InfoNu.nl > Dier en Natuur > Milieu > Milieu: Pagina 18
Artikelen 171 - 175 in de rubriek Milieu

Milieu (Dier en Natuur)

Ontbossing: bedreiging van de wouden

Over de hele wereld is er een grote vraag naar hout. Om aan deze eisen te voldoen, moet er enorm veel bos gekapt worden. Per jaar verdwijnen er miljoenen hectaren oerbos. Gevolgen hiervan zijn bodemer… Lukasvv, 04-05-2007

Verstening van het Nederlandse landschap

Verstening ofwel het volbouwen van Nederland is een milieuprobleem dat je kunt omschrijven als aantasting van onze leefwereld en dan vooral aantasting van het landschap. Ik onderscheid vier soorten va… Jallard, 03-03-2007

Het broeikaseffect

Dit kort tekstje gaat over het broeikaseffect in het algemeen. Het legt mensen zeer kort uit wat het is, wat het probleem is en welke oplossingen er zijn en/of komen. Orthopedagogie, 12-12-2006
Het Nederlands Broeikaseffect

Het Nederlands Broeikaseffect

De temperatuur stijgt. De hoeveelheid aan broeikasgassen neemt snel toe en de gevolgen hiervan zijn ook groot We richten ons voornamelijk op de gevolgen die het broeikaseffect op het klimaat van Neder… Lute, 24-11-2006

Hoe maak ik compost?

Compost zelf thuis maken is zeer eenvoudig en draagt goed mee aan het milieu. U levert minder afval en tevens bespaard u kosten op de koop van compost. Webtuinman, 10-11-2006