Waar moet u naar toe met al uw afval?

Waar moet u naar toe met al uw afval? We produceren met elkaar een enorme afvalberg. Zelfs een enkel huishouden produceert al heel veel afval. Maar wat we zelf bestempelen als onbruikbaar en dus weggooien, is vaak weer heel goed opnieuw te gebruiken. Er zijn steeds meer processen ontwikkeld om van ons afval weer herbruikbaar materiaal en herbruikbare grondstoffen te maken. Dit levert een enorme winst op voor ons milieu. Maar welk afval is te recyclen en waar moet je naar toe met al je afval? Wie zijn afval naar het juiste inzamelpunt brengt, draagt bij aan een betere verwerking en aan een beter hergebruik van ons afval.

Waar naar toe met bouw- en sloopafval

Hoe kan je bouw- en sloopafval afvoeren?

Al je bouw- en sloopafval kan ingeleverd worden bij de plaatselijke of regionale milieustraat of milieustation. Denk hierbij dan bijvoorbeeld aan dakpannen of andere vormen van dakbedekking, (bak)stenen, beton, puin, hout, kunststof of metaal. Op de milieustraat moet je de verschillende materialen in daarvoor bestemde bakken deponeren, meestal op aanwijzing van één van de medewerkers. In een enkel geval kan volstaan worden met alles in een container te deponeren en draagt de milieustraat zelf zorg voor het scheiden van de verschillende materialen. Ben je niet in staat om de materialen zelf naar de gemeentelijke afvalplaats te brengen, dan is het in sommige gemeentes ook mogelijk om het afval, al dan niet tegen betaling, op te laten halen. De kosten zijn dan meestal gekoppeld aan het totale gewicht. Wie grote hoeveelheden bouw- of sloopafval heeft, kan ook besluiten om een afvalcontainer huren. Deze afvalcontainers worden geleverd door professionele afvalverwerkers, die vervolgens zorg dragen voor een verantwoorde en juiste afvoer en scheiding van je afval. De afvalcontainer wordt op een afgesproken tijdstip bij je thuis geleverd en weer opgehaald. In de huurprijs zitten de kosten van de container, vuilstortgelden en milieubelasting inbegrepen.

Wat gebeurt er met het ingeleverde bouw- en sloopafval?

Van het ingeleverde bouw- en sloopafval vindt nog een verdere scheiding plaats. Deels handmatig, maar ook door grote magneten en mechanisch door zeven of blazen. Dat er nog veel bruikbare materialen in dit afval zitten, blijkt wel uit onderstaand overzicht:
  • Dakbedekking, materiaal van bitumen en teer kan bij de meeste gemeentelijke afvalscheiding stations worden ingeleverd. De bitumen dakbedekking wordt gerecycled en gebruikt bij de productie van nieuwe dakbedekking én in de wegenbouw. Teer wordt verbrand.
  • Gips wordt door een aantal gemeentes apart verzameld om te kunnen verwerken tot nieuw gips. In dat geval wordt door speciale machines materialen als spijkers, schroeven en behang er tussenuit gehaald.
  • Kunststof leent zich zeer goed voor recyclen. Ongeveer 85% van het aangeboden PVC en kunststof wordt hergebruikt in buizen, kozijnen en profielen.
  • Metalen als aluminium, koper, lood, ijzer en zink worden allemaal gerecycled en gebruikt voor de productie van nieuwe (bouw)materialen en producten. Het recyclingproces levert in geval van aluminium een besparing op van 95% t.o.v. nieuwe productie. Recyclen van ijzer bespaart 65% energie.
  • Hout wordt afgevoerd naar kolencentrales, waar het gebruikt wordt als brandstof. Dit hout mag niet beschimmeld, gecoat, geïmpregneerd, gelakt, gelijmd, geverfd of verrot zijn. Al het zogenaamde vuile hout wordt onder gecontroleerde omstandigheden verbrand in een afvalverbrandingsinstallatie. Vuil hout mag nooit thuis (bijvoorbeeld in de open haard of vuurkorf) verbrand worden!
  • Puin zoals bakstenen, beton, bouwzand, cement, dakpannen, grind, keramisch materiaal, klinkers, metselwerk en natuursteen wordt gezeefd (gesorteerd op grote) en vervolgens gebruikt in de weg- en waterbouw. Verontreinigd puin (vermengd met asbesthoudend materiaal, gevaarlijke afvalstoffen en/of verontreinigende grond) wordt niet hergebruikt. Vuil puin wordt schoongemaakt en kan vervolgens ook gebruikt worden in de weg- en waterbouw.
  • Vensterglas hergebruiken voor nieuw glas levert een energiebesparing op van 15%. Dubbelglas kan in zijn geheel (met afstandhouder en kit) worden ingeleverd.

Waar naar toe met elektrische apparatuur

Hoe kan je elektrische apparatuur inleveren?

Bij de aanschaf van een nieuw elektrisch apparaat kan je bij de winkelier gelijktijdig je oude apparaat inleveren. Van witgoed, zoals koelkasten of wasmachines, wordt bij het leveren van het nieuwe exemplaar het oude apparaat standaard door de leverancier meegenomen. Ook kunnen elektrische apparaten aangeboden worden bij de gemeentelijke afvalverwerking.

Wat gebeurt er met de ingeleverde elektrische apparatuur?

Tegenwoordig betalen we bij de aanschaf van elektrische apparatuur een verwijderingsbijdrage. De hoogte van deze bijdrage verschilt per apparaat en wordt gebruikt voor een milieuvriendelijke verwerking van de apparaten. De apparaten worden ontmanteld en herbruikbaar materiaal (aluminium, glas, hout, koper, kunststof of ijzer) wordt apart verwerkt.

Waar naar toe met dierlijk afval

Hoe kan je dierlijk afval aanbieden?

Je kunt het dierlijk afval apart aanbieden bij de gemeentelijke afvalverwerking. Maar je kunt er ook voor kiezen om jullie huisdier te laten cremeren en aan te bieden bij de betreffende crematoria.

Wat gebeurt er met het aangeboden dierlijke afval?

Dode huisdieren worden gerekend tot hoog risicomateriaal dierlijk afval. Er is dan ook een vergunning nodig voor het verwerken van dit afval. Het zal dus duidelijk zijn dat overleden huisdieren als honden, katten en knaagdieren niet in de eigen tuin begraven mogen worden.

Waar naar toe met glas

Hoe kan je glas aanbieden?

Glas kan je aanbieden in de welbekende glasbakken. Deze vindt je bij de supermarkt en ook op speciale plaatsen verspreid in de gemeente. Als het glas goed op kleur in de glasbak gedeponeerd wordt, dan levert dit extra milieuwinst op. Als er, in de glasbak, geen vermenging van de kleuren plaats vindt, kan er vervolgens zuiver wit (doorschijnend), groen of bruin glas van gemaakt worden. Van vermengd glas (bont glas) kan alleen groen of bruin glas gemaakt worden.

Wat gebeurt er met het aangeboden glas?

Glas en glasscherven worden hergebruikt voor nieuw glas. Hierbij is sprake van een energiebesparing van 15% t.o.v. de productie van nieuw glas. Glas kan overigens eindeloos hergebruikt worden zonder dat daarbij sprake is van kwaliteitsverlies.

Waar naar toe met groente-, fruit- en tuinafval (GFT-afval)

Hoe kan je GFT-afval aanbieden?

De meeste Nederlandse gemeentes bieden de inwoners een aparte Gft-container aan huis aan. Deze is goed bruikbaar voor groente-, fruit- en het meeste tuinafval. Het grovere tuinafval als snoeihout van bomen en struiken, kerstbomen en bladafval kan ook rechtstreeks bij de gemeentelijke afvalverwerking aangeboden worden.

Wat gebeurt er met GFT-afval?

Het ingezamelde GFT-afval wordt in gesloten composteer-inrichtingen binnen 6/7 weken gecomposteerd. Dit GFT-compost is bruikbaar als bodemverbeteraar in de particuliere tuin, maar ook in de land- en tuinbouw. Grof tuinafval (zoals snoeihout en boomstronken) wordt versnipperd en hergebruikt als bodembedekker, (stal)strooisel of kattenbakkorrels.

Waar naar toe met grof huishoudelijk afval

Waar kan je grof huishoudelijk afval aanbieden?

Ook het grof huishoudelijk afval kan aangeboden worden bij de gemeentelijke afvalverwerking. Maar veel gemeentes hebben ook tweedehandswinkels die heel blij zijn met deze spullen. Vaak kan een product, eventueel na een (grondige) opknapbeurt weer jaren mee. Wel zo fijn voor het milieu!

Wat gebeurt er met grof huishoudelijk afval?

Grof huishoudelijk afval is afval dat niet past in de container. Denk hierbij aan meubilair, fietsen, lampen en huishoudelijke apparaten. Na inzameling wordt het afval handmatig, mechanisch en met behulp van magneten gescheiden. Bruikbare materialen als glas, hout, steen, textiel, ijzer of zand worden gerecycled.

Waar naar toe met Klein Chemisch Afval (KCA)

Waar kan je klein chemisch afval aanbieden?

Je kunt het KCA altijd apart afgeven bij het gemeentelijke of regionaal afvalverwerkingspunt. Ook kan het worden ingeleverd bij de zogenaamde CHEMOKAR, die vaak een aantal keren per jaar aan huis het KCA ophaalt. Ook in winkels waar producten als batterijen en spaarlampen worden verkocht, is vaak een afvalbak voor KCA aanwezig.

Wat gebeurt er met Klein Chemisch Afval?

Klein Chemisch Afval is afval wat schadelijke stoffen bevat en dus een speciale inzameling vereist. Het gaat om afval dat stoffen als asbest, cadmium, dioxines, kwik, lood of organische oplosmiddelen bevat. Als deze stoffen in de normale afvalverbrandingsinstallaties terecht komen veroorzaken ze luchtvervuiling. Wordt het gewoon gestort, dan kan de bodem en de grond vervuild raken. Een deel van de grondstoffen in KCA kan worden gerecycled. De stoffen waarvoor dit niet kan, worden verbrand bij zeer hoge temperaturen in speciale verbrandingsovens. Door de hoge temperatuur worden de schadelijke stoffen vernietigd. Het KCA dat niet voor recyclen of verbranden in aanmerking komt, wordt opgeslagen op speciale stortplaatsen.

Waar naar toe met kurk

Waar kan je kurk inleveren?

Schoenenzaken, slijterijen of wereldwinkels zijn bekende inleverpunten voor wijnfles-kurken. Overig materiaal van kurk biedt je aan in de milieustraat.

Wat gebeurt er met kurk?

Van het ingeleverde kurk worden bijvoorbeeld isolatieplaten voor in de bouw, kamer vloeren, onderzetters en voetbedden voor in schoenen gemaakt.

Waar naar toe met oud papier en karton

Waar kan je oud papier en karton inleveren?

Sommige gemeentes zamelen het papier en karton apart in. Hiervoor heeft elke woning dan een aparte papiercontainer gekregen. Ook wordt vaak door verenigingen oud papier en karton huis-aan-huis ingezameld.

Wat gebeurt er met het ingeleverde oud papier en karton?

Oud papier en karton kunnen tot 7x worden hergebruikt. Het vormt de grondstof voor nieuw papier en karton. Dit hergebruik bespaart grondstoffen (bomen) en energie. Voor hergebruik is het heel belangrijk dat het gescheiden wordt ingezameld, zodat het schoon en droog is.

Waar naar toe met plantaardige olie, frituurvet en dierlijk vet

Waar kan je oliën en vetten inleveren?

In sommige gemeenten kan vloeibare olie en vloeibaar frituurvet gescheiden ingeleverd worden. Is dit niet mogelijk, dan kan gestold vet, gewikkeld in een krant, in de GFT-bak. Vloeibaar vet moet in een afgesloten verpakking bij het restafval.

Wat gebeurt er met de ingeleverde oliën en vetten?

Gescheiden ingezamelde olie en vet zijn te gebruiken als biobrandstof in energiecentrales of op te werken tot biodiesel. Het wordt dan verbrand in afvalverbrandingsinstallaties of gebruikt als vervanger of aanvulling van kolen.

Waar naar toe met plastic, metaal (conservenblikken) en drinkpakken (PMD)

Waar kan je PMD inleveren?

Vanaf 2010 zijn alle gemeentes verplicht om het plastic verpakkingsmateriaal gescheiden in te zamelen. De wijze waarop dit, gebeurd is nog heel verschillend. Sommige gemeentes hebben gekozen voor het plaatsen van de zogenaamde Plastic Heroes-bakken. Maar er zijn ook plaatsen waar het huis-aan-huis opgehaald wordt, nadat het door de inwoners eerst verzameld is in apart beschikbaar gestelde plasticzakken. Maar er zijn ook nu nog gemeentes die het niet apart inzamelen, maar pas achteraf het plastic scheiden van het afval. Vanaf 2015 zijn er aan het plastic ook metaal en drinkpakken toegevoegd. De oranjekleurige plasticzakken zijn vervangen door stevigere paarse exemplaren. Hierdoor kan ook het scherpe blik veilig gescheiden worden.

Wat gebeurt er met het ingeleverde plastic, metaal en drinkpakken?

Plastic, en dan vooral het plastic verpakkingsmateriaal is uiterst geschikt voor hergebruik. Het is een prima grondstof voor bermpaaltjes, fleecetruien, nieuwe flessen en flacons, golfballen, tennisballen en vloerbedekking. Bij plastic verpakkingsafval moet je denken aan doppen van potten, lege flessen en flacons van drank en schoonmaakmiddelen, plastic tassen en verpakkingsfolie van tijdschriften.

Waar naar toe met textiel

Hoe kan je oud textiel inleveren?

Oud textiel wordt in de meeste gemeentes één of meerdere keren per jaar huis-aan-huis ingezameld. Ook staan er vaak bij supermarkten speciale verzamelbakken voor kleding.

Wat gebeurt er met ingeleverd textiel?

Ingezameld oud textiel wordt gesorteerd op bruikbaarheid. Een deel is nog geschikt voor verkoop in tweedehands-kledingzaken. Wat hier niet meer bruikbaar voor is, wordt gerecycled tot grondstof voor textielmaterialen.
© 2010 - 2024 Martina, het auteursrecht van dit artikel ligt bij de infoteur. Zonder toestemming is vermenigvuldiging verboden. Per 2021 gaat InfoNu verder als archief, artikelen worden nog maar beperkt geactualiseerd.
Gerelateerde artikelen
Container huren: acceptatievoorwaarden per afvalsoortWanneer je een container huurt voor bijvoorbeeld een verbouwing thuis, tuinwerkzaamheden of op het werk heb je te maken…
Afvalscheiding: wanneer afval scheiden?Afvalscheiding: wanneer afval scheiden?Sinds enkele tientallen jaren worden afvalstoffen gescheiden van elkaar. Het scheiden van afvalstoffen zodat ze gerecycl…
Agbogbloshie; Digitale DumpplaatsAgbogbloshie gelegen nabij de buitenwijken van Accra in Ghana en staat bekend als een zeer grote dumpplaats voor elektro…
Afval is waardevolAfval is waardevolDe tijd dat we afval ‘gewoon’ weggooiden is voorbij. Veel van ons afval kan weer gebruikt worden als grondstof voor nieu…

Olieramp Golf van MexicoOp 20 april ontstond er een explosie op het booreiland Deepwater Horizon ,geleased door BP, in de Golf van Mexico. Helaa…
Wat is uw Mondiale Voetafdruk?Wat is uw Mondiale Voetafdruk?Als wereldburger gebruikt ieder voor zich een gedeelte van de beschikbare ruimte op deze aarde. Het verbruik verschilt e…
Bronnen en referenties
Martina (252 artikelen)
Laatste update: 17-12-2020
Rubriek: Dier en Natuur
Subrubriek: Milieu
Bronnen en referenties: 1
Per 2021 gaat InfoNu verder als archief. Het grote aanbod van artikelen blijft beschikbaar maar er worden geen nieuwe artikelen meer gepubliceerd en nog maar beperkt geactualiseerd, daardoor kunnen artikelen op bepaalde punten verouderd zijn. Reacties plaatsen bij artikelen is niet meer mogelijk.