InfoNu.nl > Dier en Natuur > Vogels > Feugelpôlle op Ameland

Feugelpôlle op Ameland

Feugelpôlle op Ameland De Feugelpôlle op Ameland is een deel van een kwelder waar in het voorjaar duizenden vogels broeden. De laatste jaren is de kwelder kleiner geworden. In 2012 startte een experiment die natuurlijke aanwas van de kwelder stimuleert. De Feugelpôlle behouden voor kustveiligheid, de vogels en de unieke waddenbeleving wordt een kunst. De Feugelpôlle wordt een natuurlijke klimaatbuffer.

Sterns

De Feugelpôlle is een kwelder aan de zuidwestkust van Ameland; een bijzondere broedplaats van de op één na grootste kolonie grote sterns van West-Europa. De Feugelpôlle is een uniek gebied waar in de broedtijd duizenden broedende vogels zijn te zien. Op enkele meters afstand van het fietspad zitten ze op hun nest. Kokmeeuwen, visdiefjes, bontbekplevieren, stormmeeuwen, grote sterns en noordse sterns vliegen af en aan en nestelen op het gebiedje op de Westerkwelder, onderaan de dijk in de buurt van Hollum.

Bedreigingen

De afgelopen jaren is een deel van de kwelder verdwenen. Dit komt door de natuurlijke dynamiek van de Waddenzee tussen Ameland en Terschelling. De Feugelpôlle dreigt ten onder te gaan aan de oprukkende stroming van het Borndiep en afkalven van de kwelder. Menselijk ingrijpen zou dit proces kunnen keren. Tijdens de Schetsschuit in april 2009 – een bijeenkomst van diverse betrokken beheerders, belanghebbenden, natuurorganisaties en deskundigen die zich bogen over de redding van de Feugelpôlle – werden alternatieven geschetst. Een combinatie van maatregelen zou de kwelder kunnen redden.

Grote sterns / Bron: Persbureau AmelandGrote sterns / Bron: Persbureau Ameland
Legsels weggespoeld / Bron: Persbureau AmelandLegsels weggespoeld / Bron: Persbureau Ameland
Toost op het project / Bron: Persbureau AmelandToost op het project / Bron: Persbureau Ameland

Storm

Ook de storm is een bedreiging. Elk jaar teisteren harde wind en hoog water de Westerkwelder van Ameland enkele keren. Als dit in het broedseizoen gebeurt, dan spoelen de nesten met legsel en de jonge dieren weg.

Klimaatbuffers

Een klimaatbuffer is een natuurgebied dat extra veiligheid tegen wateroverlast biedt. De plek is in staat mee te groeien met bijvoorbeeld de zeespiegelstijging. Daarmee kunnen planten, schelpdieren en vogels de klimaatverandering beter opvangen. Veiligheid en natuur hoeven elkaar daarbij niet in de weg te staan. Bij de Feugelpôlle is te zien zien dat de grote en noordse sterns zich graag vestigen op het eiland. Er is hier genoeg voedsel aanwezig. Door de stijging van zeespiegel komt de nestgelegenheid in het gedrang.

Kunst

Het experiment Klimaatbuffer Zuidwest Ameland is op 4 juni 2012 officieel van start gegaan. Zeven partijen (Staatsbosbeheer, Wetterskip Fryslân Ministerie van I&M, gemeente Ameland, programma Rijke Waddenzee, de Waddenvereniging en Vogelwacht Hollum-Ballum) tekenen voor de toekomst van het waddenprogramma Zuidwest Ameland. Dit deden ze door onder aan de dijk in de buurt van de Feugelpôlle een gezamenlijk kunstwerk te maken onder het motto: Feugelpôlle behouden is een kunst. Het schilderij hangt in het gemeentehuis te Ballum.

Experiment

De uitvoering van het experiment om de Feugelpôlle te behouden en misschien zelfs te laten groeien start in augustus 2012, na het broedseizoen. Met een drietal maatregelen wordt geprobeerd de natuurlijke kweldervorming in goede banen te leiden. Dit project met de Feugelpôlle is een onderdeel van het landelijke innovatieprogramma ‘natuurlijke klimaatbuffers.’ Tien jaar lang worden de resultaten van het experiment in de gaten gehouden en gedocumenteerd. Voor het project Klimaatbuffer Zuidwest Ameland worden drie experimentele uitvoeringsmaatregelen uitgevoerd. Zij moeten bijdragen aan de versterking van de waterkering, waarbij de natuurwaarden van het waddengebied worden versterkt en de recreatie wordt bevorderd. Klimaatmaatregelen, toerisme en natuurbehoud gaan samen.

De maatregelen zijn:
  • Aanbrengen van een grote kleischelpenbank bij de voet van de kwelder
  • Plaatsen van rijshouten dammen
  • Geschikte onderliggende laag voor schelpdieren bij de stortstenendam

Bron: Persbureau AmelandBron: Persbureau Ameland

Uniek

Rijshouten dammen, kleischelpen en korven met levende oesters moeten de Feugelpôlle op de Westerkwelder van Ameland redden van erosie. De laatste jaren is de Feugelpôlle meer dan gehalveerd; er is nu nog maar 5,5 ha over van de kwelder. Beheerder Staatsbosbeheer voert samen met diverse organisaties van het eiland en betrokken overheden het unieke project uit dat de Feugelpôlle moet behouden. Staatsbosbeheer neemt daarin het voortouw. Het project kostte 750.000 euro kosten en was eind 2013 klaar. Het is een uniek project voor een uniek gebied, waarbij levende schelpdieren worden ingezet om sediment voor de afkalvende plaat te leveren. De experimentele aanpak kan als voorbeeld dienen binnen het waddengebied en andere delen van de Nederlandse kust.

Lees verder

© 2012 - 2017 Sjaanfanameland, het auteursrecht van dit artikel ligt bij de infoteur. Zonder toestemming van de infoteur is vermenigvuldiging verboden.
Gerelateerde artikelen
Records in het dierenrijkRecords in het dierenrijkMensen breken records op onder andere de Olympische Spelen, maar de dieren kunnen er ook wat van. Voor dieren is het gee…
Ameland en haar BodemdalingAmeland en haar BodemdalingDe Nederlandse Aardolie Maatschappij (NAM) wint sinds 1986 gas uit drie putten bij en op Ameland. Gaswinning leidt tot b…
David H. Stern: commentaar op het Joodse Nieuwe TestamentDavid H. Stern: commentaar op het Joodse Nieuwe TestamentCommentaar op het Joodse Nieuwe Testament. De Messiasbelijdende Jood David H. Stern heeft naast de Engelse vertaling van…
Terschelling; natuur en toerisme naast elkaar!Terschelling; natuur en toerisme naast elkaar!Terschelling is het derde Waddeneiland vanaf de kust van Den Helder en is tevens de grootste van de vier Friese eilanden…
Prijzen veelvoorkomende flipperkastenPrijzen veelvoorkomende flipperkastenHoewel de flipperkast vroeger vaker in café's of cafetaria's stond, is dit tegenwoordig steeds zeldzamer. Nieuwe flipper…
Bronnen en referenties
  • Inleidingsfoto: Persbureau Ameland
  • Persbureau Ameland, Staatsbosbeheer
  • Afbeelding bron 1: Persbureau Ameland
  • Afbeelding bron 2: Persbureau Ameland
  • Afbeelding bron 3: Persbureau Ameland
  • Afbeelding bron 4: Persbureau Ameland

Reageer op het artikel "Feugelpôlle op Ameland"

Plaats als eerste een reactie, vraag of opmerking bij dit artikel. Reacties moeten voldoen aan de huisregels van InfoNu.
Meld mij aan voor de tweewekelijkse InfoNu nieuwsbrief
Infoteur: Sjaanfanameland
Laatste update: 11-11-2015
Rubriek: Dier en Natuur
Subrubriek: Vogels
Special: Dieren
Bronnen en referenties: 6
Schrijf mee!