InfoNu.nl > Dier en Natuur > Milieu > Het klimaat verandert. Zijn mensen de oorzaak?
mijn kijk op

Het klimaat verandert. Zijn mensen de oorzaak?

Het klimaat verandert. Zijn mensen de oorzaak? Een nachtegaal die overwintert in Lapland en ‘normaal’ gesproken hoort te overwinteren in Zuid-Afrika. Een verzengende hitte in een zeeklimaat en bosbranden waar het ‘normaal’ veel regent. Aardbevingen, modderstromen, tornado’s en heftige buien. In Nederland komen straten onder water te staan, putdeksels komen omhoog en kelders lopen onder water. De bijna niet te harden warmte geeft noodweer. Regent het vaker dan ‘vroeger’? Ging het er vroeger wereldwijd ook zo aan toe? Of verandert ons klimaat? Zijn mensen de schuldigen of is het normaal?

Temperatuur

Sinds de 19de eeuw warmt onze aarde langzaam op. In het koude Siberië is het ’s winters warmer (op de meeste plekken was het 2 graden warmer dan normaal), en ‘normaal’ gesproken hoort het koud te zijn. Siberisch koud. Volgens het Hydrometeorologisch Centrum in Rusland is het voorjaar van 2015 de warmste sinds 125 jaar van waarnemingen. Op sommige plaatsen was het 6 graden warmer dan normaal met grote gevolgen voor de mens en de natuur. Ook in Nederland is het zomerseizoen met een gemiddelde van 1,8 graad warmer dan voorheen. Warmer en veel, heel veel neerslag in de vorm van hoosbuien met noodweer.

Noodweer
straten staan blank / Bron: Pa3ems, Wikimedia Commons (CC BY-SA-3.0)straten staan blank / Bron: Pa3ems, Wikimedia Commons (CC BY-SA-3.0)
Meer dan 100 millimeter of 100 liter per vierkante meter valt er lokaal en zelfs nog meer! Er is dan ook sprake van wateroverlast, de riolering kan het vele hemelwater niet zo snel verwerken en de putdeksels komen omhoog en vliegen eraf. Straten staan blank, in tunnels staat het water hoog en kelders lopen onder water. Grote delen van Nederland zijn niet goed berekend op stevige plensbuien met in korte tijd zoveel water. Toch zijn de tekenen duidelijk dat we in de toekomst vaker te maken gaan krijgen met heel veel regenval, in korte tijd.

Het wordt warmer

Nederland krijgt in de toekomst steeds vaker te maken met extreme regenbuien is dan ook verwachting. Daarbij neemt de kans op hagel en onweer fors toe. Dit blijkt uit een rapport dat in 2014 aangeboden is aan de staatssecretaris van het ministerie van Infrastructuur en Milieu (I en M). Het rapport maakt duidelijk dat er iets gebeuren moet.

Kelders lopen onder / Bron: Erik1980 at Dutch Wikipedia, Wikimedia Commons (CC BY-SA-3.0)Kelders lopen onder / Bron: Erik1980 at Dutch Wikipedia, Wikimedia Commons (CC BY-SA-3.0)
De staatsecretaris zegt dan ook: “de gevolgen van de klimaatsverandering zijn ingrijpend. De vraag moet dus niet zijn of we moeten handelen, maar hóe we moeten handelen.”

Broeikasgassen spelen een rol bij het opwarmen van de aarde. De belangrijkste broeikasgassen in de atmosfeer zijn koolstofdioxide (CO2), waterdamp (H2O) en methaangas (CH4), ook wel moerasgas genoemd. CO2 is een kleurloos en reukloos gas dat van nature in de atmosfeer (of dampkring) aanwezig is en als gevolg van menselijke activiteiten sterk is toegenomen. Methaangas komt vrij bij de afbraak van organische stoffen en waterdamp is gecondenseerd water in de gasfase en wordt aangeduid als H2O. Het is een natuurlijk proces dat onder invloed van de vele oceanen op aarde, altijd door zal gaan. Waterdamp veroorzaakt 36% tot 70% van het al de broeikasgassen, kooldioxide veroorzaakt 9% tot 26% en methaangas veroorzaakt 4 tot 9% broeikasgas. Dan zijn er onder ander nog N2O (distikstofmonoxide, of lachgas), CFK’ s (chloorfluorkoolwaterstoffen) en O3 (ozon) als broeikasgassen. Alle gassen in de atmosfeer werken als het ware als een deken rond de aarde, waardoor de warmte van de zon niet weg kan. Broeikasgassen versterken zo de opwarming van de aarde. Dit heeft als gevolg dat de temperatuur op aarde stijgt.

De mens moet minderen

Klimaatspecialisten wijten de opwarming van de aarde mede aan het gebruik van fossiele brandstoffen (fossiele brandstoffen zoals kolen, olie en gas die bij verbranding CO2 gas geven). Een klimaatsverandering als gevolg van de uitstoot van CO2! De klimaatsverandering geeft overstromingen, droogte, smeltende ijskappen en een hoger wordende zeespiegel en moet bestreden worden. Het zijn de mensen die zuiniger moeten omgaan met fossiele brandstoffen, dát zijn de veroorzakers wordt er gezegd. Maar is dat werkelijk zo? Het grootste deel van de broeikasgassen is niet koolstofdioxine, maar waterdamp. En water is er op aarde in overvloed aanwezig door de oceanen. En is de aarde geologisch niet altijd aan het veranderen, zolang de aarde bestaat? Een proces wat nooit te stoppen is en waar de mens graag de controle over wil hebben?

Wie of wat veroorzaakt uitstoot van CO2?

Mensen veroorzaken de CO2-uitstoot. Mensen moeten daar over nadenken en er worden allerlei afspraken gemaakt met en door wereldleiders. Afspraken waar mensen moeten zorgen voor minder CO2-uitstoot. CO2 komt onder andere vrij door de verbranding van fossiele brandstoffen. Fossiele brandstoffen als aardolie, aardgas, steenkool, bruinkool en turf. Elektriciteitscentrales wekken stroom op, hoofdzakelijk door het verbranden van kolen en gas. Door het verbranden hiervan komt kooldioxine vrij, wat de lucht vervuilt. Er gaat maar liefst 8 megaton CO2 per jaar de lucht bij een kolencentrale (naast andere zware metalen als 95 kg kwik). Dit moet minder. De mens moet het met stroom doen! De bouw van een kerncentrale zal de CO2-uitstoot lager maken maar niet geheel vrij. Bij de winning van uraniumerts komt namelijk CO2 vrij. Is duurzame energie de oplossing?

Duurzame energie

Duurzame energiebronnen zoals zon, wind en aardwarmte veroorzaken geen luchtvervuiling en weinig CO2-uitstoot. Echter recent Amerikaanse praktijkgegevens tonen aan dat het opvangen van de schommelingen van windenergie, hun brandstofverbruik verhoogt en zo de CO2-uitstoot. Want wanneer er geen wind is, wordt er een beroep gedaan op de kolen- en gaselektriciteitscentrale. Met de uitstoot van CO2 als resultaat. Een andere uitstoot van CO2 is de eigen auto.

CO2 uitstoot personenauto's

De auto's zijn steeds zuiniger geworden en stoten als gevolg daarvan per kilometer steeds minder CO2 uit. Een elektrische auto is een schone auto. Toch blijkt uit onderzoek van de Universiteit van North Carolina in de Verenigde Staten, dat het niet zal leiden tot een merkbare vermindering van de CO2-uitstoot. De elektrische auto’s hebben stroom nodig om te kunnen rijden, stroom van de elektriciteitscentrale die op kolen en gas werken.

Koeien

Het rund (Bos taurus) is een evenhoevige uit het geslacht Bos van de familie van de holhoornigen (Bovidae).
De familie van de holhoornigen (waaronder de Nederlandse koe) zijn de grootste bedreigers van de aarde. De koeien produceren één derde van het methaangas wereldwijd door scheten en mest. Methaan warmt de aarde 20 keer zo snel op als CO2. Maar of deze constatering de juiste is? Wat wel zeker is, is dat erin Nederland veel geloof aan gehecht wordt door alle strenge regels om een veestapel kleiner te maken en het de agrariërs moeilijk te maken.

Ontbossing

In groeiende bomen zit wereldwijd veel CO2 opgeslagen, dat vrijkomt als de bomen worden gekapt of verbrand. Bomen halen CO2 uit de lucht en geven zuurstof terug. De bladeren hebben hele kleine huidmondjes (stomata) waarmee ze koolstofdioxide opnemen uit de lucht en omzetten in suiker en zuurstof. De suiker slaat de plant zelf op om te groeien en de zuurstof gaat via dezelfde kleine huidmondjes weer terug het milieu in. Het proces waarbij bomen koolstofdioxide omzetten in zuurstof heet fotosynthese. Door wereldwijd bossen te kappen, komt de CO2 vrij welke de boom heeft opgeslagen en is met de wereldwijde kap, verantwoordelijk voor 15% voor de uitstoot van broeikasgassen.

Thuis

Iedereen veroorzaakt uitstoot van het broeikasgas CO2, door het huishouden draaiende te houden. Door de centrale verwarming op de optimale temperatuur te houden, door gebruik te maken van warm water, apparaten die stroom nodig hebben en tijdens het vervoer. Een huishouden in Nederland zorgt gemiddeld voor 8 ton directe CO2 uitstoot per jaar. Dit, zo wordt gezegd, moet minder!

Vliegtuigen

Vliegtuigen vliegen op kerosine. Bij verbranding ontstaan de broeikasgassen koolmonoxide lachgas, methaan en waterdamp. Zichtbaar als vliegtuigstrepen of contrails (vliegtuigstrepen) of soms ook chemtrails. Vliegtuigen die giftige stoffen in de lucht sproeien maken chemtrails zeggen klokkenluiders. Chemtrails waaieren uit en zijn langere tijd zichtbaar als melkachtige uitziende sluiers die gezamenlijk een wolkendek vormen in tegenstelling met de witte contrails die hooguit 5 minuten zichtbaar zijn. De chemische stoffen die ze sproeien zijn gevaarlijk voor de mens, flora en fauna.

Chemtrails

Chemtrails ontstaan door verbrandingsgassen uit vliegtuigmotoren: waterdamp, zwaveloxiden, stikstofoxiden en roetdeeltjes. Echter er worden ook bepaalde chemische stoffen aan toegevoegd, waarbij de vliegtuigstrepen dan een manier zijn om de stoffen te ‘camoufleren’. Een chemicaltrail dus. Het is een mogelijkheid omdat vanaf 1966 tot 1972 de VS een dioxineachtig gif over grote gebieden van Vietnam, Laos en Cambodja sproeiden.

HAARP

HAARP staat voor High Frequency Active Auroral Research Program (HAARP) en was sinds 1992 operationeel in Alaska als een Amerikaans militair en civiel onderzoeksinstituut. Het onderzoek richtte zich onder andere op hoogfrequente elektromagnetische bestraling van de ionosfeer, waardoor deze lokaal tijdelijk wordt vervormd. HAARP in Alaska is in 2014 ontmanteld, maar wereldwijd zijn er nog meer onderzoeksstations in verschillende landen, waaronder Noorwegen en Rusland. Een HAARP-project bestaat uit een netwerk van antennes die onder ander worden gebruikt om een groot energiesignaal van 1 miljard Watt, de ionosfeer in te sturen. Dit geeft een opwarming aan de ionosfeer van ongeveer 30 graden. Wanneer het signaal stopt, herstelt de ionosfeer zich. HAARP heeft een gronduitrusting met veel krachtige antennes die werken met radiogolven zoals VHF (very high frequentie), UHF (ultra high frequentie) en HF (hoogfrequent). Met radars, en met optische camera’s. Zou dit met de CO2-uitstoot te maken kunnen hebben? Want wat HAARP doet geeft veel vragen. Vragen waar geen antwoord op te vinden is als burger. Al sinds de start van het project is er tegenstand tegen het onderzoeksprogramma HAARP. Ga niet rommelen in de ionosfeer! Tegenstanders van deze kritiek beweren echter dat de hoeveelheid energie die door HAARP de ionosfeer wordt in gestuurd, heel klein is in vergelijk met de energie van de zon en onweer.

Heeft HAARP met CO2 te maken?

HAARP heeft wereldwijd verschillende onderzoeksstations en die hebben allemaal een eigen energiecentrale die ervoor moet zorgen dat het lokale elektriciteitsnet niet plat gaat wanneer de installatie in actie is. Wat is die energiecentrale? Een elektriciteitscentrale die gebruik maakt van gas of kolen? Die ook nog uitstoot geeft van CO2? Of kernenergie? Het is een project welke omgeven is door geheimzinnigheid. Geeft het signaal gaten in de ionosfeer en gaat de warmte van 30 graden eruit? Warmt daardoor de aarde op? Warmen al die antennes de aarde op? Het opwarmingseffect dat de overheid in Nederland zegt? “We gaan de ionosfeer op andere manieren aansturen,” vertelde de assistent-secretaris van de luchtmacht. De burger moet er terecht veel voor over hebben om de CO2-uitstoot minder te maken. Maar zijn projecten als HAARP en vliegtuigen die chemtrails maken dan niet veel kwalijker?
© 2015 - 2019 Rieja, het auteursrecht (tenzij anders vermeld) van dit artikel ligt bij de infoteur. Zonder toestemming van de infoteur is vermenigvuldiging verboden.
Gerelateerde artikelen
Klimaatverandering NederlandKlimaatverandering NederlandKlimaatverandering in Nederland: een overzicht wat ons te wachten staat de komende honderd jaar. De grootste oorzaak van…
KlimaatveranderingKlimaatveranderingKlimaatverandering is de verandering van het gemiddelde klimaat of het weertype over een bepaalde periode. Deze verander…
Opwarming van de aarde: is het al te laat?In de afgelopen eeuwen is de mens geëvolueerd. Handwerk maakte plaats voor geïndustrialiseerde megacorperaties, het paar…
KlimaatveranderingenKlimaatveranderingenKlimaatsveranderingen zijn vooral te wijten aan de stijging van de gemiddelde temperatuur op onze planeet. Deze temperat…
De handel in emissierechtenDe handel in emissierechtenEr gaat veel geld om in de handel in emissierechten. De handel vindt plaats tussen verschillende bedrijven en landen. De…
Bronnen en referenties
  • Inleidingsfoto: Pa3ems, Wikimedia Commons (CC BY-SA-3.0)
  • http://www.rijksoverheid.nl/nieuws/2014/05/26/meer-extreme-buien-door-opwarming.html
  • http://www.z24.nl/ondernemen/elektrisch-rijden-niet-schoner-energiecentrales-te-vervuilend-430127
  • http://www.scientias.nl/moeder-aarde-houdt-co2-uitstotende-mens-de-hand-boven-het-hoofd/
  • https://sites.google.com/site/alarmuwordtvergiftigduf/h-a-a-r-p-veroorzaakt-aardbevingen
  • http://www.nrc.nl/nieuws/2015/06/16/paus-franciscus-klimaatverandering-komt-door-menselijk-handelen/
  • https://nl.wikipedia.org/wiki/High_Frequency_Active_Auroral_Research_Program
  • http://www.hetgrotereplaatje.nl/chemtrails.html
  • Afbeelding bron 1: Pa3ems, Wikimedia Commons (CC BY-SA-3.0)
  • Afbeelding bron 2: Erik1980 at Dutch Wikipedia, Wikimedia Commons (CC BY-SA-3.0)

Reageer op het artikel "Het klimaat verandert. Zijn mensen de oorzaak?"

Plaats als eerste een reactie, vraag of opmerking bij dit artikel. Reacties moeten voldoen aan de huisregels van InfoNu.
Meld mij aan voor de tweewekelijkse InfoNu nieuwsbrief
Ik ga akkoord met de privacyverklaring en ben bekend met de inhoud hiervan
Infoteur: Rieja
Laatste update: 03-10-2019
Rubriek: Dier en Natuur
Subrubriek: Milieu
Bronnen en referenties: 10
Artikelen met het label 'Mijn kijk op…' bevatten naast objectieve informatie ook een persoonlijke mening en/of ervaring.
Schrijf mee!