InfoNu.nl > Dier en Natuur > Milieu > Het klimaatbeleid van 2015

Het klimaatbeleid van 2015

Het klimaatbeleid van 2015 Het klimaat is drastisch aan het veranderen, en dat komt zeker niet ten goede van de aarde en alles wat op aarde leeft. Omdat ingezien wordt dat er iets moet gaan veranderen, is er in 2015 een klimaatakkoord afgesloten. Een akkoord waarin landen ervoor tekenen zich aan een bepaald beleid te houden om het broeikaseffect te reduceren.

Klimaatverandering

Dat het klimaat aan het veranderen is, dat zien we allemaal. Er zijn grote verschillen tussen de zomers en winters van vroeger en die van nu. Veel vaker krijgen we te maken met extreme weerbeelden. Dat komt omdat de aarde aan het opwarmen is, we noemen dat het broeikaseffect. De belangrijkste oorzaak van het broeikaseffect is de mens. We zijn grote verbruikers van fossiele brandstoffen en daardoor stijgt de temperatuur op aarde in rap tempo. We moeten minder broeikasgassen uit gaan stoten om de temperatuur te verlagen. Ongeveer 56% van deze gassen is CO2, de grootste vervuiler. Maar ook methaan met 32% en lachgas met 6% spelen een grote rol in de opwarming van de aarde. Deze vervuilende gassen komen vrij door verbranding van gas, olie en kolen, en uit verkeer, mest en industrie.

Hoewel de mens de grootse oorzaak is, zijn er ook nog natuurlijke oorzaken die ervoor zorgen dat de temperatuur stijgt. Continenten en zeestromen verschuiven, kometen of meteorieten slaan in, en vulkanen barsten uit; dit heeft gevolgen voor de temperatuurstijging.

Om de gevolgen van klimaatveranderingen zo klein mogelijk te houden, moeten er maatregelen genomen worden. Daarvoor hebben we een klimaatbeleid.

Het klimaatbeleid

Het klimaatbeleid richt zich op minder uitstoot van broeikasgassen waardoor het broeikaseffect aangepakt wordt. Dit kan een land als Nederland niet alleen, daar is het probleem al te groot voor. Elk land moet zich hiervoor inzetten, en samenwerken met andere landen, om oplossingen te vinden om de uitstoot van broeikasgassen te verminderen. Daarvoor zijn er internationale klimaatafspraken gemaakt. Nederland heeft ook een klimaatbeleid, onze afspraken zijn gebaseerd op het klimaatprotocol van de Verenigde Naties (VN klimaatakkoord).

Het VN klimaatakkoord

In 2015 vond er in Le Bourget, nabij Parijs, een klimaatconferentie plaats. De officiële naam is United Nations Climate Change Conference, maar het staat ook bekend als COP21 (de 21ste jaarlijkse vergadering van Conference of the Parties). Deze conferentie leidde tot het afsluiten van het klimaatakkoord van Parijs. Het VN klimaatakkoord zet zich in en heeft als algemeen doel, de opwarming van de aarde te beperken tot maximaal 2 graden Celsius, met een streefwaarde van 1,5 graden Celsius. Staatssecretaris Dijksma heeft dit klimaatakkoord ondertekend, niet alleen voor Nederland, maar namens de 28 lidstaten van de EU. Zij stemden hier allemaal mee in. Het akkoord gaat echter niet meteen in, dit zal pas in 2020 zo zijn. In 2020 moet de uitstoot van broeikasgassen 20% lager zijn dan in 1990.

Er wordt internationaal onderzoek gedaan naar de oorzaken en gevolgen van klimaatveranderingen. Dit komt te staan in rapporten. Hierin staan ook de maatregelen die genomen moeten worden en de risico's voor de toekomst. Als uitgangspunt voor het klimaatbeleid gebruikt Nederland rapporten van het IPCC (Intergovernmental Panel on Climate Change). Het IPCC maakt deze rapporten in opdracht van de Verenigde Naties.

Kritiek

Hoewel er zeer positief op het akkoord gereageerd is, is er ook kritiek geleverd. Greenpeace vindt de streefwaarde van 1,5 graden niet genoeg. Er zijn geen afspraken gemaakt over de kosten die klimaatrampen met zeg mee brengen, dat vindt Milieudefensie teleurstellend. En in het akkoord staan ook geen afspraken over de vervuilende lucht- en scheepvaartsector.

Wat doet Nederland?

Nederland neemt ook zichtbaar maatregelen. Voor waterveiligheid en zoetwatervoorziening bijvoorbeeld. Maar ook in landbouw, natuur en gezondheid. We maken steeds meer gebruik van wind- en zonne-energie, dat zijn duurzame energiebronnen waardoor het gebruik van fossiele brandstoffen afneemt. Hierdoor vermindert de uitstoot van broeikasgassen. In steden wordt voor meer groen gezorgd, bomen en groen gaan hittestress tegen. Steeds meer gebouwen en woningen worden energiezuiniger gemaakt en er wordt steeds vaker gestimuleerd elektrisch te gaan rijden, door onder andere voor voldoende oplaadpunten te zorgen. Kortom, we zijn goed op weg, maar er moet nog een hele hoop gebeuren.
© 2017 - 2018 Spring, het auteursrecht (tenzij anders vermeld) van dit artikel ligt bij de infoteur. Zonder toestemming van de infoteur is vermenigvuldiging verboden.
Gerelateerde artikelen
KlimaatveranderingKlimaatveranderingKlimaatverandering is de verandering van het gemiddelde klimaat of het weertype over een bepaalde periode. Deze verander…
KlimaatfactorenWat zijn klimaatfactoren? Klopt het dat de ruimte invloed heeft op ons klimaat? Ons klimaat is aan het veranderen, en di…
Klimaatverandering NederlandKlimaatverandering NederlandKlimaatverandering in Nederland: een overzicht wat ons te wachten staat de komende honderd jaar. De grootste oorzaak van…
KlimaatveranderingKlimaatveranderingAnno eind 20e en begin 21e eeuw vinden wereldwijd discussies plaats over oorzaken van de klimaatverandering om de mogeli…
Het broeikaseffectHet broeikaseffect is een hot topic en er moeten dringend maatregelen getroffen worden om het tegen te gaan.
Bronnen en referenties
  • Inleidingsfoto: Hans, Pixabay
  • https://www.europa-nu.nl/id/vjmhg41ub7pp/klimaatconferentie_parijs_2015_cop21
  • https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/klimaatverandering/inhoud/klimaatbeleid
  • Afbeelding bron 1: Presidencia de la República Mexicana, Wikimedia Commons (CC BY-2.0)

Reageer op het artikel "Het klimaatbeleid van 2015"

Plaats als eerste een reactie, vraag of opmerking bij dit artikel. Reacties moeten voldoen aan de huisregels van InfoNu.
Meld mij aan voor de tweewekelijkse InfoNu nieuwsbrief
Ik ga akkoord met de privacyverklaring en ben bekend met de inhoud hiervan
Infoteur: Spring
Laatste update: 15-03-2017
Rubriek: Dier en Natuur
Subrubriek: Milieu
Bronnen en referenties: 4
Schrijf mee!