InfoNu.nl > Dier en Natuur > Milieu > Milieu: Pagina 17
Artikelen 161 - 170 in de rubriek Milieu

Milieu (Dier en Natuur)

Aantasting kuststroken en vervuiling zeewater in Israël

Aantasting kuststroken en vervuiling zeewater in Israël

Aan zeewater heeft Israël geen gebrek: de Middellandse Zee aan de westzijde en de Golf van Eilat aan de zuidkant. Ze vormen aantrekkelijke toeristische attracties vanwege hun schoonheid. De toeristeni… Etsel, Geografie Israël, 26-06-2007
Waterschaarste en -vervuiling in Israël

Waterschaarste en -vervuiling in Israël

Israël heeft een chronisch tekort aan water. Er zijn in het land slechts drie waterreservoirs die alle drie zo hun eigen problemen kennen. Het gaat om het kustwaterreservoir, het Meer van Galilea en h… Etsel, Geografie Israël, 26-06-2007
Toerisme Israël: Lente en zomer vieren in Israël

Toerisme Israël: Lente en zomer vieren in Israël

Voor de meeste toeristen zijn de lente en de zomer de mooiste tijd van het jaar om in Israël te bivakkeren. De lente is uitstekend geschikt om door het land te reizen terwijl de temperaturen niet al t… Etsel, Toerisme Israël, 23-06-2007

Historische ontwikkeling van het milieubewustzijn in Israël

Het zal geen verbazing wekken dat in Israël, met zo'n lange geschiedenis achter de rug, niet meer de bekende bijbelse landschappen van 'melk en honing' zijn aan te treffen. Oorlogen, migratiestromen e… Etsel, Geografie Israël, 22-06-2007
Milieubewust in de keuken

Milieubewust in de keuken

Milieubewust leven is een hot topic. Als we de opwarming van de aarde willen tegengaan om mogelijke doemscenario's te vermijden, moeten we met z'n allen zuiniger omspringen met water en energie. In de… Mamalies, 25-05-2007
Hoe groot is jouw ecologische voetafdruk?

Hoe groot is jouw ecologische voetafdruk?

De ecologische voetafdruk is een cijfer, uitgedrukt in hectare, dat weergeeft hoeveel ruimte iemand nodig heeft om gedurende een jaar op dezelfde manier te blijven consumeren en om zijn afval te kunne… Mamalies, 23-05-2007

Koolzaad, milieuvriendelijke brandstof!

Het broeikaseffect, je hoort er alles over tegenwoordig. Co2 uitstoot is gevaarlijk en er vormt zich een deken van uitlaatgassen en andere schadelijke stoffen om de aarde. Maar hoe kunnen we zelf bijd… Daan123, 05-05-2007

Ontbossing: bedreiging van de wouden

Over de hele wereld is er een grote vraag naar hout. Om aan deze eisen te voldoen, moet er enorm veel bos gekapt worden. Per jaar verdwijnen er miljoenen hectaren oerbos. Gevolgen hiervan zijn bodemer… Lukasvv, 04-05-2007

Verstening van het Nederlandse landschap

Verstening ofwel het volbouwen van Nederland is een milieuprobleem dat je kunt omschrijven als aantasting van onze leefwereld en dan vooral aantasting van het landschap. Ik onderscheid vier soorten va… Jallard, 03-03-2007
Het Nederlands Broeikaseffect

Het Nederlands Broeikaseffect

De temperatuur stijgt. De hoeveelheid aan broeikasgassen neemt snel toe en de gevolgen hiervan zijn ook groot. We richten ons voornamelijk op de gevolgen die het broeikaseffect op het klimaat van Nede… Lute, 24-11-2006