InfoNu.nl > Dier en Natuur > Biologie > Creationisme: Wat vertelt de dolfijn ons over evolutie?
mijn kijk op

Creationisme: Wat vertelt de dolfijn ons over evolutie?

Creationisme: Wat vertelt de dolfijn ons over evolutie? De evolutietheorie wordt door de meeste mensen aangenomen als verklaring voor het ontstaan van het universum, de aarde en alles wat daarop leeft. Kort gezegd is de aarde ontstaan uit de oerknal en daarna zou in de loop van miljarden jaren leven zijn ontstaan waarbij de ene diersoort zich ontwikkelde uit de andere, met als glorieus slotstuk de mens. De dolfijn is één van de ver ontwikkelde diersoorten. Hij zou voortgekomen zijn uit een soort koe. Wanneer we de dolfijn bestuderen, vertelt ons dat veel over de mogelijkheden en onmogelijkheden van de evolutie.

Inhoud


Ontstaan van de dolfijn volgens de evolutie

De evolutieleer vertelt ons dat een dolfijn is voortgekomen uit een landzoogdier en waarschijnlijk uit evenhoevigen. De voorouder zou een soort koe kunnen zijn. Als bewijzen hiervoor worden aangevoerd:
  • de manier van ademhalen van dolfijnen
  • de botten in de flippers
  • de verticale beweging van de wervelkolom, die past bij zoogdieren van het land en niet bij vissen. Het rudimentair bekken dat elke dolfijn heeft zou het bewijs zijn dat het dier vroeger poten heeft gehad.

De evolutie heeft aangenomen dat vanuit zeedieren landzoogdieren ontstonden. Later trokken sommige van deze zoogdieren terug naar de zee en naar moerassen.

Vragen

We kunnen ons afvragen hoe logisch deze redenering van evolutionisten is. Waarom zou een dier dat al aangepast is aan het leven in zee evolueren naar leven op land en dan terug evolueren naar leven in zee waar hij voorheen al geschikt voor was? Dat is op zijn minst erg omslachtig van de evolutie en bijzonder inefficiënt.

Verder kunnen we ons afvragen of de bouw van een dolfijn überhaupt iets te maken heeft met zijn afstamming. Dat een skelet overeenkomsten vertoont met dat van een ander dier zegt niet dat het ene dier van het andere afstamt. Studie van het DNA bewijst ons bovendien dat veranderingen van één soort naar een ander onmogelijk zijn.

De hamvraag is dan ook: Is het mogelijk dat een koe verandert naar een dolfijn of heeft deze wetenschappelijke theorie meer weg van ‘science fiction’? Om dit uit te te vinden moeten we nadenken over een aantal anatomische eigenschappen en veranderingen die noodzakelijk zijn om deze evolutie van koe tot dolfijn mogelijk te maken.

Blaasgat

Een dolfijn ademt door een blaasgat bovenop zijn kop dat hij af kan sluiten. Dit blaasgat is niet verbonden met de keel zoals bij ander zoogdieren die door hun neusgaten ademen. Dit geeft dolfijnen de mogelijkheid onder water te eten zonder water binnen te krijgen. Een zoogdier met een neus dat onder water zou eten zou verdrinken. Daarmee is de evolutie van dit dier gelijk over. Als u ooit water in uw neus heeft gekregen tijdens het zwemmen, begrijpt u het probleem. De mogelijkheid om te ademen moet direct goed werken, anders sterft u wanneer u onder water zou gaan leven. Als de neusgaten nog bezig zijn met langzaam evolueren, zou er water in de longen komen en zou het dier verdrinken. Wellicht denken evolutionisten dat het dier extra vaak boven water kwam toen hij nog niet volledig geëvolueerd was. Dat zou echter de diepe duiken die een dolfijn maakt om aan voldoende voedsel te komen onmogelijk maken. Het dier zou sterven aan ondervoeding.

Ademhaling

Het duiken zelf vormt ook een probleem bij de evolutie. Een dolfijn kan zonder hulpmiddelen makkelijk 200 meter diep duiken. De diepst gemeten duik is 547 meter. Als mens moeten we dat niet proberen. Als oerkoe ook niet.

De ademhaling van een dolfijn werkt net zo als bij mensen. Bij elke ademhaling wordt zuurstof opgenomen en naar elke hoek van het lichaam gebracht. De zuurstof wordt gebruikt om energie op te wekken. Daarbij komt koolstofdioxide vrij. Dit moet afgevoerd worden omdat het bloed anders te zuur wordt.

Het verschil tussen een mens en een dolfijn is dat er bij een dolfijn bij elke ademhaling veel meer zuurstof naar het bloed wordt getransporteerd dan bij mensen. Hierdoor is de dolfijn minder gevoelig voor het zuur in zijn bloed. Mensen kunnen last krijgen van een CO2 vergiftiging bij een te diepe duik. Bij dolfijnen gebeurt dit veel minder snel.

Daarnaast wordt de zuurstof tijdens een duik alleen gebruikt voor het hoogst noodzakelijke. Alleen de staarvin, de hersenen en het hart krijgen bloed. Er wordt bijvoorbeeld geen zuurstof gebruikt voor de spijsvertering.

Een dolfijn die op het punt van zuurstofgebruik nog niet is uitgeëvolueerd, sterft omdat hij niet voldoende voedsel kan vinden. Daarmee stopt het evolutionaire proces.

Druk

Alleen extra zuurstof is niet voldoende om tot 200 meter diepte te duiken. Vanaf 70 meter zou voor een mens de druk te groot worden waardoor onze ribben inklappen en zo ook voor een koe. De vraag is waarom een koe überhaupt zou gaan duiken als er makkelijk plantaardig voedsel boven water vinden is. Maat laten we eens veronderstellen dat dit toch gebeurde.

Door de grote druk wordt alle lucht uit de longen en al het bloed uit het hart van de koe geperst. Dit bloed wordt hierdoor naar de hersenen geperst onder grote druk waardoor de aderen scheuren omdat ze deze druk niet aankunnen. Een te diepe duik is dus dodelijk voor mens en zeker voor de koe die voorouder was van de dolfijn. Hij zou niet diep kunnen duiken en niet voldoende voedsel kunnen vinden. Als gevolg daarvan sterft hij en het evolutionaire proces stopt.

Zwemmen

Dolfijnen zijn krachtige zwemmers. Ze bereiken gemakkelijk een snelheid van meer dan 50 kilometer per uur. Dit kan hij door zijn spierstelsel en zijn lichte geraamte. Een koe heeft geen licht geraamte en is verre van gestroomlijnd. Zou een koe veranderen in een dolfijn dan krijgt hij het lastig met een licht geraamte als landdier of een zwaar geraamte als zeedier. Zit hij ertussen in dan is hij op beide niet goed aangepast en zal hij niet overleven.

Huid

Een dolfijn verliest tot wel 12 keer per dag zijn buitenste laag huidcellen die kleine druppels olie bevatten. Zo wordt de gladde huid gesmeerd en wordt er een wrijvingsloos oppervlak gecreëerd. Elk zoogdier dat zijn vacht verlies tijdens zijn evolutieproces tot een haarloze dolfijn heeft een groot probleem. Hij zou onmogelijk snel kunnen zwemmen door de nog aanwezige vacht en niet gestroomlijnde huid.

Warmteregulatie

Bovendien zou hij sterven van de kou nog voor zijn lichaam uitgeëvolueerd is. Dolfijnen hebben namelijk een uniek thermoregulatie systeem om warm te kunnen blijven in koud zeewater. Ze hebben veel vet vlak onder de huid opgeslagen dat zorgt voor goede isolatie. Hoe dikker de vetlaag, hoe minder warmte er uit het dolfijnenlichaam verloren gaat. Is de laag echter te dik, dan wordt de dolfijn groter en daardoor ook langzamer. Daarom heeft de dolfijn een aanvullend systeem om goed warm te blijven.

De flippers van dolfijnen zijn dun en ideaal van vorm om veel water te verplaatsen en tegelijk goed door het water te glijden. Dit is ideaal voor zwemmen, maar zorgt tegelijkertijd voor veel warmteverlies. Het bloed dat door de dunne flipper stroomt wordt makkelijk afgekoeld door het koude water wat er dicht langs stroomt. Het bloed gaat hierdoor koud terug naar het lichaam. Om dit op te lossen heeft de dolfijn een warmtewisselaar. De aders waardoor het bloed van het lichaam naar de flipper stroomt, zitten om de aders die terug lopen van de vin naar het lichaam. Zo wordt het koude bloed verwarmd door het warme bloed uit het lichaam. Het bloed komt daardoor niet zo koud bij het hart aan wat veel energie scheelt.

Het mag voor zich spreken dat een koe dergelijke koude omstandigheden niet kan overleven zonder de wintervacht die hem warm houdt en zonder het aangepaste aderenstelsel. Het verlies van zijn vacht betekent voor het dier een grote achteruitgang in plaats van vooruitgang zoals de evolutie pretendeert. Het dier zou er door sterven van de kou.

Geboorte

Het kalf van de ademhalende dolfijn wordt geboren met de staart eerst. Zo hoeft het jong niet te wachten met zijn eerste ademhaling. Als de kop eerst geboren zou worden zoals bij koeien, zou het diertje halverwege de geboorte verdrinken. Bij de evolutie van koe tot dolfijn zouden alle nakomelingen een zeer vroege dood zijn gestorven, wat het ontstaan van de dolfijn onmogelijk maakt.

Sonar

Dolfijnen maker gebruik van echolocatie. Ze stoten geluiden uit met een zeer hoge frequentie. Soms zelfs twee tegelijk. Aan de hand van de echo van het geluid kunnen ze zo nauwkeurig bepalen waar ze zich bevinden ten opzichte van het ander voorwerp of dier. Heeft hij nog niet genoeg informatie dan kan hij harder of zachter klikken of op een andere toonhoogte.

Een koe heeft niets dat op een echo systeem lijkt en maakt geen enkel geluid wat gelijkt op dat van een dolfijn. Zou dit geleidelijk ontwikkelen dan is de kans groot dat het dier zijn positie niet goed genoeg kan bepalen wat de kans op ongelukken groot maakt en wat er voor zorgt dat het dier veel minder makkelijk voedsel kan vinden.

En verder...

De koe zou ernstige problemen hebben met eten, slapen, zien, horen en zwemmen bij de aanpassing aan het leven in water. Hij zou bovendien van een planteneter naar een vleeseter moeten evolueren. Bij vleeseters hoort een aangepast spijsverteringsgestel. Kortom het dier moet compleet omgebouwd worden om een dolfijn te kunnen worden. Iets wat zijn DNA niet zal toestaan.

Mogelijk of niet?

Zou deze totale metamorfose in stappen gaan waarbij elk afzonderlijk deel van het lichaam zich één voor één geleidelijk aanpast, dan is dat meer dan voldoende om het voortbestaan van de diersoort met zekerheid te stoppen.

Bovendien werken de organen, ledematen en andere onderdelen van het lichaam nauw met elkaar samen. Een grote aanpassing in één deel van het lichaam terwijl andere delen nog achter blijven en pas later volgen, brengt grote verstoring in deze samenwerking wat de overlevingskans nul maakt.

Zelfs al zouden al deze veranderingen tegelijk gebeuren, dan nog is dit niet mogelijk. Simpelweg omdat het statistisch gezien onmogelijk is dat een lichaam op alle fronten zoveel verandert. De kans dat één enkel orgaan spontaan op de juiste wijze verandert is onnoemlijk klein. Er is geen enkele kans dat dit bij het totale lichaam gebeurt.

Alle afzonderlijke functies van het dolfijnenlichaam moeten wel speciaal en tegelijkertijd ontworpen zijn zodat het dier kan overleven in de oceaan. Mist er één functie dan is de kans groot dat het dier niet overleeft. Zouden deze eigenschappen zich geleidelijk ontwikkelen, dan heeft het niet voldoende mogelijkheden om te overleven en het dier sterft. Bovendien is voor elke verandering intelligentie en energie nodig.

Mensen kunnen allerlei zaken als boten, schepen en duikuitrusting ontwerpen omdat zij de omgeving kunnen bestuderen. Met logica en veel denkwerk bedenkt de mens zo van alles. Iedereen vindt het onmogelijk dat een duikboot vanzelf zou ontstaan, zonder enig ingrijpen van wie dan ook. Geen één weldenkend mens die daar aan twijfelt. Het vreemde is dat mensen dit wel geloven als het gaat om de evolutie.

Conclusie

In het licht hiervan is het onvoorstelbaar dat mensen geloven dat een soort koe geëvolueerd zou zijn tot dolfijn. De dolfijn is natuurlijk niet het enige voorbeeld. Elke diersoort heeft zijn specifieke aanpassingen en eigenschappen die evolutie onmogelijk maken. De kans op het spontaan ontstaan van complete verbouwingen bij één diersoort is nul. Laat staan dat deze totale verbouwing massaal bij allerlei diersoorten heeft plaats gevonden waardoor de aarde is ontstaan zoals die nu is! Dit is gewoonweg onmogelijk.

Lees verder

© 2012 - 2019 Bubo, het auteursrecht (tenzij anders vermeld) van dit artikel ligt bij de infoteur. Zonder toestemming van de infoteur is vermenigvuldiging verboden.
Gerelateerde artikelen
Biologie Uitgelegd - EvolutieEvolutie is een belangrijk proces. Welke theorien bestaan er over evolutie en hoe kun je bijvoorbeeld bewijzen dat een s…
Over de dolfijnOver de dolfijnDolfijnen zijn zoals velen niet weten zoogdieren en geen vissen. Ze zijn warmbloeding net als dat wij mensen zijn. En ze…
Evolutie: 5 hardnekkige misverstandenEvolutie: 5 hardnekkige misverstandenEvolutie Door Natuurlijke Selectie is een van de best onderbouwde theorieën in de geschiedenis van de wetenschap. Een br…
Zoogdieren van de zeeEr zijn een aantal zoogdieren die in de zee leven. Ze lijken op vissen, maar zijn zoogdieren. Deze dieren baren en zogen…
De evolutietheorie volgens DarwinDe evolutietheorie volgens DarwinDe evolutietheorie is een natuurwetenschappelijke verklaring voor de evolutie van het leven op aarde. De theorie is tege…
Bronnen en referenties
  • www.sciencespace.nl
  • Video.google.com
  • www.scientias.nl
  • Nl.wikipedia.org

Reageer op het artikel "Creationisme: Wat vertelt de dolfijn ons over evolutie?"

Plaats een reactie, vraag of opmerking bij dit artikel. Reacties moeten voldoen aan de huisregels van InfoNu.
Meld mij aan voor de tweewekelijkse InfoNu nieuwsbrief
Ik ga akkoord met de privacyverklaring en ben bekend met de inhoud hiervan
Reacties

Jim, 19-12-2015 15:49 #3
Ongelooflijk. 2 mensen nemen de moeite om te reageren met een hele duidelijke uitleg die zelfs een kind snapt en u geeft daarop 2 onzinnige antwoorden waaruit blijkt dat u er echt geen bal van snapt. Wat een domme voorbeelden geeft u en het word tijd dat u zich er een echt in verdiept op een neutrale manier.

"Het vreemde is dat veel mensen deze logica niet meer zien. Kennelijk zijn zij zo verblind door hun zelf geschapen aanpasbare evolutiegod dat zij een logische denktrant niet meer kunnen volgen. Voor deze mensen ligt er de uitdaging het ontstaan van de aarde eens vanuit een totaal andere hoek te bekijken en logisch en helder redeneren te herontdekken. Iets wat ik u ten zeerste aan kan raden…!"

Wat u hier schrijft slaat echt alles! U ben hier juist degene die de logica niet meer ziet met uw complottheorie tegen de evolutie en al die andere artikelen (die ik gelezen) waar feit en fictie volledig door mekaar gehaald zijn. Dat dit hier gepubliceerd word op deze site is een schande! Maar ook dat zal wel gods wil zijn. Reactie infoteur, 11-01-2016
Als u de voorbeelden dom vindt, dan erkent u dat evolutie dom is, want daar komen die voorbeelden vandaan…

De manier waarop u reageert, maakt het moeilijk u nog serieus te nemen. Temeer daar u uw mening op geen enkele wijze onderbouwt in uw reacties.

Arabidopsis, 17-08-2014 21:21 #2
Evolutie is niet het aanpassen van een individu. Evolutie gaat over de selectie van genetisch beter uitgeruste soorten. Toen de amfibieën nog niet bestonden was er op het land voedsel en ruimte met overvloed. In het water zat het vol leven. Vissen die genetisch gezien een betere slijmlaag hadden (zoals er nu mensen zijn die genetisch meer aanleg hebben om sterk te worden of een hoger IQ te halen), hadden misschien een voordeel omdat zij, zonder uit te drogen, even om het land konden spartelen om daar voedsel te gaan halen. Deze vissen hadden een voordeel, overleefden langer, en konden dus meer nakomelingen voortbrengen die hoogstwaarschijnlijk die genetische aanleg ook hadden. Generaties later waren er van deze nakomelingen misschien individuen die dmv een of andere genetische afwijking zuurstof uit de lucht konden halen waardoor ze minder snel terug moesten naar het water om te ademen. Miljoenen jaren gaan voorbij en die hebben zich opgestapeld. We hebben nu dieren die van oorsprong vissen waren maar deze hebben vinnen die lijken op poten, een huid die zuurstof kan opnemen, betere excretieorganen voor leven op land etc. We noemen deze amfibieen. Op dezelfde wijze zijn reptielen, vogels, zoogdieren ontstaan. reptielen zijn bevoordeeld tov amfibien omdat zij niet meer naar het water terug moeten. Zoogdieren zijn bevoordeeld tov reptielen omdat zij hun warmte niet meer uit de zon moeten halen, …

Nu kan het zijn dat door de jaren heen (versta miljoenen jaren) nieuwe niches zijn ontstaan voor zeedieren (bv door uitsterven van bepaalde andere diersoorten). Stel je voor (volgende is pure hypothese): er heerst een sprinkhanen plaag en er is geen gras op het land. Een koe die, door een genetisch voordeel, zijn adem langer kon inhouden dan de andere koeien kon zo misschien onder water achter een waterplant duiken waar andere koeien niet bijgeraakten. Deze koe had dus eten en de rest van de koeien niet. Als deze koe zich voortplant, hebben zijn nakomelingen dit voordeel waarschijnlijk ook. Op dezelfde manier als van vis naar landvis naar amfibie, kunnen we nu hetzelfde doen van landzoogdier naar zeezoogdier. Op dezelfde manier hebben we nu zeeschildpadden en landschildpadden (welke allebei reptielen zijn en reptielen zijn oorspronkelijk ontstaan op het land)

Ik hoop dat deze voorbeelden misschien ophelderend kunnen zijn. Het zijn bijna allemaal hypotheses maar het gaat mij hier om de manier van denken en het verstaan van wat evolutie juist inhoud. Reactie infoteur, 16-11-2014
Wat u beschrijft is variatie binnen een diersoort, zoals u beschrijft bij de bestaande landschildpaddden en zeeschildpadden. De andere genoemde voorbeelden zijn alleen te geloven voor hen die sprookjes accepteren. Want waarom is er nooit één enkele tussenvorm gevonden? Waarom zijn er nog steeds eencellige diertjes die nooit verder geëvolueerd zijn? Dat is vanuit uw uitleg onmogelijk want zij zijn 'genetisch minder aangepast' en hadden dus al lang uitgestorven moeten zijn. Zeker met de factor tijd die u toevoegt.

Het is de tijdsfactor die evolutie aannemelijk moet maken. Iedereen kan bedenken dat een vis morgen niet ineens een amfibie is. Als we er dan een paar miljoen jaar tegenaan gooien, geloven we het ineens wel? Een vis kan nooit gekruisd worden met een amfibie. Hun genen verhinderen dit (zie http://mijn-kijk-op.infonu.nl/wetenschap/97430-evolutie-wat-vertelt-dna-ons.html ). Niemand heeft ooit uit een vis een walvis of een amfibie zien voortkomen en het kan ook niet nagebootst worden (iets wat wel noodzakelijk is wil het wetenschappelijk bewezen zijn!). We kunnen ook niet zelf een tussenvorm creëren simpelweg omdat de natuur dit verhindert omdat zij niet zo in elkaar zit. Een tussenvorm zou direct sterven omdat het niet een tussenvorm is, maar een dier met een genetische afwijking, waardoor het direct of vroegtijdig sterft.

Charles Darwin, 16-05-2013 02:14 #1
Uit uw uitleg van de evolutie van de dolfijn is het overduidelijk dat u A:geen idee heeft hoe evolutie in zijn werk gaat of B: (opzettelijk) een onredelijke weergave van evolutie toont. Ik ga er van uit dat u niet opzettelijk mensen probeert te misleiden en dat u inderdaad niet helemaal weet hoe de evolutie van de dolfijn of van welk dier dan ook is ontwikkeld. U stelt uzelf voor dat een koe op een dag bedacht om maar eens in de oceaan te leven en plotseling een dolfijn werd. Wat dat betreft ben ik het met u eens dat we kunnen concluderen dat dit volstrekt onzin is, sterker nog dit gaat in tegen alles wat wij weten over hoe evolutie in zijn werk gaat. Ten eerste gaat het niet om 1 koe, dit is iets belangrijks wat creationisten vaakover het oog zien. Evolutie kan niet plaats vinden als er niet genoeg genetisch materiaal beschikbaar is. Heel simpel gezegd (zodat u het kunt begrijpen). Evolueert een hoefachtige in een zeedier doordat dit dier zich geleidelijk aanpast aan het leven onder water. Eigenschappen die bevordelijk zijn voor het leven onder water worden doorgeven aan de volgende generatie en eigenschappen die minder bevorderlijk zijn worden inactief we zijn deze genen nog wel degelijk te vinden in het DNA. Zo vindt men inactieve genen voor de ontwikkeling van reukeigenschappen op land in deze dieren. Waarom zou God een perfecte creatie maken met onbruikbare eigenschappen zou u denken.Een rationele geest zou echter de conclusie trekken dat natuurlijke selectie ervoor heeft gezorgd dat de eigenschap om op land te ruiken inactief werd gesteld omdat de dolfijnen dit niet nodig hadden om te overleven. Een ander voorbeeld is een eigenschap die vele dieren hebben. Namelijk de eigenschap om vitamine C aan te maken. De mens heeft dit niet en moet voedsel nuttigen om aan de vitamine te komen. Chimpansees en andere aapachtigen hebben deze eigenschap wel. Aangezien de evolutie ons leert dat wij voorouders delen met deze aapachtigen, zouden wij wel de gen moeten hebben om vitamine C aan te maken alleen moet deze inactief zijn. U raadt het inderdaad al, uit onderzoek blijkt dat de gen wel te vinden is in ons DNA. Precies wat de evolutieleer voorspelt. Ik stel voor dat u nader onderzoek doet naar de evolutie en wellicht uw publicaties update.
Mvg Reactie infoteur, 24-05-2013
U heeft niet zorgvuldig gelezen. Evolutie gebeurt nooit in 1 dag en daar zit precies het probleem. Hoe kan een koe of voor mijn part een kudde van 10.000 koeien geleidelijk aanpassen aan het leven in water? Dat is volstrekt onmogelijk en de dieren zullen zonder uitzondering een zekere dood tegemoet gaan. De geleidelijkheid waarmee evolutie optreedt, zorgt ervoor dat de dieren zullen verdrinken omdat:
1. de ademhaling nog lang niet geoptimaliseerd is waardoor de dieren verdrinken
2. de dieren sterven van kou danwel hitte bij het vormen van een vetlaag voor in het water en bij het verlies van de vacht
3. ze kunnen sterven bij een veranderende voedselopname waar de spijsvertering door geleidelijkheid nog niet goed op aan is gepast of door het niet kunnen vinden van juist voedsel.
En zo kunnen we nog even doorgaan. Door geleidelijkheid kunnen deze factoren bovendien niet allemaal tegelijk ontwikkelen hetgeen overleven onmogelijk maakt. Juist de geleidelijkheid en de tijdsfactor van miljoenen jaren maakt evolutie zo ongeloofwaardig en onlogisch. Geen enkel dier kan dit overleven. Voeg daar de factor toeval aan toe en iedereen kan bedenken dat het volslagen onmogelijk is!

Het vreemde is dat veel mensen deze logica niet meer zien. Kennelijk zijn zij zo verblind door hun zelf geschapen aanpasbare evolutiegod dat zij een logische denktrant niet meer kunnen volgen. Voor deze mensen ligt er de uitdaging het ontstaan van de aarde eens vanuit een totaal andere hoek te bekijken en logisch en helder redeneren te herontdekken. Iets wat ik u ten zeerste aan kan raden…!

Mvg

Infoteur: Bubo
Laatste update: 14-05-2012
Rubriek: Dier en Natuur
Subrubriek: Biologie
Bronnen en referenties: 4
Reacties: 3
Mijn kijk op…
Deze rubriek bevat artikelen welke naast objectieve informatie ook een mening en/of ervaring beschrijven.
Schrijf mee!