Bijbel (Tenach) - natuurbeelden in de Tenach

Bijbel (Tenach) - natuurbeelden in de Tenach In de Tenach komen veel natuurbeelden voor. De mensen leefden erg dicht bij de natuur en waren er nauw mee verbonden. Dit komt terug in veel Bijbelpassages. Natuurbeelden worden gebruikt om bepaalde dingen te onderrichten. Mensen konden dit makkelijk begrijpen. In de Bijbel wordt duidelijk uiteengezet hoe de wereld en de natuur door God werd geschapen, door Hem wordt onderhouden en geheel aan Hem onderworpen is.

Natuur in de Bijbel

Reeds in het eerste Bijbelboek (Genesis) wordt gesproken over de natuur, het scheppingsverhaal. De natuur komt in Tenach naar voren als een getuigenis van het werk van de Schepper. Zo schrijft Jesaja: "Heft uw ogen op naar boven en ziet wie deze dingen geschapen heeft..." (Jesaja 40:26). Ook in het boek Job wordt de natuur op poëtische wijze beschreven als getuigenis van Gods schepping. Verder wordt Israël beschreven als "een land dat melk en honing vloeit." Dit kwam door de vele geiten en ontelbare zwermen bijen.

De Schepping

Psalm 104 is een loflied op Gods heerlijkheid in de schepping. Ook in andere Psalmen wordt God als Schepper bezongen.
In Psalm 19:2 staat: "De hemelen vertellen Gods eer en firmament maakt het werk van zijn handen bekend."
In Psalm 8:2-4 staat: "Heer, onze Heer, hoe heerlijk is Uw naam op de gehele aarde...wanneer ik Uw hemel zie, het werk van Uw vingers, de maan en de sterren, die U gesteld hebt..."

Het heelal en de hemellichamen geven Gods grootheid en macht aan. De sterren worden gebruikt als beeld van de grote menigte die als nageslacht van de aartsvader Abraham het volk Israël zou vormen.

Het beeld van de herder

Het beeld van de herder met zijn kudde wordt gebruikt als beeld van God, die Zijn volk leidt en hoedt. Erg beroemd is Psalm 23 die begint met de woorden: "Adonai ro'i - de Heer is mijn herder."
In Psalm 80:2 wordt God de herder van Israël genoemd: Ro'eh Jisraeel.

Ook Jesaja gebruikt het beeld van de herder om begrijpelijk over te komen voor de bevolking. Toen Jesaja de verlossing en troost van het volk Israël profeteerde, zei hij: "Ziet, de Heer zal komen...Hij zal Zijn kudde weiden als een herder; in Zijn armen zal Hij de lammeren vergaderen..." (Jesaja 40:10,11)

De vergankelijkheid van mens en leven

Jesaja gebruikte meer natuurbeelden. De vergankelijkheid van de mens en het leven beeldt hij uit als verdorrende gras en verdrogende veldbloemen.

In het einde van zijn 17de hoofdstuk vergelijkt de profeet de macht van de legers van Israëls vijanden met het kaf, dat in de bergen door de wind wordt weggeblazen en met de galgal (werveldistel).

De vogels

Jesaja gebruikt het beeld van de arend om onder woorden te brengen hoe God Zijn volk Israël draagt, sterkt en aanspoort om altijd weer verder te gaan (Jesaja 40:29-31).
Ook in het lied van Mozes komt de arend voor. In Exodus 19:4 staat: "...U hebt gezien...dat Ik u op arendsvleugelen heb gedragen..."

Ook de profeet Jeremia haalt beelden uit het vogelrijk aan. Het komen en gaan van vogels was een bekend jaarlijkse gebeurtenis voor Jeremia. Toen hij Israël moest bestraffen zei hij in Jeremia 8:7: "Zelfs een ooievaar in de hemel kent haar vaste tijden en een tortelduif, kraanvogel en zwaluw letten op de tijd van hun komst, maar Mijn volk kent het recht van God niet."

De lente

In het Bijbelboek Hooglied gebruikt Salomo erg veel natuurbeelden: de roos van Sharon, de lelie van de valleien, de grote regens die voorbij zijn in de lente, de bloemen die verschijnen, de vogels die hun gezang laten horen, de tortelduif die koert, vijgenbomen en wijngaarden die bloeien.
© 2008 - 2022 Jehoeda, het auteursrecht van dit artikel ligt bij de infoteur. Zonder toestemming is vermenigvuldiging verboden. Per 2021 gaat InfoNu verder als archief, artikelen worden nog maar beperkt geactualiseerd.
Gerelateerde artikelen
Bijbel (Tenach) - De positie van de mensBijbel (Tenach) - De positie van de mensDe mens wordt in de Tenach aangeduid door middel van verschillende woorden, die elk de verschillende aspecten van de men…
De Bijbel in de praktijk: vertrouwen in het levenDe Bijbel in de praktijk: vertrouwen in het levenPiekeren is menselijk en vaak zie je ‘beren op je pad’. Of ben je nog grenzeloos vol vertrouwen en voel je je nog veilig…
Bijbel (Tenach) - Hebreeuwse poëzie in de TenachBijbel (Tenach) - Hebreeuwse poëzie in de TenachIn Tenach vinden we veel poëzie. Sommige Bijbelboeken zijn zelfs geheel in dichtvorm geschreven. De belangrijkste poëtis…
Geschiedenis Jodendom: priesters en psalmdichters IsraëlGeschiedenis Jodendom: priesters en psalmdichters IsraëlOver priesters wordt meestal negatiever gedacht dan de profeten omdat de priesters meer de nadruk legden op het ritueel…

Stokstaartjes, een sterke groep roofdierenStokstaartjes, een sterke groep roofdierenStokstaartjes, ook wel aardmannetjes genoemd, behoren tot de sociaalste zoogdieren ter wereld. Hun samenwerking zekert d…
Tiengemeten: paradijs voor natuurliefhebbersTiengemeten is een waar paradijs voor natuurliefhebbers, wandelaars, fietsers en vogelaars, gelegen in het Haringvliet i…
Bronnen en referenties
Jehoeda (1.513 artikelen)
Laatste update: 24-06-2022
Rubriek: Dier en Natuur
Subrubriek: Natuur
Bronnen en referenties: 1
Per 2021 gaat InfoNu verder als archief. Het grote aanbod van artikelen blijft beschikbaar maar er worden geen nieuwe artikelen meer gepubliceerd en nog maar beperkt geactualiseerd, daardoor kunnen artikelen op bepaalde punten verouderd zijn. Reacties plaatsen bij artikelen is niet meer mogelijk.