Aantasting kuststroken en vervuiling zeewater in Israël

Aantasting kuststroken en vervuiling zeewater in Israël Aan zeewater heeft Israël geen gebrek: de Middellandse Zee aan de westzijde en de Golf van Eilat aan de zuidkant. Ze vormen aantrekkelijke toeristische attracties vanwege hun schoonheid. De toeristenindustrie speelt handig in op de toename van het aantal bezoekers. In snel tempo verrijzen hotels en marina's langs de kusten. Maar wat zijn de invloeden van bouw- en toeristische aktiviteiten op het kwetsbare ecosysteem? En hoe zit het met olievervuiling en dumping van chemisch afval in de zeeën?

Toerisme

De natuurlijke structuur van de Middellandse Zeekust maakt bouw van plezierhaventjes lastig. De kustlijn is recht en de zeebodem enigszins hellend en relatief ondiep bij de kust. Als gevolg daarvan moet veel zand worden verwijderd, zodat marina's een geschikte diepte krijgen. Verlies aan zand betekent evenwel beschadiging van de kust. Egypte en Israël maken deel uit van één kusteenheid dat zich uitstrekt van de Nijldelta tot aan de Baai van Haifa. De Nijl verplaatst het zand noordwaarts. Elk bouwwerk langs de kust zal de zandtoevoer doen verminderen. Daardoor is de kans groter dat rotsen door golfslag afbrokkelen en de duinen op den duur schade ondervinden. Studies tonen aan dat elke marina langs de kust een negatief effect op het milieu heeft. De haventjes bij Ashkelon en Netanja zijn daarvan voorbeelden.

De bouw van marina's en hotels langs de Golf van Eilat leveren niet al te veel problemen op voor de kust. De reden is dat daar voornamelijk landinwaarts kan worden gebouwd (er zijn geen duinen). Wel zijn duidelijk de indirecte gevolgen van de toeristeninfrastructuur voor het milieu waarneembaar, zoals schaars drinkwater, afvoer rioolwater en overschrijding van de draagcapaciteit (maximale toegestane aantal duikers) van het koraalnatuurreservaat.

Olievervuiling en chemisch afval

Dreigender dan toerisme zijn olievervuiling en storting van afval in de zeeën. De Golf van Eilat en de Middellandse Zee zijn kwetsbare natuurgebieden. Olievervuiling en chemisch afval bedreigen het ecosysteem van de Golf, dat sinds 1965 een natuurreservaat is. Sedert een aantal jaren observeert Israël 24 uur per dag de zee om zoveel mogelijk vervuiling te voorkomen. Bescherming van de Golf van Eilat vereist echter bovenal een regionale aanpak. Sinds 1991 lijkt regionale samenwerking geleidelijk op gang te komen.

Vervuiling van de Middellandse Zeekust is nochtans vooral een Israëlische gelegenheid. Het betreft de dumping van afval, bijvoorbeeld koolas van de Israëlische Electriciteits Coöperatie en industrieel afval van Haifa's Chemische Industrieën. Pas in 1990 treden nationale regeringen omtrent storting van afval en afvalwater in de zee in werking. Lozing van chemische afvalstoffen is onderworpen aan de regels van de Internationale Maritieme Organisatie. In het kader van regionale samenwerking is Israël sinds de jaren 1970 lid van het Middellandse Zee Actie Plan, waarbij onderlinge afspraken van kracht zijn ter voorkoming van zeevervuiling.

Huidige situatie

Bovenstaande gegevens zijn gebaseerd op een paper van Etsel die hij schreef beginjaren '90 van de vorige eeuw. Inmiddels zijn al verschillende maatregelen getroffen om de aantasting van de kuststroken en vervuiling van het zeewater te verbeteren.

Lees verder

© 2007 - 2020 Etsel, het auteursrecht (tenzij anders vermeld) van dit artikel ligt bij de infoteur. Zonder toestemming van de infoteur is vermenigvuldiging verboden.
Gerelateerde artikelen
Waarom we drinkwater niet uit de zee halenWaarom we drinkwater niet uit de zee halenHoezo drinkwaterschaarste? Een globale drinkwatercrisis? De wereldzeeën en oceanen beslaan 71% van het totale aardopperv…
De vervuiling (lucht,bodem,water)De vervuiling (lucht,bodem,water)De laatste tientallen jaren doet de vervuiling van ons milieu voor heel wat alarmbellen gaan . Niet alleen voor het mili…
Biologische vervuiling in ketel- en koelwaterBiofilmen ontstaan door biologische verontreiniging van het supletiewater waarbij temperaturen van om en bij de 25°C tot…
Kwalijke afvalstromenKwalijke afvalstromenHet is verontrustend dat er nog steeds afval verdwijnt naar ontwikkelingslanden. Het vormt een bedreiging voor mens, nat…

Luchtvervuiling en afvalstoffen in IsraëlLuchtvervuiling en afvalstoffen in IsraëlLuchtvervuiling en afvalstoffen vormen in Israël een groot probleem. In vergelijking tot Nederland staat bestrijding van…
Waterschaarste en -vervuiling in IsraëlWaterschaarste en -vervuiling in IsraëlIsraël heeft een chronisch tekort aan water. Er zijn in het land slechts drie waterreservoirs die alle drie zo hun eigen…
Bronnen en referenties
  • Inleidingsfoto: Maayan2007, Pixabay
  • Paper Etsel over het milieu in Israël

Reageer op het artikel "Aantasting kuststroken en vervuiling zeewater in Israël"

Plaats als eerste een reactie, vraag of opmerking bij dit artikel. Reacties moeten voldoen aan de huisregels van InfoNu.
Meld mij aan voor de tweewekelijkse InfoNu nieuwsbrief
Ik ga akkoord met de privacyverklaring en ben bekend met de inhoud hiervan
Infoteur: Etsel
Laatste update: 02-07-2018
Rubriek: Dier en Natuur
Subrubriek: Milieu
Special: Geografie Israël
Bronnen en referenties: 2
Schrijf mee!