Titeren met VacciCheck: hond op maat vaccineren

Titeren met VacciCheck: hond op maat vaccineren Bij de aanschaf van een hond komt nogal wat kijken. Om te zorgen dat de hond gezond opgroeit is het voorkomen van ziektes erg belangrijk. Het vaccineren van een hond betekent niet per definitie dat het dier ook goed beschermd is. Een titerbepaling van VacciCheck geeft duidelijkheid over de eventueel aanwezige bescherming tegen ziektes evenals de mate van bescherming. Het voorkomt onnodige belasting bij de hond, omdat de hond pas gevaccineerd wordt op het moment dat het echt nodig is en draagt hierdoor bij aan optimale bescherming.

Wat is een titer

Een titer is de verdunning van het bloed bij een bloedtest die laat zien hoeveel antilichamen (antistoffen) de hond heeft tegen de ziektes waartegen wordt ingeënt. Het bloed wordt dus verdund en als er bij de hoogste verdunning nog steeds antilichamen aanwezig zijn dan is de uitkomst een hoge titer. Indien er bij een lage verdunning van het bloed antilichamen aanwezig zijn dan is de uitkomst een lage titer. De aanwezigheid van antilichamen is hierbij belangrijk en niet de hoogte van de titers. Antilichamen vormen namelijk de bescherming tegen ziektes.

Hoe werkt titeren met VacciCheck

VacciCheck is een zo'n test waarbij antilichamen (antistoffen) in het bloed worden gemeten. De antistof reageert bij de test op een antigeen dat gebonden is aan een plastic oppervlak. De reactie daarop wordt meetbaar door een enzym dat een kleurreactie opwekt. De uitslag van de test wordt getoond op een plastic wit stripje waar maximaal vier grijze stippen op staan. De bovenste stip is de positieve referentie stip (de uitgangswaarde) en deze geeft te allen tijde dezelfde waarde aan en wel 3. De drie stippen daaronder staan voor de ziektes waarop getest wordt. Als de stippen na de test dezelfde of een donkerder kleur hebben dan de referentie stip dan betekent dit dat de titer positief is. Is een stip echter lichter dan de bovenste referentie stip dan betekent één tint lichter een zwak positieve uitslag maar is de uitslag nog lichter dan is de uitslag van de titer negatief wat inhoudt dat de hond totaal geen bescherming heeft tegen de getiterde ziekte. De waardes worden weergegeven in de cijfers 0 tot en met 6. De uitslag van een titertest van VacciCheck is binnen een half uur bekend.

De waardes van van 0 tot en met 6 houden het volgende in

 • waardes 0 en 1 is negatief
 • waarde 2 is zwak positief
 • waardes 3 en 4 is positief
 • waardes 5 en 6 is hoog positief

Per ziekte kan een andere titer worden gemeten en afhankelijk van de uitslag van elke individuele titer kan dan bepaald worden of er gevaccineerd moet worden en zo ja voor welke ziekte. De uitslag van de test is binnen een half uur bekend. Voorkomen van een ziekte is beter dan genezen dus bij een waarde van 0 en 1 zal de hond gevaccineerd moeten worden.

Vaccinatie na titerbepaling

Blijkt uit een titerbepaling dat er moet worden gevaccineerd dan zal dat op de volgende wijze plaatsvinden:
 • Voor hepatitis geldt dat er geen los vaccin beschikbaar is. Blijkt uit de titerbepaling dat de titer voor hepatitis negatief is dan zal er een cocktail moeten worden gegeven met daarin zowel de inenting voor distemper, hepatitis en parvo de zogeheten DHP-cocktail
 • Bij een negatieve parvo-uitslag zal uitsluitend tegen parvo een inenting worden gegeven
 • bij een negatieve distemper-uitslag zal de hond een cocktail met daarin zowel distemper als parvo krijgen omdat ook het distemper vaccin niet los te verkrijgen is

Ziektes die niet te titeren zijn

 • Leptospirose (ziekte van Weill)
 • Kennelhoest (Bordetella)

Bescherming controleren door titerbepaling

De meeste honden worden ingeënt volgens de standaard vaccinatieregels die dierenartsen hanteren. Pups worden ingeënt op de leeftijd van 6 weken, 8 weken en circa 12 weken. Een vaccinatie of inenting zegt echter niets over de mate van bescherming. Het wordt pas duidelijk in hoeverre een hond beschermd is als voor de inenting een titerbepaling wordt gedaan. Zo kan direct worden bepaald in hoeverre de hond op dat moment beschermd is. Soms is een inenting niet nodig omdat er nog voldoende antistoffen aanwezig zijn. Vaccineren is dan onnodig omdat een vaccinatie door de nog aanwezige antistoffen geen effect zal hebben. Als blijkt dat een inenting noodzakelijk is dan kan die vaak direct worden gegeven. Het is aan te raden om dan drie weken na de inenting een controletiter te laten plaatsvinden om te controleren of de inenting voldoende heeft gewerkt en de hond daadwerkelijk goed beschermd is.

Titeren vanuit het nest

Door een titerbepaling te doen is exact te bepalen in welke mate de hond beschermd is op het moment van titeren. Pups krijgen bescherming van de moederhond mee via de eerste moedermelk (het colostrum). Deze bescherming is niet bij elke pup even lang werkzaam. Gemiddeld blijft deze bescherming van de moeder 6-9 weken aanwezig maar dat verschilt per pup. Het is immers onduidelijk hoeveel antistoffen de moederhond in het bloed heeft en dus ook hoeveel antistoffen de pup daardoor binnenkrijgt. Daarnaast is de hoeveelheid moedermelk die pups binnenkrijgen per pup verschillend. De hoeveelheid antilichamen die de pup van de moederhond meekrijgt kan er dus voor zorgen dat een vaccinatie niet goed aanslaat als de vaccinatie niet op het juiste moment wordt gegeven.

Gebleken is dat een vaccinatie die wordt gegeven op het moment dat er vrijwel geen bescherming meer is goed aanslaat en dus een hoge bescherming biedt. Pups die al op jonge leeftijd worden getiterd hebben na een gerichte vaccinatie vaak een heel hoge titer en blijken dus vaak goed beschermd te zijn. In de meeste gevallen kan hierdoor worden volstaan met slechts één vaccinatie omdat pas wordt gevaccineerd als de bescherming die is verkregen via de moedermelk nagenoeg verdwenen is. Een titerbepaling is in het algemeen minder belastend voor de hond dan een vaccinatie omdat er volstaan kan worden met het afnemen van slechts een paar druppeltjes bloed. De kans bestaat dat die ene gerichte vaccinatie een levenslange bescherming biedt. Om de bescherming te blijven controleren is het wel noodzakelijk om bij volwassen dieren om de 3 jaar een titerbepaling te laten uitvoeren.

Eerst een titerbepaling of direct vaccineren

Niet onnodig vaccineren kan de hond zeker leed besparen. Een inenting die wordt gegeven terwijl er nog antistoffen aanwezig zijn zorgt voor onnodige belasting bij de hond. Zo kan de hond een overgevoeligheidsreactie krijgen van de entstof. Hierdoor zal de plek waar de enting is gezet wat gezwollen en pijnlijk kunnen zijn. Bovendien kan de hond een lichte verhoging van temperatuur krijgen en bijvoorbeeld diarree. Deze symptomen verdwijnen echter binnen afzienbare tijd. Uiteraard zijn aan een titerbepaling en een controle titer kosten verbonden net als aan een vaccinatie. De afweging om wel of niet te titeren is dan ook persoonlijk.
© 2020 Writer-tm, het auteursrecht (tenzij anders vermeld) van dit artikel ligt bij de infoteur. Zonder toestemming van de infoteur is vermenigvuldiging verboden.
Gerelateerde artikelen
Vaccinatie voor je babyBijna ieder kind in Nederland wordt ingeënt tegen bepaalde, gevaarlijke ziektes. Dit wordt ook wel vaccineren genoemd. D…
Canine herpesvirus geeft slechte dekresultaten en dode pupsCanine herpesvirus geeft slechte dekresultaten en dode pupsBij het fokken met honden is het altijd vervelend als het niet gaat zoals gehoopt. Als een dekteef niet bevrucht blijkt…
Ziektebestrijding door RijksvaccinatieprogrammaIngeënt worden is voor de meeste mensen en zeker voor kinderen geen prettige gebeurtenis. Velen schrikken terug voor de…
Vaccineren van frettenVaccineren van frettenDit artikel behandelt het vaccineren van fretten. Fretten zijn erg gevoelig voor parvo (hondenziekte), om parvo te voork…
Bronnen en referenties
 • https://www.vaccicheck.nl/wat-is-vaccicheck geraadpleegd op 09-07-2020
 • https://www.nmlhealth.com/vaccicheck geraadpleegd op 09-07-2020
 • https://dierbewust.nl/vaccinaties-bij-honden/titerbepaling-hond-kat/
 • https://www.vaccicheck.nl/sites/default/files/documents/ohtiteren.pdf
 • http://www.eduvet.nl/titeren-bij-de-hond/

Reageer op het artikel "Titeren met VacciCheck: hond op maat vaccineren"

Plaats een reactie, vraag of opmerking bij dit artikel. Reacties moeten voldoen aan de huisregels van InfoNu.
Meld mij aan voor de tweewekelijkse InfoNu nieuwsbrief
Ik ga akkoord met de privacyverklaring en ben bekend met de inhoud hiervan
Reactie

Marie Louise, 01-10-2020 14:54 #1
Jee wat een goed artikel, ik laat mijn honden ook eens per drie jaar titeren met de vaccicheck. Super goed systeem! Reactie infoteur, 02-10-2020
Bedankt voor je compliment!

Infoteur: Writer-tm
Laatste update: 21-08-2020
Rubriek: Dier en Natuur
Subrubriek: Diversen
Bronnen en referenties: 5
Reacties: 1
Schrijf mee!