Water, meer dan H2O

Water meer dan h2o, wat zijn kan water en hoe maakt het zichzelf schoon , de waterkringloop, maar ook hoe het vervuild wordt en veel meer.

Wat is het

Water is een neutrale geur-, kleur- en smaakloze vloeistof. Bovendien kunnen er ook zeer veel stoffen zich goed in water oplossen en dit maakt water belangrijk voor alle levende organismen. De mens bv. bestaat uit ongeveer 70% water. Het is dan ook kwalitatief het belangrijkste bestanddeel van alle levende cellen. Ook als transportweg wordt water al jaren gebruikt, maar ook oceanen en zeeën beïnvloeden het klimaat, ze produceren nl. een enorme hoeveelheid zuurstof. Ook voor de ecologie is water belangrijk want dankzij getijden en golven kunnen getij- en golfcentrales gebouwd worden.

Water kringloop

Op aarde is er ongeveer 1,4 miljard km³ water, dit bestaat uit 97% zeeën en oceanen en dan nog 3% oppervlakte water, grondwater, poolijs, gletsjers en waterdamp. De warmte van de zon zet voorturend water om in damp, die door de wind wordt vervoer. De waterdamp gaat vervolgens condenceren in koudere luchtlagen en terug neervallen in zee of op het land als regen. Water is dus een voortdurende kringloop in de natuur.

Zelfreigingend vermogen

Het kringloop principe geldt ook voor een waterig ecosysteem. De mineralen zijn de voedingsstoffen voor de planten en komen via de trofische niveaus in de voedselketen of het voedselweb terecht. De gestorven organismen worden dan weer terug door reducenten (dit zijn hier bacteriën en schimmels) in mineralen omgezet. Zo worden dus alle organische afval stoffen vanzelf opgeruimd, dit heet het zelfreinigend vermogen van water. Maar dit zelfreinigend vermogen gaat gepaard met een anzienlijk verbruik van opgelost zuurstofgas. Dit zuurstofgas verbruik wordt wel dankzij verschillende organismen (hier waterplanten en dierlijk plankton) op peil gehouden omdat deze aan fotosynthese doen. Zo ontstaat er een natuurlijk evenwicht tussen synthese en afbraak.

Bedreigingen

Een nadeel is wel dat bijna ales waarvoor water wordt gebruikt een bedreiging vormt voor het ecosysteem. Bij ieder watergebruik neemt dus de vervuiling toe, onze levenstandaard is dan wel niet spijtig genoeg afgesteld op een hoog water verbruik.

Kwaliteit van het oppervlakte water beoordelen.

Wanneer de kwaliteit van het water wordt beoordeeld wordt er gekeken naar de kwaliteit van bepaalde zoetwater ongewervelde, omdat deze zich alleen goed ontwikkelen wanneer het water “zuiver” is. Aan de hand van de diersoorten die er werden aangetroffen wordt er een quotering van één tot tien gegeven (ook wel de biotische index genoemd), een lage score = slechte water kwaliteit.

Noodzaak van proper water

Ieder levend wezen op aard heeft nood aan “zuiver” water, want het is nodig voor de stofwisseling zowel bij één als bij meercellige. In het water zitten ook nutriënten, dit zijn noodzakelijke voedingsmiddelen die het lichaam niet zelf kan leveren, om deze te vervoeren en om alle afbraak stoffen uit te scheiden is er dus water nodig. Een organisme houdt ook door transpiratie zijn temperatuur op peil. Elke consument (ook planten) gebruiken water en wanneer dit water vervuild is ook deze consument vervuild.

Definitie van water verontreiniging

Wanneer water niet meer geschikt is als drinkwater omdat het chemische of biologische bestanddelen bevat die schadelijk zijn voor de gezondheid, spreekt men van water verontreiniging.

Schadelijke stoffen

Schadelijke stoffen de mate waarin wordt bepaalt of een stof schadelijk is wordt bepaalt door de tijd die nodig is voor een stof af te breken (hoe langer hoe schadelijker). Stoffen die het dus heel lang volhouden noemt men persistent, omdat ze dus heel lang meegaan komen ze gemakkelijk via rivieren in de zee terecht. Drinkt van dit vervuilde water ook een consument van de voedselketen dan zit deze vervuiling ook in de voedsel keten. Hoe hoger deze stoffen in de voedsel keten komen des te schadelijker ze zijn. Maar er is ook goed nieuws deze persistente stoffen mogen niet meer geloosd worden in rivieren en zeeën.
Er zijn ook stoffen die minder vervuilend zijn deze stoffen zijn biogradabel. Indien er voldoende zuurstofgas aanwezeig is kunnen ze door schimmels en bacteriën worden omgezet naar een soort humusachtig lil. Dit noemt men het zelfreinigend vermogen dit kan wel enkel gebeuren als er genoeg opgelost O2 gas in het water is.
© 2011 - 2023 Pcoenen, het auteursrecht van dit artikel ligt bij de infoteur. Zonder toestemming is vermenigvuldiging verboden. Per 2021 gaat InfoNu verder als archief, artikelen worden nog maar beperkt geactualiseerd.
Gerelateerde artikelen
Zeestromen en waterkringloopHet water in de oceanen is altijd in beweging. De wind mengt het zeewater tot op een diepte van 100 meter. Ook verdampt…
Het weer: de rol van waterHet weer: de rol van waterRegen wordt niet altijd gewaardeerd, maar toch zijn deze druppels die je tot op het vel nat kunnen maken van essentieel…
Oorsmeer en oren uitspuitenEen gehoorgang heeft een hoeveelheid oorsmeer nodig om gezond te blijven. Het zou niet nodig moeten zijn om oorsmeer dat…
Een lekker watertjeEen lekker watertjeWater is voor een groot gedeelte van de mensheid een vanzelfsprekendheid, maar niet voor iedereen. Toch krijgen we het,…

De werking van osmoseOsmose is een verschijnsel dat in de natuur en ook in het lichaam gebruikt wordt voor het vasthouden van water en het tr…
De biologie van de kleurenvisieDe biologie van de kleurenvisieHeb je je ooit wel eens afgevraagd of de wereld zoals jij die ziet, er hetzelfde uit zou zien als je door de ogen van ee…
Pcoenen (10 artikelen)
Laatste update: 19-03-2011
Rubriek: Dier en Natuur
Subrubriek: Biologie
Per 2021 gaat InfoNu verder als archief. Het grote aanbod van artikelen blijft beschikbaar maar er worden geen nieuwe artikelen meer gepubliceerd en nog maar beperkt geactualiseerd, daardoor kunnen artikelen op bepaalde punten verouderd zijn. Reacties plaatsen bij artikelen is niet meer mogelijk.