InfoNu.nl > Dier en Natuur > Vogels > Vogels: Pagina 4
Artikelen 31 - 40 in de rubriek Vogels

Vogels (Dier en Natuur)

Groenvleugel ara, prijs en bijzonderheden

Groenvleugel ara, prijs en bijzonderheden

De groenvleugel ara (Latijn: Ara chloropterus) is de grootste ara ter wereld en daarmee tevens de grootste papegaaiensoort. Deze bontgekleurde vogel komt voor in regenwouden en bergachtige gebieden. H… Kisses, 17-09-2015
Vliegprogramma jonge duiven kan beter

Vliegprogramma jonge duiven kan beter

In de vliegprogramma’s voor jonge duiven wordt anno 2015 nog veel te weinig aandacht geschonken aan het feit dat jonge duiven vooral ervaring moeten opdoen als wedvluchtduif. Nu worden de vluchten met… Linus, Postduiven, 16-09-2015
Presteren met postduiven

Presteren met postduiven

Ook in de duivensport staan de ontwikkelingen niet stil. Er heeft een duidelijke professionalisering plaatsgevonden. De tijd dat men zomaar met een mandje duiven naar de club kon gaan om dan maar eens… Linus, Postduiven, 08-09-2015
De Stellers zeearend, een enorme roofvogel

De Stellers zeearend, een enorme roofvogel

De Stellers zeearend behoort tot de grootste roofvogels op aarde. Met zijn enorme spanwijdte domineert hij het luchtruim. Het is een bedreigde diersoort die slechts op enkele plekken op aarde te vinde… Tijger3, 12-08-2015
Mycoplasmosa of snot bij postduiven

Mycoplasmosa of snot bij postduiven

Mycoplasmosa wordt over de gehele wereld waargenomen bij vooral hoenderachtigen en kalkoenen, maar ook bij duiven en andere vogels. Bijna alle duiven zijn drager van deze mycoplasma ‘s zonder daar zie… Linus, Duivenziekten, 09-08-2015
De grutto als broedvogel

De grutto als broedvogel

De helft van alle grutto’s ter wereld broedt in Nederland. De grutto verblijft in de winter in West-Afrika en vliegt vroeg in het voorjaar naar ons land om te broeden. De grutto is een vogel die elk j… Rieja, 07-08-2015
De kievit is een weidevogel

De kievit is een weidevogel

In het vroege voorjaar keert de kievit terug naar de broedplaats. Met de buitelende baltsvluchten van de mannetjes kievit en de geluiden die het laat horen, is het een vrolijk gezicht en een heerlijk… Rieja, 31-07-2015
Onvruchtbaarheid bij duiven en andere kweekproblemen

Onvruchtbaarheid bij duiven en andere kweekproblemen

Bij vruchtbaarheid bij duiven moet er een samensmelting plaatsvinden van een eicel en een zaadcel. Is er sprake van een niet geslaagd broedsel dan kan daarbij de doffer of duivin verantwoordelijk zijn… Linus, Postduiven, 27-07-2015
Vogels: duikers en futen

Vogels: duikers en futen

Duikers en futen zijn vogels die veel vis eten, maar ook andere dieren die zij in het water kunnen vinden. Ze leven op meren, zeeën, moerassen en andere wateren. Futen zijn op beide halfronden te vind… Muser, 05-07-2015
De Zeearend in Nederland, verspreiding en aantallen tot 2016

De Zeearend in Nederland, verspreiding en aantallen tot 2016

Er is op het internet veel informatie te vinden over de grootste levende roofvogel in Nederland, de zeearend. Met name Staatsbosbeheer, Natuurbericht en Sovon geven goede inzichten. Echter, een goed t… Blauwevinvis, 30-06-2015