Geitenras: Girgentana

Geitenras: Girgentana Wereldwijd zijn er tientallen erkende geitenrassen te vinden. Elk geitenras verschilt qua geschiedenis, uiterlijke kenmerken, karaktereigenschappen en gebruiksmogelijkheden. De girgentana is een geitenras dat is ontstaan in de Italiaanse provincie Agrigento. De exacte herkomst en geschiedenis van de girgentana is onbekend, alhoewel er hoogstwaarschijnlijk bloed van de Centraal-Aziatische schroefhoorngeit door de aderen stroomt. De dieren hebben zeer kenmerkende horens, wat ook gelijk hét raskenmerk van de girgentana is. Hoe zien de dieren er verder uit en welke karaktereigenschappen worden regelmatig waargenomen bij deze geit?

Inhoud


Andere benamingen

De girgentana staat ook bekend onder de namen:
  • Capra hircus girgentana
  • Capra hircus

Land van herkomst

De girgentana komt oorspronkelijk uit de Italiaanse provincie Agrigento op Sicilië. De stad waar het ras ontwikkeld is, heette tot het jaar 1921 ook Girgentana.

Geschiedenis van dit geitenras

De herkomst van de girgentana is onduidelijk. Wetenschappers en onderzoekers zijn er anno 2018 nog steeds niet over uit van welke geitenrassen dit ras exact afstamt. Wel wordt algemeen aangenomen dat de girgentana afstamt van de Centraal-Aziatische schroefhoorngeit, alhoewel hier geen genetisch bewijs voor is te vinden. De reden dat er wel algemeen wordt aangenomen dat de Centraal-Aziatische schroefhoorngeit één van de voorvaderen van de girgentana is, komt door de horens. De Centraal-Aziatische schroefhoorngeit is het enige andere geitenras ter wereld met zulke typerende gedraaide horens, alhoewel ze bij de girgentana naar binnen toe draaien, en bij de schroefhoorngeit naar buiten toe.

Met uitsterven bedreigd

Vroeger, tot ongeveer de Tweede Wereldoorlog, werd de girgentana in Italië veelvuldig gehouden als melkgeit. Echter zijn er na de oorlog vele rassen ontwikkeld met een hogere melkproductie, waardoor de girgentana commercieel gezien niet meer interessant was. Dit had als resultaat dat de girgentana haast niet meer gefokt werd en rond de jaren 80 zelfs op de rand van de afgrond stond en dreigde uit te sterven. Enkele fanatieke fokkers in Italië en een handvol fokkers in het buitenland besloten de handen ineen te slaan om de girgentana van de ondergang te redden.

Anno 2018 zijn er nog steeds zeer weinig girgentanageiten te vinden, maar het is (iets) minder kritiek dan in de jaren 80 van de twintigste eeuw. De Wageningen Universiteit heeft in 2007 onderzoek gedaan naar zeldzame buitenlandse geitenrassen, en hun voorkomen in Nederland. Hierbij is enkel gekeken naar geregistreerde vrouwelijke fokdieren. Uit dit onderzoek bleek dat in het betreffende jaar (2007) in Nederland geen vrouwelijke girgentana’s voor de fok gehouden werden – het is dan ook heel aannemelijk dat er in dat jaar helemaal geen girgentanageiten in Nederland verbleven.

Uiterlijke kenmerken

Als je naar de girgentana kijkt, zie je een geit meer zeer opvallende horens. De horens bij zowel mannelijke als vrouwelijke geiten zijn gedraaid als een kurkentrekker, en kunnen wel 80 centimeter lang worden.

De dieren zijn sterk van bouw en kunnen overleven op een sober dieet.

Girgentana’s hebben een witte tot (licht) crèmekleurige vacht waarbij er bruine markeringen op het hoofd aanwezig (mogen) zijn. De schofthoogte bedraagt zo’n 70 centimeter bij geiten, bokken mogen iets hoger van bouw zijn.

Eetgewoonten

De girgentana is, net als alle andere geitenrassen, een herbivoor (planteneter) en herkauwer. Dit houdt in dat de dieren op alleen plantaardig materiaal leven, en dan met name gras, hooi en bladeren/bast van struiken en bomen.

Karakter

Girgentana’s leven het liefst in kuddes bij hun soortgenoten en kunnen niet alleen gehouden worden. Wanneer zij wel alleen gehouden worden, kunnen de dieren depressief worden en zeer afwijkend en bovendien ongewenst gedrag gaan vertonen. Het grootste deel van de dag zijn de dieren actief, waarbij ze een groot deel van hun tijd besteden aan grazen en herkauwen. Er heerst binnen alle geitenkuddes een strikte rangorde, waarbij het duidelijk is welke geiten hoger in rang staan en welke dieren het laagst op de ladder staan. Wanneer een geit deze rangorde negeert, kan dit resulteren in een terechtwijzing van een geit die hoger in rang staat – luistert de onderdanige geit nog niet, dan kan het zelfs op een gevecht uitdraaien.

Toch zijn girgentana’s vredelievende geiten die normaal gesproken voor weinig problemen zorgen. Zowel in de omgang met andere geiten als met andere dieren en de mens is het een goede geit die zich makkelijk laat benaderen en verzorgen, mits het dier hier van jongs af aan al aan gewend is.

Gebruiksmogelijkheden

Van oorsprong was de girgentana een melkgeit, maar door de opkomst van typische melkgeiten met een betere melkproductie, werd de girgentana hier niet meer voor ingezet. De dieren worden nu vooral (op zeer kleine schaal) hobbymatig gehouden door fanatieke fokkers die het ras van de ondergang willen redden.

Bijzonderheden

Doordat de girgentana zo zeldzaam is, wordt het ras ook in toenemende mate gehouden door dierentuinen en organisaties die zich inzetten voor het behoud van landbouwdiversiteit. Ook wordt het ras in Italië vaker ingezet voor landschapsbeheer en het behoud van cultuurlandschap.

Gezondheid van de girgentana

Omdat de girgentana zo’n zeldzaam geitenras is, is het nóg belangrijker geworden om ervoor te zorgen dat de geiten gezond blijven en dat het ontstaan van ziektes voorkomen wordt.

Goede voeding

Goede voeding is één van de voorwaarden om geiten gezond te houden. Naast voldoende voeding van een goede kwaliteit, is het ook belangrijk dat girgentana’s genoeg vitamines en mineralen tot zich krijgen. Wanneer er van één of meer vitamines en/of mineralen een te lage concentratie in het lichaam aanwezig is, kunnen er namelijk diverse gebrekziektes ontstaan die kunnen variëren van tamelijk onschuldig tot zeer ernstig met zelfs de dood als gevolg. Voorbeelden van typische gebrekziektes zijn de Engelse ziekte (rachitis) en bloedarmoede (anaemie).

Goede verzorging en huisvesting

Een andere voorwaarde om gezond te blijven, is het bieden van een goede verzorging en huisvesting. Zorg ervoor dat de geiten altijd de mogelijkheid hebben tot schuilen voor wind, kou, zon, regen en andere vormen van neerslag. De bodembedekking in de stal moet regelmatig vernieuwd worden en de dieren moeten de hele dag door de beschikking hebben over (vers) drinkwater. Natuurlijk hoort er bij een goede huisvesting ook dat de dieren genoeg leefoppervlak hebben, dat ze niet met te veel dieren op een te kleine oppervlak gehouden worden, dat ze de mogelijkheid hebben om contact te hebben met soortgenoten, enzovoort.

Observeren is leren

Het klinkt misschien gek, maar observeren is leren. Door de geiten regelmatig te observeren, leer je een hele hoop. Je leert individuele dieren (her)kennen, en je raakt bekend met de gewoontes van de dieren. Hoe vaker je ze observeert – het liefst op verschillende momenten en tijdens verschillende bezigheden zoals grazen, voeren, melken, rusten enzovoort – hoe sneller je ziet of een dier afwijkend gedrag vertoont.

Op het moment dat een geit afwijkend gedrag vertoont, kan hier een medisch probleem aan ten grondslag liggen. Doet een geit zich anders voor dan hij normaal doet, dan is het verstandig het dier even apart te nemen en het dier te onderzoeken. Loopt het mank, heeft het ergens verwondingen, koorts, is het lusteloos, heeft het diarree? Wanneer je geen oorzaak kan achterhalen – of deze wel hebt gevonden maar niet weet hoe de oorzaak weg te nemen/te behandelen is, is het verstandig een veearts te raadplegen.

Een veearts bellen

Wanneer een dier ziek is, of zich anders gedraagt en je weet de oorzaak niet te achterhalen, is het van belang de veearts op de hoogte te brengen. Deze kan komen kijken naar de geit en het dier medisch onderzoeken. Wanneer nodig, zal de veearts een behandeling opstarten om het dier weer gezond te krijgen. Ook is de veearts er altijd om advies te geven over verzorging van de geiten, hoe problemen in de toekomst voorkomen kunnen worden enzovoort. Liever tien keer te veel de veearts bellen, dan één keer te weinig met een (te) zieke geit of overleden geit tot gevolg.

Lees verder

© 2014 - 2020 Infodebster, het auteursrecht (tenzij anders vermeld) van dit artikel ligt bij de infoteur. Zonder toestemming van de infoteur is vermenigvuldiging verboden.
Gerelateerde artikelen
Geitenras: Kempense geitGeitenras: Kempense geitDe Kempense geit is één van de meest zeldzame geitenrassen ter wereld en komt oorspronkelijk uit België. De geit heeft e…
Geitenras: Poitevine geitGeitenras: Poitevine geitWereldwijd bestaan enkele honderden geitenrassen, waaronder de Poitevine geit. De Poitevine geit is een elegante, mooie…
Geitenras: Vlaamse geitGeitenras: Vlaamse geitDe Vlaamse geit is een typisch Belgisch geitenras van het landgeittype. Het ras is bestempeld als zeer zeldzaam huisdier…
Geitenras: Wallische geitGeitenras: Wallische geitDe Wallische geit, ook wel Wallische zwarthalsgeit genoemd, is één van de meest opvallende geitenrassen ter wereld met z…

Geitenras: Nederlandse witte geitGeitenras: Nederlandse witte geitDe Nederlandse witte geit is een in Nederland ontstane kruising tussen de Nederlandse landgeit en de Saanengeit, en komt…
Geitenras: Nederlandse landgeitGeitenras: Nederlandse landgeitDe Nederlandse landgeit is één van de zeldzaamste geitenrassen ter wereld, en staat om deze reden ook als zeer zeldzaam…
Bronnen en referenties
  • Inleidingsfoto: Quartl, Wikimedia Commons (CC BY-SA-3.0)
  • https://www.bestzoo.nl/dieren/zoogdieren/girgentana_geit
  • https://nl.wikipedia.org/wiki/Girgentana-geit
  • https://www.levendehave.nl/dierenwikis/geiten/girgentana
  • https://www.wur.nl/upload_mm/3/7/8/be4eb785-e250-4746-807f-1a735e08ac0c_Buitenlandse%20Schapen-%20en%20geitenrassen.pdf
  • http://dierenbeeldbank.com/photo/4165/Bokkende--Girgentana-geit.html
  • https://dier-en-natuur.infonu.nl/zieke-dieren/182057-geiten-gezond-houden-en-ziektes-opsporen.html
  • https://dier-en-natuur.infonu.nl/zieke-dieren/181966-welke-ziektes-komen-er-voor-bij-geiten.html

Reageer op het artikel "Geitenras: Girgentana"

Plaats als eerste een reactie, vraag of opmerking bij dit artikel. Reacties moeten voldoen aan de huisregels van InfoNu.
Meld mij aan voor de tweewekelijkse InfoNu nieuwsbrief
Ik ga akkoord met de privacyverklaring en ben bekend met de inhoud hiervan
Infoteur: Infodebster
Laatste update: 16-07-2019
Rubriek: Dier en Natuur
Subrubriek: Dieren
Special: Geitenrassen
Bronnen en referenties: 8
Schrijf mee!