdt duiven vind ik niet erg, maar deze maakt zijn hokken niet schoon, dus ik heb last van heel veel vliegen in mijn huis. Deze meneer hebben wij al een paar keer op aangesproken met als resultaat dat hij er niets aan doet, zijn hokken zitten vol met duivenstront, lijkt me ook niet lekker voor zijn duiven. Ik heb mijn woningverhuurder al op aan gesproken, deze zijn 2 weken geleden bij hem langs geweest met vriendelijk verzoek om zijn hok schoon te maken maar geen resultaat, wat kan ik verder nog doen? Reactie infoteur, 06-07-2015
Er zijn duivenhouders die de zogenaamde drogemestmethode hanteren. De ventilatie op het hok en de bodembedekking van het hok moeten daar geschikt voor zijn. Droge mest veroorzaakt geen vliegenoverlast. Verreweg de meeste duivenhouders 'krabben' dagelijks het hok minimaal eenmaal schoon. Ik kan uiteraard niet beoordelen wat uw buurman doet, maar de verhuurder mag mogelijk wel controleren of er zich veel vliegen op het duivenhok bevinden. Als dit niet het geval is heeft uw buurman ook niets te verbergen.

Jadu, 12-05-2015
Mijn buurman heeft ook een roedel van die vliegende ratten.
Elke dag weer alles onder de poep elke dag mijn ramen auto wassen.ik heb een vrij grote tuin maar echt alles onder de schijt van die ratten.ik wordt er gek van… mijn woonplezier wordt hierdoor erg verstoort dus geen woon genot meer…
Ben niet in praten… want ik zit aan het kook punt.
Sinds kort heb ik een kleintje als ie in de zomer in de tuin speelt en en wordt onder gescheten.dan is het voor mij klaar… en laat me er ook verder niet over uit… Reactie infoteur, 17-05-2015
Ik zou toch maar eens goed kijken of er ook houtduiven en/of Turkse tortels in uw tuin zitten, want van postduiven kunt u een dergelijke overlast niet hebben!

Linus

Linus (121 artikelen)
Laatste update: 13-06-2015
Rubriek: Dier en Natuur
Subrubriek: Huisdieren
Bronnen en referenties: 3
Per 2021 gaat InfoNu verder als archief. Het grote aanbod van artikelen blijft beschikbaar maar er worden geen nieuwe artikelen meer gepubliceerd en nog maar beperkt geactualiseerd, daardoor kunnen artikelen op bepaalde punten verouderd zijn. Reacties plaatsen bij artikelen is niet meer mogelijk.