InfoNu.nl > Dier en Natuur > Natuur > Water in Israël: vechten om elke druppel water

Water in Israël: vechten om elke druppel water

Water in Israël: vechten om elke druppel water Israël bevindt zich aan de rand van de woestijn. Daardoor vormt het tekort aan water een belangrijk probleem voor Israël. De neerslag is onregelmatig en ongelijk over het land verdeeld. In het noorden valt meestal voldoende neerslag (700-750 mm), maar in het zuiden (10-18 mm) is het vaak onvoldoende. Droogte heeft zijn invloed op de Israëlische economie (landbouw). In Israël wordt hard gewerkt om het watertekort aan te pakken. Er worden allerlei technologische snufjes bedacht om meer water te verkrijgen. Tegenwoordig is er voldoende water omdat veel ontzilt water gebruikt wordt. In Israël speelt het Joodse geloof ook een belangrijke rol. Joden bidden voor het begin van het regenseizoen om regen. Ook staat in de Tora dat Joden in Israël met droogte gestraft worden door G'd wanneer zij zich zondig gedragen. Rabbijnen roepen de Joodse bevolking van het land dan ook op om boete te doen d.m.v. vasten in perioden dat Israël getroffen wordt door droogte. Foto hierboven de Banias op de Golan


Rivieren

De Jordaan (Jarden in het Hebreeuws) is de grootste rivier in Israël. Het vormt een belangrijk waterbron. De Jordaan is afhankelijk van water uit de Banyas, Dan en Hasbani. De rivier is 252 kilometer lang en stroomt van 700 meter hoogte naar de Dode Zee 400 meter beneden de zeespiegel. Het is geen grote rivier maar vanwege de regen zwelt hij in de winter. De Jordaan voedt het Meer van Galilea. Andere rivieren zijn: de Yarkon, Kisjon, Na'aman, Taniniem, Alexander en Ga'aton. Ze monden allemaal uit in de Middellandse Zee.

Het Meer van Galilea - de Kinneret

Het Meer van Galilea ligt in een laagte tussen de Golan en de heuvels van Galilea. De oppervlakte bedraagt 165 km². Het bevat ongeveer 4 miljard m³ zoetwater afkomstig uit de Jordaan en ondergrondse bronnen. Een groot probleem vormt de verdamping van een grote hoeveelheid water. Hierdoor zakt het waterpeil langzaam. Daarom probeert men uitdroging van deze belangrijke waterbron tegen te gaan. In de periode 2014-2017 telt Israël vier droge winters achtereen. Er valt te weinig regen zodat het waterniveau te laag is. Op zijn huidige niveau (december 2017) van -214,38 meter, 1,38 meter van de onderste rode lijn en 5,58 meter verwijderd van zijn maximale capaciteit, is het waterniveau van de Kinneret het laagst in negen jaar. De meteorologische dienst van Israël heeft in 2017 voorspeld dat Israël voor een nieuwe droge winter staat - de vijfde op rij. In september-november 2017 ontving Israël slechts 45% van zijn gemiddelde regenval.

Meer van Galilea - de Kinneret

Legenda
A. De Kinneret - Meer van Galilea: een belangrijke waterbron voor Israël

Regen en irrigatie

Omdat er weinig regen valt en ook nog eens voornamelijk in het noorden, is irrigatie een onmisbaar deel geworden van de Israëlische landbouw. Tegenwoordig wordt meer dan 200.000 ha. cultuurgrond geïrrigeerd. Meer dan driekwart van het totale waterverbruik in Israël wordt door de landbouw gebruikt. Het jaarlijks verbruik is ongeveer 2 miljoen m³ en exploiteert hiervoor 93% van de in het land aanwezige waterreserves die zich voornamelijk in het noorden van het land bevinden. Er zijn echter aanwijzingen dat ook diep onder de Negev waterbronnen aanwezig zijn.

Het nationale watertransportsysteem

Sinds 1955 bestaat de Waterwet. Die bepaalt dat het water in handen van de Israëlische staat gesteld wordt. Een watercommissaris is bevoegd om het water zo efficiënt mogelijk te exploiteren. Jaarlijks wordt 1,5 miljard m³ water getransporteerd. Dit water is afkomstig uit de Boven-Jordaan en de zijtakken van deze rivier, uit het Meer van Galilea en de Beth Shean bronnen. Bovendien wordt er grondwater uit de kuststreken en uit de heuvels aan de voet van de grote bergen vervoerd, evenals uit de heuvels die zich in Galilea en in de Jisraeel-vallei bevinden. Het water wordt over een afstand van 130 kilometer vervoerd. De pijpleiding naar de Negev is één van de belangrijkste onderdelen van Israëls waterplan. Zo wordt de Negev van water voorzien en wordt de woestijn teruggedrongen en verkrijgt Israël meer cultuurgrond.

Eilat en het gehele zuidelijke gebied van Israël ontvangen water van een grote meer-fasen-distillatiecentrale. Belangrijk zijn ook de ontziltingsprojecten zoals het project dat in Eilat is uitgevoerd.

Zowel de irrigatie als de ontziltingsprojecten leveren een zeer waardevolle bijdrage aan de Israëlische economie en de opbouw van het land. Tegenwoordig is er voldoende water omdat veel ontzilt water gebruikt wordt. Toch heeft Israël anno maart 2018 een tekort van 2,5 miljard kubieke meter water. Ondanks het feit dat Israël de laatste jaren nauwelijks water uit de Kinneret heeft gepompt, blijft het waterpeil dalen, waardoor het zoutgehalte stijgt. In februari bereikten de chlorideniveaus 307 milligram per liter. Omdat het meeste water in Israël ontzout is, zal de droogte naar verwachting geen invloed hebben op individuele huishoudens. De droogte heeft echter ernstige gevolgen voor de landbouw, de natuur en het milieu en de Water Autoriteit wees erop dat de richtlijnen kunnen veranderen als de komende winter ook droog is.

Israël haalt water uit dauw; 'nieuw' middel tegen watertekort

De Israëlische maatschappij Tal-Ya Water Technologieën lanceert sinds mei 2009 een techniek om dauw uit de lucht te halen voor het bewateren van gewassen. Helemaal nieuw is het idee niet. De oude Israëlieten gebruikten vroeger stenen om dauw uit de lucht te verzamelen. De methode heeft een aantal ecologische voordelen die verder gaan dat waterbesparing.

Getand blad dat dauw opvangt

Voor ongeveer $1 per plant, een vierkant getand blad gemaakt van speciaal plastic samengesteld zit direct boven de grond. Het herbruikbare blad wordt voorzien van een gat in het midden zodat een plant er door kan groeien. Men gebruikt herbruikbaar plastic met UV-filters en een kalksteen toevoeging, zodat de bladen van Tal Ya niet afbreken door de zon of na de toepassing van pesticiden of kunstmest.

Dauwvorming

Een aluminium toevoeging helpt de bladen (ongeveer 70 bij 70 cm voor een peperplant) te reageren op verschuivingen in temperatuur tussen dag en nacht. Wanneer er een verandering van 12 graden plaatsvindt vormt zich dauw op de oppervlakte van het Tal Ya blad, welke de dauw en condensatie meteen naar de plant en de wortels kanaliseert.

Het blad wordt ook voor bomen gebruikt.

Onkruid uit onkruid, gebruikt minder water en kunstmest

Het gebruik van dit systeem heeft een aantal voordelen:
  • Boeren hoeven zich geen zorgen te maken om onkruid, omdat het blad de zon blokkeert en het onkruid zo geen wortel kan schieten;
  • Boeren hebben minder water nodig en vervolgens ook minder kunstmest;
  • Minder kunstmest en pesticiden betekent minder grondwatervervuiling.

50% waterbesparing

Speciale secties van het blad maken ruimte voor irrigatie en water bevoorrading. Volgens uitgevoerde veldstudies door het Ministerie van Landbouw in Israël kan 50% van het geïrrigeerde water bespaard worden wanneer het Tal Ya systeem wordt gebruikt. De verzameling van de dauw begint 's nachts.

Bescherming tegen extreme temperatuursverandering

Water van dauw en condensatie is in feite gedestilleerd water. Wanneer dit aan de grond wordt toegevoegd verlicht het zoutgehalte van de irrigatie. Het blad beschermt ook tegen extreme verschuivingen van de temperatuur in landen zoals Canada en de VS waar in het vroege en late seizoen vorst soms schade kan toebrengen aan de gewassen.

Hoeveelheid water afhankelijk van luchtvochtigheid, temperatuur en neerslag

De hoeveelheid water dat verzameld wordt hangt natuurlijk af van de locatie. Er moet rekening gehouden worden met luchtvochtigheid, temperatuur en neerslag.

Tal Ya ontwikkeld door de Hebreeuwse Universiteit

Tal Ya, dat 'Gods dauw' betekent, werd vier jaar geleden opgericht in het dorp Gan Yoshiya. Later werd het verder ontwikkeld aan de Hebreeuwse Universiteit van Jeruzalem, het Ministerie van Landbouw, het Volcani instituut en de Ben Goerion Universiteit.

Watertechnologie industrie in Israël bloeit

Dankzij Israëls watertekort en de noodzaak daar oplossingen voor te vinden is de watertechnologie industrie booming business geworden in Israël. Eind 2013 werden de exportcijfers bekend van de watertechnologie industrie in Israël. Er werd in 2012 voor zo'n 2 miljard dollar geëxporteerd. In een periode van zes jaar tijd is dat een stijging van 170%. Voor 2013 zien de cijfers er nog beter uit: 2,2 miljard dollars. In november 2013 werd bekend dat Israël zelfs mogelijke een wateroverschot vreest dankzij de ontziltingsfabrieken en de natte winter in 2012. Indien de winter van 2013 en 2014 weer zo nat is zal het Meer van Galilea overstromen indien er niet voldoende water wordt weggepompt. Water is voor Israël een zegen geworden.

Veel geld te verdienen met water

Momenteel wordt er in de hele wereld ruim 700 miljard dollars aan water verdiend. En dat wordt met het groeien van de wereldbevolking (in 2030 naar verwachting 8,3 miljard mensen op aarde) alleen maar meer in de toekomst. Het gaat hierbij vooral om het verbeteren van de water infrastructuur in werelddelen zoals Latijns Amerika, het Verre Oosten en Afrika. Israël speelt handig in op deze snel groeiende economie. De water industrie is een belangrijke pijler geworden van de Israëlische economie. Momenteel zijn zo'n 280 Israëlische bedrijven die zich met water bezighouden. Meer dan de helft (150) export ook water technologie. Er zijn 20 bedrijven die de helft van de water export voor hun rekening nemen.

Israëlische bedrijven die zich bezighouden met watertechnologie

Zoals gezegd bloeit de Israëlische water technologie industrie. Deze houdt zich bezig met druppel irrigatie, water recycling, drooglegging, het hergebruik van afvalwater en ontzilting. Sommigen noemen Israël het Silicon Valley van de water technologie. Steeds meer landen waar sprake is van een watertekort doen een beroep op de Israëlische expertise.

Israel21c heeft in 2010 een top tien samengesteld van meest succesvolle water bedrijven in Israël. Zij zorgen ervoor dat Israël heel veel geld verdient aan water technologie. In 2008 was dat nog 1,4 miljard dollar in export en in 2012 inmiddels al 2 miljard dollars.

Mekorot
Mekorot is Israëls nationale watermaatschappij in handen van de overheid. Dit bedrijf zorgt al voor ruim 70 jaar voor water in heel het land. In 2012 ligt dat op 90%. Mekorot houdt zich bezig met ontzilting van water, drooglegging van gebieden, water project techniek, 'cloud seeding', water veiligheid en water kwaliteit. EMS Mekorot Projecten zoekt oplossingen in water werk planning, installatie, testen, rioolwaterzuivering, ontzilting, etc. Mekorot Ontwikkeling en Onderneming biedt water-oplossingen in het ontwerp, haalbaarheidsstudies, project management, en de bouw, exploitatie en onderhoud van installaties voor behandeling. Mekorot werkt ook samen met een bedrijf in Californië voor het zoeken van oplossingen voor ontzilting in het zuiden van Californië

Netafim
Netafim is de uitvinder van druppelirrigatie, één van de belangrijkste agrotechnologische ontwikkelingen. Het bedrijf zoekt ook naar duurzame oplossingen om biobrandstof gewassen meer efficiënt te laten groeien.

Arad Group
Arad Group is een bedrijf in handen van een kibboets en is gespecialiseerd in het ontwerp, ontwikkeling en fabricatie van precisie watermeters voor huishoudelijk gebruik, waterwerken, irrigatie en waterbeheer bedrijven over de hele wereld.

IDE Technologies
IDE-Technologies is een wereldleider op het gebied van ontziltingstechnologie. Ze hebben ruim 400 ontziltingsfabrieken over de hele wereld gebouwd, zoals in Ashkelon, Hadera en Soreq. Momenteel houdt het bedrijf zich ook bezig met het verwerken van afvalwater, hitte pompen en het maken van ijs- en sneeuwmachines. Het bedrijf was oorspronkelijk een overheidsbedrijf maar is nu in handen van Israel Chemical en de Delek Group.

Tahal Consulting Engineers
Dit is Israëls grootste bedrijf van waterbouwkunde consultants en staat aan de top van de wereld. Het bedrijf specialiseert zich in waterbron management, agrarische ontwikkeling, riolering en sanering, milieubescherming, wegen en snelwegen, waterbouwkunde, industrieparken, etc.

Amiad Filtration Systems
Amiad specialiseert zich in drinkwater filtering zonder chemicaliën en geen polymeren in een efficiënt proces. Het is overal ter wereld actief. Het biedt ook speciale oplossingen voor offshore-installaties en de auto-industrie.

Bermad
Bermad specialiseert zich in leidingen, kleppen en hoe ze te controleren. Het biedt oplossingen voor de controle en het management van watervoorraden gebaseerd op controle-kleppen technologie. De activiteiten zijn inclusief druppelirrigatie technologie, sprinklers, micro-jets en kassen irrigatie alsook gereedschappen voor commerciële irrigatie behoeften. Bij de Olympische Spelen van 2006 heeft het sneeuw gemaakt.

Arkal
Arkal houdt zich bezig met het schoonmaken en filteren van water. Het is actief in plastic fabrieken en aquacultuur en visindustrie. Ook verschaft het sprinklers voor effectieve irrigatie.

Global Environmental Solutions (GES)
GES ontwerpt water en afvalwater fabrieken en bouwt ze ook voor industriegebieden, steden en landbouw.

Miya
Shari-Arison-Miya heeft als doel om het probleem aan te pakken van verlies van water in stedelijke gebieden in de wereld. Het gaat vooral om het aanpakken van lekkende waterleidingen.

Bidden en vasten om regen

Israël is een Joods land. Vooral orthodoxe Joden hechten veel waarde aan de Tora (de Joodse Bijbel). Daarin staat dat G'd het land van water voorziet middels regen als de Joden niet zondigen. Zondigen de Joden wel dan wordt Israël getroffen door droogte en kampt het met watertekort. Joden bidden jaarlijks om regen en regelmatig roepen vooraanstaande rabbijnen de Joodse bevolking van Israël bij droogte om boete te doen door middel van vasten. Zo heeft Rabbijn Meir Mazuz, een vooraanstaande Sefardische Chareidi autoriteit die aan het hoofd staat van Yeshivat Kisei Rachamim, Joden opgeroepen om op 25 december 2017 een vastendag te houden i.v.m. de droogte in Israël. In de Tora staat dat droogte wordt, zoals eerder gemeld, veroorzaakt door zonden van het Joodse volk. Israël ontvangt over het algemeen het grootste deel van zijn regenval van november tot maart. Sinds oktober 2017 heeft Israël nauwelijks regenval gekregen, waardoor boeren zich zorgen maken om hun gewassen. Bovendien voorspellen meteorologen dat Israël voor het vijfde opeenvolgende jaar sinds 2014 substantieel minder regenval zal krijgen en denken ze dat Israël slechts 47% van de regen zal krijgen die nodig is voor de landbouw. In zijn wekelijkse les instrueerde Rabbi Mazuz zijn studenten om te vasten en boeten voor hun zonden, erop wijzend dat volgens de Talmoed een reeks van vastdagen moet worden ingesteld na een periode aan het begin van de winter wanneer er weinig regen is. "Er is één ding dat G'd volledig beheerst: regen," zei de rabbijn. "Je zult nooit weten hoeveel je krijgt, wanneer er geen regen is, omdat G'd boos is op het Joodse volk", zo betoogde hij. "Jullie moeten allemaal vasten," vervolgde hij. "We hebben allemaal veel zonden, iedereen die op maandag kan vasten, zou dat moeten doen."

Stand van zaken zomer 2018

Israël gaat het 6e jaar van de ergste-in-een-eeuw droogte in, en het wordt nog erger

Israël gaat zijn zesde officiële droogtejaar in, zegt de Waterautoriteit op 26 augustus 2018. Veel van Israëls meren, rivierbeddingen en watervoerende lagen bevinden zich op ongekende 100-jarige dieptepunten, met het Meer van Galilea gevaarlijk dichtbij zijn "zwarte lijn", het niveau onder de inlaatpijpen van de waterpompen die het water van het meer naar nabijgelegen steden sturen. Israëli's hebben de huidige droogte niet zo acuut gevoeld als droge periodes in het verleden, omdat Israël in de afgelopen jaren vijf enorme ontziltingsfabrieken aan de Middellandse Zeekust bouwde, die nu zo'n 70 procent van het drinkwater van het land rechtstreeks uit de zee halen. De staat recycleert ook ongeveer 86% van zijn afvalwater voor de landbouw. Nog twee ontziltingsinstallaties bevinden zich in de planningsfase. Maar al deze inspanningen zijn misschien niet genoeg om het water te laten stromen zoals het doet in de jaren van overvloed. In mei introduceerde het Waterautoriteit een openbare advertentiecampagne met de titel "Israël droogt weer uit", bedoeld om de Israëli's eraan te herinneren dat waterbesparing thuis nog steeds belangrijk is. Om dit punt te benadrukken, zei de autoriteit dat als de droogte nog een jaar aanhoudt, dit de grenzen zou opleggen aan de waterconsumptie van Israëli's. Het meer van Galilea, Israëls grootste natuurlijke waterbron, ligt nu zo'n 214,2 meter onder de zeespiegel, zegt de autoriteit, 80 centimeter lager dan bij de lancering van de advertentiecampagne zo'n vier maanden geleden. Dat plaatst het meer dan een meter onder de gevarenzone van de onderste rode lijn. In 2001 bevond het Meer van Galilea zich op een nog lager niveau, 214.87 meter (705 voet) onder de zeespiegel, dat werd gedoopt als de "zwarte lijn" van het meer. De zwarte lijn is een gevaarlijk laag niveau dat onomkeerbare ecologische problemen kan veroorzaken, waaronder een toename van het zoutgehalte van het water en algenbloei die permanente schade aan de waterkwaliteit, en flora en fauna kunnen aanrichten. Vorig jaar moest het Waterschap 17.000 ton zout uit de Zee van Galilea pompen om ervoor te zorgen dat de lagere waterstanden er niet voor zorgden dat het water te zout werd. Ambtenaren vrezen dat het belangrijkste zoetwatermeer van Israël nog wel een centimeter per dag zou kunnen dalen voordat de eerste regens in de herfst komen, waardoor het Meer van Galilea uit de watervoorziening wordt verwijderd en er ernstige ecologische schade wordt aangericht in het gebied. Er zijn plannen binnen het Waterautoriteit om water vanuit de bronnen en andere bronnen in de buurt in het Meer van Galilea te pompen. De waterstand heeft een nieuw eiland in de Zee van Galilea gecreëerd, voor de kust van Kibbutz Maagan. Als de voorspellingen uitkomen, kan het eiland nog verbinding maken met het vasteland. Volgens schattingen van de Waterautoriteit ontbreekt ongeveer 2,5 miljard kubieke meter water uit de bronreservoirs van de natuurlijke watervoorziening van het land. De droogte van de afgelopen zes jaar heeft deze reservoirs en de stromen die daaruit vloeien naar 98-jaars dieptepunten gedreven, volgens de gegevens van de Waterautoriteit. In juli 2018 ontdekten onderzoekers die bijna 200.000 mensen in Israël controleerden dat degenen die ontzilt water dronken, een verhoogd risico op hartziekten vertoonden in vergelijking met degenen die natuurlijk water consumeerden. In een rapport dat vorige maand werd gepubliceerd in het wetenschappelijke tijdschrift Environmental Research, schreven onderzoekers dat gedurende een periode van zes jaar 178.000 mensen van de Clalit Health Services, de grootste zorgaanbieder in Israël, werden gemonitord op basis van het type water dat ze dronken. De helft van de bestudeerde mensen bevond zich in gebieden die waren ontzilt met water, terwijl de rest afkomstig was van gemeenschappen die van natuurlijk water gebruik maakten. Ze vonden een toename van 6 procent in de incidentie van hart- en vaatziekten onder mensen die gedemineraliseerd water drinken, volgens een Hadashot televisie nieuwsbericht over de studie. Sommige onderzoekers schatten zelfs dat dit cijfer kan oplopen tot 10%.

Lees verder

© 2008 - 2018 Etsel, het auteursrecht (tenzij anders vermeld) van dit artikel ligt bij de infoteur. Zonder toestemming van de infoteur is vermenigvuldiging verboden.
Gerelateerde artikelen
Geografie Israël: landontginning 1948-1967Geografie Israël: landontginning 1948-1967Het bedrijven van moderne landbouw in de periode 1948-1967 in Israël was vanwege de natuurlijke omstandigheden moeilijk.…
Israël gaat eerste milieuvriendelijke stad bouwen: NuritNurit zal de eerste milieuvriendelijke stad in Israël worden. De stad zal gebouwd worden op de Gilboa-berg in Noord-Isra…
Israël in vogelvlucht: fysische geografie van het landIsraël in vogelvlucht: fysische geografie van het landIsraël is een klein land in het Midden Oosten. Maar ondanks haar geringe omvang is het in fysisch geografisch opzicht ee…
Koning Willem-Alexander waterproject – Mitspe Ramon IsraëlKoning Willem-Alexander waterproject – Mitspe Ramon IsraëlZ.K.H. Koning Willem-Alexander houdt zich al jaren bezig met het watermanagement om de problematiek rond waterbeheer in…
Het weer: de rol van waterHet weer: de rol van waterRegen wordt niet altijd gewaardeerd, maar toch zijn deze druppels die je tot op het vel nat kunnen maken van essentieel…
Bronnen en referenties
  • Inleidingsfoto: Netanel h, Wikimedia Commons (CC BY-SA-3.0)
  • Wikipedia
  • Leading haredi rabbi calls for fasting over drought – INN
  • Israel’s top ten water technology companies - Israel21c
  • Israelis make millions from water tech (Ynetnews (http://goo.gl/4v0x0s))
  • Water Authority Worried: Kinneret Too High (Israel National News (http://goo.gl/yVk1M1))

Reageer op het artikel "Water in Israël: vechten om elke druppel water"

Plaats als eerste een reactie, vraag of opmerking bij dit artikel. Reacties moeten voldoen aan de huisregels van InfoNu.
Meld mij aan voor de tweewekelijkse InfoNu nieuwsbrief
Ik ga akkoord met de privacyverklaring en ben bekend met de inhoud hiervan
Infoteur: Etsel
Laatste update: 26-08-2018
Rubriek: Dier en Natuur
Subrubriek: Natuur
Special: Geografie Israël
Bronnen en referenties: 6
Schrijf mee!