Zure regen (zure neerslag)

Door de verbranding van fossiele brandstoffen komen schadelijke stoffen in de lucht terecht, die ‘zure regen’ (zure neerslag) kunnen veroorzaken waardoor het biologische evenwicht in de natuur en wereldwijde bossen verstoord wordt. Ook landbouw en verkeer zijn grote veroorzakers. Alles wat aan regenwater op aarde valt bezit een natuurlijk gehalte aan zuren. Door de toenemende milieuverontreiniging stijgt de uitstoot van co2. Die co2 gehalte moet dus weer naar beneden!

Wat is zure regen? (zure neerslag)

Door de verbranding van kolen en olie komen zwaveldioxide en stikstofoxiden vrij. Verbrandingmotoren stoten uitlaatgassen uit die weer een chemische cocktail vormen i.c.m koolwaterstoffen en stikstofoxiden, deze zijn bekend als de grootste veroorzakers van zure regen. Door het zonlicht ontstaan uit stikstofoxiden en koolwaterstoffen weer andere gevaarlijke stoffen zoals ozon. Deze schadelijke stoffen reageren op hun beurt weer met zwavel en stikstofoxiden en vormen dan zwavel en stikstofbevattende zuren in de kleine waterdruppeltjes, die als wolken opstijgen.

Oorzaken van zure regen

Het begin van dit probleem begon ongeveer driehonderd miljoen jaar geleden. Grote delen van de aarde waren bedek met regenwoud waarvan grote massa’s in de loop van de tijd zijn omgezet in steenkool en olie. Fossiele brandstoffen zijn dan het resultaat, en zijn op grote schaal aangewend voor de verwerking van elektriciteit en het verwarmen van fabrieken en huizen, wat heel veel schadelijke stoffen in de lucht heeft gebracht. Door het intensiever worden van de veehouderij ontstaat veel mest. Deze mest bevat ammoniak. Als ammoniak in de bodem terechtkomt, wordt het door bacteriën als grondstof gebruikt en omgezet in onder andere salpeterzuur. Indirect draagt ammoniak daartoe bij aan de verzuring. Ook in droge perioden komen grote hoeveelheden verzurend materiaal op de aarde terecht; dat is droge depositie. Er komt via droge depositie zelfs tweemaal zoveel verzurende stoffen in de bodem als via de natte depositie.

Natte depositie
 • Natte, zure neerslag (natte depositie): zure regen, hagel, sneeuw, mist of dauw
 • Droge, zure neerslag (droge depositie): verzurende stoffen die als minuscuul kleine deeltjes of als gassen neerslaan
 • Fotochemische luchtverontreiniging: onder invloed van zonlicht wordt ozon gevormd uit Stikstofoxiden NOx

Aantal veroorzakers

 • Industrie: (energiecentrale, hoogoven en raffinaderijen)
 • Verkeer: (auto, motor, boot, vliegtuig, bus en trein)
 • Landbouw: (mest)

Hoe zuur is zuur?

De zuurgraad geeft een waarde aan, dat is dan de pH-waarde. De pH-waarde is een negatieve logaritmische waarde. Dat wil zeggen: als de zuurgraad 10 keer zo hoog is, daalt de pH-waarde met 1. Zo is zeer zure regen (pH 4) 100 maal zuurder dan natuurlijke regen (pH 6). In Nederland is het gemiddeld 20 maal zo zuur als natuurlijke regen. Af en toe vallen er buien die 50 tot 80 keer zuurder zijn. In andere Europese landen worden nog grotere hoeveelheden zuur gemeten. De pH-schaal loopt van 0 tot 14. Een pH-waarde onder 7 geeft aan dat een stof zuur is. Een vloeistof met een pH-waarde van 7 is neutraal. Stoffen met een pH-waarde hoger dan 7 zijn basisch of alkalisch.
 • pH 7: zuiver water (neutraal)
 • pH 6: natuurlijke regen
 • pH 5: licht zure regen
 • pH 4: zeer zure regen, tomatensap
 • pH 3: azijn
 • pH 2: citroensap
 • pH 1: maagzuur

Uitstervend bos

Bron: Rambla, Flickr (CC BY-ND-2.0)Bron: Rambla, Flickr (CC BY-ND-2.0)
Voor het afsterven van vele miljoenen hectaren Europees bos is zwaveldioxide verantwoordelijk . De verontreiniging door auto’s heeft even zeer een negatieve uitwerking, omdat de bomen dan al te ziek zijn om zich te herstellen. Zelfs bij volwassen bomen kan een kleine beschadiging al dodelijk zijn, en het immuunsysteem tegen vorst en schimmelaantasting wordt verzwakt.

Dierenwereld vergiftigt

In de jaren ’50 werden beplanting dichtbij industriegebieden door milieuverontreiniging getroffen, het is tegenwoordig minder zichtbaar maar breid zich wel verder uit. In Zweden, Noorwegen, Schotland, Canada en in het oosten van de VS zijn duizenden vissen omgekomen. De meesten stierven aan vergiftiging door aluminium uit de bodem, dat door de zure regen werd opgelost en zo in het water terrecht is gekomen. Vogels en andere dieren die leven van water dieren, zoals de visarend, parel en de roodkeelduiker, het visdiefje en de grote zaagbek werden getroffen door het giftige voedsel.

Wat wordt/is gedaan?

 • In de Verenigde Staten zijn de grenswaarden voor schadelijke stoffen vier maal lager dan in Groot Brittannie. De auto’s zijn zo geconstrueerd dat ze 95 procent minder koolmonoxide en koolwaterstoffen, alsmede 75 procent minder stikstofoxiden uitstoten.
 • Als eerste ad hoc maatregel is in Duitseland en in Zweden kalk over meren en in bossen verspreid om de verzurende stoffen te neutraliseren.
 • Tien Europese landen hebben de zwaveluitstoot van fabrieken met 30 procent verlaagd.
 • De olie-industrie heeft miljarden geïnvesteerd om raffinaderijen om te laten schakelen naar de productie van loodvrije benzine.
© 2008 - 2024 Artline, het auteursrecht van dit artikel ligt bij de infoteur. Zonder toestemming is vermenigvuldiging verboden. Per 2021 gaat InfoNu verder als archief, artikelen worden nog maar beperkt geactualiseerd.
Gerelateerde artikelen
De sluipende comeback van zure regenDe sluipende comeback van zure regenIn de jaren zeventig en tachtig van de vorige eeuw had zure regen een vernietigende invloed op het milieu. De flora en f…
Hoe werkt een buienradar?Hoe werkt een buienradar?De term radar staat voor "radio detection and ranging" en wordt ook gebruikt om neerslag te meten. Een buienradar is van…
Hoe werkt de buienradar?Heel veel mensen in Nederland maken gebruik van de buienradar op internet. Maar hoe werkt die buienradar nou eigenlijk,…
Zonnige en warme bestemmingenZonnige en warme bestemmingenBent u het weer in Nederland zat? Er zijn genoeg landen waar het vaak warm en zonnig is. Hieronder kunt u informatie ove…

Voorjaar in aantocht: voorzichtig rijden i.v.m. paddentrekVoorjaar in aantocht: voorzichtig rijden i.v.m. paddentrekNu het voorjaar nadert worden de padden wakker uit hun winterslaap en beginnen de trek van hun droge winterslaapplaats n…
Geslachtsverandering en vervuilingGeslachtsverandering en vervuilingHoe komen mens en dier aan hun geslacht en hoe kan dit geslacht veranderen? De rol van de genen en die van het milieu.
Bronnen en referenties
 • Dierenjungle.nl Wnf.nl scholieren.com vrom.nl milieuennatuurcompendium.nl
 • Afbeelding bron 1: Rambla, Flickr (CC BY-ND-2.0)
Reactie

Lex, 20-02-2016
Is dit ook gevaarlijk voor de mens? Reactie infoteur, 29-02-2016
Voor zover ik weet is het in deze concentratie niet schadelijk voor de mens. Zolang de planten en dieren het nog goed doen is er geen reden tot paniek… :-)

Artline (10 artikelen)
Laatste update: 21-02-2008
Rubriek: Dier en Natuur
Subrubriek: Milieu
Bronnen en referenties: 2
Per 2021 gaat InfoNu verder als archief. Het grote aanbod van artikelen blijft beschikbaar maar er worden geen nieuwe artikelen meer gepubliceerd en nog maar beperkt geactualiseerd, daardoor kunnen artikelen op bepaalde punten verouderd zijn. Reacties plaatsen bij artikelen is niet meer mogelijk.