InfoNu.nl > Dier en Natuur > Vogels > Webcams van de Vogelbescherming: Beleef de lente 2010

Webcams van de Vogelbescherming: Beleef de lente 2010

Via webcams van de Vogelbescherming kun je ook dit jaar de lente weer van heel dichtbij meemaken; je zit werkelijk met je neus óp de eieren. Dit is het vierde jaar dat we beschermde vogels kunnen zien nestelen en broeden. Als alles goed gaat, zullen we de jongen straks zien uitvliegen. Prachtige beelden, lieflijke tafereeltjes, maar ook drama`s. De Ooievaars, Oehoe`s, steenuilen, kerkuilen, boerenzwaluwen, boomklevers, koolmeesjes en holenduiven zijn op dit moment vanuit de huiskamer te volgen.

Beleef de lente 2010!

De webcam`s van de Vogelbescherming zijn voor het vierde achtereenvolgende jaar opgesteld bij nesten van diverse, (beschermde) vogelsoorten. Dit jaar zijn het er acht: vier maanden lang, van 1 maart tot 1 juli, kun je acht vogelgezinnen gadeslaan vanuit je luie stoel. Op ieder tijdstip van de dag, live opnames van het nestelen en broeden van heel verschillende vogels. Door de (infrarood) verlichting van de nesten, beleef je de lente via je beeldscherm als je wilt tot diep in de nacht.

Vogelbescherming Nederland is dit project gestart met het doel de betrokkenheid van mensen bij het beschermen van vogels te vergroten. Vorig jaar waren er 900.000 unieke bezoekers op de site, dit jaar wordt gehoopt op een miljoen beeldschermvogelaars!

Wat is er te beleven op www.beleefdelente.nl?

 • Per nest(kast) wordt er door experts een weblog bijgehouden.
 • Er hangt een webcam ín, maar ook voor de nestkasten. Je kunt meerdere schermen openen, zodat je het nest en de aanvliegende ouders tegelijk kunt volgen.
 • Er is een forum waar bezoekers vragen kunnen stellen en waarnemingen kunnen uitwisselen.
 • Voor enkele vogelsoorten ( uilen, boerenzwaluw) is een rooster opgesteld om onderzoeksgegevens te verzamelen; bezoekers kunnen zich aanmelden om een uurtje de 'wacht te houden'; prooien te tellen en alle acties van de vogels te noteren. Na een uur wordt er een korte samenvatting gegeven, zodat bezoekers direct op de hoogte zijn van de 'gemiste' gebeurtenissen rond het nest
 • Belangrijke gebeurtenissen worden vastgelegd in korte video`s, zodat je de highlights terug kunt kijken.
 • Onder 'tips voor clips' kun je ideeën voor deze video`s aandragen.
 • Er wordt achtergrond informatie over de verschillende vogelsoorten gegeven en bovendien wordt er bij een aantal soorten vermeld hoe het nestelen in voorgaande jaren is verlopen.
 • Het is mogelijk favoriete clips op je hyves te plaatsen, 'Beleef de lente' te volgen op Twitter en via de iPhone.
 • Per vogelsoort staan er sponsoracties op de site; voor een bepaald bedrag kun je bijdragen aan een project om je favoriete vogel te beschermen.

Lang voordat de vogels bij hun nest aankomen, zijn de webcam`s al geïnstalleerd. Om de vogels niet te verstoren en ze in alle rust te laten broeden, worden de locaties afgeschermd voor publiek. Op de site van de vogelbescherming kan het publiek ideeën voor een nestkast of webcamvogel aangeven, maar er zijn natuurlijk voorwaarden:
 • Er moet van te voren bekend zijn waar de vogel gaat broeden, omdat de webcam ruim van te voren geplaatst moet worden. Vogels die ieder jaar een nieuw nest bouwen zijn dus niet geschikt.
 • Er moeten internet mogelijkheden zijn, in de directe omgeving van het nest.
 • Nestvlieders zijn niet geschikt, omdat die uit beeld verdwijnen zo gauw ze uit het ei zijn.
 • De Vogelbescherming wil een gevarieerd aanbod van webcamvogels; een goede verdeling tussen uilen, roofvogels en zangvogels.

De vogels

Hieronder een overzicht van de vogels die dit jaar worden gevolgd op Beleef de lente! De foto`s zijn niet afkomstig van de site zelf, maar van Wikipedia. Naast de foto`s een korte omschrijving van de situatie op het moment van schrijven. (Eind april 2010) Eind mei zal hierop een korte aanvulling worden gegeven.

Bron: Petra Karstedt, Wikimedia Commons (CC BY-SA-2.0)Bron: Petra Karstedt, Wikimedia Commons (CC BY-SA-2.0)
Oehoe
Op dit moment waggelen er drie schitterende uilskuikens van de Oehoe vol in beeld over een rotsrichel! Er worden heel wat prooien aangeleverd door pa en moe Oehoe. Dit alles is dag en nacht te volgen, dankzij de ( infrarood) verlichting. De kuikens wandelen al regelmatig uit beeld en de verwachting is dat ze dit steeds vaker en langer zullen doen.
30 mei 2010: De drie uilskuikens, 'pullen' genaamd zijn inmiddels voorgoed het beeld uitgewandeld. Eén van de kuikens is gezenderd; het laatst opgevangen signaal was op zo`n 150 meter afstand van het nest. Verder is er een vliegend jong gespot in de buurt van het nest. Meer informatie over de Oehoe-familie van beleefdelente.nl , is te vinden op www.oehoe.web-log.nl.

Bron: HeBi, Wikimedia Commons (FAL)Bron: HeBi, Wikimedia Commons (FAL)
Kerkuil
Zes glanzend witte eieren maar liefst, in het nest van de kerkuil. Ze zijn gelegd in een periode van bijna twee weken. De broedduur is gemiddeld 30 dagen. Het vrouwtje zit voornamelijk op het nest, keert de eieren regelmatig en roept luid als ze behoefte heeft aan voedsel. Vandaag werd er door het mannetje een muis in de nestkast gedropt, die weer tot leven leek te komen. Niet alle beelden zijn even aangenaam om te zien; de natuur met alles 'erop en eraan'.
30 mei 2010: Alle eieren zijn uitgekomen. Het eerste jong werd op 16 mei geboren en het zesde jong op 27 mei. Er is dan ook een heel verschil in grootte. De jongsten kunnen de kop nog nauwelijks ophouden, terwijl de oudsten de eerste braakballen al hebben geproduceerd. Het mannetje heeft zelfs een voorraadje muizen opgebouwd, (in een hoekje van de nestkast), dus het ziet er goed uit voor deze uilskuikens! Meer informatie over kerkuilen is te vinden op www.kerkuil.com.

Bron: E. van Herk, Wikimedia Commons (CC BY-SA-3.0)Bron: E. van Herk, Wikimedia Commons (CC BY-SA-3.0)
Steenuil
Een heel ander verhaal in de nestkast van de Steenuil! Inmiddels zijn er vier eieren gelegd, maar de situatie is niet rooskleurig. In het 'voorportaal' van de nestkast is een holenduif gaan nestelen. Dit levert grote problemen op. De duiven verdedigen hun nest fel en laten het uilenmannetje niet door met prooi voor het vrouwtje. Ook het vrouwtje komt er slechts zelden, met veel moeite langs om achter voedsel aan te gaan. Op het forum lange discussies over al dan niet ingrijpen. Het is de vraag hoe het met dit steenuilennest zal aflopen.
30 mei 2010: Hoewel er nog twee eieren van de holenduif in het voorportaal liggen, is het steenuilenpaartje als overwinnaar uit de strijd gekomen. Twee van de vier steenuil-eieren zijn uitgekomen en er wordt voldoende voedsel binnengebracht; de vooruitzichten voor deze jonge steenuiltjes zijn goed. Meer informatie over steenuilen is te vinden op: www.athene.web-log.nl.

Bron: SirEx, Wikimedia Commons (CC BY-SA-3.0)Bron: SirEx, Wikimedia Commons (CC BY-SA-3.0)
Ooievaar
Een schitterend nest in een hoge boom. We kijken er schuin van boven in. De jongen zijn een dag of vijf oud. De jongste heeft het niet gered. Er zijn nog drie, al zeer actieve jongen te bewonderen. Het vrouwtje is regelmatig in de weer met het schoonhouden van het nest. Ook het mannetje komt veelvuldig in beeld als hij de jongen komt voeren. De beelden zijn ronduit prachtig, het 'geklepper' van de aanvliegende ouders en de zangvogels op de achtergrond maken de lentebeleving kompleet.
30 mei 2010: Van de vier jongen zijn helaas maar twee over. Ze zijn nu vijf weken oud en zullen over een week of vijf uitvliegen. Gisteren (29-05-10) zijn de jongen geringd in het nest, vanuit een hoogwerker. Op Beleefdelente.nl is het hele gebeuren vastgelegd en te bekijken. De jongen hielden zich 'schijndood' en het klusje was binnen een paar minuten geklaard. Het ziet er goed uit voor de twee jonge ooievaars, hopelijk kunnen we ze nog zien uitvliegen voordat de camera`s van de vogelbescherming worden stopgezet op 1 juli! Meer informatie is te vinden op www.ooievaars.eu.

Bron: Malene Thyssen, Wikimedia Commons (CC BY-2.5)Bron: Malene Thyssen, Wikimedia Commons (CC BY-2.5)
Boerenzwaluw
Het duurde even, maar het eerste ei ligt in het kleikommetje! Prachtig gefilmd van de boven-, en voorkant. Nu maar afwachten hoeveel eieren er nog komen. Op de vastgelegde video zag je het vrouwtje letterlijk 'een ei leggen'. Fantastische beelden! De locatie spreekt ook tot de verbeelding; het knap geknutselde nestje hangt in de nok van het dak in een gezellige stal.
30 mei 2010: Een dag of tien geleden kroop het eerste zwaluwjong uit het ei en op dit moment worden er vijf jonge boerenzwaluwen fantastisch verzorgd door hun ouders. En dat is een hele klus zo te zien; uit het onderzoek blijkt dat het voeren door de ouders oploopt tot wel zeshonderd keer per dag. Bovendien worden de insecten die ze voeren steeds groter. 'Daar kan geen bestrijdingssmiddel tegenop', zoals op de site werd gezegd! Prachtig om te zien hoe op de zesde dag de oogjes opengingen en nu ook de veertjes echt te voorschijn komen. Het is dringen, dat wel, in het kleine kommetje, maar tot nu toe zijn ze keurig binnenboord gebleven allevijf. Over 10 tot 12 dagen zullen de jongen uitvliegen. Meer informatie is te vinden op www.boerenzwaluw.nl.

Bron: Slawek Staszczuk, Wikimedia Commons (CC BY-SA-3.0)Bron: Slawek Staszczuk, Wikimedia Commons (CC BY-SA-3.0)
Koolmees
Het nestkastje van de koolmees ziet er van binnen heel 'knus' uit. Het licht valt er mooi in, waardoor het broedende vrouwtje in kleur te zien is. Het zwarte staartje steekt omhoog uit het kleine kommetje dat helemaal is bekleed met mos, wol en veertjes. De camera is iets verplaatst, omdat we in het begin alleen dat staartje maar zagen. We zien het mannetje regelmatig binnen komen wippen met iets 'lekkers' in zijn snavel. Iets minder sprookjesachtig was de dreiging van de kauw voor het nestkastje. Sfeervolle beelden in deze koolmezensoap. Het wachten is op het uitkomen van de eitjes.
30 mei 2010: Het was een treurig gebeuren in de koolmezenkast; tussen twaalf en zeventien mei gingen de zes jongen één voor één dood. Waarschijnlijk heeft het koude, wisselvallige weer een rol gespeeld. De kast is ondertussen leeggehaald. Op de site zijn twee filmpjes geplaatst, van het uitvliegen van de jonge meesjes in 2009.

Bron: Marek Szczepanek, Wikimedia Commons (CC BY-SA-3.0)Bron: Marek Szczepanek, Wikimedia Commons (CC BY-SA-3.0)
Boomklever
Het is zover! De eerste jonge boomklevertjes zijn uit het ei gekropen. Moeder is druk in de weer met eierschalen, voeren en warm houden. Het is een actief, bewegelijk vogeltje. De opengesperde snaveltjes zijn goed te zien als ze even van het nest is, hoewel het nestkastje donker is in vergelijking met dat van de kookmees. De boomklevers hebben de ingang dan ook voor een gedeelte dichtgemetseld; de invliegopening is nét groot genoeg. Via camera 2 is dit goed te zien.
30 mei 2010: Er vliegen ergens in Nederland zes spiksplinternieuwe boomklevertjes rond! Op 22 en 23 mei zijn ze uitgevlogen; de beroemde webcamklevertjes! Gelukkig is het vastgelegd en kunnen we het spectaculaire moment nog eens meebeleven onder het kopje "Iets gemist? Kijk hier: " op de site van beleefdelente.nl.

Torenvalk

De nestkast bedoeld voor de torenvalk, wordt op dit moment bewoond door een stel duiven. Er hebben zich rond deze kast al hele taferelen afgespeeld. De torenvalk is verschillende keren langsgeweest, maar heeft zijn heil toch maar elders gezocht. De video`s laten het verloop rond deze nestkast mooi zien.

Bron: MPF, Wikimedia Commons (CC BY-2.5)Bron: MPF, Wikimedia Commons (CC BY-2.5)

Holenduif

30 mei 2010: Er zit één 'baby-holenduifje' achter een berg takken, in een hoekje van de torenvalknestkast. Toch dapper! Het beestje krijgt genoeg te eten en zal, als alles goed gaat, over twee tot vier weken uitvliegen.
© 2010 - 2018 Elas, het auteursrecht (tenzij anders vermeld) van dit artikel ligt bij de infoteur. Zonder toestemming van de infoteur is vermenigvuldiging verboden.
Gerelateerde artikelen
Vogels voeren: doen of niet?Vogels voeren: doen of niet?Nu het volop winter is in ons land, kunnen de vogels in onze omgeving wel wat extra voedsel gebruiken. Het gaat dan om d…
Tiende Nationale Tuinvogeltelling groot succesTiende Nationale Tuinvogeltelling groot succesOp zaterdag 19 en zondag 20 januari 2013 organiseerde Vogelbescherming Nederland in samenwerking met SOVON Vogelonderzoe…
Vogelziekte 'het geel'De vogel ziekte 'het Geel' verspreid zich momenteel snel door het land. Duitsland heeft er al ruim drie maanden last van…
Vogels in de tuinVogels in de tuinVogels, het zijn leuke en vrolijke diertjes, een toevoeging aan een mooie tuin. De meeste mensen vinden het leuk om voge…
Hoe een zwerm vogels invloed heeft op het weerMaar al te vaak komen weersvoorspellingen helemaal niet uit. Het lijkt nogal vreemd dat zelfs satellietbeelden geen goed…
Bronnen en referenties

Reageer op het artikel "Webcams van de Vogelbescherming: Beleef de lente 2010"

Plaats een reactie, vraag of opmerking bij dit artikel. Reacties moeten voldoen aan de huisregels van InfoNu.
Meld mij aan voor de tweewekelijkse InfoNu nieuwsbrief
Ik ga akkoord met de privacyverklaring en ben bekend met de inhoud hiervan
Reacties

Elas (infoteur), 29-04-2010 18:44 #2
Debster, dank je wel! De torenvalk broedt niet en is dus niet te volgen via de webcams. Ik dacht, k zal ze maar niet 'lekker maken' ; )

Debster (infoteur), 29-04-2010 14:26 #1
Een geweldig artikel met mooie informatie! Ik ga zeker eind mei en eind juni weer een kijkje nemen bij dit artikel, om de vorderingen van de nesten te lezen! Ik mis eigenlijk alleen nog de foto van de torenvalk!

Infoteur: Elas
Laatste update: 07-11-2010
Rubriek: Dier en Natuur
Subrubriek: Vogels
Bronnen en referenties: 12
Reacties: 2
Schrijf mee!