InfoNu.nl > Dier en Natuur > Natuur > Natuur: Pagina 46
Artikelen 451 - 453 in de rubriek Natuur

Natuur (Dier en Natuur)

Water: waterkringloop, drinkwater en waterkrachtcentrales

Water: waterkringloop, drinkwater en waterkrachtcentrales

Planeet Aarde is voor 70% bedekt met water. Het overgrote deel hiervan is zoutwater en een klein deel is zoet. Het water verdampt en valt weer uit de lucht naar beneden, dit wordt de waterkringloop ge… Berken, 05-01-2007

Het hondsrugsysteem

Het hondsrugsysteem is het geheel van ruggen en beekdalen in Oost- en Noord-Drenthe, met de grootste rug, de hondsrug, als meest oostelijk. Sonisch, 25-11-2006
Hoe is de natuur op de Boschplaat te Terschelling?

Hoe is de natuur op de Boschplaat te Terschelling?

De Boschplaat is een natuurgebied in het Oostelijke deel van Terschelling. Het bestaat vooral uit duinen, strand, kwelders en wadden. Er komen zeer veel verschillende planten- en vlindersoorten voor. Tinis, 04-10-2006