Open de Afsluitdijk!

De afsluitdijk is uniek in de wereld. De natuurorganisatie Verantwoord Beheer IJsselmeer pleit ervoor om de afsluitdijk gedeeltelijk te openen zodat er een binnenzee ontstaat. Is het nu echt nodig om miljarden euro´s te spenderen aan het open maken van een dijk? In principe heeft de dijk zijn dienst gedaan. De afsluitdijk maakte het een stuk eenvoudiger om Flevoland en de Noord-OostPolder in te polderen. Dus nu kan de afsluitdijk weer open.

Inhoudsopgave:


Toename biodiversiteit

De natuurstichting VBIJ pleit ervoor om de Afsluitdijk te openen. Dat hoeft niet direct morgen, maar het is een lange termijn visie. Tegen 2050 kan de afsluitdijk het IJsselmeer in de Zuiderzee veranderen. Hierdoor zou er een nieuw natuurgebied ontstaan. Het IJsselmeer ondergaat de invloed van getijden. Er zullen allerlei vissen terug komen die er voor de afsluiting van de Zuiderzee in 1932 ook zwommen. Behalve deze toename van de biodiversiteit is het een oplossing voor het slibprobleem in het Markermeer omdat het water meer gaat stromen. De huidige dijken voorkomen dat het slib op natuurlijke wijze kan wegstromen. Het wordt opgehoopt en er moet veel slib gebaggerd worden in het IJsselmeer. Het slib zorgt ervoor dat diersoorten verdwijnen.

Stormvloedkering

VBIJ staat voor stichting Verantwoord Beheer IJsselmeer. De stichting is een overkoepelende organisatie van Het Flevo Landschap, Noord-Hollands Landschap, It Fryske Gea, de IJsselmeervereniging en de Waddenvereniging. De stichting pleit voor een opening in de Afsluitdijk net zoals die in de Oosterschelde is. De Oosterschelde heeft een stormvloedkering waardoor de zeearm niet van de zee is afgesloten. De stormvloedkering biedt wel genoeg bescherming voor de bewoners.

Beroepsvisserij

Het VBIJ staat in het IJsselmeer een landschap voor ogen met veel moeras en duingebied. Hierdoor zal er nieuwe natuur ontwikkelen. Ook komen er meer recreatiemogelijkheden. De beroepsvisserij krijgt ook nieuwe mogelijkheden omdat onder andere de ansjovis, haring, aal, bot, spiering, geep en de zalm zullen terugkeren. Doordat er meer vis zal zijn, zullen er meer vogelsoorten komen.

Estuarium

Een estuarium is een overgangsgebied van rivier naar zee. De rivierdelta en de zeemonding samen vormen een unieke biotoop omdat zout en zoet water bijeen komen. Estuaria zijn de kraamkamers van vele vissoorten. De afsluitdijk heeft dit uniek stukje natuur doen verdwijnen. Door een stormvloedkering te plaatsen krijgen we een estuarium in het IJsselmeer. Op de foto zie je de sluizen van de afsluitdijk. Hierdoor komt er een kleine hoeveelheid zoet water in het IJsselmeer. Het VBIJ pleit voor een permanente open zee verbinding.

Zonne-energie

Een ander plan van de VBIJ is om geen windmolens meer te plaatsen bij het IJsselmeer; dat verstoort het landschap. Vogels kunnen zich te pletter vliegen tegen windmolens. Als alternatief wil men zonnepanelen plaatsen om energie op te wekken.

Extra dijk

Het plan om een estuarium te creëren staat haaks op de plannen van staatssecretaris Huizinga om een extra dijk aan te leggen in het IJsselmeer. De discussie over de toekomst van dit meer lijkt inmiddels begonnen. Dat er iets moet gebeuren staat vast want de dijk voldoet niet meer aan de veiligheidsnormen.

Lees verder

© 2007 - 2020 Tom008, het auteursrecht (tenzij anders vermeld) van dit artikel ligt bij de infoteur. Zonder toestemming van de infoteur is vermenigvuldiging verboden.
Gerelateerde artikelen
Van IJsselmeer naar FlevolandVan IJsselmeer naar FlevolandNoord-Holland en Friesland worden verbonden door een lange dijk, de Afsluitdijk. Met de aanleg van de Afsluitdijk werd d…
Geschiedenis van het IJsselmeerGeschiedenis van het IJsselmeerDe provincies Noord-Holland en Friesland worden verbonden door de Afsluitdijk. Met de aanleg van de Afsluitdijk werd de…
Afsluitdijk: plan Cornelis Lely, aanleg en verbeteringAfsluitdijk: plan Cornelis Lely, aanleg en verbeteringWilly van Hemert schreef in 1958 een nostalgisch lied over de Zuiderzee. Jongeren weten nu alleen nog uit de geschiedeni…
Geschiedenis van de afsluitdijkNederland ligt aan de rand van een continent, in het mondingsgebied van een aantal rivieren en beken die zand en slib aa…

Ontstaan diamantDiamant wordt weleens ' de koning der edelstenen' genoemd. Toch is deze edelsteen zeer eenvoudig van samenstelling. Diam…
De Baobab Boom of ApenbroodboomDe baobab is een reusachtig grote boom die meer dan 1000 jaar oud kan worden. Maar hij heeft meer bijzondere kenmerken d…
Bronnen en referenties
  • http://www.vbij.nl/

Reageer op het artikel "Open de Afsluitdijk!"

Plaats een reactie, vraag of opmerking bij dit artikel. Reacties moeten voldoen aan de huisregels van InfoNu.
Meld mij aan voor de tweewekelijkse InfoNu nieuwsbrief
Ik ga akkoord met de privacyverklaring en ben bekend met de inhoud hiervan
Reactie

Perry Verbaskel, 02-01-2016 14:27 #1
Was de afsluitdijk juist niet bedoeld om de alsmaar terugkerende overstromingen van de Zuiderzee tegen te gaan? Natuurlijk, je kunt de dijk vervangen door een stormvloedkering en zo komen meer zout water vissen in het Ijsselmeer (of wordt het weer de Zuiderzee?). Maar het Ijsselmeer is op dit moment ook een enorm drinkwaterreservoir voor de noordelijke provincies. Als dit weer in een zoutwater zee veranderd, waar moet men het overtollige Ijsselwater dan bergen?
Het klopt dat de Afsluitdijk moet worden vervangen. Een versterking van de Afsluitdijk is naar mijn mening het beste, simpelweg omdat het goedkoper is (vergelijk de waterkering van de oosterschelde met de lengte van de afsluitdijk) en omdat het jaren zal duren voordat vissoorten terugkeren. Vissers zullen er niet snel van profiteren en op zo'n klein meer denk ik dat de concurrentie er heftig zal zijn. En bovendien, als het water van de noordzee het ijsselmeer instroomt, betekent dit niet dat de uitstroom van Ijsselmeer water wordt tegengehouden, waardoor het slib wordt tegengehouden en het Ijsselmeer een hogere waterstand krijgt? Op een kleinere schaal zoals dat van de Oosterschelde is dat nog controleerbaar, maar als de asluitdijk open gaat komt er veel meer zeewater binnen. Daarbij zal ook de Houtribdijk moeten worden versterkt. Al met al een dure grap, voor het vervangen van een dijk die ook nu nog prima zijn werk uitvoert. Een zoutwatermeer hebben we al, dat is de oosterschelde. Laten we onze grote zoetwatermeer niet ook teruggeven aan de zee. Het is het niet waard om een paar vissen terug te laten keren zodat een paar multinational visbedrijven hier ook naar zalm kunnen jagen. Reactie infoteur, 09-02-2016
Mooi gezegd. Ik zou vragen willen vragen: zijn er mensen die het hiermee niet eens zijn?

Infoteur: Tom008
Laatste update: 17-06-2015
Rubriek: Dier en Natuur
Subrubriek: Natuur
Bronnen en referenties: 1
Reacties: 1
Schrijf mee!