InfoNu.nl > Dier en Natuur > Milieu > Olieramp VS Amerika, grootste milieuramp ooit?
nieuws uitgelicht

Olieramp VS Amerika, grootste milieuramp ooit?

Olieramp VS Amerika, grootste milieuramp ooit? Amerikaanse olieboringen vanaf olieplatform Deepwater Horizon, op grote diepte bij de golf van Mexico hebben in 2010 geleid tot een catastrofe en een ramp voor de natuur. Vier staten worden bedreigd door enkele miljoenen liters olie die dagelijks uit de oliebron omhoog spuit. BP neemt verantwoordelijkheid voor deze afschuwelijke ramp. Op 27 mei 2010 leek het BP eindelijk gelukt de olielekkage af te sluiten. Dit bleek helaas niet te kloppen. De Top Kill operatie was mislukt.

Olieramp Amerika

Het olieplatform met de bijna symbolische naam Deepwater Horizon zonk eind april 2010 in de Golf van Mexico, na een explosie op 20 april, waarbij 11 mensen omkwamen. 17 Mensen raakten gewond. Het is de grootste milieuramp uit de geschiedenis van de VS is geworden. De sluiter of blow-out-preventer die bij de olieboring gebruikt werd om de olie toevoer af te sluiten, bleek defect. (Verschillende bronnen meldden dat BP goedkoop materiaal gebruikt zou hebben om kosten te sparen.) Op 30 mei 2010 werd bekendgemaakt dat de Top Kill operatie waarmee BP de spuitende oliebron probeerde te stoppen, was mislukt.

Olielek BP in de Golf van Mexico, nog steeds niet dicht

De lekkage werd volgens de kustwacht door BP afgesloten op 27 mei 2010. Ruim een maand te laat maar ook anderhalve maand eerder dan verwacht. Het was via live-streams te volgen. De stoffen die nog uit de kapotte pijp stroomden bevatten volgens BP, op 27 mei 2010, geen olie of gas meer. Achteraf heeft men te vroeg gejuicht. In de nacht van 27 op 28 mei is men weer begonnen met het toevoegen van zware boorvloeistof aan de bron. BP heeft technische aanpassingen gedaan in de 16 uur dat het project stil lag. Volgens de laatste berichten dd 29 mei, komt er helaas nog gewoon olie uit de bron en lukt het BP niet om het lek te dichten. Op 30 mei wordt de mislukking officieel bekendgemaakt. President Obama noemt het mislukken van operatie Top Kill 'hartverscheurend.'

Top Kill operatie BP mislukt

Omdat operatie Top Kill van BP mislukte, stelde BP voor een nieuwe poging te doen. Hierbij werd de lekkende buis afgezaagd waarna er een koepel over de bron werd geplaatst. BP wilde daarna de olie vanaf de bodem afvoeren. In de eerste week van april 2010 hoopte men dit succesvol te volbrengen. BP wil LMRP toepassen om de olieramp te stoppen of te minderen. LMRP staat voor 'Lower Marine Riser Package'. De pijpleiding die het boorplatform en de bron verbond werd daarbij afgezaagd, vlakbij de boorput. Vervolgens werd over de bron een soort kap geplaatst om de olie op te vangen en naar een schip af te voeren via een sifon. Deze operatie lukt niet goed. De buis werd niet goed afgezaagd en het lek is te groot.

Olieramp BP Golf van Mexico, hoe groot is het lek?

Hoe groot het lek aan het begin was, is niet met zekerheid te zeggen omdat BP onafhankelijke onderzoekers steeds heeft geweigerd. Volgens experts is de ramp gigantisch. De olie had al snel een gebied van 190 kilometer zeewater bedekt en op zondag 2 mei 2010 had het zich tot ongeveer 9900 vierkante kilometer uitgebreid. Op 26 mei werd gesproken van een afmeting zo groot als Griekenland. Onder water, niet direct zichtbaar, drijven volgens experts enorme oliebellen van tientallen kilometers doorsnee rond. Dagelijks worden de olievlekken groter en groter. Enkele duizenden mankrachten zijn ingezet om de olie te ruimen, vernietigende chemicaliën zijn ingezet om de olie te bestrijden en blijken eveneens schadelijk. Vissers werden ziek van de chemicaliën. Ook gedetineerden zijn getraind en ingezet om de olie te bestrijden. Mensen, kappers en trimsalons doneren haren om olie op te dweilen. Het blijkt zeer moeilijk om de oliestroom te herstellen aangezien het lek zich op anderhalve kilometer diepte bevindt en robots het werk moeten doen. Onderzeeërs werden ingezet. BP stelde al snel dat het minstens 90 dagen zou duren voordat het ze lukken zou het lek te dichten. Het zou om 3 lekken in een kapotte pijpleiding gaan, waarvan een klein lek rond 5 mei succesvol werd afgesloten. Een koepel, die de uitstromende olie op moest vangen had geen nut. Kort hierna bleek het niet te werken omdat er zich kristallen vormde in de koepel. De olie op het oppervlaktewater van de oceaan dreef ondertussen snel dichter naar de kust toe en ook richting de Golfstroom, waardoor ook de stranden van Florida ernstig worden bevuild. Ontelbare vissen, zeeschildpadden, zeezoogdieren en schelpdieren, planten en vogels komen om. Koraalriffen worden ook bedreigd. Aan land wordt 70% van de watervogels bedreigd. Het ecosysteem heeft zwaar te lijden. In vier staten is de noodtoestand uitgeroepen. De olie heeft de kusten van Louisiana, Mississippi, Alabama en Florida bereikt. In juni horen we steeds vaker geruchten dat het lek niet te dichten zou zijn omdat BP abiotische olie heeft aangeboord. In het ongunstigste scenario wordt het een bleed out, wat inhoud dat de bron moet leegbloeden. Dan zou er jarenlang olie in de oceaan blijven stromen.

Laatste nieuws olieramp VS

 • Op 17 mei 2010 wordt met succes een buis in de bron geplaatst en kan iets van de olie aftappen
 • 6 Veegarmen van Nederlands bedrijf zijn besteld door Amerika. Deze dienen om sneller het olie van het water af te schuiven.
 • 27 Mei 2010: BP olie-geisers zijn volgens BP gedicht. (Dit blijkt niet correct)
 • 28 Mei 2010: lekken blijken toch niet gedicht. BP erkent dat olieramp rampzalig is voor ecosysteem Golf van Mexico. De olie heeft inmiddels verschillende kusten bereikt.
 • 30 Mei 2010, BP maakt bekend dat de Top Kill operatie helaas is mislukt.
 • 31 mei 2010: BP wil LMRP toepassen om de olie af te voeren. Men verwacht dat het nog maanden zal duren voordat de bron zal zijn gedicht. Mogelijk duurt het nu nog tot eind augustus voordat de ernstige lekkage gestopt is. Het orkaanseizoen kan het nog moeilijker maken.
 • 4 mei 2010: BP heeft de pijpleiding los gezaagd maar niet kunnen stoppen met een rubberen stop. De afgezaagde opening is te rafelig. BP heeft een kap over de bron geplaatst en hoopt op die manier 90% van de olie op te vangen. Of de operatie gelukt is is nog niet met zekerheid te zeggen. Er lekt nog olie uit de bron, langs de kap.
 • Juni 2010: BP tapt grote hoeveelheden olie uit het lek, maar helaas komt er ook nog steeds veel olie in de oceaan terecht. Onderzoekers stellen vast dat er weer veel meer olie uit de kap over de bron blijkt te lekken dan BP 'veronderstelde.'
 • 17 Juni 2010: BP is op 16 juni begonnen met het verbranden van olie. BP zegt in 12 uur tijd een kleine 200.000 liter olie verbrand. BP zou zo'n 1,5 miljoen liter olie per dag willen verbranden. Hoeveel olie er nog dagelijks in de oceaan lekt is niet zo duidelijk. Berichten spreken elkaar tegen. Het is veel. Vele dieren zijn al gestorven en proberen voor de smerige gifstoffen in het water te vluchten.
 • 21 juni 2010: BP geeft toe dat het mogelijk is dat er 16.000.000 liter olie per dag de oceaan in stroomt. BP's pogingen om de spuitende oliebron te dichten, halen nog steeds weinig uit. Pessimistische voorspellingen schetsen het doemscenario dat dit pas zal lukken aan het eind van 2010.
 • Oliexpert Mat Simmons zegt dat BP erop los liegt. Hij zegt dat ze het lek niet kunnen dichten, tenzij ze een kernexplosie laten plaatsvinden. Het is te laat voor reliefwells. Onderzoek zou ook al hebben uitgewezen dat ongeveer 40% van de golf bodem al bedekt is met ongeveer 400 tot 400 meter zware olie. Een kernexplosie zou het gesteente doen smelten, waardoor de bron gedicht zou kunnen worden. (Mijn persoonlijke mening: Dit klinkt niet erg hoopgevend. De gevolgen van een kernexplosie lijken mij ook niet goed te overzien)
 • BP heeft inmiddels 2 miljard dollar uitgegeven aan de ramp.
 • 01 Juli: BP vreest dat de gevolgen van de ramp financieel niet op te brengen zullen zijn. Op grote scahal worden zeevogels gevangen en schoongemaakt. Ongeveer 1000 vogels zouden dusver bezweken zijn. Een onbekend aantal dieren in zee zijn gestorven. Orkaan Alex maakt het onmogelijk om olie op te ruimen.
 • 14 juli 2010: een nieuwe afsluiter moet een deel van het probleem oplossen. BP heeft plannen om via zijkanten van de bron te gaan boren. Er gaan geruchten dat de scheur in de zeebodem groter wordt end at de ramp in omvang toeneemt. Ook gaan er gerichten dat een kernexplosie wordt overwogen om de ramp te stoppen. In verhouding tot de omvang van
 • de ramp komt er weinig nieuws naar buiten. Dat het heel ernstig is, is duidelijk.

Schade aan het milieu, BP's Armageddon

De schade aan het ecosysteem, die is ontstaan door de olieramp in de golf van Mexico, is zeer groot. Dieren die met uitsterven worden bedreigd zijn de zeeschildpad (waar nog slechts ongeveer 8000 exemplaren van over waren), de bruine zee-pelikaan, de blauwvintonijn en de lederschildpad, creperen in BP's Armageddon. Ook potvissen en blauwe walvissen lopen gevaar. Journalist Mac McClelland die in een kajak het verboden gebied wist binnen te peddelen, schetste een gruwelijk beeld van een stuk of zestig dolfijnen waarbij meer olie dan water uit hun spuitgat komt. Zelf werd hij ook ziek van de dampen die er hingen. Hij schetst een beeld van dood en leed. BP wil niet dat er gefilmd wordt en er mag verder niemand bij. Wetenschappers stellen dan ook niet voor niets dat BP de volledige waarheid over de omvang van de ramp steeds niet openbaar gemaakt heeft. De hoeveelheid olie, die dagelijks de oceaan in stroomt zou nog veel groter zijn dan BP beweert. Men sprak in mei al over een afmeting olievervuiling, zo groot als Griekenland maar dit is inmiddels ook al achterhaald want er komt dagelijks olie bij. De olie komt rechtstreeks uit de bron en dat is nooit eerder op deze schaal voorgekomen. De olie bevat kankerverwekkende stoffen, (PAK's) te vergelijken met roetdeeltjes die in water oplossen. Ook de chemische stoffen die worden gebruikt om de olie te bestrijden, richten veel schade aan. Het ecosysteem raakt door de giftige stoffen uit evenwicht en zal vele jaren nodig hebben om zich te herstellen, waarbij sprake zal zijn van verstoring op veel gebied. Ook economisch zal dit ernstige gevolgen hebben. De visserij in het gebied is stilgelegd en vissers gaan failliet. Vogels, bruin van olie, sterven een afschuwelijke dood. Wat de olie treft wordt erin gedompeld en krabbelt rond met gebroken ogen. Mensen proberen met man en macht nog te redden wat er te redden valt. Ondertussen spuiten al maandenlang, krankzinnige hoeveelheden smerige olie uit de onuitputtelijke kotsende bron van BP.

Lek onder de zeebodem?

Steeds vaker bereiken ons geruchten dat de ramp opnieuw vele malen groter is dan men naar buiten brengt en dat BP sinds 20 april al de schijn ophoudt. Ook zou Obama hiervan op de hoogte zijn. Er zouden lekkages onder de zeebodem zijn ontstaan, die niet meer te dichten zijn. Het zou inhouden dat de bron zelf opengebarsten is, waardoor niemand het lek meer zal kunnen stoppen. Er zal dan 25.000.000 liter olie per dag vrijkomen. Voor hoe lang is niet duidelijk. Het zou jaren kunnen duren. Als het waar is dat de buizen onder de zeebodem op barsten staan of scheuren vertonen, dan wordt de druk onder de zeebodem steeds groter en in dat geval probeert BP de oliebron lekkage bovengronds juist groter te maken om de druk van het buizenstelsel onder de zeebodem af te halen. Een ding lijkt zeker, deze hele olieramp is allang niet meer een zaak van de VS alleen. De hele wereld en alle leven op aarde kan hier direct of indirect mee te maken krijgen.

Deepwater Horizon ongeluk

Het olieplatform Deepwater Horizon dreef 80 kilometer uit de kust van Louisiana. Het zonk enkele dagen na een explosie, die op 20 april 2010 plaatsvond. 11 Mensen vonden bij het ongeluk de dood. 17 Mensen raakten gewond. Omdat het lek in de diepte niet gedicht kon worden stromen dagelijks duizenden liters olie de oceaan in en bedekken wateroppervlakten met olie. Veel dieren zijn al gestorven. De natuur wordt helaas op grote schaal bedreigd. Onder andere het natuurgebied van de Mississippi delta (de uitloop van de rivier de Mississippi) wordt bedreigd door de enorme olievlekken. Mississippi delta ligt bij New Orleans. In verschillende kustgebieden is dikke sediment neergestreken. Langs de kusten liggen zakken met zand om de stranden te beschermen, en lopen mensen in beschermende pakken. Er worden chemicaliën gebruikt om de olie te bestrijden. Deze zijn gevaarlijk.

Mississippidelta, vogels en andere diersoorten

De Mississippidelta is een natuurgebied waar meer dan 70% van de Amerikaanse watervogels verblijven. Ze overwinteren er en rusten in het gebied. De gevolgen deze ramp heeft voor de watervogels en ook voor niet minder dan 400 andere diersoorten in het natuurgebied, zijn groot. De olieramp ontstond op het moment dat de vogels juist begonnen met paaien en broeden. Milieuorganisaties in Amerika en wereldwijd zijn zeer ongerust over de situatie en hebben hun vrees voor de verstrekkende gevolgen, uitgesproken.

Blowout preventer kapot

Normaal gesproken had de zogenaamde ‘blowout preventer' of Bob-Stack, een sluitsysteem die een kapotte leiding direct afsluit als er een ongeval plaatsvindt, de oliebron moeten afsluiten. De Bob-Stack heeft gefaald omdat de elektronica defect was. Mogelijk is de schade ontstaan door verschuiving van het platform tijdens het boren. Toen de ramp met het platform plaatsvond brak de pijp af die naar de bron liep en lekt olie op drie (nu nog twee) plaatsen. De pipe rams en blind rams werden door de ‘blowout preventer’ niet afgesloten, met deze catastrofale gevolgen. BP zou op de hoogte zijn geweest van bepaalde risico's en het platform had al weken van te voren problemen.

Rechtszaken

Familieleden van vermiste werknemers hebben rechtszaken aangespannen tegen BP. BP legde de verantwoordelijkheid voor het falen van materiaal in eerste instantie bij Transoceaan, het bedrijf wat het platform voor een half miljoen per dag aan BP verhuurde voor de boringen. Volgens BP Topman Tony Hayward is Transocean verantwoordelijkheid voor de veiligheid op het boorplatform. 'Zij zijn verantwoordelijk voor het platform, het materiaal, de mensen, de systemen en de veiligheidsprocessen,' zei hij kort na het ongeluk. Het laatste woord zal ook daar misschien ook nog niet over gezegd zijn, hoewel BP inmiddels wel de volledige verantwoordelijkheid voor het ongeluk neemt.

Het ongeluk met de Deepwater Horizon is inderdaad de grootste olieramp uit de Amerikaanse geschiedenis. Ongeveer 900 miljoen liter olie stroomde de zee in. Elf mensen kwamen om, ontelbare dieren kwamen om. BP heeft veel fouten gemaakt en was teveel gericht op het besparen van geld, om de schade voor het bedrijf te beperken, aldus de conclusie in het eindrapport van de Amerikaanse regering.
© 2010 - 2019 Kisses, het auteursrecht (tenzij anders vermeld) van dit artikel ligt bij de infoteur. Zonder toestemming van de infoteur is vermenigvuldiging verboden.
Gerelateerde artikelen
Olieramp BP in de Golf van Mexico 2010Op 20 april veroorzaakte de oliemaatschappij BP een grote olieramp in de Golf van Mexico. Deze olieramp wordt wel gezien…
Olieramp Golf van MexicoOp 20 april ontstond er een explosie op het booreiland Deepwater Horizon ,geleased door BP, in de Golf van Mexico. Helaa…
Waddeneiland Ameland is de maatWaddeneiland Ameland is de maatAmeland is de maat der dingen, althans, zo lijkt het soms. Het eiland wordt regelmatig aangehaald als referentie voor ie…
Overzicht van alle landen in Noord-AmerikaNoord-Amerika bestaat uit Canada, de Verenigde Staten, Midden-Amerika en het Caribisch gebied. Midden-Amerika is een cul…
SeaWorld in de Verenigde StatenEr zijn in Amerika drie SeaWorld pretparken te vinden die vooral bekend staan om hun tuimelaar dolfijnen, beloega’s en o…
Bronnen en referenties
 • Inleidingsfoto: Nemo, Pixabay
 • Ad.nl
 • Telegraaf.nl
 • ANP

Reageer op het artikel "Olieramp VS Amerika, grootste milieuramp ooit?"

Plaats als eerste een reactie, vraag of opmerking bij dit artikel. Reacties moeten voldoen aan de huisregels van InfoNu.
Meld mij aan voor de tweewekelijkse InfoNu nieuwsbrief
Ik ga akkoord met de privacyverklaring en ben bekend met de inhoud hiervan
Infoteur: Kisses
Laatste update: 31-05-2015
Rubriek: Dier en Natuur
Subrubriek: Milieu
Bronnen en referenties: 4
Artikelen met het label 'Nieuws uitgelicht...' zijn geschreven naar aanleiding van een nieuwsfeit en bevatten mogelijk gedateerde informatie.
Schrijf mee!